Документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер45.22 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5
^

2. ПРОГНОЗУВАННЯ, ПЛАНУВАННЯ, ЦІНОУТВОРЕННЯ

2.1. Організація планування та про­гно­зу­ван­ня
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки:


а) за мі­с­цем роз­роблення і уза­галь­нен­ня

Пост.б) в інших організаціях

До­ки

не ми­не потре­ба


Інформаційно-аналітичні доку-менти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики щодо соціально-економічного розвитку, про тем­пи, про­по­р­ції, тен­де­н­ції со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Ук­раїни, окре­мих ре­гі­о­нів та сфер національної економіки:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До­ки

не ми­не потре­ба


Пе­ре­лі­ки форм та показників до роз­роблення про­е­к­тів дер­жа­в­них цільових програм со­ціаль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До за­мі­ни но­ви­ми


Державні ці­льо­ві про­грами со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку України, окре­мих ре­гі­о­нів та сфер національної еконо-міки:


а) за мі­с­цем розроблення і затвер­джен­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба


Про­е­к­ти державних ці­льо­вих про­грам со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку України, окре­мих ре­гі­о­нів та сфер націо-нальної економіки:


а) за мі­с­цем розроблення

10 р.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­яхДо­ки

не ми­не потре­ба

До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, зві­ти, огля­ди) про хід та під­су­м­ки ви­ко­нан­ня державних ці­льо­вих, регіональних і місцевих про­грам со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях


До­ки

не ми­не потре­ба


Концепції, прогнози (перспек-тивні плани) розвитку органі-зації


Пост.

До ліквідації організаціїДо­ку­мен­ти (доповіді, до­від­ки, розрахунки, звіти, листи) про розроблення і коригування прогнозів (перспективних пла-нів) розвитку організації


5 р. ЕПК


5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про розроблення, по­го­джен­ня та хід ви­ко­нан­ня державних ці­льо­вих про­грам со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­-ви­т­ку


5 р. ЕПК
Ли­с­ту­ван­ня з питань методо-логії прогнозування


5 р. ЕПК

5 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Рі­ч­ні пла­ни еко­но­мі­ч­но­го і со­ці­аль­но­го роз­ви­т­ку сфер націо-нальної економіки, ор­га­ні­за­ції
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Типові, відомчі (галузеві) пе­ре­лі­ки до­ку­мен­тів зі строками збе­рі­ган­ня, зміни та допов-нення до них
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (до­від­ки, роз­ра­хун­ки, висновки, нормативні інди-катори) про розроблення, зас-тосування цін та їх коригу-вання
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності
Про­гно­зи со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го роз­ви­т­ку Укра­ї­ни, ре­гі­о­нів та сфер національної еко-номіки
Документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы