Вечірніх (змінних) шкіл icon

Вечірніх (змінних) шкіл

НазваниеВечірніх (змінних) шкіл
Дата конвертации05.10.2012
Размер326,79 Kb.
ТипДокументы
1. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/10_4-285.doc
2. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/76-РВК/_нстр ф 76-РВК 2012-2013.doc
3. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/76-РВК/ф 76-РВК 2012-2013.doc
4. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/83-РВК/_нстр ф 83-РВК 2012- 2013.doc
5. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/83-РВК/ф 83-РВК 2012-2013.doc
6. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/NMO-766.doc
7. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗВ-1/_нстр ф.ЗВ-1 2012-2013.doc
8. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗВ-1/ф ЗВ-1 2012-2013.doc
9. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-1/_нстр ф ЗНЗ-1 2012-2013.doc
10. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-1/Ф ЗНЗ-1 2012-2013.doc
11. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-2/_нстр ф ЗНЗ-2 2012-2013.doc
12. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/ЗНЗ-2/ф ЗНЗ-2 2012-2013.doc
13. /НОВ_ ФОРМИ ЗВ_Т_В -2012 МОНУ 10_4-285/про форми зв_т_в 2012-2013.doc
Про доведення до відома наказу монмолодьспорту
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Зведенийзві т
Звіт про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Про чисельність І склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства України наказу ю
Зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл” I. Загальні положення
Вечірніх (змінних) шкіл
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 20 /20 навчального року (станом на 5 вересня)
Затверджено наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України 02 липня 2012 року №766 інструкція
Вечірньої (змінної) школи
Головне управління освіти І науки


ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

ВЕЧІРНІХ (ЗМІННИХ) ШКІЛ


на початок 20____/20____ навчального року

Подають:

Терміни подання:

Форма № ЗВ-1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління
(річна)

освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

не пізніше 18 жовтня

Поштова

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України;
ЗАТВЕРДЖЕНО

Головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та
Наказ МОНмолодьспорту України

управлінню статистики в м. Севастополі;
02 липня 2012 року

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України – Державній службі статистики України

не пізніше 2 листопада

(за погодженням з Держстатом України)Респондент:

Найменування _________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження _____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Форма власності _______________________________________________________________________________________

(державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування __________________________________________________________________________________________________
I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ШКОЛИ

Кількість

Із загальної кількості


Кількість

у них

навчально-

учнів (із графи 2):

Назва показника

ряд-

шкіл,

учнів,

консульта-

обслужено навчально-
ка

одиниць

осіб

ційних

консультаційними

пунктів при

пунктами

школах,

одиниць
А

Б

1

2

3

4

Вечірні (змінні) загальноосвітні школи –
усього (сума даних рядків 02 – 04)

01

з них з формою навчання:

вечірньою (змінною)

02вечірньою (змінною) і заочною

03заочною

04Вечірні школи, при яких організовані класи
(групи) для осіб, які потребують корекції
фізичного розвитку (з рядка 01)

05

з

для глухих

06

них

для сліпих і слабозорих

07

Школи для осіб, які потребують корекції фізич- ного розвитку


08

з

для глухих

09

них

для сліпих і слабозорих

10

Разом (сума даних рядків 01 і 08)

11

з них перебувають у сільській місцевості

12

Крім того, денні загальноосвітні навчальні за-
клади, при яких організовані класи (групи) з
вечірньою (змінною) і заочною формами на-
вчання

13

з них перебувають у сільській місцевості

14

Усього (сума рядків 11 і 13)

15

х


з них перебувають у сільській місцевості

16

хКількість учителів – усього (17) _______ , з них мають основну роботу (18) ________

З рядка 17 учителів у класах для осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (19) _______

II. КІЛЬКІСТЬ КЛАСІВ (ГРУП) ТА УЧНІВ У НИХВечірня (змінна) форма навчанняЗаочна форма навчання


Кількість учнів


у тому числі

Назва показника

рядка

кількість

у них

кількість

у них

усіх форм

навчаються

другорічниківкласів,

учнів,

груп,

учнів,

навчання – разом,

індивідуально


одиниць

осіб

одиниць

осіб

осіб


А

Б

1

2

3

4

5

6

7

1-4-ті класи

01


5-й клас

02


6-й клас

03


7-й клас

04


8-й клас

05


9-й клас

06

Разом 5-9-ті класи


07


10-й клас

08


11-й клас

09


12-й клас

10

Разом 10-11(12)-ті класи


11


13–16-ті класи

12


Усього (сума даних рядків 01, 07, 11, 12)

13


Із загальної кількості учнів (рядок 13 графи 5) – проживають у сільській місцевості (14) ________

III. ВІКОВИЙ СКЛАД УЧНІВ

(уключаючи осіб, які потребують корекції фізичного розвитку) (осіб)


Усього

з них матимуть вік (число повних років) станом на 1 січня 20__ року

Назва показника

рядка

(сума даних

14
граф

років і

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 і більше2–13)

молодші

років

років

років

років

років

років

рік

роки

роки

роки

років

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього учнів (з рядка 13 графи 5 розділу ІІ)

01
з них у:1-4-х класах

02
5-х класах

03
6-х класах

04
7-х класах

05
8-х класах

06
9-х класах

07
10-х класах

08
11-х класах

09
12-х класах

10
13-х класах

11
14-х класах

12
15-х класах

13
16-х класах

14
З рядка 01 – жінок

15


IV. ВІДОМОСТІ ПРО КНИЖКОВИЙ ФОНД


Усього

Назва показника

рядка
А

Б

1

Кількість самостійних шкіл, які мають книжковий фонд

01
у них книг, брошур і журналів (тисяч примірників)

02
у тому числі підручників

03
з них для учнів:5 – 9 –х класів

04
10 – 12 (16)-х класів

05

V. ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ, ЯКІ ЗАКІНЧИЛИ ШКОЛУ АБО ПЕРЕВЕДЕНІ ДО НАСТУПНОГО КЛАСУ В 20___ РОЦІ

(без учнів, залишених на повторний курс навчання)

Назва показника

ряд-

1-4-ті

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

11-й

12-й

13-й

14-й

15-й

16-й
ка

класи

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

клас

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Кількість учнів, які закінчили цей клас і переведенідо наступного класу весною і восени або закінчилишколу

01
у тому числі в класах для осіб, які потребуютькорекції фізичного розвитку

02

З кількості учнів випускних класів:

кількість учнів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (03) ________ ,

у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (04) ______

кількість учнів, які не одержали свідоцтва про базову загальну середню освіту (видано табель успішності) (05) _________

кількість учнів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (06) ________ ,

у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (07) ______

кількість учнів, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності) (08) _________

З рядка 06: нагороджені золотою медаллю (09) ______ , срібною медаллю (10) ________


Крім того:

екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (11) ________ ,

у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (12) ______

екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (13) ________ ,

у тому числі осіб, які потребують корекції фізичного розвитку (14) ______

VI. ВІДОМОСТІ ПРО МОВИ НАВЧАННЯ


Кількість

з них ведуть навчання

Кількість учнів,

Мова навчання

рядка

шкіл -

однією

двома

які навчаютьсяусього,

одиниць

мовою

мовами

цією мовою, осіб

А

Б

1

2

3

4

Усього (сума даних рядків 02 – 09)

01

у тому числі:
українська

02російська

03румунська

04кримськотатарська

05угорська

06молдовська

07польська

08


09
VII. ВІДОМОСТІ ПРО ПРИМІЩЕННЯ ВЕЧІРНІХ (ЗМІННИХ) ШКІЛКількість

Кількість класних
Кількість шкіл, які мають кабінети, одиниць

шкіл,

кімнат (уключаючи

основ інфор-

Назва показника

рядка

одиниць

навчальні кабінети

Їх площа,
матики й об-


і лабораторії),

одиниць

кв. м

фізики

хімії

біології

числювальної

техніки

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Школи, які використовують для

занять приміщення тільки:

власні

01


інших шкіл

02


підприємств і організацій

03


Школи, які використовують для

занять приміщення:

власні, інших шкіл, підприємств і

організацій

04


____________________________________________ _______________________________________________________

(підпис керівника (власника) та/або осіб, (П.І.Б.)

відповідальних за заповнення форм звітності)

____________________________________________ _______________________________________________________


телефон________________________ факс ______________________________ електронна пошта ____________________________________________

Похожие:

Вечірніх (змінних) шкіл iconПро затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)
З метою забезпечення належної організації та проведення конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів,...
Вечірніх (змінних) шкіл iconПро затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
Київ юстиції України
Вечірніх (змінних) шкіл iconПро затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Вечірніх (змінних) шкіл iconПро затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів),
Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
Вечірніх (змінних) шкіл iconХарків 2012 анотація
Адже сформоване логіко-математичне мислення допомагає сучасній дитині аналізувати різноманітні процеси, приймати рішення не лише...
Вечірніх (змінних) шкіл iconРозпорядження №67 Шановні колеги!
Луганської обласної телекомпанії «трк ірта». Сюжет виходив двічі, у вечірніх новинах, та у повторі наступного дня. Відеоряд був змонтовано,...
Вечірніх (змінних) шкіл iconПлан проведення районної серпневої наради заступників директорів шкіл з виховної роботи та педагогів-організаторів
Керівники: Волок Л. П., методист відділу освіти райдержадміністрації, Засікан Т. А., керівник районного методичного об'єднання заступників...
Вечірніх (змінних) шкіл iconПротокол ІІІ міського турніру за малий кубок журналу "колосок" серед шкіл
Міського турніру за малий кубок журналу "колосок" серед шкіл м. Сімферополя арк (12. 12. 2012 року)
Вечірніх (змінних) шкіл iconПротокол ІІІ міського турніру за малий кубок журналу "колосок" серед шкіл
Міського турніру за малий кубок журналу "колосок" серед шкіл м. Сімферополя арк (12. 12. 2012 року)
Вечірніх (змінних) шкіл iconПротокол ІІІ міського турніру за малий кубок журналу "колосок" серед шкіл
Міського турніру за малий кубок журналу "колосок" серед шкіл м. Сімферополя арк (12. 12. 2012 року)
Вечірніх (змінних) шкіл iconНаказ №312 Про підсумки проведення районного семінару заступників директорів шкіл із навчально-виховної роботи «Моніторинг управління методичною роботою»
Любимівська загальноосвітня середня школа 17 листопада 2011 року проведено районний семінар заступників директорів шкіл із навчально-виховної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы