Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” icon

Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

НазваниеПроект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Дата конвертации16.10.2012
Размер25,72 Kb.
ТипДокументы
1. /документи успех/deklaracija.doc
2. /документи успех/materiali_1_4.pdf
3. /документи успех/materiali_5_8.pdf
4. /документи успех/materiali_9_12.pdf
5. /документи успех/oferta.doc
6. /документи успех/oferta_cenova.doc
7. /документи успех/oferta_texnicheska.doc
8. /документи успех/pokana_1_3.pdf
9. /документи успех/pokana_4_6.pdf
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

«ХРИСТО БОТЕВ»

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

О Ф Е Р Т А


От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура за определяне на изпълнител


с предмет: „доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001”

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


Разплащателна сметка: ДДС сметка:

BIC :___________________; BIC :__________________;

IBAN:_________________; IBAN:_______________­­­­_______;

банка: _______________________ ; банка: ________________________;

град/клон/офис: _______________; град/клон/офис: _______________;


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет: „доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001”


Декларираме, че сме разгледали документацията и приложения списък с артикули за участие и сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.


Предлагаме срок за валидност на офертата за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на отваряне на офертата.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


  1. Документи за регистрация и удостоверение за вписване в търговския регистър (актуално съдебно състояние)

  2. Копие от регистрация по EИК/БУЛСТАТ, заверено с „вярно с оригинала”.

  3. Копие от регистрация по ЗДДС, заверено с „вярно с оригинала”.

  4. Доказателства за технически възможности и/или реферниции от изпълнени сходни обществени поръчки

  5. Други документи и доказателства, изискани и посочени от възложителя в документацията за участие;

  6. Техническа оферта по образец на възложителя;

  7. Ценова оферта по образец на бенефициента;

  8. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата.ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)
Инвестира във вашето бъдеще!Похожие:

Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconСтатут на конкурса „Да пазим природата заедно”
Да се провокират творческите търсения на учениците във връзка с проблемите за изменението на климата, недостига на природните ресурси...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПроект bg051PO001
Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПрограма
Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПроучване на документални материали от Държавен архив –Търговище; Исторически музей – Търговище
Запознаване с творческата биография на фанфарния оркестър, който в съвременното си развитие е емблема и символ на училището в нашия...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів всесвітня історія 10 11 класи суспільно-гуманітарний напрям, історичний, філософський профілі
Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconКонкурс для педагогів на кращі цифрові освітні ресурси, підсумки якого підведено у вересні-жовтні цього навчального року
Криворізького навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів багатопрофільний ліцей «Імпульс» відбулося...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconОтто фон Бісмарк, Богдан Хмельницький, Наполеон, Маргарет Тетчер, Рональд Рейган. Що об’єднує цих історичних постатей?
Протягом всього свого існування людство проводило нескінченну боротьбу за ресурси, постійно їх примножувало та захищало. Починаючи...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconЕкономічні ресурси – все необхідне для виробництва економічних благ. Ресурси, які використовують безпосередньо у виробництві, мають назву виробничих
Економічні ресурси все необхідне для виробництва економічних благ. Ресурси, які використовують безпосередньо у виробництві, мають...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconИспытательная лаборатория ООО «курский центр сертификации» Аттестат аккредитации росс ru. 0001. 21 Эп04
Директор подпись инициалы, фамилия
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы