Віталія Кличка icon

Віталія Кличка

НазваниеВіталія Кличка
Дата конвертации06.07.2014
Размер148,41 Kb.
ТипДодаток
1. /Анкета кадрового резерву 2012.docx
2. /Додаток ь1 Порядок обл_ку член_в Парт_х 1.03.11.docx
3. /Додаток ь2-заява пр згоду.docx
4. /Додаток ь3-Пов_домлення про захист.docx
5. /Додаток ь4 Заява-УДАР.doc
6. /Додаток ь5 ПОДАННЯ.doc
7. /Додаток ь6 заява про реєстрац_ю UDAR-Дн_пропетровська.docx
8. /Кер_вникам ь432.doc
Анкета кадрового резерву
Віталія Кличка
Додаток №2 до листа №432 від 26. 01. 2012 р. Голові Політичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
Додаток №3 до листа №432 від 26. 01. 2012 р. Члену Політичної партії «удар віталія Кличка»
Додаток 4 до листа №432 від 26. 01. 2012 р. «Затверджено»
Додаток 5 до листа №432 від 26. 01. 2012 р. Голові Центрального виконавчого комітету
Інформація про володільця бази персональних даних  Юридична особа  Резидент
Центральний виконавчий комітет №432 «24» січня 2011 р. Головам Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських партійних організацій Шановні колеги!

Додаток №1

до листа № 432

від 26.01.2012 р.


ПОРЯДОК ОБЛІКУ ЧЛЕНІВ

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

"УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка"


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Порядок обліку членів Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка" (далі за текстом - Порядок), визначає процедуру обліку членів Партії, форму та порядок виготовлення, збереження та видачі документів, що встановлюють, засвідчують та припиняють членство у Партії.

1.2. Метою обліку членів Партії є забезпечення політичних прав і інтересів громадян – членів Партії, спрямованих на реалізацію мети та завдань Партії, що передбачені її Статутом шляхом визначення кількості членів Партії, віку, освіти, роду і виду занять (діяльності), територіальної приналежності, іншої інформації (в т.ч. паспортних даних) члена Партії.

Облік членів Партії носить єдиний, загальнопартійний характер.

Порядок обліку членів Партії регулюється Законом України «Про захист персональних даних», Статутом Партії та цим Порядком.

Партія є володільцем іменованої сукупності упорядкованих персональних даних ченів Партії – бази персональних даних.

1.3. Забезпечення ведення обліку членів Партії покладається на Центральний виконавчий комітет Партії.

1.4. Ведення обліку членів Партії здійснюється у паперовому та електронному вигляді за формами, затвердженими Рішенням Політичної ради Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".


 1. ДОКУМЕНТИ ПАРТІЙНОГО ОБЛІКУ
  1. Бланки документів партійного обліку відносяться до документів строгої звітності.
  1. Протокол (Рішення) про прийом у члени Партії.


2.2.1. Прийом у члени Партії може здійснюватись З’їздом Партії, Політичною радою Партії, Зборами (Конференцією) обласної партійної організації, Радою обласної партійної організації та засвідчується відповідним протоколом (Рішенням).

Протокол (Рішення) про прийом у члени Партії зберігається в обласних партійних організаціях.

Копія протоколу (Рішення) про прийом у члени Партії надається Центральному виконавчому комітету Партії.


  1. Заява про вступ у Партію.


2.3.1. Прийом у члени Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви (Додаток №1), форма якої затверджена Рішенням Політичної ради Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Заява про вступ у Партію заповнюється власноруч кандидатом в члени Партії.

Заява про вступ у Партію невстановленої форми, написана не за встановленим порядком, вважається недійсною.

Бланк заяви про вступ у Партію друкується на білому папері щільністю 160 g/м у форматі А-4.

Оригінали заяв про вступ у Партію зберігаються в Центральному виконавчому комітеті Партії.

2.3.2. Порядок заповнення заяви про вступ у Партію:

- графа «Назва місцевої партійної організації або центрального органу» - зазначається обласна або Київська міська та Севастопольська міська партійна організація, яка здійснюватиме прийом у Партію;

- графа «Прізвище, ім’я, по-батькові» – заноситься відповідна інформація, повністю, без скорочень;

- графа «Дата» – ставиться дата написання заяви;

- графа «Підпис» – ставиться особистий підпис кандидата у члени Партії.

Заява у якій відсутній підпис кандидата у члени Партії, вважається недійсною.

Заява про вступ у Партію містить письмовий дозвіл суб’єкта персональних даних – особи, яка має намір вступити у Партію, на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.


  1. Облікова картка члена Партії.


2.4.1. Облікова картка члена Партії - це документ, форма якого затверджена Рішенням Політичної ради Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Облікова картка члена Партії заповнюється посадовою особою місцевої партійної організації, відповідальною за облік членів Партії.

Облікова картка члена Партії невстановленої форми, заповнена не за встановленим порядком або за відсутності на ній відбитку печатки Партії або печатки обласної партійної організації, вважається недійсною.

Бланк Облікової картки члена Партії друкується на білому папері щільністю 160 g/м у форматі А-4.

Оригінали Облікових карток членів Партії зберігаються в обласних партійних організаціях.

Копії Облікових карток членів Партії надаються Центральному виконавчому комітету Партії.


2.4.2. Порядок заповнення Облікової картки члена Партії:

- графа «Місце реєстрації члена Партії» - зазначається назва районних, міських, районних у м. Києві і м. Севастополі партійних організацій (наприклад: Голосіївська районна у м. Києві організація або Фастівська районна організація);

- графа «Рішення про прийом в члени Партії» – ставиться дата і номер протоколу (Рішення) органів, зазначених у пункті 2.2.1. цього Порядку, які здійснили прийом у члени Партії (наприклад: 01.02.2010 № 2КР; Рада Кіровоградської обласної організації);

- графа «печатка, ФОТО» – вклеюється фото члена Партії, розміром 3*4, на край якого ставиться печатка обласної партійної організації або Партії;

- графа «Вручення партійного квитка» – ставиться дата вручення партійного квитка, його номер, підпис члена Партії, який отримав партійний квиток;

- графа «Облік члена Партії»:

«Взято на облік, дата» - ставиться дата та номер протоколу (Рішення) про прийом у члени Партії;

«Назва місцевої партійної організації» - ставиться назва обласної, Київської міської та Севастопольської міської організації, де член Партії перебуває на обліку;

«Знято з обліку, дата” – ставиться дата протоколу (Рішення) органів, зазначених у пункті 2.2.1. цього Порядку, яким припинено членство у Партії;

«Причина зняття з обліку” – ставиться інформація про причину припинення членства у Партії, згідно статті 3.11. Статуту.

- у графі «Участь в діяльності місцевої партійної організації» – зазначається інформація про обрання члена Партії на керівні посади центральних органів Партії або місцевих партійних організацій та термін обіймання цих посад (наприклад: 11.02.2010р., член Ради Кіровоградської міської організації; 12.06.2010 р., Голова Ревізійної комісії Партії ).

2.4.4. Порядок заповнення відомостей про члена Партії (зворотна сторона бланку Облікової картки члена Партії):

- графа 1. «Паспорт» - заноситься інформація, зазначена у особистому паспорті кандидата у члени Партії;

- графа 2. «Дата народження» – ставиться дата народження члена Партії, зазначена у особистому паспорті члена Партії;

- графа 3. «Стать» - вказується чоловіча або жіноча стать члена Партії;

- графа 4. «Освіта» – зазначається отримана членом Партії освіта (наприклад: середня, середня-спеціальна, незакінчена вища, базова вища, вища);

- графа 5. «Фах за освітою» – зазначається інформація, вказана у дипломі про отримання освіти (наприклад: правознавець або філолог української мови);

- графа 6. «Місце роботи» – зазначається назва підприємства, установи, організації, де член Партії офіційно працює або вказується, що член Партії тимчасово не працює;

- графа 7. «Посада» – вноситься посада, яку обіймає член Партії на відповідному підприємстві, установі, організації;

- графа 8. «Вчений ступінь, звання» - вказана графа заповнюється у випадку наявності у члена Партії вченого ступеню (наприклад: к.т.н.; або д.е.н.);

- графа 9. «Почесні звання» - заповнюється за наявності у члена Партії почесного звання;

- графа 10. «Громадянство» – вноситься запис «громадянин України».

- графа 11. «Членство в інших громадських організаціях» – заповнюється у випадку членства члена Партії у громадських організаціях;

- графа 12. «Наявність судимості» – зазначається інформація про наявність чи відсутність судимості у члена Партії;

- графа 13. «Трудова діяльність» – заносяться три останні записи з Трудової книжки члена Партії;

- графа 14. «Участь в виборчих кампаніях» – вказана графа заповнюється лише у випадку участі члена Партії у виборчих кампаніях: ставиться рік, вид виборів, політична сила та діяльність, якою член Партії займався під час відповідної виборчої кампанії (наприклад: 2004, вибори Президента України, «Наша Україна», начальник виборчого штабу; 2010, вибори депутатів місцевих рад, ПП «УДАР», спостерігач);

- графа 15. «Депутатська діяльність» – вказана графа заповнюється лише у випадку обрання члена Партії народними депутатом України, депутатом місцевих рад, сільським, селищним, міським головою: вказуються роки каденції, назва ради (наприклад: 2006-2010 рр., депутат Ружинської районної ради Житомирської області);

- графа 16. «Адреса фактичного проживання» – вказується індекс, країна, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири, де член Партії фактично проживає, станом на час заповнення облікової картки члена Партії, контактний телефон та електронна адреса (наприклад: 03150, Україна, м. Київ, вул. Боженка, 86-н, кв. 1, +38(044)5360696, udar_kyiv@ukr.net).

- графа 17. «Адреса реєстрації» – заноситься адреса реєстрації, зазначена у особистому паспорті члена Партії;

- графа «ПІБ особи, відповідальної за облік» - вказується прізвище посадової особи місцевої партійної організації, яка перевірила правильність заповнення заяви та Облікової картки члена Партії.


  1. Облікова відомість членів Партії.


2.5.1.Облікова відомість членів Партії, які перебувають на обліку у Партії (далі за текстом – Облікова відомість) – база персональних даних (в форматі EXCEL), у якій фіксується інформація про членів Партії.

Форма Облікової відомості затверджується Рішенням Політичної ради Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Персональний облік членів Партії ведеться Центральним виконавчим комітетом Партії в електронному вигляді.


2.5.2. Порядок ведення Облікової відомості:

Обробка (збирання, накопичення, зберігання, поширення, знищення, захист) персональних даних, що міститься у Обліковій відомості здійснюється уповноваженими особами Центрального виконавчого комітету Партії, які призначаються згідно Закону України «Про захист персональних даних» та Статуту Партії.

Облікова відомість ведеться українською мовою, згідно інформації, зазначеної у заявах про вступ у члени Партії та Облікових карток членів Партії.

Облікова відомість структурована, за територіальним принципом, відповідно до приналежності членів Партії до місцевих партійних організацій.

Графи Облікової відомості заповнюються наступним чином:

- графа 1. «№ з/п» - ставиться порядковий номер запису;

- графа 2. «№ партійного квитка» - ставиться номер виданого партійного квитка;

- графа 3. «Пізвище, ім'я, по-батькові» – заноситься відповідна інформація, повністю, без скорочень;

- графа 4. «Приналежність члена Партії до місцевої партійної організації» – зазначається назва районних, міських, районних у м. Києві і м. Севастополі партійних організацій (наприклад: Голосіївська районна у м. Києві організація або Фастівська районна організація);

- графа 5. «Дата вступу в партію» – ставиться дата протоколу (Рішення) органів, зазначених у пункті 2.2.1. цього Порядку, які здійснили прийом у члени Партії;

- графа 6. «Дата призначення» – ставиться дата протоколу про обрання на посаду: голови партійної організації, заступника голови, члена ради, голови Ревізійної комісії, члена Ревізійної комісії, ревізора;

- графа 7. «Посада в партії "УДАР"» - зазначається інформація про обрання члена Партії на керівні посади центральних органів Партії або місцевих партійних організацій (наприклад: голова Васильківської районної, заст. голови Вінницької міської) ;

- графа 8. «Дата народження» - ставиться дата народження члена Партії, зазначена у особистому паспорті кандидата у члени Партії;

- графа 9. «Освіта, спеціальність, учений ступінь» – зазначається інформація, вказана у дипломі про отримання освіти (наприклад: середня; середня-спеціальна, бухгалтер; незакінчена вища, економіст; базова вища, філолог укр. мови; вища, правознавець, к.ф.н);

- графа 10. «Місце роботи, посада» – зазначається назва підприємства, установи, організації, де член Партії офіційно працює та вноситься посада, яку обіймає член Партії на відповідному підприємстві, установі, організації або вказується, що член Партії тимчасово не працює.;

- графа 11. «Домашня адреса, індекс» – вказується індекс, країна, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири, де член Партії фактично проживає, станом на час заповнення облікової картки члена Партії (наприклад: 03150, Україна, м. Київ, вул. Боженка, 86-н, кв. 1);

- графа 12. «Контактний телефон» - ставиться номер телефону члена Партії або телефону контактної особи з вказанням прізвища;

- графа 13. «Примітка» – ставиться інформація про причину припинення членства у Партії, згідно статті 3.11. Статуту.


  1. Облікова відомість членів Партії, які перебувають на обліку у обласних партійних організаціях. Реєстр членів Партії.


2.6.1. Облікова відомість членів Партії, які перебувають на обліку в обласних партійних організаціях - невід’ємна частина Облікової відомості членів Партії, в якій знаходиться інформація про членів Партії, відібраних за ознакою приналежності до обласних партійних організацій.

Облікова відомість членів Партії, які перебувають на обліку в обласних партійних організаціях ведеться в електронному і паперовому вигляді. Друкований примірник Облікової відомості членів Партії, які перебувають на обліку в обласних партійних організаціях прошнуровується, сторінки нумеруються, завіряється печаткою та підписом голови обласної партійної організації та один раз на квартал передається Центрального виконавчого комітету Партії.

Ведення Облікової відомості членів Партії, які перебувають на обліку в обласних партійних організаціях здійснюється згідно пункту 2.4.2. цього Порядку.


2.6.2. Реєстр членів Партії, які зареєстровані в місцевій партійній організації (далі за текстом - Реєстр) – журнал, в якому ведеться реєстрація членів Партії у місцевих організаціях нижче обласного рівня – у районних, міських, районних у містах та первинних партійних організаціях.

Форма Реєстру затверджується Рішенням Політичної ради Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".

Реєстр ведеться у паперовому вигляді.

Реєстр прошнуровується, сторінки нумеруються, завіряються печаткою та підписом голови обласної партійної організації у межах якої перебуває відповідна місцева партійна організація.


2.6.3. Порядок ведення Реєстру.

Реєстр ведеться особами, уповноваженими керівними органами обласної партійної організації., українською мовою, згідно даних, зазначених в заяві та обліковій картці члена Партії та протоколах (Рішеннях) органів, які здійснили прийом у Партію.

На титульній сторінці Реєстру зазначається повна назва місцевої партійної організації, згідно Свідоцтва про реєстрацію (легалізацію) місцевої організації Партії.

Графи Реєстру заповнюються наступним чином:

- графа 1. «№ з/п» – ставиться порядковий номер запису в Реєстрі;

- графа 2. «Прізвище, ім’я, по батькові» – заноситься відповідна інформація, повністю, без скорочень;

- графа 3. «Дата вступу до партії, номер партквитка» - вказується дата протоколу (Рішення) органу, що здійснив прийом у члени Партії та ставиться номер виданого партійного квитка;

-графа 4. «Число, місяць, рік народження» - ставиться дата народження члена Партії, зазначена у особистому паспорті члена Партії;

-графа 5. «Освіта» – зазначається отримана членом Партії освіта та фах за освітою (наприклад: середня; середня-спеціальна, бухгалтер; незакінчена вища, економіст; базова вища, філолог укр.мови; вища, правознавець);

-графа 6. «Посада та місце роботи» – вноситься посада, яку обіймає член Партії та зазначається назва підприємства, установи, організації, де член Партії офіційно працює або вказується, що член Партії тимчасово не працює;

-графа 7. «Адреса, телефон» – вказується індекс, країна, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири, де член Партії фактично проживає, станом на час заповнення облікової картки члена Партії (наприклад: 03150, Україна, м. Київ, вул. Боженка, 86-н, кв. 1) та обов’язково контактний телефон ( за відсутності особистого телефону – телефон контактної особи та її прізвище);

-графа 8. «Особистий підпис» - ставиться особистий підпис члена Партії;

-графа 9. «Примітка» – заноситься інформація у разі припинення членства у Партії (ст. 3.11. Статуту) або у разі переведення члена Партії на облік в іншу місцеву організацію Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».


2.7. Партійний квиток.


2.7.1.Партійний квиток – документ, що засвідчує членство в Партії.

Форма партійного квитка затверджується Рішенням Політичної ради Політичної партії "УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка".


2.7.2. Виготовлення партійних квитків здійснюється Центральним виконавчим комітетом Партії, згідно Облікової відомості членів Партії, заяв про вступ у Партію та фотографій членів Партії.


2.7.3. Виготовлені партійні квитки передаються Центральним виконавчим комітетом Партії головам обласних партійних організацій або головам виконавчих комітетів обласних партійних організацій Партії, що засвідчується відповідним Актом прийому - передачі (Додаток №5), складеного у двох екземплярах.


2.7.4. Вручення партійного квитка здійснюється головою обласної організації Партії. Після отримання партійного квитка член Партії, ставить особистий підпис у відповідній графі Облікової картки члена Партії.


2.7.5. У випадку припинення членства у Партії, виданий партійний вилучається та передається до Центрального виконавчого комітету, на підставі чого складається відповідний Акт.


2.7.6. У випадку втрати (псування, загублення, викрадення, вилучення) партійного квитка, член Партії зобов’язаний вчинити дії, передбачені законодавством України щодо втрати документів та протягом 3 (трьох) діб письмово повідомити місцеву партійну організацію, де член Партії перебуває на обліку, про втрату партійного квитка та надати заяву з проханням видати новий партійний квиток.


2.7.7. Рішення про видачу нового партійного квитка, замість втраченого, приймає орган, що здійснює прийом у члени Партії. Виготовлення і вручення нового партійного квитка здійснюється згідно цього Порядку.


2.7.8. У випадку зміни відомостей, що надавалися при оформленні партійного квитка, член партії зобов’язаний повідомити про це відповідну обласну організацію Партії протягом 5 днів, з дня настання таких змін. Якщо зміни стосуються відомостей, що відображені у партійному квитку, то члену партії видається новий партійний квиток у порядку, що визначений в п. 2.7.7.


2.7.9. У разі зміни постійного місця проживання член Партії має повідомити про це партійну організацію, в якій він перебуває на обліку. Партійна організація, в якій особа перебуває на обліку, має передати оригінали документів члена Партії до відповідної організації Партії, в якій особа буде перебувати на обліку, зробивши відповідну відмітку в електронному реєстрі.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ


3.1. Інформація про членів Партії є конфіденційною, її розголошення чи поширення заборонене за винятком випадків, що передбачені Законом.


3.2. Доступ до Облікових відомостей або Реєстрів членів Партії мають виключно голови місцевих організацій, голови виконавчих комітетів місцевих організацій, особи, відповідальні за облік членів Партії у місцевих організаціях, уповноважені особи центральних органів Партії, а також особи відповідальні за ведення і зберігання баз персональних даних.
Похожие:

Віталія Кличка iconСписок учасників навчального семінару для жінок-активісток Партії «удар віталія Кличка»
Листа голови Центрального виконавчого комітету Політичної партії «удар віталія Кличка»
Віталія Кличка iconПорядок денний засідання ради Кіровоградської обласної організації пп «удар віталія Кличка»
Про призначення звітно-виборних Зборів Ульянівської районної організації політичної партії удар (Український Демократичний Альянс...
Віталія Кличка iconГолова лоо пп «Віталія Кличка» Віталій Серпокрилов
На виконання доручення голови цвк партії даного на нараді голів обласних партійних організацій Луганська обласна організації пп «удар...
Віталія Кличка iconКраїнський демократичний альянс за реформи
Центрального виконавчого комітету Політичної партії «удар віталія Кличка» №62 від 03. 10. 2013 року повідомляємо Вас, що Кіровоградською...
Віталія Кличка iconШановний, Володимире Костянтиновичу
Політичної партії «удар віталія Кличка» №1110 від 27. 02. 2013 року надсилаємо Вам дані членів Політичної партії «удар (Український...
Віталія Кличка iconПовідомлення для змі шановні колеги!
України надійшли листи провокативного або відверто безглуздого змісту. Зокрема, в них йдеться про прохання розмістити на платній...
Віталія Кличка iconКіровоградська обласна організація вих №549/09-13 від 23. 09. 2013 р. Голові Центрального виконавчого комітету Політичної партії «удар віталія Кличка» Ковальчуку В. А. Шановний, Віталіє Анатолійовичу
Прошу Вашого дозволу на повторне виготовлення членських квитків, членів партії, що перебувають на обліку у Долинській районній організації...
Віталія Кличка iconЗаявка на обладнання офісу громадської приймальні Ясинуватської міської організації пп «удар віталія Кличка»
Повідомляю Вам, що з 09 вересня 2013 року розпочинає роботу громадська приймальня Ясинуватської міської організації пп «удар віталія...
Віталія Кличка iconДовідка щодо порядку створення та легалізації первинних осередків Політичної партії «удар віталія Кличка» Порядок створення та легалізації первинних осередків Політичної партії «удар віталія Кличка»
Порядок створення та легалізації первинних осередків Політичної партії «удар віталія Кличка» (далі – Партія) регулюється Законом...
Віталія Кличка iconДовідка щодо порядку створення та легалізації первинних осередків Політичної партії «удар віталія Кличка» Порядок створення та легалізації первинних осередків Політичної партії «удар віталія Кличка»
Порядок створення та легалізації первинних осередків Політичної партії «удар віталія Кличка» (далі – Партія) регулюється Законом...
Віталія Кличка iconПротокол №2 засідання мандатної комісії про підтвердження повноважень делегатів конференції Кіровоградської міської організації Політичної партії «удар віталія Кличка»
Кіровоградської міської організації Політичної партії «удар (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы