Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті icon

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті

НазваниеДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Дата конвертации01.01.2013
Размер62.25 Kb.
ТипДокументы

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Но­мер стат­ті

Види до­ку­мен­тів

Строк збе­рі­ган­ня

до­ку­мен­тів

При­мі­т­ка

в ор­га­ні­за­-

ці­ях, у діяль-ності яких створюються до­ку­мен­ти НАФ

в ор­га­ні­за-

ці­ях, у діяль-ності яких не створюються до­ку­мен­ти НАФ1

2

3

4

5

^

8. НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАРКЕТИНГ І РЕКЛАМА ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ

8.1. На­у­ко­во-­інформаційна діяльність
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності

5 р.

5 р.


Остаточні редакції рукописів (проектів) ін­фор­ма­цій­них ви­дань


До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баНеопубліковані реферативні збір­ники, фактографічні добір-ки, біб­ліо­графічні списки та покажчики публікацій текстів офіційних документів та літе-ратури


До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба


Ана­лі­ти­ч­ні довідки, до­по­ві­ді, огляди на­у­ко­во-те­х­ні­ч­ної та інноваційної діяльності, транс-феру технологій:


а) за мі­с­цем скла­ден­ня

Пост.б) в ін­ших ор­га­ні­за­ці­ях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба
Електронні бази та банки да-них науково-технічної інфор-мації:


а) за місцем створення

Пост.б) в інших організаціях

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­ба
Пе­ре­кла­ди іно­зе­м­них публіка-цій науково-технічної інфор-мації

До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баКонтракти, договори, інші угоди між виробниками та користувачами науково-тех-нічної інформації


До­ки

не ми­не потре­ба

До­ки

не ми­не потре­баДо­ку­мен­ти (за­пи­ти, за­яв­ки, ві­до­мо­с­ті) про по­тре­бу в на­у­ко­во-ін­фор­ма­цій­них ма­те­рі­а­лах:


а) зарубіжних

3 р.

3 р.

б) вітчизняних


1 р.

1 р.До­ку­мен­ти (те­ма­ти­ко-ек­с­по­зи­цій­ні пла­ни, схе­ми, опи­сан­ня, ха­ра­к­те­ри­с­ти­ки екс­по­на­тів, ка­та­ло­ги, пу­ті­в­ни­ки, про­спе­к­ти, аль­бо­ми, ак­ти екс­пер­ти­зи, ак­ти при­йман­ня екс­по­на­тів, спи­с­ки уча­с­ни­ків, до­по­ві­ді, до­від­ки) про під­го­тов­ку і про­ве­ден­ня ви­ста­вок, конкурсів, ярмарків:


а) між­на­ро­д­них

Пост.

10 р.

б) всеукраїнських, регіональ-них


5 р. ЕПК

5 р.До­ку­мен­ти (ди­п­ло­ми, сві­до­ц­т­ва, ате­с­та­ти, гра­мо­ти) про наго­ро­джен­ня ор­га­ні­за­ції за участь у ви­став­ках, конкурсах, ярмарках


Пост.

До ліквідації організації


До­ку­мен­ти (про­гра­ми, пла­ни, те­к­с­ти ле­к­цій, до­від­ки, ві­до-мо­с­ті, листи) про про­ве­ден­ня на ви­став­ках ле­к­цій, зу­стрі­чей та ін­ших за­хо­дів


3 р.

3 р.


За­яв­ки на про­ве­ден­ня екс­кур­сій по ви­став­ках1 р.

1 р.


Ли­с­ту­ван­ня про пла­ну­ван­ня на­у­ко­во-інформаційної діяль-ності


5 р. ЕПК

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про об­лік, рух і ви­ко­ри­с­тан­ня науково-техніч-ної інформації


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про підготовку та опублікування інформаційних видань


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про ор­га­ні­за­цію і про­ве­ден­ня виставок, конкур-сів, ярмарків


5 р.

5 р.


Ли­с­ту­ван­ня про на­го­ро­джен­ня за участь у ви­став­ках-конкур-сах


3 р.

3 р.


Ли­с­ту­ван­ня про роз­си­лан­ня на­у­ко­во-ін­фор­ма­цій­них ви­дань


1 р.

1 р.


Жу­р­на­ли обліку надання на­у­ко­во-те­х­ні­ч­ної ін­фор­ма­ції за запитами


5 р.

5 р.


Жу­р­на­ли об­лі­ку екс­кур­сій по ви­став­ках


3 р.

3 р.Похожие:

Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (до­по­ві­д­ні за­пи­с­ки, звіти, ві­до­мо­с­ті, до­від­ки) про організацію на­у­ко­во-інфор­мацій­ної діяльності
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Документи (ак­ти екс­пер­ти­зи, протоколи, висновки) щодо випуску видань у відкритій пресі
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Листування про оздоровлення та відпочинок дітей у дитячих закладах оздоровлення та від-починку
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­по­ві­д­ні за­пи­с­ки про ор­га­ні­за­цію, об­ла­д­нан­ня, ве­ден­ня склад­сь­ко­го гос­по­дар­с­т­ва, на-яв­ність склад­сь­кої...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Пла­ни ком­п­ле­к­ту­ван­ня біб­ліоте­ч­ного фонду (БФ) І до­відко­во-­ін­фор­ма­цій­ного фон­ду (діф)
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Ста­ту­ти, по­ло­жен­ня між­на­ро­д­них ор­га­ні­за­цій, чле­на­ми яких є центральні органи вико-навчої влади та гро­мад­сь­кі орга­ні­за­ції...
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
Спи­с­ки поста­чаль­ни­ків і спо­жи­ва­чів, схе­ми пря­мих го­с­по­дар­сь­ких зв’яз­ків з поста­чаль­ни­ка­ми й спо­жи­ва­ча­ми
Документи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті iconДокументи, що створюються в управлінській діяльності но­мер стат­ті
До­ку­мен­ти (пла­ни, умо­ви, про­гра­ми, сце­на­рії, списки, до­від­ки, зві­ти, про­то­ко­ли жу­рі, листи) про ор­га­ні­за­цію,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы