Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році icon

Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році

НазваниеНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
Дата конвертации14.02.2013
Размер273.86 Kb.
ТипНаказ
ЧЕРВОНОДОНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ

БАЛАКЛІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

64250, смт Червоний Донець, вул. Леніна, 29,

тел (249) 9-17-69, факс (249) 9-13-86, mayflower-79@rambler.ru

Код ЄДРПОУ 25457551

НАКАЗ

31.08.2012 № ____


Про організацію науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами

Червонодонецької гімназії

в 2012/2013 навчальному році


Педагогічний колектив Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році працюватиме над реалізацією законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державних програм «Вчитель», «Профільна старша школа» та інших нормативних документів, над реалізацією науково-методичної теми «Підвищення якості знань учнів шляхом підвищення дидактичної компетентності педагогів», над підвищенням кваліфікації вчителів, розвитком професійної компетентності, наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, розвитком творчого потенціалу педагогічного колективу, підвищенням ефективності навчально-виховного процесу, якості знань, ґрунтуючись на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки та моніторингу результатів навчально-виховного процесу.

На основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб педагогічних працівників, рівня їх компетентності, враховуючи діагностичний аналіз, на підставі наказу по гімназії від 27.06.2012 № 118 «Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»


НАКАЗУЮ:


 1. Продовжувати роботу над реалізацією науково-методичної теми «Підвищення якості знань учнів шляхом підвищення дидактичної компетентності педагогів».

 2. Спрямувати методичну роботу на вирішення таких завдань:

  1. Створення гнучкої системи безперервної освіти.

  2. Підвищення якості викладання предметів освітніх галузей.

  3. Утвердження гуманістичних цінностей.

  4. Орієнтація навчально-виховного процесу на розвиток особистості; формування в учнів нових якостей: прагнення до самонавчання, здатність до вирішення життєвих проблем, національно-громадянську зрілість, досконале знання і активне використання державної та іноземних мов, комп’ютерних технологій.

  5. Забезпечення інтеграції методичних зусиль управлінської діяльності і педагогічних працівників щодо запровадження інноваційних педагогічних технологій; виявлення, систематизацію та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду, інноваційних управлінських технологій, орієнтованих на співпрацю учасників навчально-виховного процесу.

  6. Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію Державного стандарту початкової загальної освіти.

  7. Послідовне вирішення завдання щодо комп’ютеризації та інформатизації освіти, впровадження профільного навчання в старшій школі.

  8. Розвиток профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих навчальних предметів, впровадженню у навчальний процес нових форм і методів на основі інформаційно-комп’ютерних технологій, організації ефективної та змістовної роботи з обдарованими учнями та вихованцями.

  9. Продовження роботи щодо підготовки учнів гімназії у 2013 році до зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників, які бажають вступити до вищих навчальних закладів.

  10. Активізація співпраці з батьківською громадськістю, сприяння подальшому розвитку учнівського самоврядування.

  11. Покращення інформаційно-методичного забезпечення педагогічних працівників, своєчасного і якісного оволодіння змістом нових навчальних програм.

  12. Посилення роботу щодо розвитку творчої активності педагогів: розробити систему заходів щодо підвищення професійної компетентності наукового загальнокультурного рівня педагогічних працівників.

 3. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками гімназії (додаток 1).

 4. Затвердити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу в гімназії, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами (додаток 2).

 5. Керівництво і координацію методичною роботою з педагогічними працівниками здійснювати методичною радою з періодичністю засідань не менше 6 разів на рік у складі:

 • Мальчуженко Л.О. – директора гімназії;

 • Вишненко Л.І. – заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • Лебідь С.С. – заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • Бобро О.В. – заступника директора з навчально-виховної роботи;

 • Сєрбіної С.П. – заступника директора з виховної роботи;

 • Мельник Л.І. – практичного психолога;

 • Козіної Н.П. – вчителя фізики;

 • Туренко Н.А. – вчителя української мови та літератури;

 • Бутко Н.Ю. – вчителя початкових класів;

 • Бондаренко Н.М. – вчителя початкових класів;

 • Снарської О.М. – вчителя початкових класів;

 • Насонової Н.П. – вчителя російської мови;

 • Бурейко В.В. – вчителя світової літератури.

 1. Організувати роботу шкільних методичних об’єднань з періодичністю засідань не менше 4-х разів на рік, призначити їх керівників та затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть МО:з/п

Назва методичного об’єднання

Науково-методична тема, над якою працює методичне об’єднання

ПІП керівника МОМетодичне об’єднання вчителів початкових класів

«Використання елементів гри та інтерактивного навчання учителями початкових класів, спрямованих на підвищення ефективності навчально-виховного процесу та дидактичної компетентності педагогів»

Ніколаєнко Л.В.Методичне об’єднання вчителів філологічного циклу

«Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках предметів філологічного циклу»

Коваленко О.В.Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

«Запровадження моніторингових досліджень на уроках суспільно-гуманітарного циклу як запорука підвищення ефективності навчально-виховного процесу»

Вишненко В.П.Методичне об’єднання вчителів іноземної мови

«Розвиток основних компетенцій комунікативних здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних форм навчання на уроках іноземної мови»

Харченко Ю.О.Методичне об’єднання вчителів математики

«Впровадження інноваційних технології та підвищення педагогічної майстерності вчителя для покращення якості знань учнів»

Саатсазова І.Б.Методичне об’єднання вчителів природничого циклу

«Вдосконалення професійної техніки вчителів шляхом впровадження інноваційних технологій для покращення якості знань учнів»

Луценко С.М.Методичне об’єднання вчителів технолог-гічного та художньо-естетичного циклів

«Розвиток креативності учнів на уроках предметів технологічного та художньо-естетичного циклів»

Овчиннікова І.М.Методичне об’єднання вчителів фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»

«Підвищення якості проведення уроків фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» шляхом підвищення дидактичної компетентності вчителів»

Мозгова І.І.
 1. Організувати роботу творчих груп гімназії:

 • «Досвід» (на базі роботи вчителів-методистів та старших вчителів) – керівник Вишненко Л.І.;

 • «Створення системи роботи з пошукуй розвитку обдарованих учнів в Червонодонецькій гімназії» – керівник Лебідь С.С.;

 • «Школа культури здоров’я» – керівник Сєрбіна С.П.

 1. Організувати роботу школи молодого учителя «Педагогічний Еверест» – керівник Вишненко Л.І.

 2. Організувати роботу методичних консультпунктів на базі творчих лабораторій навчальних кабінетів.

 3. Продовжити роботу щодо впровадження моніторингових досліджень якості освіти за напрямами:

 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

 • моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів;

 • моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 • моніторинг визначення ефективності роботи профільних класів;

 • моніторинг діяльності шкільних методичних об’єднань;

 • моніторинг ефективності роботи вчителів з обдарованими учнями та учнями, які мають ознаки обдарованості;

 • моніторинг діяльності гімназії як школи сприяння здоров’я;

 • моніторинг ефективності діяльності Червонодонецького освітнього округу.

 1. Продовжувати роботу щодо апробації навчальної літератури.

 2. З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників проводити конференції, педагогічні читання, семінари (традиційних та нетрадиційних форм проведення).

 3. Продовжити дослідно-експериментальну роботу з проблеми «Моніторинговий науково-методичний і організаційний супровід процесу модернізації системи загальної середньої освіти в Харківській області» за напрямком модернізація загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів на засадах профільності».

 4. Передбачити систему заходів щодо реалізації принципів наступності початкової та середньої освіти.

 5. Продовжити роботу щодо переходу старшої школи на профільне навчання відповідно до районної Програми «Профільна старша школа».

 6. Забезпечити безперервність навчання педагогічних працівників за кредитно-модульною системою; запроваджувати у міжкурсовий період активні форми підвищення їх професійної майстерності.

 7. Створити систему надання адресної допомоги педагогічним працівникам щодо реалізації нових навчальних програм, запровадження нових підручників, сучасних засобів навчання.

 8. Вжити заходів щодо підвищення рівня та якості організації й проведення атестації педагогічних кадрів.

 9. Продовжити роботу щодо вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду з питань організації навчально-виховного процесу, використання інноваційних педагогічних технологій (додаток 2).

 10. Забезпечувати поширення досвіду педагогів гімназії через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.

 11. Проводити конкурси, змагання, олімпіади, запроваджені Міністерством освіти і науки,молоді та спорту України, Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, КЗ «Харківська академія неперервної освіти», відділом освіти Балаклійської районної державної адміністрації.

 12. Організувати та провести шкільні і окружні педагогічні виставки «Організація науково-методичної роботи в закладі освіти».

 13. Забезпечити виконання районної Програми «Вчитель».

 14. Організовувати та проводити шкільні конкурси педмайстерності: «Учитель року – 2012», виставку-ярмарок педагогічних ідей та технологій, «Кращий вчитель», «Кращий класний керівник», «Кращий учень», «Клас року».

 15. Продовжити випуск тематичних методичних бюлетенів. Пропагувати кращий досвід роботи педагогів гімназії, району, області, країни.

 16. Забезпечити активну участь педагогів гімназії у районних та обласних методичних заходах.

 17. Організувати науково-методичну роботу на базі Червонодонецького освітнього округу.

 18. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Вишненко Л.І.


Директор гімназії Л.О. Мальчуженко


^ З наказом ознайомлені:

________ Вишненко Л.І.

________ Лебідь С.С.

________ Бобро О.В.

________ Сєрбіна С.П.

________ Коваленко О.В.

________ Туренко Н.А.

________ Глушкова Я.Л.

________ Товарницька Л.І.

________ Насонова Н.П.

________ Бурейко В.В.

________ Захарова Н.В.

________ Куценко Л.С.

________ Харченко Ю.О.

________ Сакун Ю.В.

________ Сіроус С.С.

________ Саатсазова І.Б.

________ Овсієнко В.І.

________ Чигрин О.І.

________ Шевченко Н.О.

________ Безкорса Т.М.

________ Козіна Н.П.

________ Зур В.М.

________ Сумець О.В.

________ Броль М.П.

________ Пільнік Т.В.

________ Луценко С.М.

________ Вурста Ю.С.

________ Вишненко В.П.

________ Решетило В.С.

________ Овчиннікова І.М.

________ Закора Л.В.

________ Мельник Л.І.

________ Теплова О.І.

________ Мозгова І.І.

________ Гурова О.О.

________ Бурейко М.І.

________ Свистун Н.М.

________ Сорока О.Г.

________ Чаговець Т.М.

________ Бутко Н.Ю.

________ Ніколаєнко Л.В.

________ Давиденко Н.М.

________ Снарська О.М.

________ Бондаренко Н.М.

________ Писаренко Т.М.

________ Орєхова Н.І.

________ Комишан О.М.

________ Стародубцева Ю.В.

________ Архипченко С.В.Додаток 1
^ Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Методична рада

Голови МО,

керівники творчих груп

Зв’язок із ВНЗ, наукова робота

(робота з науковим керівником,

участь у семінарах тощо)

Аналітично-

прогностична діяльність

Методична робота

Атестація вчителів

Атестаційна комісія

Організація наукової роботи

(НТУ «Граніт», МАН України)

Творчі групи

Методичні об’єднання

ШМУ «Педагогічний Еверест»

Школа наставництва

Учнівський колектив

Педагогічний колектив

^ Початкових класів

Проектна діяльність

Філологічного циклу

Наукова робота гімназистів

2-11 класів

Іноземних мов

Технологічного та художньо-естетичного циклів

Фізичної культури, предмету «Захист Вітчизни»

Підготовка та затвердження документів

^ Суспільно-гуманітарного циклу

Математики

Природничого циклу

Науково-практичні семінари, педради, методичні наради, місячник педмайстерності, взаємовідвідування уроків

День науки

Батьківська громада

Інші методично-навчальні заходи

Інтелектуальні ігри, конкурси

Предметні тижні
Додаток 2

Календар методичної роботи гімназії

з педагогічними кадрами на 2012/2013 навчальний рік
Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Педагогічна рада

31.08.201226.11.2012

Лебідь С.С.
28.01.2013

Вишненко Л.І.
27.03.2013

Сєрбіна С.П.

Склад конкурсної приймальної комісії

Педради про перевід та випуск учнів

Педради про перевід та випуск учнів

Методичні наради

21.08.2012

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

1, 3-й понеділок

Засідання мето-дичної ради

27.08.2012

Вишненко Л.І.
09.10.2012

Вишненко Л.І.

13.11.2012

Вишненко Л.І.
08.01.2013

Вишненко Л.І.
12.03.2013

Вишненко Л.І.
16.05.2013

Вишненко Л.І.
Засідання методичних об’єднань
06.09.2012

(КлК)

І тиждень

(предметні)
ІІ тиждень

(предметні)

28.12.2012 (КлК)

І тиждень

(предметні)

11.02.2013

(КлК)

ІV тиждень

(предметні)ІІ тиждень

(предметні)

14.06.2013

(КлК)

Засідання ШПМ «Досвід»
27.09.2012

Козіна Н.П.
12.11.2012

Снарська О.М.
21.01.2013

Лебідь С.С.

18.02.2013

Бутко Н.Ю.

25.03.2013

Бондаренко Н.М.

15.04.2013

Туренко Н.А.Засідання ТГ «Пошук й роз-виток обдаро-ваних учнів»11.10.2012

Лебідь С.С.

08.11.2012

Лебідь С.С.

06.12.2012

Лебідь С.С.
06.06.2013

Лебідь С.С.

Засідання ТГ «Формування здорового способу життя»
28.09.2012

Сєрбіна С.П.
30.11.2012

Сєрбіна С.П.

25.12.2012

Сєрбіна С.П.
28.02.2013

Сєрбіна С.П.
30.04.2013

Сєрбіна С.П.
14.06.2013

Сєрбіна С.П.

Засідання ШМУ «Педагогічний Еверест»
20.09.2012

Вишненко Л.І.

18.10.2012

Вишненко Л.І.

22.11.2012

Вишненко Л.І.

13.12.2012

Вишненко Л.І.
21.02.2013

Вишненко Л.І.

21.03.2013

Вишненко Л.І.

18.04.2013

Вишненко Л.І.

23.05.2013

Вишненко Л.І.

13.06.2013

Вишненко Л.І.

Психолого-педагогічні консиліуми30.10.2012 – 1 кл.

Бобро О.В.

31.10.2012 – 5 кл.

Лебідь С.С.

01.11.2012 – 10 кл.

29.04.2013 – 4 кл.

Бобро О.В.Педагогічні читання29.10.2012

Лебідь С.С.
24.12.2012

Вишненко Л.І.
25.02.2013

Бобро О.В.

26.03.2013

Сєрбіна С.П.


Районні та окружні семінари
Районний семі-нар практичних психологів
Районний семі-нар заступників директорів з ВР

Окружний семі-нар учителів поча-ткових класів
Районний семінар учителів математики

Окружний семінар учителів хімії та фізики


^ Тижні педагогічної майстерностіІІІ тиждень

«Досвід»

«Творчість. Здобутки. Пошук»

08-12.2013

«Педагогічний Еверест»

03-24.05.2013

Місячник КлК
Предметні тижні
03-21.09.2012

Фізична культура,

Мозгова І.І.

15-26.10.2012

Предмети природничого циклу,

Луценко С.М.

05-16.11.2012

Предмети філоло-гічного циклу,

Коваленко О.В.

19-30.11.2012

Математика,

Саатсазова І.Б.

03-07.12.2021

«Захист Вітчизни»,

Бурейко М.І.

14-25.01.2013

Предмети сус-пільно-гуманіта-рного циклу, Вишненко В.П.

11-15.02.2013

Іноземні мови,

Харченко Ю.О.

04-15.03.2013

Предмети худож-ньо-естетичного та технологічного циклів,

Закора Л.В.

01-30.04.2013

Початкові класи,

Ніколаєнко Л.В.Творчі звіти вчителів
24.09.2012

Мельник Л.І.

22.10.2012

Сєрбіна С.П.,

Туренко Н.А.

19.11.2012

Саатсазова І.Б.,

Шевченко Н.О.

17.12.2012

Козіна Н.П.,

Захарова Н.В.,

Комишан О.М.

14.01.2013

Бутко Н.Ю.,

Чаговець Т.М.

25.02.2013

Пільнік Т.В.,

Харченко Ю.О.,

Сумець О.В.

18.03.2013

Вчителі, які атестуються


Методичні виставки
Обласна виставка-ярмарок педагогічних ідей

25-31.03.2013

Виставка педагогічних напрацювань


Атестація педагогічних працівниківАК № 1

19.10.2012
АК № 2
АК № 3

АК № 4,

19.03.2013

АК № 5

(підсумки роботи)^ Вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів
Мельник Л.І.

Сєрбіна С.П.,

Туренко Н.А.

Саатсазова І.Б.,

Шевченко Н.О.

Козіна Н.П.,

Захарова Н.В.,

Комишан О.М.

Бутко Н.Ю.,

Чаговець Т.М.

Пільнік Т.В.,

Харченко Ю.О.,

Сумець О.В.

^ Конкурс «Учи-тель року – 2013»Шкільний етап

(основи здоров’я, музичне мистецтво, фізика, інформатика)

Районний етап

Обласний етап
Робота з обдарованими учнями
19.09.2012

Засідання НТУ «Граніт»

Лебідь С.С.

Предметні олімпіади (шкільний етап)

03.10.2012

Засідання клубу «Що? Де? Коли?»

Предметні олімпіади

(районний етап)

Предметні олімпіади (обласний етап)

06.02.2013

Засідання клубу «Що? Де? Коли?»

Місячник інте-лектуальних ігор

06.03.2013

Засідання НТУ «Граніт»

Лебідь С.С.

03.04.2013

Засідання клубу «Що? Де? Коли?»

08.05.2013

Засідання НТУ «Граніт»

Лебідь С.С.
07.11.2012

Засідання НТУ «Граніт»

Лебідь С.С.

05.12.2012

Засідання клубу «Що? Де? Коли?»

Моніторингові дослідженняАдаптаційні процеси під час переходу до наступного ступеню навчання

Бобро О.В.

Лебідь С.С.

Вишненко Л.І.

Мельник Л.І.

Ефективність роботи профільних класів

Вишненко Л.І.

Рівень здоров’я учнів 1-11 кл.

Сєрбіна С.П.

Діяльність шкільних МО

Навчальні досягнення учнів

Бобро О.В.

Вишненко Л.І.

Результативність участі учнів у МАН

Лебідь С.С.

Активність та результативність учнів у предмет-них олімпіадах

Лебідь С.С.
Адаптаційні процеси під час переходу до наступного ступеню навчання

Бобро О.В., Лебідь С.С.,

Вишненко Л.І., Мельник Л.І.

Ефективність методичної ро-боти учителів з обдарованими дітьми

Лебідь С.С.

Діяльність шкільних МО

Навчальні дося-гнення учнів

Бобро О.В.

Вишненко Л.І.
Кращий учень.

Лебідь С.С.

Кращий учитель

Вишненко Л.І.

Інформаційно-методичне забезпечення

 • оновлення інформації на сайті гімназії – Вишненко Л.І.; - випуск інформаційно-методичних бюлетенів: «Методичний дайджест» – Вишненко Л.І.,

 • випуск шкільної газети «ГІМНАЗИСТ» – Сєрбіна С.П.; «Мої перші сходинки» – Лебідь С.С., «Шлях до гімназії» – Бобро О.В., «Шкільний калейдоскоп» –

 • друкування у періодичних виданнях (районних, обласних та фахових) – керівники МО; Сєрбіна С.П.;

 • «Методичний порадник» – Вишненко Л.І.; - аналітичний вісник «Психологічний супровід НВП» – Мельник Л.І.

^ Психолого- педагогічне діагностування

Педагогічні працівники

Учні та батьки 1-х класів

Учні та батьки 5, 10-х класів

«Важкі» учні

Педагогічні працівники

Обдаровані учні

Учні та батьки

9-х класів

Батьки майбутніх першокласників

Учні 4-х класів

Учні

1, 5, 10-х кл.

Батьки обдаро-ваних учнів по-чаткових класів

Педагогічні працівники

Додаток 3

План вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів

з питань організації навчально-виховного процесу,

використання інноваційних педагогічних технологій


Термін

Вчитель

Тема досвіду

Вересень

Мельник Л.І.
Жовтень

Сєрбіна С.П..
Туренко Н.А.
Листопад

Саатсазова І.Б.
Шевченко Н.О.
Грудень

Козіна Н.П.
Куценко Л.С.
Захарова Н.В.
Січень

Бутко Н.Ю.
Чаговець Т.М.
Лютий

Пільнік Т.В.
Сумець О.В.
Харченко Ю.О.

Похожие:

Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №183 Про організацію І проведення науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2012/2013 н р
Вважати центром методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів району методичний кабінет відділу освіти Дніпропетровської...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconПро організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» через виконання районної науково-методичної проблеми «Розвиток креативного...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №149 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2011 2012 навчальному році
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconПро організацію науково методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2011-2012 н р
«Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами», річного плану школи та з метою здійснення безперервного підвищення...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconПлан проведення серпневої наради заступників директорів із навчально-виховної роботи
Тема: Підсумки системи науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011/2012 навчальному році та пріоритетні...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconНаказ №7 м. Котовськ Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2013 році
Міністерства освіти і науки України від 08. 12. 2008 року №1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет...
Наказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році iconНаказ № Про організацію методичної роботи в 2013/2014 навчальному році
Педагогічному колективу протягом 2013/2014 навчального року продовжити роботу над вирішенням науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы