Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р icon

Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р

НазваниеПерспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р
Дата конвертации06.10.2012
Размер57,21 Kb.
ТипПлан роботи
1. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled7.doc
2. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled8.doc
3. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled9.doc
4. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про курси педагог_чних прац_вник_в Озернянськох З.doc
5. /озернянська ЗОШ _-___/_нформац_я про нагородження.docx
6. /озернянська ЗОШ _-___/Атестац_я.doc
7. /озернянська ЗОШ _-___/Д_аграма1.doc
8. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен1.doc
9. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджен2.doc
10. /озернянська ЗОШ _-___/Затверджено.doc
11. /озернянська ЗОШ _-___/Копия Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
12. /озернянська ЗОШ _-___/Навчальний план 2010.doc
13. /озернянська ЗОШ _-___/Наказ.doc
14. /озернянська ЗОШ _-___/Осв_тн_ галуз_.doc
15. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к навчальних програм вар_ативнох частини.doc
16. /озернянська ЗОШ _-___/Перел_к програм _нвар_антнох частини навчального плану.doc
17. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний план атестац_х педпрац_вник_в на 2006.doc
18. /озернянська ЗОШ _-___/Перспективний.docx
19. /озернянська ЗОШ _-___/План заход_в на 2011.doc
20. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи творчох групи.doc
21. /озернянська ЗОШ _-___/План роботи.doc
22. /озернянська ЗОШ _-___/План.doc
23. /озернянська ЗОШ _-___/Р_чний план виховнох роботи.docx
24. /озернянська ЗОШ _-___/Робота з педагог_чними кадрами.doc
25. /озернянська ЗОШ _-___/Розклад урок_в Озернянськох ЗОШ.doc
26. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ МО ВЧИТЕЛ_В ПОЧАТКОВИХ КЛАС_В НА 2011.docx
27. /озернянська ЗОШ _-___/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ.docx
28. /озернянська ЗОШ _-___/Форма метод. роботи.doc
29. /озернянська ЗОШ _-___/к_сний склад учител_в.doc
30. /озернянська ЗОШ _-___/конц розв.doc
31. /озернянська ЗОШ _-___/метроб.doc
32. /озернянська ЗОШ _-___/роб. навч. план.doc
33. /озернянська ЗОШ _-___/титулкаMicrosoft Word.doc
План роботи з обдарованими учнями озернянської зош №1 I-II ступенів мета І завдання роботи зі здібними та обдарованими учнями у 2011 2012 рр. Головною метою школи є
АШ, вчителі-предметники
План роботи зі здібними та обдарованими дітьми на 2011/12 н р. Мета роботи: пошук таланови­тих дітей та їх розвиток
Інформація про курси педагогічних працівників Озернянської зош №1 I-II ступенів № п/п Прізвище, ім’я по батькові Спеціальність за дипломом Предмети, які викладає
Інформація Білоцерківському райво про педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів № п/п піб педпрацівника Посада
Список педагогічних працівників Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Результати виступу команд Озернянської зош №1 I-II ступенів на другому етапі Всеукраїнських олімпіад
П. М. Білик I-II ступенів прот. №2 від Білоцерківської рда лікар Білоцерківського району
Назва гуртка Класи
5 клас 6 клас
Перспективний план курсової підготовки педпрацівників на 2012-2017 р р
Освітні галузі Навчальні предмети
Звіт про методичну роботу озернянської зош №1 І- ii ступенів
Навчальний план початкової школи Озернянської зош №1 І-ІІ ступенів
Перелік навчальних програм варіативної частини Додаток 2 Назва курсу Форма реалізації Кількість годин Ким затверджено
Перелік програм інваріантної частини навчального плану рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту України
Перспективний план атестації педпрацівників на 2012-2017 р р
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р
План заходів на 2011-2012 н р. Озернянської зош №1 I-II ступенів оволодіння 100% педагогічних працівників основами інформаційно-комунікативних технологій
План роботи творчої групи «Пошук» Тема : Розвиток творчих здібностей учнів 2009-2010 н р. 1 засідання листопад Ознайомлення з планом та метою роботи творчої групи
План роботи методичної ради Озернянської загальноосвітньої школи №1 I-II ступенів на 2011 2012 навчальний рік
Проблема: «Комплексний підхід до виховання творчої особистості»
Річний план виховної роботи Озернянської зош №1 І -іі ступенів на 2011 -2012 н р. П/н Назва заходу Дата проведення
Робота з педагогічними кадрами 2011-2012 н р
Розклад уроків Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2011-2012 н р
Інтеграція змісту освіти як засіб розвитку пізнавальної активності школяра 1 засідання жовтень
Проблема: «Інтерактивні технології шлях до формування творчої активності учня»
Форми методичної роботи Члени колективу
Освітній рівень та якісний склад вчителів Озернянської зош №1 I-II ступенів
Концепція розвитку озернянської зош №1 І- ii ст на 2008-2012 н р
Наказ по Озернянській зош №1 I-II ступенів від 2011р. «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2011-2012 н р.»
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради О. В. Лавріненко а в. Литвин погоджено
Методична проблемаПерспективний

план роботи

Озернянської ЗОШ №1 I-II ступенів


на 2007 — 2012 н.р.
І. Вступ

Дана Концепція розроблена відповідно до статті 53 Конституції України, Закону України “Про загальну середню освіту”, “Положення про загальноосвітній навчальний заклад”, інших правових і нормативних документів про освіту. Метою розробки Концепції є розвиток ( оновлення ) школи на період 2007 — 2012 н.р., орієнтиром діяльності педагогічного колективу. Гуманізація навчально- виховного процесу і комп`ютеризація змісту навчання через всебічний розвиток особистості дитини — головна мета діяльності колективу педагогів школи виливається в науково — методичну проблему „ Створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини ”. Виконання поставленої мети і науково методичної проблеми школи здійснюється на основі таких принципів:

 • індивідуалізації, особистісну орієнтованого навчання і виховання;

 • створення умов для самовизначення особистості;

 • виключення примусу ( “Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, народжене від успіху” В.О.Сухомлинський);

 • захисту дитини від негативних проявів соціуму;

 • виховання національної свідомості, формування патріота своєї Батьківщини;

 • гармонійності стосунків “Учитель -учень”, “Батьки - учень”, “Учень -учень”;

 • максимальної наближеності навчально - виховного процесу до реалій життя і соціальна адаптація випускників.

Ці принципи забезпечуються єдністю всіх ланок навчально - виховного процесу в двох ступенях школи.

ІІ. Теоретичні положення.

Коцепція розвитку закладу освіти вимагає від всіх працівників школи:

 • Високий професіоналізм, повне і безумовне виконання своїх обов`язків, відповідальність за свою ділянку роботи;

 • безумовно відданість дітям, любов і патріотизм щодо своєї школи, села, держави;

 • бажання працювати нестандартно, творчо, удосконалюючи свою професійну майстерність;

 • перенесення знань у практичну площину, вміння їх застосовувати;

 • співробітництво педагога і учнів, яке грунтується не на примусі, а на інтересі, радості учіння.

В організації навчально - виховного процесу:

 • створення цілісної взаємовиховуючої системи: ( сім`я, клас, школа), підвищення ролі;

 • створення мікросередовища”Школа - родина”, де присутня здатність до самовизначення, атмосфера творчості і радості спілкування;

 • всебічний і глибокий розвиток учнів, підтримка здібних і обдарованих дітей.

В управлінні:

 • демократизація і гуманізація управління дирекцією школи, колегіальне вироблення управлінських рішень;

 • переорієнтація змісту і форм внутрішкільного контролю, що направляється на усвідомлене сприйняття учасниками навчально - виховного процесу своєї ролі і відповідальності, необхідності виконання науково — методичної проблеми школи.У підвищенні професіоналізму педагогічних працівників:

 • Забезпеченість фаховою періодичною пресою;

 • регулярне відвідування районних семінарів і шкіл педмайстерності;

 • готовність до впровадження інноваційних технологій в повсякденній роботі і вироблення своєї методики викладання предмету;

 • побудова методичної роботи школи на діагностичній основі, запровадження моніторингу, ознайомлення з новинами педагогіки;ІІІ. Оновлення змісту і структури освітнього процесу

3.1 Умовами розвитку школи є:

 • обстеження матеріально-побутових умов дітей, визначення соціуму, в якому вони знаходяться і вироблення комплексу заходів, (стратегію),направлених на забезпечення нормальних умов для навчання і виховання дитини. Це потрібно для профілактики, корекції та запобіганню відхилень її розвитку;

 • забезпечення фізичного розвитку дитини і збереження її здоров`я.

3.2 З метою оновлення змісту освіти і методичного забезпечення необхідно розв`язати такі принципові питання:

 • вільний вибір школою навчальних планів і програм з — поміж відомих варіантів і створення своїх, забезпечивши необхідний державний стандарт і розвиваючи своє бачення надання освітніх послуг дітям села. Обсяг та номенклатура предметів має визначатись активом школи;

 • забезпечити поєднання предметів і основ наук з інтегрованими курсами. Інтеграція відповідає завданням особистісно — орієнтованого навчання, має зменшити кількість обов`язкових предметів і бути засобом зменшення тижневого навантаження учня в умовах п`ятиденки;

 • багатокомпонентності навчання. Для цього необхідно приділити особливу увагу розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх самостійній та пошуковій роботі, вихованню почуття необхідності, здобування знань і особистої відповідальності перед батьками, школою та державою за свій рівень знань і вихованості.

3.3 Оновлення форм навчально - виховного процесу полягає в особистій фаховій майстерності вчителя, який готовий до творчості і багатоваріантності уроку:

 • інтегровані уроки, бінарні уроки, нетрадиційні уроки, випереджувальне навчання, блокове модульне навчання, навчання парами, групами, уроки мислення, фантазії.

ІV. Кадрове забезпечення школи

Особливість Озернянської ЗОШ №1 І-ІІ ступенів полягає в тому, що всі предмети викладаються спеціалістами. Педагоги школи проходять курси підвищення кваліфікації і перекваліфікації ( хто потребує ). Вся система роботи з кадрами базується на діагностичній основі із врахуванням сучасних змін в системі освіти України та вимог діяльності вчителя. Атестація педагогічних кадрів проводиться відповідно до діючого типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Матеріальне становище вчителя, умови праці та відпочинку, навчальне навантаження є пріоритетним предметом турбот з боку керівництва школи та батьківської громадськості. Педагоги школи активно працюють в методичних об`єднаннях школи та району, беруть участь в конкурсах “Вчитель року”.

V. Оновлення системи внутрішнього управління

Внутрішнє управління спрямовується на створення найбільш сприятливих умов для ефективної реалізації мети школи, що визначена Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, законом про освіту України, даною концепцією.

Здійснюється на таких засадах:

 • гуманізація і демократизація управлінської діяльності;

 • моніторингу ( управлінського, психологічному, соціометричного, соціологічного );

 • переорієнтація змісту і форм внутрішнього контролю від адміністрування до мотиваційної необхідності всіх учасників процесу;

 • інформаційне забезпечення процесу управління забезпечується всіма формами контролю, синтезу, аналітики та фактичного стану справ як суть управлінської культури.

Діловий стиль управління характеризується такими рисами:

 • самостійність мислення, ініціатива і підтримка експериментальних форм і методів навчання, виховання в школі;

 • здатність до розумного ризику при виборі форм і методів роботи;

 • критицизм;

 • розвинуте чуття інновації;

 • орієнтація на кругозір і компетентність своїх підлеглих;

 • спиратись на науку, передовий досвід і власні сили;

 • моральне і матеріальне стимулювання творчих пошуків педагога.

VI. Мета внутрішнього керівництва:

- адаптувати школу до змін, що відбуваються в системі освіти України;

 • виховати педагога — творця, педагога — новатора, вільного від примусу і такого, що має високу самосвідомість своєї ролі в суспільстві і долі кожної конкретної дитини.

Головний показник діяльності педагога — результат розвитку, освіченості і вихованості його учнів, висока відповідальність кожного учасника навчально -виховного процесу за результат.

Результати діяльності виявляються в особистості учня, в результаті управління.

Створення таких умов, щоб в школі виховував кожен куточок;

Виховувати на традиціях сім`ї, школи , народу.Похожие:

Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік
Для вирішення цих завдань протягом навчального року було проведено три засідання методичного об’єднання, два семінари-практикуми...
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан роботи Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів на весняні канікули з 25. 03. по 29. 03. 2012/2013 навчальний рік

Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан роботи Костянтинівської зош І-ІІІ ступенів на весняні канікули з 08. 04. по 12. 04. 2012/2013 навчальний рік

Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconДокументи
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин...

Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан роботи Острійківської зош І-ІІІ ступенів на тиждень

Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан роботи Острійківської зош І-ІІІ ступенів на тиждень
Засідання рмо вчителів української мови та літератури. Проведення дпа у 2014 н р. Підсумки роботи за рік
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconНаказ №11 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» На виконання наказу Путильського районного центру дитячої та юнацької творчості
Сергіївської зош І-ІІІ ступенів, Підзахаричівського нвк „Перлина Гуцульщини”., Розтоківської зош І-ІІІ ступенів, кз селятинської...
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан заходів озернянської зош і-ііступенів №1 щодо відзначення 90-річчя створення Білоцерківського району
Привітання почесних громадян району, членів золотого фонду святковими листівками
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconПлан роботи Острійківської зош І-ІІІ ступенів на тиждень
Тестування та анкетування учнів 8-10 класів та їх батьків з метою переходу до профільногонавчання
Перспективний план роботи Озернянської зош №1 I-II ступенів на 2007 — 2012 н р iconНаказ №13 Про підсумки районного етапу
На районний етап конкурсу було надано 14 робіт учнів з 8 шкіл району: Валуйської зош №1, Валуйської зош №2, Вільхівської зош, Петрівської...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы