План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік icon

План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік

НазваниеПлан роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік
страница1/13
Дата конвертации28.12.2012
Размер2.47 Mb.
ТипПлан
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради на засіданні ради школи

протокол № від 2012 протокол № від 2012

Голова ради школи : Голова ради школи :

________ М В Рябуха ________ Л М Чернишова


ПЛАН РОБОТИ

Писарівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

Золочівської районної державної адміністрації

Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ПИСАРІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ
^ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Головний спеціаліст відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Шевченко С.В.


Головний спеціаліст відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Гончаренко Л.П.


Головний спеціаліст відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Цилюрик О.М.


Спеціаліст І категорії відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Гурин В.І.


Завідувач районного методичного кабінету: Кислякова Г.І.


Начальник служби охорони праці відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Скляренко Т.О.


Начальник господарчої групи відділу освіти Золочівської районної державної адміністрації: Оберемок М.Є.


ЗМІСТ

Розділ 1 Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2012/2013 навчальний рік 5

1.1Організація дошкільної освіти в мікрорайоні школи 5

1.2. Аналіз навчальної роботи 6

1.3.Організація роботи з обдарованими дітьми 12

1.4. Стан психологічного супроводу навчально-виховного процесу 16

1.5.Формування здоров′язберігаючого навчального середовища 17

1.6. Аналіз стану навчально-матеріального забезпечення навчально-виховного процесу 19

1.7. Організація роботи шкільної бібліотеки 20

1.8. Аналіз методичної роботи в 2011/2012 навчальному році 21

1.9. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 28

1.10. Аналіз виховної роботи 30

1.11. Охорона життя і здоров′я учнів 33

1.12.Аналіз управлінської діяльності адміністрації школи 34

1.13. Аналіз матеріально - технічної бази та господарської діяльності 39

1.14.Пріоритетні завдання школи в новому 2012/2013 навчальному році 40

Розділ 2. Організація роботи школи

:2.1. Режим роботи школи 41

2.2. Циклограма роботи школи

2.3 .Розклад роботи гуртків 42 2.4. Розподіл функціональних обов′язків між адміністрацією школи

Розділ 3 .Навчально-виховний процес

3.1 Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти 45

3.2.Створення оптимальних умов щодо організованого початку навчального року 46

3.3.Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального року 47

3.4.Допрофільна підготовка 49

3.5. Організація роботи шкільної бібліотеки 49

3.6. Планування щодо оздоровлення дітей влітку 2013 року 50

3.7. Виховна робота 51

3.8. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу 55

Розділ 4. Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти 56

4.1 Атестація педагогічних працівників 56

4.2. Заходи щодо підвищення ефективності діяльності школи 57

4.3.Організаційна робота 57

4.4.Наукова робота з учнями 58

4.5 Робота з кадрами 59

Розділ 5.Внутрішкільний контроль та управління 5..1 Педагогічні ради 60

5.2.Наради при директору 62

5.3.Циклограма видання наказів та довідок за результатами перевірок контрольно-аналітичної діяльності 73

5.4.Накази з основної діяльності 74

5.5.Циклограма контрольно-аналітичної діяльності 76

Розділ 6. Охорона здоров′я і життя дітей, учителів , інших працівників школи. Заходи з охорони праці та

безпеки життєдіяльності 77

Розділ 7. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база школи 79

^ 1. Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий 2012- 2013 навчальний рік

У 2011-2012 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України « Про освіту» ,

«Про загальну середню освіту», реалізацію державних програм , інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально – виховний процес відбувався в одну зміну. Педагогічним колективом школи проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.

На виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», зауважень і пропозицій регіональної експертної ради з атестації навчальних закладів Головного управління освіти і науки Харківської обладміністрації від 19.10.2006 №6/5 в школі проводилась корекційна діяльність за наслідками державної атестації школи. Були розроблені «Заходи на виконання зауважень і пропозицій експертної комісії при відділі освіти з питань експертизи Писарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів», які затверджені на педагогічній раді школи (Протокол № 5 від 31.08.2011).Виконання заходів розглядалось на нараді при директору (грудень 2011):

залучений молодий спеціаліст до роботи за фахом;

- активізована робота з обдарованими дітьми ( 2 учні стали переможцями І етапу МАН Золочіського району ;

- учителі школи в своїй роботі використовують елементи інноваційних технологій;

- проводиться робота по покращенню матеріально-технічної бази школи.

^ Організація дошкільної освіти в мікрорайоні школи

Облік дітей, яким до 1 вересня поточного року виповнюється 5 років, що постійно проживають на території села Писарівка здійснюється адміністрацією школи згідно “Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”.

У зв′язку з відсутністю на території села дошкільного навчального закладу, навчання дітей дошкільного віку проводиться на базі школи.

Станом на 01.09.2011 дітей, яким виповнилось 5 років , на території села не було. Тому навчання

дітей - дошкільнят на базі школи в 2011-2012 навчальному році не проводилося.

Демографічна ситуація в селі погіршується .


^ Контингент дошкільнят у 2009 - 2014 роках

Кількість

дітей , яким станом на 1 вересня виповниться 5 років

Рік

2009


2010

2011

2012

2013

2014

5

4

7

-

4

3^ ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА


Сьогодні в освіті здійснюються заходи щодо пошуку нових шляхів оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів , особливо у сільській місцевості. Загальне зменшення кількості дітей впливає на мережу загальноосвітніх навчальних закладів , призводить до зменшення середньої наповнюваності класів. Ця ситуація гостро позначилась на нашій школі. Учнівський контингент за 2006 - 2012 роки різко зменшився. ( додаток № 2 ) , а також зменшилась середня наповнюваність класів по школі .

У школі 5 класів , де кількість учнів менше 5 , що вимагає від адміністрації школи йти на такий крок як організація індивідуального навчання.

За прогнозами учнівський контингент поки, що в наступні 5 років не зміниться.

Уже з 1 вересня 2009 року школа функціонує у складі освітнього округу з опорною школою Сковородинівською.


^ Аналіз навчальної роботи


Станом на 26 червня 2012 року в школі навчалося 43 учні.

Випускників 11 класу було 11.Середній бал атестата про повну загальну середню освіту – 7,6.

Свідоцтво про базову середню освіту звичайного зразка отримали - 4.Середній бал свідоцтва – 8,5

Звільнених від ДПА- немає.

Учні 1-8 класів переведені до наступних класів

Таблиця навчальних досягнень учнів :


Рік навчання

Всього учнів 2-11 класів

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

2007-2008

85

6 (6%)

50 (57%)

31 (35%)

2(2%)

2008-2009

79

11(13 % )

43 ( 56%)

25 (31% )

-

2009-2010

68

6(8%)

34(48%)

28(41%)

-

2010-2011

51

1(2%)

31(60%)

18(34%)

1(2%)

2011-2012

54

-

29(54%)

24(44%)

1(2%)Порівняльний аналіз свідчить, що рівень навченості учнів в порівнянні з 2010-2011 роком виріс на 10% і становить 46%.

Школа І ступеня – 1 клас, та 6 учнів навчались – індивідуально ,з них закінчили навчальний рік:

клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

Усереднений

показник

Початков

Середній

Достатній

високий
1

7

-

-

-

-

-

2

3

-
3
8

3

1

-
18

4

2

-
2

-

8

всього
68

Школа ІІ ступеня-3 класи та 8 учнів навчались - індивідуально, з них закінчили навчальний рік 24 учні з такими результатами:Клас

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

Рівень

навченості учнів%

Початк.

Середній

Достатній

Високий

5

6

-

3

3

-

50

6

4

-

1

2

1

75

7

9

-

4

5

-

56

8

7

-

4

3

-

43

9

4

-

-

4

-

100


Відсоток учнів, які засвоїли матеріал на достатньому рівні складає 53%. 1 учень навчається на високому рівні, відсутні учні, що мають початковий рівень знань. Таким чином , необхідно звернути більше уваги учням, які мають можуть мати більш високий результат у навчанні.

Школа ІІІ ступеня- 1 клас,11учнів, з них закінчили навчальний рік:


Клас

Кількість учнів

Рівень досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

11

11

-

4

7

-

Усереднений показник навченості становить 5,5.

У наступному році слід звернути увагу на підвищення рівня показника навченості в старшій школі.


Аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів 4 , 9 та 11 класів у 2011-2012 н навчальному році:

клас

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного оцінювання

високий

достатній

середній

початковий

42

-

-

9

-

3

1

-

11

-

4

7

-

всього

-

9

8

-


Викликає тривогу той факт, що лише 1 учень учнів , що навчається на відмінно.

Причиною зниження рівня навченості учнів є перш за все те, що навчання зазвичай серед учнів не культивується, тому знань як результату обмаль, і думка, що батьки заплатять за навчання у вузах, продовжує існувати.

Друга причина-відсутність контролю з боку батьків за підготовкою учнів до уроків.

Однією з причин слід назвати слабку матеріально-технічну базу школи:

- відсутність психологічного супроводу навчально-виховного процесу в школі протягом всього періоду навчання;

  • шкільна бібліотека не забезпечена необхідним сучасним обладнанням, комп′ютерною технікою і програмною продукцією;

  • відсутність належної наочності з предметів, а також бідність електронних засобів навчання;

  • низький рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року;

  • рівень педагогічної кваліфікації окремих вчителів не відповідає якості навчальних досягнень учнів;

  • недостатня робота класних керівників з класним колективом та батьками;

  • недостатня робота вчителів з обдарованими учнями.^ Результати ДПА , 4 класНазва предмета

Кількість учнів

Початков

Середній

Достатній

Високий

Усереднений

показникукраїнська

мова

2

-28

українське

читання

2
2

10

математика


2

-1

1

9,5^ Результати ДПА , 9 клас


Назва

предмета/

Рівні навченості

Кількість учнів

Початковий

Середній

Достатній

Високий

Усереднений

показникУкраїнська

мова(диктант)

4

-

-

3

1

8,8

Математика

4

-
4

-

8

Біологія

4

-
4
8

Німецька мова

4

-3

1

8,8

Географія

4

-
4
8


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Похожие:

План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПлан роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2011-2012 навчальний рік
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік
Харківської області», наказу відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації від 30. 05. 2013 №203 «Про затвердження...
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconНаказ №279 Про перенесення державної підсумкової атестації учня 11 класу Писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області Рогачевського Сергія Віталійовича
Міністерстві юстиції України від 06. 05. 2008 за №383/15074 та за підсумками аналізу поданих адміністрацією Писарівської загальноосвітньої...
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconР. Д. Алієва робочий навчальний план гонтів’ярської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2013 / 2014 навчальний рік погоджено на засіданні ради школи від 30. 05. 2013 протокол
Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від 29. 05. 2013 №131 «Про затвердження...
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРозклад уроків Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та типового статуту, затвердженого мон. Статут закладу затверджується відділом освіти районної державної адміністрації
Золочівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Золочівської районної державної адміністрації Харківської області створена розпорядженням...
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРозклад уроків Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
Головний лікар Золочівської сес директор школи С. М. Козюпа М. С. Дмитренко
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconРозклад уроків Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області
Головний лікар Золочівської сес директор школи С. М. Козюпа М. С. Дмитренко
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Головного управління освіти і науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
План роботи писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області на 2012/2013 навчальний рік iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кручанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Головного управління освіти і науки від 11. 05. 2012 №268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы