Міністерство охорони здоров\

Міністерство охорони здоров'я україни

НазваниеМіністерство охорони здоров'я україни
страница25/44
Дата конвертации14.02.2013
Размер10.29 Mb.
ТипДокументы
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44
1. /Нормативно-правова база по травматизму/Державн_ сан_тарн_ правила _05.06.2001.doc
2. /Нормативно-правова база по травматизму/Про затвердження _нструкц_х з орган_зац_х охорони життя _ здоров'я д_тей у дошк_льних навчальних закладах_NMO-985.doc
4. /Нормативно-правова база по травматизму/САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА МИНЗДРАВОМ СССР 20.03.1985 N 3231-85).txt
5. /Нормативно-правова база по травматизму/ставки-л_кар-медсестра2500-700.doc
6. /Нормативно-правова база по травматизму/травм_нак_орг_узагал_2008.doc
Наказ №81 Про загальний порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків у
Наказ №985 Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
Головний державний санітарний лікар україни
Міністерство охорони здоров'я україни

догляду за тяжкохворими, перев'язувальної, палат, старшої медичної

сестри відділення і старшої операційної медичної сестри

встановлюються за штатними нормативами офтальмологічних та

отоларингологічних лікарень (додатки 34, 48).

2.2. Посади операційних медичних сестер установлюються:

1 посада на 15 ліжок;

для надання екстреної допомоги - відповідно до посад

лікарів-офтальмологів, -отоларингологів, установлених згідно

з п. 1.2.

2.3. Посади медичних сестер процедурного кабінету

встановлюються з розрахунку 1 посада на 30 ліжок (у дитячих

відділеннях на 25 ліжок).

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посади молодшого медичного персоналу встановлюються

згідно зі штатними нормативами відділень офтальмологічних,

отоларингологічних лікарень.

Примітки:

1. У спеціалізованих закладах, у яких хірургічна допомога

населенню становить понад 70 відсотків від загального обсягу

медичної допомоги хворим, кількість посад медичного персоналу може

розраховуватись від числа проведених операцій: дорослим - понад

250 на рік, дітям - понад 200 на рік.

2. Посади медичного персоналу відділень (груп) анестезіології

та інтенсивної терапії встановлюються за штатними нормативами

відповідних підрозділів, наведеними у цьому додатку.

27. Штатні нормативи кабінету з народної та нетрадиційної

медицини

Кабінети з народної та нетрадиційної медицини можуть

організовуватись у складі міських поліклінік (поліклінічних

відділень) міських та центральних районних лікарень, поліклінічних

відділень обласних лікарень, які обслуговують не менше 30 тис.

дорослого або 20 тис. дитячого населення за нормативами:

лікар з народної та нетрадиційної медицини - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 0,5 посади.

28. Про штати відділень (лабораторій) електрофізіологічних

обстежень серця та рентгенопераційних

28.1. Штати зазначених відділень установлюються за штатними

нормативами кардіологічних диспансерів (додаток 21) і можуть

створюватись у складі багатопрофільних лікарень та

амбулаторно-поліклінічних закладів за наявності відповідного

обладнання.

28.2. Штати персоналу відділення рентгенваскулярної хірургії.

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів),

лікарів-анестезіологів, лікарів з функціональної діагностики

встановлюються з розрахунку по 1 посаді на 20 ліжок.

1.2. Посади лікарів з ультразвукової діагностики

встановлюються в залежності від обсягу роботи та норм навантаження

на ультразвукові дослідження, наведені у цьому додатку.

1.3. Посада завідуючого відділенням лікаря-рентгенолога

(лікаря-хірурга) встановлюється замість 0,5 посади лікаря.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

та технічні працівники

2.1. Посади медичних сестер (палатних) установлюються

з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

2.2. Посади медичних сестер операційних та посади

рентгенлаборантів установлюються відповідно до посад

лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів).

2.3. Посади медичних сестер-анестезисток установлюються

відповідно до посад лікарів-анестезіологів.

2.4. У кожному відділенні та у процедурному кабінеті

встановлюється по 0,5 посади медичної сестри перев'язувальної.

2.5. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється

відповідно до посади завідуючого відділенням замість 0,5 посади

медичної сестри.

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посади молодших медичних сестер (палатних)

установлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

3.2. Посади молодших медичних сестер перев'язувальної та

у процедурному кабінеті встановлюються відповідно до посад

медичних сестер цих кабінетів.

3.3. Посада молодшої медичної сестри (прибиральниці)

встановлюється з розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

Посада сестри-господині встановлюється відповідно до посади

завідуючого.

4. Інженерно-технічний персонал

У кожному відділенні встановлюється 1 посада інженера.

Примітки:

1. Відділення рентгенваскулярної хірургії організовуються у

складі багатопрофільних лікарень за наявності відповідного

обладнання.

2. Посади медичного персоналу для надання цілодобової

екстреної медичної допомоги встановлюються органом охорони

здоров'я за підпорядкуванням закладу в залежності від обсягу цієї

роботи.

29. Тимчасові штатні нормативи медичного, педагогічного

персоналу психотерапевтичного кабінету

При визначенні штатів психотерапевтичних кабінетів, які

організовуються у складі обласних, міських поліклінік та

поліклінічних відділень центральних районних лікарень та закладів

психоневрологічного профілю, що безпосередньо обслуговують не

менше 25 тис. дитячого та 30 тис. дорослого населення,

застосовуються штатні нормативи:

------------------------------------------------------------------

|лікар-психотерапевт |- 1 посада, |

|--------------------------------+-------------------------------|

|медична сестра |- 1 посада, |

|--------------------------------+-------------------------------|

|молодша медична сестра |- 0,5 посади, |

|--------------------------------+-------------------------------|

|психолог |- 1 посада. |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Штати психотерапевтичних кабінетів інших закладів

(міських поліклінік консультативно-діагностичної допомоги,

психоневрологічних диспансерів) установлюються за наявності

10 посад лікарів, які ведуть амбулаторний прийом.

30. Типова чисельність консультативно-діагностичних центрів,

зарахованих до гр. А (в областях з населенням понад 3 млн. чол.

і містах з населенням понад 1 млн. чол.)

------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Заві- |Лікарі| Старші|Медсестри,|Сестра|Молодший|Інже-|

| структурного | дуючий| |медичні|лаборанти |госпо-| мед. |нери |

|підрозділу та посад | струк-| |сестри,| та | диня |персонал| |

| | турним| | старші| медреє- | | | |

| |підроз-| | лабо- | стратори | | | |

| | ділом | | ранти | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|I. Консультативний | | | | | | | |

|відділ з | | | | | | | |

|автоматизованою | | | | | | | |

|реєстратурою | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. Лікар-терапевт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|2. Лікар- | | 1 | | 1 | | | |

|гастроентеролог | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|3. Лікар-кардіолог | | 2 | | 2 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|4. Лікар-невролог | | 1 | | 1 | | | |

|дитячий | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|5. Лікар-алерголог | | 1 | | 1 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|6. Лікар-імунолог | | 1 | | 1 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|7. Лікар- | | 2 | | 2 | | | |

|ендокринолог | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|8. Лікар-педіатр | | 1 | | 1 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|9. Лікар-хірург | | 1 | | 1 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|10. Лікар- | | 1 | | 1 | | | |

|нейрохірург | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|11. Лікар- | | 2 | | 2 | | | |

|невропатолог | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|12. Лікар-онколог | | 1 | | 1 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|13. Лікар-гінеколог | | 2 | | 2 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|14. Лікар- | | 1 | | 1 | | | |

|отоларинголог | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|15. Лікар- | | 1 | | 1 | | | |

|офтальмолог | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|16. Лікар-уролог | | 2 | | 2 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|17. Лікар-гінеколог | | 1 | | 1 | | | |

|дитячого та | | | | | | | |

|підліткового віку | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|18. Лікар- | | 1 | | 1 | | | |

|пульмонолог | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|19. Медреєстратори | | | 1 | 16 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 23 | 2 | 39 | 1 | 9 | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|II. Відділ | 1 | | 1 | | 1 | | |

|променевої | | | | | | | |

|діагностики | | | | | | | |

|(рентгенівський, | | | | | | | |

|рентген- | | | | | | | |

|комп'ютерний, | | | | | | | |

|магнітно- | | | | | | | |

|резонансний, | | | | | | | |

|термографічний тощо)| | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Рентген: | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. ТУР-800 | | 4 | | 4 | | 2 | |

|2 кабінети х 2 зміни| | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|2. Мамограф | | 4 | | 4 | | 2 | |

|2 кабінети х 2 зміни| | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|3. Дентальний апарат| | 2 | | 2 | | 1 | |

|1 кабінет х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|4. Комп'ютерний | | 4 | | 8 | | 2 | |

|томограф | | | | | | | |

|2 кабінети х 2 зміни| | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|5. Магнітно- | | 2 | | 4 | | 1 | |

|резонансний томограф| | | | | | | |

|1 кабінет х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|6. Архів | | | | 2 | | 1 | |

|рентген-лаборант х | | | | | | | |

|2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|7. Фотолабораторії | | | | 4 | | 4 | |

|рентген-лаборант х | | | | | | | |

|2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 16 | 1 | 28 | 1 | 13 | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|III. Відділ | 1 | | 1 | | 1 | | 4 |

|ультразвукової і | | | | | | | |

|функціональної | | | | | | | |

|діагностики | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. ЕхоКГ | | 12 | | 12 | | | |

|6 апаратів х 2 зміни| | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|2. ТКД | | 2 | | 2 | | | |

|1 апарат х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|3. УЗДГ | | 4 | | 4 | | | |

|2 апарати х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|4. ФВД | | 2 | | 2 | | | |

|1 апарат х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|5. ЕКГ | | 4 | | 4 | | | |

|2 апарати х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|6. ЕЕГ + ЕхоЕС | | 4 | | 4 | | | |

|2 апарати х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|7. РЕГ та РВГ | | 4 | | 4 | | | |

|2 апарати х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|8. ВЕМ | | 2 | | 2 | | | |

|1 апарат х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|9. ФКГ | | 2 | | 2 | | | |

|1 апарат х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|10. Холтерівський | | 2 | | 2 | | 18 | |

|монітор | | | | | | | |

|18 кабінетів х | | | | | | | |

|2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 18 | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|IV. Відділ | 1 | | | | | | |

|ультразвукової | | | | | | | |

|діагностики | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. Лікарі | | 16 | | | | | |

|8 кабінетів х | | | | | | | |

|2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|2. Медичні сестри | | | 1 | 16 | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|3. Молодші медичні | | | | | 1 | 8 | |

|сестри | | | | | | | |

|8 кабінетів х 0,5 х | | | | | | | |

|2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 8 | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|V. Кабінет | 1 | | | | | | |

|ультразвукової | | | | | | | |

|пункційної біопсії | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. Лікарі | | 2 | | | | | |

|1 посада х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|2. Медичні сестри | | | | 2 | | | |

|1 посада на 1 посаду| | | | | | | |

|лікаря | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|3. Молодші медичні | | | | | | 1 | |

|сестри | | | | | | | |

|1 кабінет х 2 зміни | | | | | | | |

|--------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 2 | | 2 | | 1 | |

------------------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Посада завідуючого кабінетом ультразвукової біопсії

вводиться замість посади лікаря.

2. Посада заступника головного лікаря з медичної частини

встановлюється за наявності в штаті закладу не менше 30 лікарських

посад.

VI. Відділ інвазивних методів діагностики та лікування

(пункції під контролем діагностичної апаратури, ендоскопічна

лапароскопія, літотріпсія і т.ін.) зі стаціонаром на 30 ліжок

------------------------------------------------------------------

|1. Кабінет лікувальних |- 2 кабінети: 4 посади |

|та діагностичних пункцій |лікарів, 2 посади медичних |

|під контролем ультразвуку |сестер |

|(виконуються хірургічні втручання)| |

|----------------------------------+-----------------------------|

|2. Кабінет лікувальних |- 2 посади лікарів, 2 посади |

|та діагностичних пункцій |медичних сестер |

|під контролем рентгену, | |

|рентген-комп'ютерного | |

|та резонансного томографів | |

|----------------------------------+-----------------------------|

|3. Ендоскопічна хірургія |- 2 посади лікарів, 2 посади |

| |медичних сестер |

|----------------------------------+-----------------------------|

|4. Літотріпсія |- 2 посади лікарів, 2 посади |

| |медичних сестер |

------------------------------------------------------------------

5. Стаціонар на 30 ліжок:

а) лікарі - 1 цілодобовий пост;

б) середній медперсонал - 1 цілодобовий пост;

в) молодший медперсонал - 1 цілодобовий пост.

Примітки:

1. У відділенні можуть працювати лікарі-хірурги, -урологи,

-ендоскопісти, з ультразвукової діагностики, -рентгенологи, які

пройшли спеціальну підготовку.

2. Посади медперсоналу у розділі VI визначені з розрахунку на

30 ліжок. У разі організації стаціонару з меншим числом ліжок,

посади медперсоналу розраховуються виходячи з наведених

нормативів.

-----------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Заві- |Лікарі| Старші |Медсестри,|Сестра|Молодший|

|структурного підрозділу| дуючий| | медичні |лаборанти |госпо-| мед. |

| | струк-| | сестри, | та | диня |персонал|

| | турним| | старші | медреєс- | | |

| |підроз-| |лаборанти| тратори | | |

| | ділом | | | | | |

|-----------------------+-------+------+---------+----------+------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|-----------------------+-------+------+---------+----------+------+--------|

|VII. Група | | | | | | |

|анестезіологічного | | | | | | |

|забезпечення | | | | | | |

|-----------------------+-------+------+---------+----------+------+--------|

|1. Лікар-анестезіолог -| | 4 | | | | |

|2 посади х 2 зміни | | | | | | |

|-----------------------+-------+------+---------+----------+------+--------|

|2. Медичні сестри | | | | 4 | | |

|1 посада на 1 посаду | | | | | | |

|лікаря | | | | | | |

|-----------------------+-------+------+---------+----------+------+--------|

|РАЗОМ | | 4 | | 4 | | |

-----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|а) операційна |- 1 посада лікаря-анестезіолога |

|з ендоскопічної хірургії |1 посада медичної |

| |сестри-анестезистки |

|-----------------------------+----------------------------------|

|б) операційна з літотрепсії |- 1 посада лікаря-анестезіолога |

| |1 посада медичної |

| |сестри-анестезистки |

|-----------------------------+----------------------------------|

|в) іновазивні втручання |- 2 посади лікаря-анестезіолога |

|під променевим контролем |2 посади медичної |

|(МРТ, КТ, рентген) |сестри-анестезистки |

------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Заві- |Лікарі|Старші |Медсестри,|Сестра|Молодший|Інже-|

| структурного | дуючий| |медичні|лаборанти |госпо-| мед. |нери |

| підрозділу | струк-| |сестри,| та | диня |персонал| |

| | турним| |старші | медреєс- | | | |

| |підроз-| | лабо- | тратори | | | |

| | ділом | | ранти | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|VIII. Відділ цитології| 1 | | 1 | | 1 | | |

|та патоморфології | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. Лікарі- | | | | | | | |

|патологоанатоми: | | | | | | | |

|1 посада | | | | | | | |

|на 4000 досліджень | | | | | | | |

|на рік | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|6961 | | 1,5 | | | | | |

|Х = -------- 1,74 | | | | | | | |

|4000 | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Лікарі-лаборанти: | | | | | | | |

|для профобстежень | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|16356 досліджень | | 4 | | | | | |

|на рік | | | | | | | |

|17447 | | | | | | | |

|------ = 1,1 посади, | | | | | | | |

|16356 | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|Обстеження виділень | | | | | | | |

|5452 на рік | | | | | | | |

|10236 | | | | | | | |

|-------- = 1,9 посади,| | | | | | | |

|452 | | | | | | | |

| | | | | | | | |

|обстеження пунктатів | | | | | | | |

|2726 на рік | | | | | | | |

|2630 | | | | | | | |

|------ = 1,0 посада | | | | | | | |

|2726 | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Середній медичний | | | | | | | |

|персонал: | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1,5 посади на 1 посаду| | | | 8 | | | |

|лікаря | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Медреєстратори: | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1,1 посади на 5 посад | | | | 1 | | | |

|лікарів | | | | | | | |

|1,1 х 5,5 : 5 = 1,21 | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Молодші медичні | | | | | | | |

|сестри: | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|0,7 посади на 1 посаду| | | | | | 3,5 | |

|лікаря | | | | | | | |

|0,7 х 5,5 = 3,85 | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 5,5 | 1 | 9 | 1 | 3,5 | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|IX. Лабораторний | 1 | | 1 | | 1 | | |

|відділ | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1. Біохімічні | | 10 | | 20 | | | |

|дослідження | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|2. Імунологічні | | 3 | | 6 | | | |

|дослідження | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|3. Клінічні | | 4 | | 8 | | | |

|дослідження | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|4. Мікробіологічні | | 2 | | 4 | | | |

|дослідження | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|5. Медреєстратори | | | | | | | |

|1,1 посади на 5 посад | | | | | | | |

|лікарів | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|1,1 х 19 : 5 = 4,2 | | | | 4 | | 19 | |

|19 кабінетів х 0,5 х | | | | | | | |

|2 зміни | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 19 | 1 | 42 | 1 | 19 | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|X. Організаційно- | 1 | | | | | | |

|методичний відділ | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Лікар-методист | | 1 | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Лікар-статистик | | 1 | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|Медичний статистик | | | | 2 | | | |

|1 посада на 1 посаду | | | | | | | |

|лікаря | | | | | | | |

|----------------------+-------+------+-------+----------+------+--------+-----|

|РАЗОМ | 1 | 2 | | 2 | | | |

--------------------------------------------------------------------------------

Примітка. На посаду завідуючого організаційно-методичним

відділом призначається лікар, який має кваліфікаційну категорію

з "організації і управління охороною здоров'я".

Примітки:

1. Консультативно-діагностичні центри, які обслуговують

населення області до 3 млн. чол. та населення міста

до 1 млн. чол., належать до гр. "В".

Штатна чисельність таких центрів визначається шляхом

зменшення штатної чисельності персоналу, встановленої для центрів

гр. "А", у 2 рази.

2. Штатна чисельність персоналу розрахована при умовах роботи

центру (кабінетів) у дві зміни при 6-денному робочому тижні.

При роботі центру (кабінетів) в одну зміну число посад

зменшується у 2 рази.

3. Посади молодшого медичного персоналу лікарських кабінетів

установлюються з розрахунку 1 посада на 2 кабінети.

4. Посади медичного персоналу ендоскопічного відділення

(кабінету) встановлюються за наявності відповідного обладнання

виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на

ендоскопічні дослідження (додаток 26).

5. Посади працівників відділу автоматизованих систем

правління встановлюються за рішенням органу охорони здоров'я

в межах затверджених центру асигнувань.

6. Посади медичного персоналу стерилізаційних установлюються

за штатними нормативами відповідних підрозділів (додаток 26).

7. Посади інженерно-технічного персоналу для обслуговування

медичного обладнання з променевої діагностики і променевої терапії

встановлюються за нормативами, встановленими для відповідних

підрозділів з променевої діагностики та терапії (додаток 26).

8. У разі відсутності спеціалізованого диспансеру

радіаційного захисту населення посади персоналу відділу

спектрометричних обстежень встановлюються за рішенням органу

охорони здоров'я за нормативами, наведеними у примітках

додатка 16.

9. Посади медичного персоналу денних стаціонарів із

застосуванням нетрадиційних методів лікування встановлюються

з розрахунку на 30 ліжок:

------------------------------------------------------------------

|завідуючий (лікар-терапевт, невропатолог) |- 1 посада; |

|--------------------------------------------+-------------------|

|лікар-терапевт |- 1 посада; |

|--------------------------------------------+-------------------|

|лікар-невропатолог |- 1 посада; |

|--------------------------------------------+-------------------|

|лікар-кардіолог |- 0,5 посади; |

|--------------------------------------------+-------------------|

|лікар-фізіотерапевт |- 1 посада; |

|--------------------------------------------+-------------------|

|медична сестра |- 3,5 посади; |

|--------------------------------------------+-------------------|

|молодша медична сестра |- 0,5 посади. |

------------------------------------------------------------------

31. Штатні нормативи структурних підрозділів служби

променевої діагностики і променевої терапії.

А. Штатні нормативи кабінету рентгенівської

комп'ютерної томографії (КТ)

1. Штатні нормативи кабінету при роботі в одну зміну:

лікар-рентгенолог - 1 посада;

рентген-лаборант - 2 посади;

інженер-радіолог (інженер-рентгенолог, інженер-електронік) -

1 посада;

молодша медична сестра для догляду за хворими відповідно до

посади лікаря.

2. Штати кабінету встановлюються виходячи із обсягу роботи

і розрахункових норм часу на проведення комп'ютерно-томографічних

досліджень.

3. Денні норми навантаження лікаря-рентгенолога залежать від

тривалості робочого дня, виходячи із затвердженої норми тривалості

робочого тижня (30 год.). Розрахункова норма навантаження

лікаря-рентгенолога у зміну у кабінеті при тривалості робочого дня

6 год. (п'ятиденний тиждень) становить 7-8 хворих.

4. Анестезіологічне забезпечення досліджень здійснюється

за рахунок відповідних підрозділів лікувально-профілактичного

закладу або за рахунок додаткових посад відповідних спеціалістів.

Б. Штатні нормативи кабінету

магнітно-резонансної томографії (МРТ)

1. Штатні нормативи кабінету МРТ при роботі в одну зміну:

лікар-рентгенолог - 1 посада;

рентген-лаборант - 1 посада;

медична сестра - 1 посада;

молодша медична сестра - 1 посада;

інженер-радіолог (інженер-електронік) - 1 посада;

2. Штати кабінету встановлюються виходячи із обсягу роботи

і норм часу на проведення МРТ.

Норми часу на проведення МРТ (на одне дослідження):

без внутрішньовенного контрастування - 45-60 хв.;

з внутрішньовенним підсиленням - 60-90 хв.

3. Анестезіологічне забезпечення досліджень здійснюється за

рахунок відповідних підрозділів закладу або за рахунок додаткових

посад відповідних спеціалістів.

В. Штатні нормативи відділення інтервенційної

радіології (рентгенохірургічний блок)

1. Лікарський персонал

1.1. Посади лікарів-рентгенологів (лікарів-хірургів)

установлюються з розрахунку 1 посада на кількість ліжок:

------------------------------------------------------------------

| N | Найменування відділень |Кількість ліжок|

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 1. |Відділення інтервенційної радіології | 4 |

| |(рентгенохірургічний блок) | |

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 2. |Кардіохірургічне відділення | 20 |

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 3. |Відділення хірургії судин | 25 |

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 4. |Відділення хірургічного профілю інших | 100 |

| |найменувань | |

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 5. |Хірургічне відділення для дітей | 40 |

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 6. |Онкологічне відділення | 40 |

|-----+------------------------------------------+---------------|

| 7 |Інші відділення | 150 |

------------------------------------------------------------------

Примітка. Кількість посад лікарів-рентгенологів

(лікарів-хірургів) не може бути менше ніж 2 на одну

рентгенопераційну при роботі в одну зміну.

1.2. Посада завідуючого відділенням (блоком) установлюється

у кожному відділенні (блоці) замість 0,5 посади

лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга).

1.3. Посада лікаря-анестезіолога встановлюється у відділеннях

інтервенційної радіології (рентгенохірургічних блоках)

з розрахунку 1 посада на одну рентгенопераційну.

1.4. Посада лікаря з функціональної діагностики

встановлюється у відділеннях (блоках) I та II категорій

з розрахунку 1 посада на одну рентгенопераційну.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

та технічні працівники

2.1. Посада старшої медичної сестри встановлюється у кожному

відділенні (блоці) замість 0,5 посади операційної медичної сестри.

2.2. Посади операційних медичних сестер і сестер-анестезистів

встановлюються з розрахунку 1,5 посади на кожну посаду

лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга) і лікаря-анестезіолога

відповідно.

2.3. Посада рентгенлаборанта встановлюється з розрахунку

1 посада на 1 посаду лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга).

2.4. Посади середнього медперсоналу для забезпечення роботи

палат рентгенохірургічного профілю встановлюються з розрахунку

1 цілодобовий пост медичних сестер на кожні 10 ліжок, але не менше

1 поста на відділення.

3. Молодший медичний та інший персонал

3.1. Посада молодшої медичної сестри для догляду за хворими

встановлюється з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду

лікаря-рентгенолога (лікаря-хірурга), включаючи посаду

завідуючого, але не менше 1 посади на рентгенопераційну

(ангіографічну установку).

3.2. Посада сестри-господині встановлюється у відділеннях

рентгенохірургії I та II категорій.

4. Технічний персонал

4.1. Посада інженера-радіолога (інженера-рентгенолога)

встановлюється з розрахунку 1 посада на 2 ангіографічні установки,

але не менше 1 посади на відділення (блок).

Примітка. При двох-, трьохзмінній або цілодобовій роботі

відділення (блоку) штати збільшуються виходячи із обсягу роботи та

норм часу на проведення рентгенохірургічних втручань.

Розрахункові норми часу на проведення

рентгенологічних досліджень

------------------------------------------------------------------

|1. |Рентгенологічні дослідження органів грудної | |

| |клітки (ОГК): | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгеноскопія ОГК |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія ОГК (оглядова): |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |в одній проекції |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |у двох проекціях |20 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгеноскопія та рентгенографія серця з |10 хв. |

| |контрастуванням стравоходу (ларингографія) | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія серця, діафрагми |10 хв. |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|2. |Рентгенологічні дослідження органів травлення: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |фарингографія контрастна |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгеноскопія черевної порожнини (оглядова) |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія черевної порожнини (оглядова) |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгеноскопія та рентгенографія шлунка за |20 хв.* |

| |традиційною методикою | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгеноскопія та рентгенографія стравоходу |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |холангіографія інтраопераційна |30 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |холангіохолецистографія внутрішньовенна |30 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |холецистографія пероральна |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |первинне подвійне контрастування шлунка |30 хв.* |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |дуоденографія беззондова |20 хв.* |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |дуоденографія зондова |30 хв.* |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |іригоскопія |35 хв.** |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|3. |Рентгенологічні дослідження кістково-суглобової | |

| |системи: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія периферійних відділів кістяка та | |

| |хребта: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |в одній проекції |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |у двох проекціях |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія черепа у двох проекціях |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія колоносових пазух |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія висково-щелепного суглоба |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія нижньої щелепи |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія кісток носа |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія зубів |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія скроневої кістки |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія ключиці |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія у двох проекціях |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія ребер із аутокомпресією під час |20 хв. |

| |дихання | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія грудини з компресією під час |35 хв. |

| |дихання | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія грудного відділу хребта з |25 хв. |

| |компресійним поясом під час дихання | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |функціональне дослідження хребта |20 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія кісток таза |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія м'яких тканин |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |На кожен додатковий знімок у спеціальних |5 хв. |

| |проекціях додається | |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|4. |Рентгенологічні дослідження, які застосовуються | |

| |в урології та гінекології | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |урографія внутрішньовенна |40 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |ретроградна пієлографія |40 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |ретроградна цистографія |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |уретерографія |30 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |гістеросальпінгографія |30 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |пельвіометрія |20 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |пневмопельвіографія |30 хв. |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|5. |Рентгенологічне дослідження молочних залоз: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |оглядова рентгенографія молочної залози: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |в одній проекції |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |у двох проекціях |15 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |прицільна рентгенографія молочної залози |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія м'яких тканин аксилярних ділянок |10 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |подвійне контрастування протоків |40 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |пневмокістографія утворення: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |яке пальпується |25 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |яке не пальпується |45 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |прицільна голкова біопсія утворення: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |яке пальпується |25 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |яке не пальпується |45 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |внутрішньотканинне маркування утворення |45 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенографія вилученого сектора молочної |15 хв. |

| |залози | |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|6. |Складні та спеціальні рентгенологічні | |

| |дослідження, пов'язані з пункцією, | |

| |катетеризацією, зондуванням судин, протоків, | |

| |порожнин, які виконуються у спеціалізованих | |

| |кабінетах (рентгенохірургічні методи дослідження| |

| |та лікування) | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |бронхографія |45 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |пневмомедіастенографія |60 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |аортографія |40 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |каваграфія |40 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |флебографія периферійна |40 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |флебографія таза |30 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |ангіокардіографія |70 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |артеріографія вісцеральна |55 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |коронарографія |90 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |ангіоартеріографія церебральна (каротидна) |55 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |ангіоартеріографія периферична |55 хв.*** |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |лімфографія |90 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгенологічні дослідження, які поєднані з |120-150 хв.|

| |хірургічними лікувальними маніпуляціями | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |черезшкірне дренування кіст нирок |60 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |вилучення каменя петлею |60 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |бужування стриктури сечоводу |40 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |бужування стриктури уретри |30 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |фістулографія |20 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |рентгеноендоскопічне дослідження (в залежності |60-90 хв.**|

| |від складності) | |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|7. |Томографія: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |в одній проекції |30 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |у двох проекціях |40 хв. |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|8. |Рентгенівська комп'ютерна томографія: | |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |без внутрішньовенного контрастування |45 хв. |

| |------------------------------------------------+-----------|

| |з внутрішньовенним підсиленням |60 хв. |

|---+------------------------------------------------+-----------|

|9. |Заочна консультація поданих рентгенограм з |15 хв. |

| |оформленням протоколу | |

------------------------------------------------------------------

---------------

* - не більше 4-х досліджень на 1 лікаря у день.

** - не більше 3-х досліджень на 1 лікаря у день.

*** - не більше 2-х досліджень на 1 лікаря у день або 8-ми

досліджень у тиждень.

Примітки:

1. При роздільному дослідженні обох парних органів норми часу

збільшуються на 50%.

2. Час для томографічного дослідження додається до часу

основного дослідження.

3. Норми часу розраховані на роботу із застосуванням

спеціалізованих штативів.

4. При обстеженні дітей віком до 7 років, а також хворих

у тяжкому стані норми часу на одне дослідження збільшуються на

20-30%.

5. При роботі на апаратах універсального призначення, які

потребують підготовки для проведення іншого методу дослідження,

норми часу збільшуються на 15 хвилин.

6. При роботі на пересувних апаратах у палатах та операційних

обсяг проведених досліджень обмежується променевим навантаженням і

залежить від даних дозиметричного контролю та хронометражу

(середній час на дослідження одного хворого - 15 хвилин). Якщо

рентгенлаборант суміщує роботу на пересувному апараті з роботою в

рентгенівському кабінеті, цей час збільшується до 30 хвилин.

7. При розробці та впровадженні нових методів

рентгенодіагностики норми часу на дослідження встановлюються за

результатами хронометражу, обов'язково погоджуються з головним

рентгенологом області (міста) і профспілковим органом та

затверджуються органом охорони здоров'я за підпорядкуванням.

Г. Штатні нормативи відділення (лабораторії)

радіонуклідної діагностики

1. Посади лікарів з радіонуклідної діагностики встановлюються

за наявності відповідного обладнання з розрахунку 1 посада на

апарат виходячи з обсягу роботи та розрахункових норм часу на

виконання радіонуклідних досліджень.

2. Посади лікарів-лаборантів установлюються в залежності від

обсягу роботи та розрахункових норм часу на проведення

радіоімунологічних досліджень in vitro.

3. Посади медичних сестер установлюються в залежності від

обсягу роботи та розрахункових норм часу на радіонуклідні

дослідження і додатково по 0,5 посади медичної сестри на кожну

посаду лікаря з радіонуклідної діагностики та лікаря-лаборанта.

4. Для організації діяльності блоку радіонуклідного

забезпечення до штату відділення (лабораторії) додатково вводяться

2 посади медичних сестер, одна з них сестра-зберігач.

5. Посади лаборантів установлюються у разі виконання

досліджень in vitro в залежності від обсягу робіт та розрахункових

норм часу на їх проведення, але не менше ніж 1 посада лаборанта на

кожну посаду лікаря-лаборанта.

6. Посади молодших медичних сестер для догляду за хворими

встановлюються з розрахунку 0,5 посади на 1 посаду лікаря

з радіонуклідної діагностики та лікаря-лаборанта і додатково -

1 посада молодшої медичної сестри на кожні 750 радіоімунних

досліджень in vitro.

7. Для забезпечення технічного обслуговування відділення

(лабораторії) до його штату вводиться посада інженера-радіолога

(інженера-електроніка). Для обслуговування складного медичного

обладнання (гамма-камери, емісійні томографи, ОФЕКТ,

багатоканальні спектрометри та ін.) додатково вводяться посади

інженерів-радіологів (інженерів-електроніків) з розрахунку

1 посада на один діючий апарат.

8. У разі використання генераторів короткоживучих ізотопів

у штат відділення (лабораторії) вводиться посада

техніка-дозиметриста.

9. Посада сестри-господині встановлюється за наявності

у штаті відділення 20 працівників замість 0,5 посади молодшої

медичної сестри для догляду за хворими; понад 20 працівників -

понад посади молодших медичних сестер для догляду за хворими.

10. Посада молодшої медичної сестри блоку радіонуклідного

забезпечення встановлюється відповідно до посади медичної

сестри-зберігача.

11. Посада завідуючого відділенням (лабораторією)

встановлюється за наявності 2 і більше посад лікарів

з радіонуклідної діагностики замість 0,5 посади лікаря.

12. Посада старшої медичної сестри встановлюється відповідно

до посади завідуючого замість 0,5 посади медичної сестри.

Розрахункові норми часу на проведення

радіонуклідних досліджень

------------------------------------------------------------------

| Назва досліджень | Тип приладу |Тривалість одного|

| | | дослідження |

| | | у хвилинах |

| | |-----------------|

| | | Для | Для |

| | |лікаря- |медичної|

| | |радіоло-| сестри |

| | | га | |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| I. Статичні радіонуклідні | | | |

| дослідження | | | |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| 1. |Статична планарна | Планарна | | |

| |сцинтиграфія |гамма-камера | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.1. |Легенів (перфузійна | - " - | 25 | 20 |

| |сцинтиграфія; проекції) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.2. |Легенів (аерозольна | - " - | 30 | 40 |

| |сцинтиграфія; 4 проекції) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.3. |Головного мозку | - " - | 50 | 40 |

| |(5 проекцій) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.4. |Печінки (4 проекції) | - " - | 40 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.5. |Нирок (3 проекції) | - " - | 40 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.6. |Міокарда (3 проекції) | - " - | 40 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.7. |Кістяка (2 проекції) | | 30 | 20 |

| |--------------------------+-------------+--------+--------|

| |На кожні наступні проекції| - " - | 10 | 10 |

| |додається | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.8. |Суглобів (2 проекції) | | 40 | 30 |

| |--------------------------+-------------+--------+--------|

| |На кожні наступні проекції| - " - | 20 | 20 |

| |додається | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.9. |Лімфатичної системи | - " - | 40 | 30 |

| |(непряма лімфографія; | | | |

| |2 проекції) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.10.|Селезінки (2 проекції) | - " - | 50 | 40 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.11.|Кісткового мозку | | 40 | 30 |

| |(2 проекції) | | | |

| |--------------------------+-------------+--------+--------|

| |На кожні наступні проекції| - " - | 20 | 20 |

| |додається | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.12.|Щитовидної залози | - " - | 20 | 15 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.13.|Спинного мозку | - " - | 90 | 60 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.14.|Пухлин (позитивна | | 40 | 30 |

| |сцинтиграфія з | | | |

| |туморотропними РФП; | | | |

| |2 проекції) | | | |

| |--------------------------+-------------+--------+--------|

| |На кожні наступні проекції| - " - | 20 | 15 |

| |додається | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.15.|Шлунка | - " - | 25 | 20 |

| | | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.16.|Надниркових залоз | - " - | 40 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.17.|Матки, яєчників, маткових | - " - | 60 | 30 |

| |труб | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 2. |Однофотонна емісійна |Однофотонний | | |

| |комп'ютерна томографія | емісійний | | |

| | |комп'ютерний | | |

| | | томограф | | |

| | | (ОФЕКТ) | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.1. |Печінки | - " - | 60 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.2. |Нирок | - " - | 60 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.3. |Головного мозку | - " - | 60 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.4. |Легенів | - " - | 60 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.5. |Кістяка | - " - | 60 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.6. |Лімфатичної системи | - " - | 60 | 30 |

| |(непряма лімфографія) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.7. |Пухлин (з туморотропними | - " - | 60 | 30 |

| |РФП) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 3. |Статична сцинтиграфія | ОФЕКТ, | 50 | 30 |

| |(сканування) всього тіла |гамма-сканер | | |

| |(2 проекції) | всього тіла | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 4. |Гамма-сканування |гамма-сканер | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.1. |Легенів (2 проекції) | - " - | 60 | 40 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.2. |Печінки (2 проекції) | - " - | 45 | 50 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.3. |Нирок (3 проекції) | - " - | 50 | 50 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.4. |Щитовидної залози | - " - | 20 | 15 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.5. |Селезінки (2 проекції) | - " - | 25 | 50 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.6. |Лімфатичної системи | - " - | 45 | 50 |

| |(непряма лімфографія; | | | |

| |2 проекції) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|4.7. |Кістяка (2 проекції) | - " - | 40 | 30 |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| II. Динамічні радіонуклідні | | | |

| дослідження | | | |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| 1. |Динамічна сцинтиграфія | Планарна | | |

| | |гамма-камера,| | |

| | | ОФЕКТ | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.1. |Гепатобіліарної системи | - " - | 40 | 80 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.2. |Нирок | - " - | 30 | 35 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.3. |Слинних залоз | - " - | 30 | 35 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.4. |Серця | - " - | 50 | 20 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.5. |Моторно-евакуаторної | - " - | 30 | 50 |

| |функції шлунка | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.6. |Моторно-евакуаторної | - " - | 30 | 15 |

| |функції стравоходу | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|1.7. |Мозку (кровоток) | - " - | 40 | 15 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 2. |Радіографічне дослідження | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.1. |Легенів (вентиляція, | "Ксенон" | 40 | 30 |

| |кровоток) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.2. |Печінки | Багато- | 35 | 60 |

| | | канальний | | |

| | | радіограф | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.3. |Нирок | - " - | 25 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.4. |Серця | - " - | 30 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.5. |Мозку (кровоток) | - " - | 60 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

|2.6. |М'язів (кровоток) | - " - | 40 | 20 |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| III. Радіометричні дослідження | | | |

|--------------------------------+-------------+--------+--------|

| 1. |Функції щитовидної залози |Одноканальний| 20 | 30 |

| | | радіометр | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 2. |Об'єму циркулюючої крові | - " - | 15 | 60 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 3. |Поверхнево розташованих | - " - | 30 | 30 |

| |новоутворень (фосфорна | | | |

| |діагностика) | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 4. |Залишкової сечі | - " - | 15 | 25 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 5. |Всмоктування ліпідів | - " - | 40 | 30 |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 6. |Всмоктування вітаміну B | - " - | 40 | 30 |

| | 12 | | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 7. |Матеріалу in vitro (одна | Колодязний | 9 | 9 |

| |проба) | лічильник | | |

|-----+--------------------------+-------------+--------+--------|

| 8. |Матеріалу in vitro (одна |Багатопробний| 10 | 10 |

| |проба; радіоімунологічні | автоматичний| | |

| |дослідження) | гамма- | | |

| | | лічильник | | |

------------------------------------------------------------------

Примітки:

1. Наведені розрахункові норми часу на перелічені

радіонуклідні дослідження є орієнтовними і залежать від технічних

характеристик радіодіагностичних пристроїв, що застосовуються, та

активності радіофармацевтичних препаратів (РФП), які

використовуються у кожному конкретному випадку.

2. У розрахункові норми часу включено час на безпосереднє

проведення дослідження, ведення документації, інші заходи,

пов'язані з виконанням дослідження, у т.ч. на обробку інформації

на комп'ютері, складання медичного висновку.

3. Для проведення підготовчої роботи, яка включає підготовку

апаратів до роботи, заміну коліматорів, розрахунок активностей

РФП, підготовку РФП та радіоактивних маркерів для розмітки,

підготовку магнітних носіїв для накопичення інформації і т.ін.

додатково надається 20% робочого часу.

4. При виконанні дослідження на гамма-камері без аналізу

інформації на комп'ютері час, передбачений даними нормами для

лікарів з радіонуклідної діагностики, скорочується на 25%.

5. При впровадженні нових методів радіонуклідної діагностики

норми часу на дослідження встановлюються адміністрацією закладу за

результатами хронометражу з урахуванням технічних особливостей

діагностичної апаратури та активності введеного РФП, обов'язково

погоджується з головним спеціалістом з радіонуклідної діагностики

області (міста) і профспілковим органом та затверджуються

вищестоящим органом охорони здоров'я.

Ґ. Штатні нормативи медичного та технічного

персоналу відділення променевої терапії

1. Лікарський персонал

1. Посади лікарів з променевої терапії встановлюються

відповідно до ліжкового фонду відділення, кількості апаратів для

променевої терапії та з урахуванням рекомендованих норм

навантаження на лікаря, які встановлюються в умовних одиницях.

Нормативом навантаження на одного лікаря з променевої терапії є

35-37 одиниць при роботі у одну зміну (6 годин).

2. Посади лікарів з променевої терапії встановлюються

з розрахунку 1 посада на:

10-12 ліжок відділення променевої терапії із щоденним

виконанням двох-трьох процедур на шлангових гамма-терапевтичних

апаратах типу АГАТ-В, АГАТ-ВУ, АГАМ, СЕЛЕКТРОН тощо;

12-14 ліжок відділення променевої терапії, а також двох

"активних" ліжок у блоці із закритими джерелами випромінювання

за наявності неавтоматизованих засобів контактної променевої

терапії;

10-12 ліжок відділення променевої терапії із щоденним

виконанням 20 простих процедур опромінення хворих на апаратах

дистанційної променевої терапії. Для роботи виключно у блоці

дистанційної променевої терапії встановлюється одна посада лікаря

з променевої терапії на кожен апарат у зміну незалежно від числа

ліжок у відділенні.

3. У блоці для роботи з відкритими джерелами випромінювання

встановлюється одна посада лікаря з променевої терапії для

лікування двох онкологічних хворих потужними джерелами

гамма-випромінювання (наприклад: радіоактивними ізотопами йоду

131 198

(I ) або золота (Au ), або чотирьох онкологічних хворих

потужними бета-випромінювачами (наприклад, радіоактивним ізотопом

32

фосфору (P ).

4. У кабінеті передпроменевої підготовки встановлюється одна

посада лікаря-рентгенолога на кожні 100 хворих, які потребують

передпроменевої підготовки протягом місяця.

5. Посада завідуючого відділенням променевої терапії

встановлюється за наявності у складі відділення не менше 20 ліжок

і структурних підрозділів (блоків) з променевої терапії.

6. Посада завідуючого блоком дистанційної променевої терапії

встановлюється за наявності у штаті блоку не менше 3-х посад

лікарів з променевої терапії, які працюють виключно на апаратах

дистанційної терапії, замість 0,5 посади лікаря з променевої

терапії.

7. Посада завідуючого блоком для роботи із відкритими

джерелами випромінювання встановлюється за наявності у складі

блоку не менше 6 "активних" ліжок.

8. Посада завідуючого блоком для роботи із закритими

джерелами випромінювання встановлюється незалежно від числа

"активних" ліжок і кількості апаратів для контактної променевої

терапії.

2. Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою

та технічні працівники

1. Цілодобовий пост медичних сестер палатних установлюється

з розрахунку обслуговування однією медичною сестрою 20 ліжок.

2. Посади медичних сестер маніпуляційних та процедурних

кабінетів установлюються по одній посаді на 30 ліжок, але не менше

ніж по одній на відділення.

3. Посада старшої медичної сестри відділення встановлюється

відповідно до посади завідуючого відділенням.

4. Посади рентгенлаборантів для обслуговування дистанційних

гамма-терапевтичних апаратів типу АГАТ-С, АГАТ-Р, ЛУЧ, РОКУС,

лінійних прискорювачів, бетатрону, рентгенотерапевтичних та

рентгенодіагностичних апаратів установлюються з розрахунку

1 посада на апарат у зміну.

5. У блоці для роботи із закритими джерелами випромінювання

встановлюється:

за наявності "активних" ліжок для хворих, які отримують

лікування за допомогою неавтоматизованих засобів контактної

променевої терапії, один черговий пост медичних сестер для

обслуговування чотирьох "активних" ліжок за умови використання за

зміну джерел випромінювання із загальною активністю не більше

200 мг екв. радію (7,4 МБк);

посада маніпуляційної сестри для участі у виконанні

неавтоматизованої контактної променевої терапії за умови

використання за зміну джерел випромінювання із загальною

(сумарною) активністю не більше 200 мг екв. радію (7,4 МБк);

посади медичних сестер з обслуговування гамма-терапевтичних

апаратів установлюється з розрахунку 1 посада на апарат у зміну;

посада старшої медичної сестри встановлюється за наявності

у складі блоку "активних" ліжок незалежно від їх числа. Старша

сестра є відповідальним зберігачем радіоактивних джерел.

6. У блоці для роботи із відкритими джерелами випромінювання

встановлюються:

за наявності "активних" ліжок незалежно від їх числа

1 цілодобовий пост медичних сестер на кожні 25 ГБк сумарної

активності використаних для лікування хворих радіоактивних

ізотопів у зміну, але не менше 1 поста на блок;

одна посада маніпуляційної медичної сестри на кожні 25 ГБк

сумарної активності використаних радіоізотопів у зміну;

за наявності "активних" ліжок одна посада медичної

сестри-зберігача на кожні 6 ліжок;

посада старшої медичної сестри блоку відповідно до посади

завідуючого блоком.

3. Молодший медичний та інший персонал

1. Посади молодшого медичного персоналу стаціонару відділення

встановлюються відповідно до штатних нормативів молодшого

медичного персоналу загальнотерапевтичних відділень

лікувально-профілактичних закладів.

2. Для обслуговування шлангових гамма-терапевтичних апаратів

посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку

1 посада на апарат у зміну.

3. Для обслуговування дистанційних гамма- та

рентгенотерапевтичних апаратів посади молодшого медичного

персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на два апарати

у зміну.

4. Для обслуговування прискорювачів (лінійного чи циклічного)

посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку

1 посада на прискорювач у зміну.

5. Для обслуговування блоку закритих джерел випромінювання

посади молодшого медичного персоналу встановлюються з розрахунку

1 посада на кожну посаду медичної сестри (крім старшої медичної

сестри блоку).

6. Для обслуговування блоку відкритих джерел посади молодшого

медичного персоналу встановлюються з розрахунку 1 посада на кожну

посаду медичної сестри (крім старшої медичної сестри блоку).

7. Посада сестри-господині встановлюється у блоках закритих

та відкритих джерел випромінювання незалежно від числа "активних"

ліжок.

4. Технічний персонал

1. Посада інженера-радіолога з клінічної дозиметрії

встановлюється з розрахунку 1 посада у зміну на двох хворих, які

потребують дозиметричного планування променевої терапії.

2. Для забезпечення технічного обслуговування апаратів для

променевої терапії встановлюються:

по одній посаді інженера-радіолога та техніка-дозиметриста на

прискорювач (бетатрон) у зміну;

по одній посаді інженера-радіолога на кожні два

гамма-терапевтичні апарати у зміну.

3. Для забезпечення постійного радіаційного контролю

у відділенні встановлюються:

посада інженера-радіолога та посада техніка-дозиметриста на

кожні 15 "активних" ліжок у блоці для роботи із відкритими

джерелами випромінювання, але не менше однієї посади

техніка-дозиметриста на блок;

одна посада техніка-дозиметриста на блок для роботи із

закритими джерелами випромінювання;

одна посада техніка-дозиметриста на блок дистанційної

променевої терапії.

Розрахункові норми навантаження лікаря

з променевої терапії (в умовних одиницях)

------------------------------------------------------------------

| N | Вид роботи |Кількість |

| | | умовних |

| | | одиниць |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 1 | 2 | 3 |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 1. |Кожна проста процедура опромінення пацієнта з | 1 |

| |одного статичного поля при дистанційній | |

| |променевій терапії на апаратах АГАТ-С, ЛУЧ, | |

| |АГАТ-Р, РОКУС, бетатрон, лінійний прискорювач, | |

| |мікротон розглядається як вихідна умовна | |

| |одиниця робочого навантаження лікаря з | |

| |променевої терапії | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 2. |Надання медичної допомоги одному хворому у | 1 |

| |денному стаціонарі | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 3. |Надання медичної допомоги одному хворому у | 1,5 |

| |палаті стаціонару | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 4. |Одне укладання (процедура) хворого при | 1,5 |

| |центральному пересувному опроміненні на | |

| |дистанційних апаратах | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 5. |Одне складне укладання хворого (ексцентричне | 3 |

| |опромінення, великопольне, напівтотальне, | |

| |субтотальне із збільшенням ВДП до 1 мм і | |

| |більше) | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 6. |Прийом первинного хворого на дистанційну | 4 |

| |променеву терапію, складання плану променевого | |

| |лікування, дозиметричний розрахунок, нанесення | |

| |полів опромінення на шкіру пацієнта | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 7. |Одна процедура на рентгенотерапевтичному | 1 |

| |апараті (200-220 КВ) | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 8. |Одна процедура на близькофокусному (50-60 КВ) | 1 |

| |рентгенотерапевтичному апараті | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 9. |Надання медичної допомоги одному онкологічному | 16 |

| |хворому, який отримує з лікувальною метою | |

| | 131 | |

| |радіоактивні ізотопи йоду (I ) або золота | |

| | 198 | |

| |(Au ) | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 10. |Надання медичної допомоги одному онкологічному | 8 |

| |хворому, який отримує з лікувальною метою | |

| | 32 | |

| |радіоактивний ізотоп фосфору (P ) | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 11. |Консультація хворого в інших відділеннях, | 3 |

| |поліклініці | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 12. |Одне укладання на шлангових апаратах АГАТ, | 6 |

| |Селектрон | |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 13. |Одне ручне внутрішньопорожнинне укладання | 8 |

|-----+-----------------------------------------------+----------|

| 14. |Одне внутрішньотканинне укладання | 12 |

------------------------------------------------------------------

Д. Штатні нормативи республіканського (АР Крим),

обласного (міського) рентгенорадіологічного відділення

Кількість посад у залежності від числа рентгенівських та

гамма-терапевтичних апаратів в регіоні (в умовних одиницях)

------------------------------------------------------------------

| Назва посади | до | від | від | від | більше |

| |100 у. о.| 101 до | 151 до | 201 до |250 у. о.|

| | |150 у. о.|200 у. о.|250 у. о.| |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Завідуючий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

|відділенням | | | | | |

|(лікар- | | | | | |

|рентгенолог, | | | | | |

|лікар з | | | | | |

|радіонуклідної| | | | | |

|діагностики) | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Лікар- | - | 0,5 | 1 | 1 | 2 |

|рентгенолог | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Лікар з | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

|радіонуклідної| | | | | |

|діагностики | | | | | |

|(лікар | | | | | |

|з променевої | | | | | |

|терапії) | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Інженер- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 |

|радіолог | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Технік- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|дозиметрист | | | | | |

|--------------+---------+---------+---------+---------+---------|

|Прибиральниця | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

------------------------------------------------------------------

Умовною одиницею (у. о.), яка прирівнюється до одного

рентгенівського або гамма-терапевтичного апарата вважається:

одна флюорографічна, радіодіагностична або радіометрична

установка;

одне радіологічне відділення лікарні, онкологічного

диспансеру або науково-дослідного інституту (лабораторії),

де застосовуються закриті джерела з активністю до 100 мг екв.

радію за робочий день, відкриті джерела з активністю до 200 мКюрі

на місяць, радіоактивні речовини діагностичного призначення;

одна установка для радонових вод.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   44
Похожие:

Міністерство охорони здоров\Міністерство міністерство освіти І науки україни охорони здоров’я україни
Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань...
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни
Наказом Міністерства охорони здоров'я n 231 ( v0231282-02 ) від 20. 06. 2002 Наказом Академії медичних наук n 65/462 ( v0065604-03...
Міністерство охорони здоров\Міністерство освіти І науки україни відділ освіти виконкому довгинцівської в місті ради криворізська загальноосвітня школа I-III ступенів №89 Валеологічне виховання молодших школярів
У статусі Всесвітньої організації охорони здоров’я (вооз) записано: “Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного І соціального...
Міністерство охорони здоров\Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
Міністерство освіти україни міністерство внутрішніх справ україни головне управління державної пожежної охорони
Міністерство охорони здоров\Міністерство охорони здоров'я україни головне санітарно-епідеміологічне управління
Обладнання, що Обладнання, під час роботи з яким виникає вібрація, вібрує рівень якої становить не менше 20 від
Міністерство охорони здоров\Про призначення відповідальної особи за зняття проби з готових страв На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17. 01. 2006р. №298/227, з метою оцінки готових...
Міністерство охорони здоров\Звернення Міністерства охорони здоров’я до батьків з проханням берегти дітей від переохолодження
У зв’язку з різким похолоданням та прогнозами синоптиків щодо складних погодніх умов в Україні на найближчий тиждень, Міністерство...
Міністерство охорони здоров\Про призначення відповідальної особи за організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі На виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17. 04. 2006р №298/227, з метою покращення керівництва...
Міністерство охорони здоров\Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я
З змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я n 580 від 28. 08. 2006
Міністерство охорони здоров\Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій Відповідно до статті 17 Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ), керуючись Положенням про Міністерство охорони здоров'я України,
Затвердити Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, що додається
Міністерство охорони здоров\Наказ №985 Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы