Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” icon

Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

НазваниеПроект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Дата конвертации16.10.2012
Размер30,99 Kb.
ТипДокументы
1. /документи успех/deklaracija.doc
2. /документи успех/materiali_1_4.pdf
3. /документи успех/materiali_5_8.pdf
4. /документи успех/materiali_9_12.pdf
5. /документи успех/oferta.doc
6. /документи успех/oferta_cenova.doc
7. /документи успех/oferta_texnicheska.doc
8. /документи успех/pokana_1_3.pdf
9. /документи успех/pokana_4_6.pdf
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзПриложение № 4


ДО

ДИРЕКТОРА

НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ХРИСТО БОТЕВ”

ГР. ТЪРГОВИЩЕ


Т Е Х Н И Ч Е С К А О Ф Е Р Т А


ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


За участие в процедура ___________________________ за определяне на изпълнител

(вид на процедурата)

с предмет: „доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001”


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашата техническа оферта за изпълнение на обявената процедура с горепосочения предмет.

Предлагаме да изпълним „доставка на материали за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора - Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051PO001-4.2.05-0001” на процедурата.

Техническата оферта съдържа _____за изпълнение на предмета на процедурата, съгласно изискванията на документацията за участие.

Предложените от нас стоки/услуги, по предмета на процедурата са подробно описани в Приложение № 1 към настоящата техническа оферта.

Ще изпълним обекта на поръчката в срок от __________________________, (работни/календарни дни/месеци или др.)

но не повече от срока, указан в обявата, в съответствие с приложения към настоящата техническа оферта график за изпълнение на предмета на процедурата


Относно допълнителните изисквания и условия, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

____________________________________

(наименование на бенефициента)


Предложение на кандидата

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:

__________________________________________

(преписва се от техническата спецификация и условия)Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

__________________________________________

(преписва се от техническата спецификация и условия)


Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

_________________________________________

(преписва се от техническата спецификация и условия)

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение № 1 –Изброяване на асортимента - предмета на обособената позиция, подлежащи на доставка с посочени единични цени и количества.

Предложение № 2 – График за изпълнение на предмета на процедурата.

Приложение № 3 – Други документи и доказателства (по преценка на кандидата)


ДАТА: ________________г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:___________________

______________________________________

(име и фамилия)

______________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)Инвестира във вашето бъдеще!Похожие:

Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconСтатут на конкурса „Да пазим природата заедно”
Да се провокират творческите търсения на учениците във връзка с проблемите за изменението на климата, недостига на природните ресурси...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПроект bg051PO001
Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата и др
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПрограма
Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПроучване на документални материали от Държавен архив –Търговище; Исторически музей – Търговище
Запознаване с творческата биография на фанфарния оркестър, който в съвременното си развитие е емблема и символ на училището в нашия...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconРозробка уроку з географії «Світові природні ресурси»
За цією класифікацією ґрунти та біологічні ресурси є відновлюваними, але уявлення про невичерпність ресурсів цієї групи все частіше...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів всесвітня історія 10 11 класи суспільно-гуманітарний напрям, історичний, філософський профілі
Ознайомлення учнів із завданнями та структурою курсу. Зміст та структура підручника з предмета, інші джерела інформації (додаткова...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconКонкурс для педагогів на кращі цифрові освітні ресурси, підсумки якого підведено у вересні-жовтні цього навчального року
Криворізького навчально-виховного комплексу №35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів багатопрофільний ліцей «Імпульс» відбулося...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconОтто фон Бісмарк, Богдан Хмельницький, Наполеон, Маргарет Тетчер, Рональд Рейган. Що об’єднує цих історичних постатей?
Протягом всього свого існування людство проводило нескінченну боротьбу за ресурси, постійно їх примножувало та захищало. Починаючи...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconЕкономічні ресурси – все необхідне для виробництва економічних благ. Ресурси, які використовують безпосередньо у виробництві, мають назву виробничих
Економічні ресурси все необхідне для виробництва економічних благ. Ресурси, які використовують безпосередньо у виробництві, мають...
Проект bg051PO001 05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” iconИспытательная лаборатория ООО «курский центр сертификации» Аттестат аккредитации росс ru. 0001. 21 Эп04
Директор подпись инициалы, фамилия
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы