Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності

НазваниеРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Дата конвертации01.01.2013
Размер45.4 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

6. РОБОТА З КАДРАМИ

6.4. При­судження наукових сту­пе­нів, присвоєння вче­ного звання
Про­то­ко­ли, сте­но­гра­ми за­сі­дань спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад із за­хи­с­ту ди­сер­та­цій і присудження наукових сту­пе­нів


Пост.
Ате­с­та­цій­ні спра­ви (до­від­ки, осо­бо­ві ли­с­т­ки з об­лі­ку ка­д­рів, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки, від­гу­ки, сте­но­гра­ми за­сі­дань спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад, ано­та­ції ди­сер­та­цій):1Зберігаються у Вищій ате­стаційній комісії Ук­ра­ї­ни

2За мі­с­цем за­хи­с­ту – до­ки не ми­не по­тре­ба

а) осіб, за­твер­дже­них у нау-ковому сту­пе­ні до­к­то­ра на­ук, уче­но­му зван­ні про­фе­со­ра (у то­му чи­с­лі тих, хто по­зба­в­ле­ний наукового сту­пе­ня і вче-ного зван­ня)

Пост.1,2б) гро­ма­дян Укра­ї­ни з пе­ре-ате­с­та­ції наукових сту­пе­нів і но­с­т­ри­фі­ка­ції ди­п­ло­мів; іно-

­зе­м­них гро­ма­дян, за­твер­дже­них у науковому сту­пе­ні кан­ди­да­та на­ук, уче­но­му зван­ні до­цен­та і стар­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­т­ни­ка (у то­му числі тих, хто позбавлений наукових ступенів і вчених звань)

Пост.1,2в) за­твер­дже­них у науковому сту­пе­ні кан­ди­да­та на­ук, уче­но­му зван­ні до­цен­та і стар­шо­го на­у­ко­во­го спів­ро­бі­т­ни­ка (у то­му чи­с­лі тих, хто по­зба­в­ле­ний наукових сту­пе­нів і вчених звань)

10 р.1,2г) за від­хи­ле­ни­ми по­дан­ня­ми що­до присудження наукових сту­пе­нів і при­сво­єн­ня вче­ного звання10 р.

Ди­сер­та­ції, ав­то­ре­фе­ра­ти ди­сер­та­цій

Пост.11Збе­рі­га­ю­ть­ся за мі­с­цем за­хи­с­ту або на­пи­сан­ня
Бю­ле­те­ні, жу­р­на­ли об­лі­ку бю­ле­те­нів та­є­м­но­го го­ло­су­ван­ня, про­то­ко­ли лі­чи­ль­них ко­мі­сій, спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад із за­хи­с­ту ди­сер­та­цій і присудження наукових сту­пе­нів


3 р.
Пла­ни ро­бо­ти спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад із за­хи­с­ту ди­сер­та­цій і присудження наукових сту­пе­нів


5 р.
Пла­ни за­хи­с­ту ди­сер­та­цій


5 р.
Зві­ти про ро­бо­ту спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад із за­хи­с­ту ди­сер­та­цій і присудження наукових сту­пе­нів


Пост.
Відомості про кіль­кість осіб, які за­хи­с­ти­ли ди­сер­та­ції


5 р.
Ли­с­ту­ван­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад із за­хи­с­ту ди­сер­та­цій і присудження наукових сту­пе­нів


5 р.
Ли­с­ту­ван­ня про ство­рен­ня спе­ці­а­лі­зо­ва­них вчених рад із за­хи­с­ту ди­сер­та­цій і присуд-ження наукових сту­пе­нів


5 р.
Жу­р­на­ли ви­да­чі ди­п­ло­мів про присудження наукових сту­пе­нів і ате­с­та­тів про при­сво­єн­ня вче­ного звання

Пост.11Збе­рі­га­ю­ть­ся у Ви­щій атес­та­цій­ній ко­мі­сії України

Похожие:

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, огля­ди, звіти, до­від­ки) про стан та пе­ре­вір­ку ро­бо­ти з ка­д­ра­ми
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Документи (відомості, довідки, листи) про оренду, дарування, заповіт, купівлю-продаж жит-лової площі працівникам орга-нізації
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань ко­мі­сій із при­зна­чен­ня пен­сій за особ-ливі заслуги перед Україною
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Клопотання про видачу дуб-лікатів документів до держав-них нагород замість втрачених; документи (заяви, довідки) до них
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Про­то­ко­ли за­сі­дань, рішення ате­с­та­цій­них і ква­лі­фі­ка­цій­них ко­мі­сій
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
До­ку­мен­ти (до­по­ві­ді, до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, огля­ди, до­від­ки, ак­ти об­сте­жень, ві­до­мо­с­ті, звіти, листи) про створення...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Мобілізаційні плани, довготер-мінові та річні програми мобі-лізаційної підготовки у відпо-відних сферах управління та галузях національної...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы