Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» icon

Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси»

НазваниеРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
Дата конвертации10.02.2013
Размер76.48 Kb.
ТипДокументы

Міністерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради

Комунальний заклад освіти
Жовтоводська середня загальноосвітня школа №10 з профільними класами


Розробка уроку з географії
«Світові природні ресурси»


Вчитель географії

Кузьмінська Марина Вікторівна


м.Жовті Води - 2012

10 клас.

Тема: Світові природні ресурси.

Мета: ознайомити з класифікацією природних ресурсів, їх розміщенням та особливостями, проблемою раціонального використання та її зв’язком з глобальними проблемамилюдства4 розвивати вміння працювати з різноманітними джерелами географічної інформації, аналізувати, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.

^ Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Вид уроку: урок з використанням мультимедійного проектору.

Зміст уроку.

 1. Організаційний момент.

 2. ^ Актуалізація навчальної діяльності учнів.

Нас оточує природа

Ліс, повітря, землі, води

Все, що в руки беру я

Дала матінка - Земля

(ознайомлення з темою та завданням уроку 1-2 слайд)

 1. ^ Вивчення нового матеріалу.

3 слайд. Робота з таблицею «Класифікація природних ресурсів»

- класифікація, яка вам представлена, розподілена за 3-ма ознаками: генетичною, господарською та екологічною. Що таке природні ресурси?

4 слайд. За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше приходить у суперечність з дійсністю. Чому? (очікувана відповідь – тому що їх природне відтворення часто не збігається з темпами використання)

5 слайд. Використання корисних копалин призводить до поступового вичерпання запасів. Що на вашу думку потрібно робити, щоб людство їх не втратило? (очікувана відповідь. – треба розшукувати нові родовища та технічно правильно експлуатувати вже знайдені, тобто максимально вилучати цінні речовини з родовищ)

6 -7 слайд. Чому кліматичні і водні ресурси відносять до невичерпних? (очікувана відповідь – тому що їх використання не призводить до загального зменшення їх запасів.)

8 слайд. Далі ми розглядаємо види природних ресурсів за їх генетичними ознаками. І перший вид – мінеральні ресурси. Мінеральні ресурси – це природні речовини мінерального походження, що використовуються в господарстві як сировина або джерело енергії.

9 слайд. Всі мінеральні ресурси, в залежності від того, де вони використовуються поділяються на: енергохімічні, рудні, нерудні, гірничо-хімічні, технічні, будівельні, гідротермальні.

10 слайд. Зверніть увагу на карту. Тут представлені не всі, але найбільш поширені корисні копалини, що більш за все використовуються людьми. Чи рівномірно вони розподілені? Ви бачите, що не тільки окремі країни, а й великі регіони різняться за рівнем забезпеченості певними ресурсами. Чи означає це, що країна, в якій їх мало приречена на бідність? (очікувана відповідь. – ні, оскільки економічні ресурси кожної країни вимірюються не лише кількістю наявної нафти, газу чи родючих ґрунтів. Велике значення мають людські ресурси, працездатність населення, рівень його підготовки, майстерності, наявність науково-технічних ідей та ін.)

- так, і як приклад можна назвати Японію, яка досягла блискучих економічних результатів, маючи вкрай обмежену природно-ресурсну базу.

11 слайд. Ось перед вами цинкова руда, яка є дуже важливою сировиною у кольоровій металургії.

12 слайд. Це нафтовидобувна платформа, що знаходиться на шельфі в океані. Нафта є важливою корисною копалиною, але на жаль через недбальство людини. На них трапляються аварії, що призводять до виливу нафти на поверхню води. Оскільки вона легша води, то вона розтікається тонкою плівкою по поверхні на великі відстані, створюючи екологічні катастрофу. Чому? (очікувана відповідь – перш за все гине планктон, що живе у поверхневих водах, планктоном живляться більшість живих організмів в океані, а отже вони втрачають джерело живлення, по-друге, птахи, які живляться рибою, також втрачають їжу і навіть самі гинуть, потрапляючи в нафтову пастку)

13 слайд. Ще один приклад мінеральної сировини – сірка. Вона відноситься до тих корисних копалин, які людина використовувала в своїй діяльності ще на зорі людства. А що виготовляють із сірки і де її застосовують? (очікувана відповідь – сірчану кислоту – в хімічній промисловості, машинобудуванні, металургії)

14 слайд. Перед вами таблиця. За допомогою карт атласу розподіліть в яких країнах із поданих є запаси цих корисних копалин.

15 слайд. Другий генетичний тип природних ресурсів – водний – це складова частина невичерпних природних ресурсів.

16 слайд. Найбільше у відсотковому значенні припадає на води Світового океану, далі приблизно однаково розподілені води в льодовиках, підземні та поверхневі води суходолу.

17 слайд. Звичайно, ми використовуємо в своїй господарській діяльності прісну воду, чи то для промисловості, чи для сільського господарства. Найбільше потребують води такі культури: бавовна – 7000 м³, рис – 5000 м³, пшениця – 1000 м³.

18 слайд. З цієї карти видно, що не всі регіони Землі забезпечені питною водою. А як люди намагаються вирішити проблему водопостачання? (очікувана відповідь – будівництво штучних водойм, водосховищ, каналів; опріснення морської води; розтоплення льодовиків)

19 слайд. Наступний природний ресурс – земельний.

20 слайд. На карті земельних ресурсів видно, що території, які використовуються під вирощування сільськогосподарських дуже мало. Значно більше територій, використовують під пасовища. Про що це свідчить? (очікувана відповідь – в сільському господарстві тваринництво переважає над рослинництвом)

21 слайд. Якщо подивитися на графік, то ми побачимо, що найбільш забезпечена земельними ресурсами Африка, а от менш за все Європа. Але ж в Європі проживає більше людей, чим в Африці. Як же європейці вирішують продовольчу проблему? (очікувана відповідь – в Європі переважають економічно розвинуті країни, які мають високе технологічне оснащення сільського господарства, що дає можливість збирати високі врожаї з невеликих площ)

22 слайд. Ліс – це також земельний ресурс. На жаль їх кількість щороку катастрофічно скорочується через нещадну вирубку, особливо це стосується тропічних лісів Південної Америки та Африки. До яких наслідків це може призвести? (очікувана відповідь – ліси – це легені планети, знищивши їх людство ставить себе під загрозу. Рівень вуглекислого газу в атмосфері підвищиться до катастрофічного. Крім того пошириться територія пустель, збільшиться кількість піщаних бур, порушиться загальна рівновага на планеті і врешті-решт вона загине)

- які ж шляхи вирішення цієї проблеми? (очікувана відповідь – по-перше, комплексне використовування сировини, використання вторинних ресурсів. По-друге, це висадка дерев і це може зробити кожен. Якщо за своє життя людина посадить хоча б одне дерево, то їх кількість на планеті збільшиться на 6 млрд.)

23 слайд. Переходимо до наступного ресурсу – кліматичного. Він відноситься до невичерпних. Але в залежності від того, як людина їх споживає, може погіршуватись або покращуватись.

24 слайд. Світовий океан – це необмежена комора різноманітних ресурсів. Перш за все – це джерело живлення всієї планети.

25 слайд. Визначіть за картами атласу, які країни є найбільш риболовецькими.

26 слайд. Досить різноманітними є і мінеральні ресурси Світового океану. Це не тільки нафта і газ, а також велика кількість інших корисних копалин.

27 слайд. За поданою картою видно, що більшість корисні копалини зосереджені на шельфі вздовж всіх материків. Нанесіть на контурну карту найбільші родовища, що представлені на карті.

28 слайд. Ще один ресурс Світового океану – енергетичний. Тобто використання енергії води. Завдяки цьому на узбережжі океанів будують електростанції, що працюють на енергії води. А які альтернативні джерела енергії працюють в Україні?

29 слайд. Останній вид природних ресурсів з яким ми з вами знайомимось – це рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси – це ресурси, що сприяють відновленню фізичних та духовних сил людини. Вони бувають двох видів: природні та соціально-економічні.

30 слайд. Природні – все те, що створила природа – гори моря, ліси, річки, всі геосистеми.

31слайд. Соціально-економічні – все, що створено руками людини.

 1. Узагальнення вивченого.

Тести.

 1. Визначте, які ресурси відносяться до відновлюваних: а) ґрунти, б) рослинність, в) тваринний світ, г) корисні копалини, д) вода, е) кліматичні ресурси.

 2. Рекреаційні ресурси – це: а) природні і соціально-економічні ресурси країни, б) сукупність природних, природно-технічних, соціально-економічних комплексів та їх елементів, що сприяють відновленню та розвитку фізичних та духовних сил людини, її працездатності, в) ресурси океанів, морів, лісів, культурні об’єкти.

 3. Виберіть правильні твердження, назвавши, які ресурси належать до рекреаційних: а) узбережжя теплих морів, б) береги річок, озер, водосховищ, в) лісові та лучні масиви, г) передгір’я та гірські країни, е) міста-столичні та історичні центри, е) міста – курорти, є) релігійно-культові комплекси, ж) давні міста, з) індустріальні міста.

 4. Назвіть, які ресурси належать до природних: а) мінеральні, б) водні, в) земельні, г) кліматичні, д) рекреаційні, е) ресурси Світового океану, є) атмосферні, ж) літосферні, з) гідросферні.

 5. Назвіть, які ресурси належать до невичерпних: а) водні, б) ґрунтові, в) кліматичні, г) корисні копалини, д) рослинність, е) сонячна енергія.

 6. Виберіть регіони світу, де зосереджені значні запаси нафти: а) Близький та Середній Схід, б) Північна Африка, в) Центральна Америка, г) Антарктида, д) Північне море, е) Західний Сибір.

 7. Ресурсозабезпеченість – це: а) відношення між величиною запасів і розмірів використання даного виду ресурсів, б) обсяг достовірних запасів даного виду ресурсів, в) масштаби проведення геологорозвідувальних робіт, г) щорічні обсяги добування мінеральних ресурсів.

 8. Визначте, які країни мають великий гідроенергетичний потенціал: а) Бразилія, б) Заїр, в) Саудівська Аравія, г) Канада, д) Австралія, е) Китай, є) Росія, ж) Намібія, з) США, и) Монголія.

 9. Виберіть країни з великими розвіданими запасами нафти: а) Кувейт, б) Росія, в) США, г) Саудівська Аравія, д) Китай, е) Іран, є) Ірак, ж) Мексика, з) ОАЕ, и) Венесуела.

 10. Які сільськогосподарські культури є найбільшими споживачами води: а) кава, б) рис, в) картопля, г) просо, д) бавовна, е) цукровий буряк.

 11. Який регіон планети має найбільшу кількість земельних ресурсів: а) Азія, б) Північна Америка, в) Африка, г) Південна Америка, д) Європа, е) Австралія.

 12. 12. Яка з перелічених країн має найбільшу забезпеченість лісами на душу населення: а) Сомалі, б) Італія, в) Гвіана, г) Індія, д) Китай, е) Росія, є) Болівія.
 1. Домашнє завдання.

Вивчити § 12 – 13.

Відповісти на питання.

Письмово дати коротку порівняльну характеристику природних ресурсів:

Ів. – Канади і Австралії

ІІв. – Мексики та Індії

ІІІв. – України та Франції
Похожие:

Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconВчитель Чайчук А. В представлена ​​методична розробка уроку ритміки «Веселий ярмарок»
Представлена ​​методична розробка уроку ритміки «Веселий ярмарок». Урок проводиться в 2 класі спеціальної загальноосвітньої школи...
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconІ. Тестові завдання (10 балів)
Визначить процес повільного окиснення, який позитивно впливає на природні ресурси
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconПриродні та штучні екосистеми в довкіллі Мета уроку: Узагальнити знання про природні та штучні екосистеми

Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconУроку до Дня цо «Природні надзвичайні ситуації. Правила поведінки під час природних надзвичайних ситуацій»
Мета: формувати в учнів уявлення про природні надзвичайні ситуації: грозу, бурю, землетрус, повінь; ознайомити із правилами безпечної...
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconСтратегія сталого розвитку України
Україна має значний геополітичний потенціал: сприятливі кліматичні, зокрема агрокліматичні, умови, вигідне географічне положення,...
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconМатеріали для вимірювання стандартів освіти з географії
«Рельєф», «Тектонічна будова», «Геологічна будова», «Мінерально-сировинні ресурси України», «Геоморфологічна будова»
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconДокументи
1. /Розробка уроку з Громадянськох осв_ти 3 кл..doc
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconЯк ви розумієте прислів'я «Диму без вогню не буває?» Як ви розумієте прислів'я «Диму без вогню не буває?»
Пожежа це неконтрольований процес горіння, який несе загрожу життю людей, тварин, знищує природні ресурси, матеріальні цінності
Розробка уроку з географії «Світові природні ресурси» iconМетодична розробка уроку з фізики у 9 класі з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій навчання розділ «електричний струм» Тема. Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги Мета уроку
«Вимірювання напруги за допомогою вольтметра»; «Комплекти навчального обладнання для проведення лабораторних робіт з курсу фізики...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы