Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\

Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об'єднання "зош 1-і І ступенів-дитячий садок" Білоцерківського району Київської області. І. Вступ

НазваниеКонцепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об'єднання "зош 1-і І ступенів-дитячий садок" Білоцерківського району Київської області. І. Вступ
Дата конвертации06.10.2012
Размер75,27 Kb.
ТипКонцепція
1. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/_нформац_я про нагородження.docx
2. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Володння компютером .docx
3. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Граф_к пед.рад 2.docx
4. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Граф_к проведення пед.рад.doc
5. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Граф_ки зас_дань методичних п_дрозд_л_в.docx
6. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/КОНЦЕПЦ_Я.doc
7. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Навчальний план 2012 р_к.doc
8. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Питання самоосв_ти педагог_чних прац_вник_в.docx
9. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/План виховнох роботи.doc
10. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/План метод роботи.doc
11. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/План роботи з обдарованими учн..doc
12. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Розклад занять Сорокотязького НВО.doc
13. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Структура методичнох роботи.docx
14. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Участь учн_в у ол_мп_адах.docx
15. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/в_зитка школи/Життя шк_льне тут.doc
16. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/в_зитка школи/Меморандум.doc
17. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/в_зитка школи/п_дпис.doc
18. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/мережа клас_в.docx
19. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/перспективний план .doc
20. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/план роботи школи 2011-2012 р_к.doc
21. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/список на атестац_ю.docx
22. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/як_сний склад.docx
Інформація про нагородження педагогічних працівників Сорокотязького нво «зош І-І ступенів дитячий садок»
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою п.І. Б. вчителя Фах Предмет, який викладає Ступінь володіння
Графік проведення педагогічних рад на 201 1 -201 2 н р. Серпень 30
Графік проведення педагогічних рад на ІІ семестр 2010-2011 навчального року березень
1. Засідання 6 вересня
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об'єднання "зош 1-і І ступенів-дитячий садок" Білоцерківського району Київської області. І. Вступ
"погоджено"
Питання самоосвіти педагогічних працівників
План виховної роботи на 2011 2012 навчальний рік
План методичної роботи на 2011 -2012 навчальний рік
План роботи з обдарованими учнями на 2011-2012 навчальний рік
1 клас 2 клас
Структура методичної роботи Сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів – дитячий садок»
Участь учнів у олімпіадах
Наше кредо: Щоб дійти до мети, перш за все потрібно йти
Меморандум Від учнів
Portfolio sorokotjazkogo nvo 2011-2012 n r
Інформація про мережу класів на 2011 -2012 навчальний рік Навчальний заклад Чотирирічна школа Всього 1-4 класи
П/п перспективний план курсової перепідготовки та атестації вчителів на 2009 2014 н р
План роботи сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів дитячий садок» на 2011-2012 навчальний рік
Список педагогічних працівників Сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів – дитячий садок», які будуть атестуватися у 2011-2012 навчальному році № п\ч
Якісний склад педагогічних працівників Сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів – дитячий садок»

КОНЦЕПЦІЯ

розвитку Сорокотязького навчально-виховного об'єднання "ЗОШ 1-І І ступенів-дитячий садок" Білоцерківського району Київської області.

І.ВСТУП.

XXI століття висуває до освіти нові вимоги. Провідні держави світу освоюють стратегію сталого людського розвитку.Людство помітно змінює

орієнтації в бік демократії,піднесення авторитету особистості, культури

миру, толерантності й ринкових відносин, утверджує їх як пріоритети нової

світової динаміки. Нагальною поребою і передумовою прогресивного

поступу людства є подолання згубних наслідків технократизму,

неконтрольованого науково-технічного прогресу. Життя в умовах демократії,

ринку, новітніх інформаційних технологій стає невідворотною перспективою. Усе це робить своєрідний виклик освіті, зумовлює потребу в її

радикальній модернізації.

Концепція має стати основою розвитку /оновлення/ школи-дитсадка, орієнтиром діяльності педагогічного колективу.

Концепція грунтується на засадах гуманізації навчально-виховного процесу і гуманітаризації змісту навчання на всіх етапах. Вирішення соціальних завдань формування всебічно розвиненої особистості в НВО здійснює на основі таких основних принципів: -виключення примусу до навчання. "Інтерес до навчання є тільки там, де є

натхнення, що народжується від успіху'УВ.О.Сухомлинський/;

-народності, первинності національної культури, тобто створення в школі-дитсадку рідного для дітей етносередовища; -гуманного, особистісно-орієнтованого навчання і виховання;

-збереження фізичного і емоційного благополуччя дітей у навчально-виховному процесі;

-поєднаная цілеспрямованого і опосередкованого стимулювання зусиль дітей у їхньому розвитку;

-відповідності віковим особливостям, наступності і перспективності; Ці принципи забезпечуються єдністю всіх ланок навчально-виховного процесу в дитсадку та І-ІІ ступенів школи.

Головна мета нашої школи - створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формувати покоління, здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. Педагогічний колектив нашого навчального закладу працює в напрямку

 • формування у дітей і молоді цілісної наукової картини світу і сучасного світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання;

 • розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, підтримку обдарованих дітей і молоді, формування навичок самоосвіти і самореалізації особистості;

 • виховання здорового способу життя, розвиток дитячого і юнацького спорту;

- формування трудової і моральної життєтворчої мотивації, активної
громадянської та професійної позицій; навчання основних принципів

1

побудови професійної кар'єри і навичок поведінки в сім'ї, колективі та суспільстві, системі соціальних відносин і, особливо, на ринку праці;

 • етичне та естетичне виховання і формування високої гуманістичної культури особистості, здатності протидіяти проявам бездуховності;

 • організацію навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і технології; наступність рівнів освіти і неперервність навчання.

II. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ І ФОРМ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО

ПРОЦЕСУ.

1. Неодмінні умови розвиту школи-дитсадка:

 • рання /своєчасна/ діагностика індивідуальних особливостей дітей за допомогою психологічного тестування вихованців дитсадка; систематичне визначення емоційно-психічного стану дитинИ, її моральності /способу отримання інформації/, це потрібно для корекції, профілактики, запобігання відхилень у розвитку дитини;

 • формування /особливо в підготовчій групі дитсадка та в початкових класах/ загальнонавчальних умінь і навичок: організаційних, загальномовленнєвих, загально пізнавальних. Оволодіння сукупністю цих умінь і навичок означає уміння вчитися і є умовою розвивального навчання.

Для всебічної оцінки всіх досягнень і прорахунків в педагогічній роботі, треба йти від учнів, фіксувати зміни в їхньому розвитку, в тому числі і фізичному.

Рівень вихованості учнів визначати через їх реальне ставлення до товаришів, рідних, школи, природи, суспільства.

2. З метою оновлення змісту і методичного забезпечення необхідно розв'язувати такі принципові питання:

- вільний вибір школою-дитсадком навчальних планів і програм з-поміж
відомих варіантів та створення своїх;

-забезпечення базового компоненту в умовах багатоваріантності навчаль них планів і програм. Обсяг та номенклатура предметів має визначатись радою школи-дитсадка. Але будь-який вибір має створювати передумови для повноцінного засвоєння учнями тих предметів, які відображають базовий рівень освіти;

 • важливим напрямком оновлення змісту навчання в дитсадку та школі слід вважати поєднання предметів і основ наук з інтегрованими курсами. Інтеграція відповідає завданням особистісно-орієнтованого навчання,

 • щоб зміст навчання був багатокомпонентним, тобто, крім предметних знань, умінь, навичок, слід вишукувати можливості для включення й спеціальних формувань способів учіння, самоорганізації учнів, виховання різних емоційних почуттів, тощо.

Оновлення форм навчально-виховного процесу має характеризуватися підвищеною увагою вчителів до багатоваріантнооті уроку: інтегровані уроки,-

нетрадиційні уроки, випереджувальне навчання, блокове навчання, навчання парами, групами, уроки мислення, фантазії, розвитку творчої уяви і т.ін.

В цілому школа здійснює перехід від інформаційної до розвивальної, особистісно-орієнтованої моделі навчання. А тому суттєвої корекції потребує:

 • співвідношення застосовуваних форм і методів навчання на користь тих, що забезпечують повноцінно самостійну пізнавальну діяльність школярів;

 • монологічної мови як найбільш важкої для сприймання і засвоєння;

 • фронтальні методи роботи, які створюють ілюзію високої активності класу чи групи дитсадка.

З метою оновлення навчально-виховного процесу вчителі та вихователі дитсадка орієнтуються на методики, інноваційні технології та дидактичні категорії:

- навчальне дослідження, виховання в учнів культури методологічного і
наукового мислення і вираження думки, формування потреби й умінь
формувати навчальні проблеми і задачі;

 • постановка і перевірка гіпотез, експеримент;

 • перенесення знань, моделювання, аргументація;

 • рефлексивне, критичне, творче мислення, тощо;

 • співробітництво педагога й учнів, яке грунтується не на примусі, а на інтересі, радості учіння,

III. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ-ДИГСАДКА.

В роботі з педкадрами, в структурі внутрішкільної методичної роботи й надалі передбачити: підвищення педагогічного професіоналізму: підготовки вчителів-гуманістів з числа молодих фахівців; проходження всіма педагогами школи-дитсадка підвищення кваліфікації і перекваліфікації /хто потребує/; залучання педколективу до процесу освоєння науково-гуманітарного досвіду, сучасної психології, соціології; а головне - формування індивідуального стилю педагогічної діяльності вчителя з високими морально-етичними якостями особистості у поєднанні з професіоналізмом, здатністю до педагогічної діяльності в режимі суб'єкт -суб'єкт.

Вся система роботи з педкадрами базується на діагностичній основі, з урахуванням не тільки сучасних, але й перспективних реалій розвитку школи-дитсадка і системи освіти в цілому.

Матеріальне становище вчителя і вихователя, умови праці і відпочинку, навчальне навантаження є пріоритетним предметом турботи з боку дирекції школи-дитсадка, батьківської громадкості.

Атестація педагогічних кадрів проводиться відповідно до діючого типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

IV. ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

здійснюється на таких концептуально-філософських засадах:

- гуманізація і демократизація управлінської діяльності;


 • переорієнтація змісту і форм внутрішкільного контролю від адміні стрування до мотиваційної необхідності взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • позиція управління: постійно самовизначатися і ставити цілі не тільки заданих ззовні, а з врахуванням власних цінностей, програм, напрямків та фактичного етану справ;

 • управління має бути по можливості випереджуючим;

 • суттєва управлінська властивість - мати достовірні знання про об'єкти управління. Одержані знання з інформацією, яка "вмонтовується" на конкретні місця в усій управлінській системі: дирекція-вчитель-учень-дошкільник;

для одержання інформації використовуються всі форми спостереження; контролю, аналізу, синтезу і рефлексії як суть управлінської культури.

Діловий, демократичний стиль характеризується такими рисами:

 • орієнтація на кінцеву мету навчання і виховання учнів та дошкільнят;

 • здатність до ризику при виборі форм і мотивів роботи;

 • самостійність мислення, ініціатива і новаторська ставлення до нового;

 • критицизм;

 • гнучкість, здатність до швидкого реагування;

 • прагнення до спрощення управлінських функцій і делегування окремих з них методичним об'єднанням, учителям;

 • розвинуте чуття до інновацій;

 • орієнтація на кругозір і компетентність своїх підлеглих;

 • спиратись на науку, передовий досвід і власні сили;

 • моральне і матеріальне стимулювання творчих пошуків педагогів.

Внутрішнє управління спрямовується на створення найбільш сприятли­вих умов для ефективної реалізації мети школи-дитсадка, що визначена законом про освіту.

Результати її діяльності виявляються в особистості учня, а результати управління, в першу чергу, у наявності в школі-дитсадку системи навчально-виховної роботи, сприятливого психологічного клімату, забезпеченні необхідних морально-фінансових умов, готовності вчителів та батьків учнів до виховання своїх функцій.

Цільове стратегічне управління: адаптувати школу-дитсадок до змін, що відбуваються в системі освіти і суспільства, в країні в цілому.

4Похожие:

Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Інформація про школу. Малоантонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І ііі ступенів-дитячий садок» є колективною власністю Білоцерківської
Малоантонівського навчально – виховного об’єднання „середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок ” на 2012/2013 навчальний...
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\План виховної роботи Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» на 2012 2013 навчальний рік
Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\П л а н роботи методичної ради
Малоантоніського навчально-виховного об'єднання загальноосвітня школа І – ІІI ступенів-дитячий садок”
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Наказ №430 Про підсумки районного огляду, відомчої реєстрації та перереєстрації музеїв при навчальних закладах Білоцерківського району
Народознавчий музей «Українська світлиця», Маловільшанського нвк «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Наказ №64 Про проведення атестаційної експертизи Маловільшанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Критеріїв оцінювання діяльності навчально-виховного об’єднання (комплексу) «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»...
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Про організацію роботи з охорони праці
Острійківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Список переможців Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Шкарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Режим роботи кабінету фізики Малоантонівського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Осадчий І. Г. завідуючий Ставищанським відділом освіти Київської області, кандидат педагогічних наук. «Освітні округи: типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання «Освітній округ»

Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Наказ №346 Про проведення атестаційної експертизи Яблунівського нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Про затвердження та введення в дію критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх закладів”, на виконання Плану проведення...
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об\Про проведення спортивних ігор серед школярів Київської області у канікулярний період
Провести Спортивні ігри серед школярів загальноосвітніх закладів Білоцерківського району з шашок, шахів, настільного тенісу та баскетболу,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы