Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор icon

Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі" Науковий редактор

НазваниеІнформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі" Науковий редактор
Дата конвертации05.10.2012
Размер112,5 Kb.
ТипІнформація
1. /Р.1/5-10 ДошкОсв_та-Правка.doc
2. /Р.2/Р.2. С.11-143.doc
3. /Р.3/144-160.doc
4. /Р.4/161-170.doc
5. /Р.5/171-178 психологи.doc
6. /Р.6/179-180.doc
7. /тех стор.doc
8. /титул + змист.doc
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі" Науковий редактор
Перелік навчальних програм для реалізації варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) Художньо-естетичний напрям 1
Методичні рекомендації щодо орга­нізації та змісту навчально-вихов­ного процесу в закладах освіти Київщини у 2005-2006 навчальному році. Біла Церква: коіпопк, 2005. С. 305-309
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) 1
Інформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) Корекційне на­вчан­ня з розвитку мов­лен­ня
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2012/2013 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2012/2013 навчальному році

Розділ І. Перелік додаткових (комплексних, парціальних, альтернативних, експериментальних і регіональних) програм для дошкільних навчальних закладів, рекомендованих Монмолодь- спорту України та науково-методичною радою КОІПОПК
Назва програми, автор

Тип

програми

Період дошкільного віку

Інформація про схвалення

Джерело

(з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо)

1.

Базова програма розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі"

Науковий редактор: Кононко О. Л.

Програма

Ранній – дошкільний

Протокол засідан­ня Колегії МОН України №3/2-2 від 21.03.2008 року

Базова програма розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі" / науковий редактор та упорядник О.Л.Кононко. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

2.

Програма розвит­ку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Керівник проекту: Жебровський Б.М.

Навчальна програма

Старший

Рішення колегії МОНмолодьспорту України від 01.03.2012 року.

Наказ МОНмолодь спорту України

№ 604 від 21.05.2012 року

Готується до друку у видавництві "Ранок".

3.

Дитина в дошкільні роки

Науковий керівник: Крутій К.Л.

Освітня програма

Ранній – дошкільний

Лист МОН

№ 1/11-11178 від 08.12.2010 року

Дитина в дошкільні роки: комплексна до­даткова освітня програма / Автор. колек­тив; наук. керівник К.Л.Крутій. – Запо­ріжжя: ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 188 с.
4.

Програма вихо­вання і навчання дітей від 2 до 7 ро­ків "Дитина"

Наукові керівники: Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.

Програма

Ранній – дошкільний

Лист МОН

№ 1/11-11177 від 08.12.2010 року

Програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" / Наукові керівники: Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 328 с.

5.

Українське дошкілля

Автор-упорядник: Білан О.І.

Регіональ-на про­гра­ма роз­вит­ку дітей

Ранній – дошкільний

Лист МОНмолодь- спорту України

№ 1/11-11601

від 09.12.2011 року

1. Українське дошкілля. Програма для дошкільних закладів / Укл. О.І.Білан. – 229с.

2. Готується до друку у видавництві "Мандрівець"


6.

ЛЕГО-конструювання

Пеккер Т.В.

Навчальна програма

Молодший – старший

Лист ІІТЗО МОНмолодьспорту України №1.4/18-Г-745 від 08.11.2010 року

Сайт технічної студії "Винахідник". [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.vynahidnyk.org/images/files/prog.pdf

7.

Англійська мова для дітей дошкільного віку

Шкваріна Т.М.

Програма

Старший дошкільний вік

Протокол засідан­ня комісії з дошкільної педагогі­ки і психології НМР ІІТЗО №2 від 01.07.2009 року

Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації. – К.: Шкільний світ. – 2009. – 112 с.

8.

Дитяча хореографія

Шевчук А.С.

Програма

Молодший – старший

Протокол засідан­ня предметної ко­місії з дошкільної педагогіки і психо­логії НМР ІІТЗО №1 від 13.08.2008 року

Шевчук А. С. Дитяча хореографія. – К.: Шкільний світ, –2011. – 128 с.


9.

Програма вихован­ня дітей дошкільного віку "Ук­раїнотворець

Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В.

Програма

Молодший – старший

Лист МОН

№ 1/ІІ-3516 від 30.07.2008 року


Кононенко П. П. Програма виховання дітей дошкільного віку "Українотворець" / Кононенко П. П., Касян Л. Г., Семенюченко О. В.: НДІ українознав. – К.: УАІ та Д "Рада", 2008. – 28 с.

10.

Програма з худож­­­нього вихован­ня, навчання і роз­вит­ку дітей 2-6 ро­ків. "Ко­льорові до­ло­нь­ки

Ликова І.О.

Програма

Ранній – дошкільний

Протокол засідан­ня предметної ко­місії з дошкільної педагогіки і психо­логії НМР ІІТЗО №1 від 13.08.2008 року

Ликова І.О. Програма з художнього вихо­вання, навчання і розвитку дітей 2-6 ро­ків. Кольорові долоньки / І.О. Ликова. – Х.: Ранок, 2008. – 114 с.


11.

Система роботи з патріотичного ви­ховання дітей стар­­шого дошкі­ль­ного віку

Ситюк Н.М.

Програма патріотич-ного виховання

Старший

Лист ІІТЗО МОН­молодьспорту Ук­раїни № 1.4/18 – Г- 229 від 12.04.2011 року

Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: збірник методичних матеріалів [автор-упорядн.: О.П.До­лин­на, А.П.Бу­рова, О.В. Низковська, Т.П. Но­­­са­чо­ва] – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – С.144-158.

12.

Економічне ви­хо­вання дітей стар­шо­го дошкільного віку

Бутко Т.М.,

Корж Т.М.

Програма

Старший

Лист ІІТЗО МОНмолодьспорту України № 1.4/18 – Г- 229 від 12.04.2011 року

Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: збірник методичних матеріалів [автор-упорядн.: О.П.До­лин­на, А.П.Бу­рова, О.В. Низковська, Т.П. Но­­­са­чо­ва] – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – С.178-194.

13.

Декоративна скарбничка

Долинна О.П., Нечипорук Н.І.,

Шевченко О.І.

Програма

гуртка

Старший

Лист ІІТЗО МОНмолодьспорту України № 1.4/18 – Г- 229 від 12.04.2011 року

Обов’язкова освіта дітей старшого дошкільного віку: форми здобуття, організація і зміст роботи: збірник методичних матеріалів [автор-упорядн.: О.П.До­лин­на, А.П.Бу­рова, О.В. Низковська, Т.П. Но­­­са­чо­ва] – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – С.364-392.

14.

Дельфінятко

Примак О. М.,

Павленко В. С.

Парціальна програма гуртка з плавання

Ранній – старший

(2-7 ) роки

Протокол НМР КОІПОПК № 2

від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

15.

Паперовий

дивограй

Петровська Н. А.,

Борисович О. А.

Парціальна програма

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 1 від

23.02.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

16.

Дельфінятко

Петровська Н. А. ,

Болкуневич Г. С.

Парціальна програма

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 1 від

23.02.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

17.

Організація художньо-творчої праці з дітьми дошкільного віку

Федіна Г. В.,

Семченко О. В., Шквира Л. В.

Програма


Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 2 від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

18.

Мальва

Семченко О. В.,

Гнатенко Р. А.

Парціальна програма гуртка з об­разотворчої діяльності

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 2

від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК


19.

Митці пісочної країни

Вайнер О. В.,

Болотова О. М.,

Кірюшкіна Ю. М.

Парціальна програма гуртка

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 2

від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК


20.

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами театралізованої діяльності

Шараєвська І. Я.,

Степаненко Н. В.

Парціальна програма

гуртка

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 2

від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

21.

Навчання дітей старшого дошкіль­ного віку за методикою Миколи Зайцева

Щербак В. П.,

Кірюшкіна О. І.

Парціальна програма

гуртка

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 2

від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

22.

"Чарівні бісеринки"

Коноваленко С. І.

Програма

гуртка

Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 2

від 22.03.2012 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

23.

Здоров'ятко

Поліщук Г. М.,

Ковальчук І. Г.

Інноваційна про­гра­ма лі­ку­вально-оз­доровчо-го гуртка

Молодший – старший

(4-6) років


Протокол НМР КОІПОПК № 6 від 6.10.2011 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК
24.

Розвивальне читання за автор­ською методикою Л. Шелестової"

Семизорова В.В., Дігтяр З. І.,

П’ятецька А. М.

Авторська парціальна програма


Середній – старший


Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 23.12.2011 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

25.

Флористика

Харченко С. В.

Авторська парціальна програма


Старший


Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 23.12.2011 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

26.

Школа м’яча

Руденко С. Ф.

Адаптована парціальна програма

Молодший

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 23.12.2011 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

27.

Винахідник

Павленко В. С.,

Копачовець І. Л., Слободська О. М.

Авторська парціальна програма за техноло-гією ТРВЗ

Середній-старший

Протокол НМР КОІПОПК № 7 від 23.12.2011 року

Обласна виставка "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології" КОІПОПК

Похожие:

Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconІнформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Програма розвит­ку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
Розділ І. Перелік додаткових (комплексних, парціальних, альтернативних, експериментальних І регіональних) програм для дошкільних...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconНовизна Базової програми "Я у Світі"
Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" спрямована на комплексний педагогічний процес формування у дитини дошкільного...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconПрограма розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі Наук. Керівник Кононко О. Л. укр. Світич 2008 Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки Ликова І. О
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconРішення І всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти про схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", наказую
Надати програмі розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (далі Програма) гриф "Рекомендовано Міністерством освіти...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconНаказ №1111 Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"
Всеукраїнського з'їзду педагогічних працівників дошкільної освіти про схвалення програми розвитку дітей старшого дошкільного віку...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconПро впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"
На виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року "Про затвердження Базової програми розвитку...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconМетодичні рекомендації з досвіду впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» Організація предметно ігрового середовища
Методичні рекомендації з досвіду впровадження Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі»
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconСтворення розвивального середовища в дошкільних навчальних закладах
Про дошкільну освіту", стала Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Програма орієнтує педагогів дошкільних...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconСтворення розвивального середовища в дошкільних навчальних закладах
Про дошкільну освіту", стала Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі". Програма орієнтує педагогів дошкільних...
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconПрограма розвитку дітей старшого дошкільного віку «впевнений старт»
Дошкільний вік значний період дитинства. У порівнянні з періодом раннього віку соціальні та духовні потреби дитини різко посилюються....
Інформація про схвалення Джерело (з текстом програми можна ознайомитися у виданні, на сайті тощо) Базова програма розвитку дітей дошкільного віку \"Я у Світі\" Науковий редактор iconРішення колегії Міністерства освіти І науки України від 21 березня 2008 року "Про затвердження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (протокол ) наказую
На виконання рішення колегії Міністерства освіти І науки України від 21 березня 2008 року "Про затвердження Базової програми розвитку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы