\"погоджено\" icon

"погоджено"

Название"погоджено"
Дата конвертации06.10.2012
Размер249,16 Kb.
ТипПротокол
1. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/_нформац_я про нагородження.docx
2. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Володння компютером .docx
3. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Граф_к пед.рад 2.docx
4. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Граф_к проведення пед.рад.doc
5. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Граф_ки зас_дань методичних п_дрозд_л_в.docx
6. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/КОНЦЕПЦ_Я.doc
7. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Навчальний план 2012 р_к.doc
8. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Питання самоосв_ти педагог_чних прац_вник_в.docx
9. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/План виховнох роботи.doc
10. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/План метод роботи.doc
11. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/План роботи з обдарованими учн..doc
12. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Розклад занять Сорокотязького НВО.doc
13. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Структура методичнох роботи.docx
14. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/Участь учн_в у ол_мп_адах.docx
15. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/в_зитка школи/Життя шк_льне тут.doc
16. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/в_зитка школи/Меморандум.doc
17. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/в_зитка школи/п_дпис.doc
18. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/мережа клас_в.docx
19. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/перспективний план .doc
20. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/план роботи школи 2011-2012 р_к.doc
21. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/список на атестац_ю.docx
22. /портфол_о Сорокотязького НВО 2011-2012 н.р/як_сний склад.docx
Інформація про нагородження педагогічних працівників Сорокотязького нво «зош І-І ступенів дитячий садок»
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою п.І. Б. вчителя Фах Предмет, який викладає Ступінь володіння
Графік проведення педагогічних рад на 201 1 -201 2 н р. Серпень 30
Графік проведення педагогічних рад на ІІ семестр 2010-2011 навчального року березень
1. Засідання 6 вересня
Концепція розвитку Сорокотязького навчально-виховного об'єднання "зош 1-і І ступенів-дитячий садок" Білоцерківського району Київської області. І. Вступ
"погоджено"
Питання самоосвіти педагогічних працівників
План виховної роботи на 2011 2012 навчальний рік
План методичної роботи на 2011 -2012 навчальний рік
План роботи з обдарованими учнями на 2011-2012 навчальний рік
1 клас 2 клас
Структура методичної роботи Сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів – дитячий садок»
Участь учнів у олімпіадах
Наше кредо: Щоб дійти до мети, перш за все потрібно йти
Меморандум Від учнів
Portfolio sorokotjazkogo nvo 2011-2012 n r
Інформація про мережу класів на 2011 -2012 навчальний рік Навчальний заклад Чотирирічна школа Всього 1-4 класи
П/п перспективний план курсової перепідготовки та атестації вчителів на 2009 2014 н р
План роботи сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів дитячий садок» на 2011-2012 навчальний рік
Список педагогічних працівників Сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів – дитячий садок», які будуть атестуватися у 2011-2012 навчальному році № п\ч
Якісний склад педагогічних працівників Сорокотязького нво «зош І-ІІ ступенів – дитячий садок»
"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

На засіданні ради школи

Протокол № від _______________

Голова ради________ Л.М.Герасименко

Начальник відділу освіти

Білоцерківської райдержадміністраціїА.В.Литвин

"____"____________2011 року

"ПОГОДЖЕНО"

На засіданні педагогічної ради

Протокол № від_______________

Голова педагогічної ради______

В.П. Мисниченко
Робочий навчальний план

Сорокотязького НВО

ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок”


Пояснювальна записка

І.Загальні засади

Сорокотязьке НВО «ЗОШ І – ІІ ступенів – дитячий садок» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «про освіту», «Про загальну середню освіту, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні державних стандартів.

Робочий навчальний план Сорокотязького НВО “ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок” складено на основі:

  • На основі листа Міністерства освіти і науки України від 29.04.2011 року № 1/9 – 325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011 – 2012 навчальний рік»

  • для школи І ступеня– за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 року № 682;

  • для школи ІІ ступеня – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 року № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66;

  • листом МОН України «Про навчальні класи загальноосвітніх навчально-виховних закладів на 2010-2011 навчальний рік від 05.03.2010 № 9/9-143»

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Даний навчальний план зорієнтований на роботу закладу І-ІІ ступенів за 5-денним навчальним тижнем. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Згідно з типовими навчальними планами:

- в початковій школі освітня галузь „Людина і світ” реалізується через навчальний предмет „Я і Україна”, який вивчається окремим предметом, освітня галузь „Здоров’я і фізична культура” реалізується навчальними предметами ”Фізична культура” та „Основи здоров’я”, формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу „Основи здоров’я”, освітня галузь „Мистецтво” реалізується навчальними предметами „Образотворче мистецтво”, „Музика”, освітня галузь „Технологія” реалізується через предмети „Трудове навчання”, або „Художня праця”.

- в основній школі в 5,6 класах вивчається етика – шкільний предмет про загальнолюдські моральні цінності, культурну спільність людей, толерантність у взаєминах між людьми, у 5,6 класах інтегрований курс „Природознавство”, який передбачає формування в учнів пізнавального інтересу до предметів природничого циклу та створення уявлення про цілісність світу. У 5-9 класах курс „Основи здоров’я” – предмет, що інтегрує знання з валеології та безпеки життєдіяльності і має на меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя. У 5-7 класах образотворче мистецтво та музичне мистецтво у 5-8 класах, що реалізують освітню галузь „Естетична культура”

У школі І ступеня впроваджено вивчення курсу за вибором « Поетика».

Беручи до уваги пропозиції батьків та з метою покращення всебічного розвитку дітей, у школі вивчається факультативний курс „Російська мова”, починаючи з 5 класу.

Тижневе навантаження, виражене дробовим числом, реалізується наступним чином: з української мови, математики, фізики, біології та історії шляхом перерозподілу часу між півріччями. з основ здоров’я шляхом перерозподілу часу між тижнями протягом усього навчального року.

У 5 класі для підсилення вивчення історії введена година історії, за рахунок додаткових годин.

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2011 - 2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - 01.09.2011 по 25.12.2012

ІІ семестр – з 11.01.2012 по 25.05.2012

Закінчення навчального року у 1 – 8 класах 25.05.2012р.

У 9 класі 14.05.2012р.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно,

осінні – 24.10.2011 по 30.10.2011р.

зимові – 26.12.2011 по 10.01.2012

весняні – 26.03.2012 по 01.04.2012

літні - з дня закінчення навчального року по 31 серпня.


Навчальні семестри закінчуються проведенням:

І семестр – перевірка техніки читання в 1-4 класах, контрольні роботи в 2-9 класах з української мови та математики;

ІІ семестр – заліки з фізкультури в 1-9 класах; перевірка техніки читання в 1-4 класах; контрольні роботи з української мови та математики в 2 – 9 класах.

Загальна тривалість навчального року становить

для учнів 1-4 класів - 175 робочих днів,

для учнів 5-8 класів - 190 робочих днів.

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовується відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 р. №1/9-61. «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Для учнів 1-4 класів

з 28.05 по 31.05 - організовуються навчальні екскурсії тривалістю 3 години на день. Для учнів 5-8 класів проводиться навчальна практика протягом 10 днів (5,6 – 3год., 7,8 – 4 год.), а після завершення практики здійснюється підсумкове оцінювання навчальних досягнень.

У 4 і 9 класах проводиться державна підсумкова атестація відповідно до наказу МОН України від 18.02.08 № 94 „Про затвердження положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти”

Протягом навчального року з урахуванням обставин ( кліматичні умови, епідемії, виїзд на оздоровлення та ін.) можуть змінитись структура навчального року та розклад канікул. Але при цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України „Про загальну середню освіту”.


Навчальний план

початкової школи

Сорокотязького НВО „ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок”

на 2011 - 2012 навчальний рікп\ч


Освітні галузі


Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класах

1

2

3

4

1-4

Інваріантна частина

1

Мови і

література

Українська мова

k 8

87

77


7


29

Англійська мова
22

22


2


6

2

Математика

Математика

4

4

4

4

16

3

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

6

4

Мистецтво

Музичне мистецтво

11

11

11


1


4

Образотворче мистецтво

21


1


1


1


4

5

Технології

Трудове навчання:

художня праця


2


1


1


1


5

6

Здоров’я і

фізична культура

Фізична культура

33

3 3

3 3


3


12

Основи здоров’я


1

11

11


1


4
Разом
18+3

18+3

19+3

19+3
Варіативна частина

Курси за

вибором

Поетика1

1

1
Риторика

1Українська мова
1

Київщинознавство
1Елементи геометрії1


Індивідуальні та групові заняття1

1


1

1

Гранично допустиме навантаження

20

22

23

23
Всього

23

24

25

25


Навчальний план

5-9 класів

Сорокотязького НВО „ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок”

на 2011-2012 навчальний рікп п\чОсвітні галузі


Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класах

5

6

7


8


9


5-9


Інваріантна частина

1

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2


2

13,5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Англійська мова

3,5

3

3

2

2

13,5

Світова література

2

2

2

2

2

10

2

Суспільствознавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

6

Всесвітня історія
1

1

1

1

4

Основи правознавства

1

1

Етика

1

1


2

3

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1
4

Образотворче мистецтво

1

1

13

Художня культура

1

1

4

Математика

Математика

4

4


8

Алгебра2,5

2

2

6,5

Геометрія1,5

2

2

5,5

5

Природознавство

Природознавство

1

1


2

Біологія2

2

3

7

Географія
2

2

1,5

1,5

7

Фізика1

2

2

5

Хімія1

2

2

5

6

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

7

Інформатика

1

1

7

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

4

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

13,5
Разом
24,5

26,5

29,5

28,5

30,5
Варіативна частина

Додаткові та

індивідуальні заняття

Історія України

1
Українська мова


1Основи правознавства

0,5

Англійська мова
1


Всього1

1
1

0,5
Гранично допустиме навантаження

23

25

27

27

28
Всього

25,5

27,5

29,5

29,5

31


Дотаток 2

до робочого

навчального плану


Інформація

про навчальні програми варіативної складової навчального плану

на 2011-2012 навчальний рік

п\ч

Клас

Назва предмета

Автор програми

Ким затверджено

Хто викладає


1

2-4

Поетика

Т.В.Петровська

Міністерство освіти і науки України лист

№ 1\9 – 433 від 07.07.2008р.


Мазуренко О.А.

Герасименко Л.М.


2


1Риторика

В. Науменко

Міністерство освіти і науки України

Лист №1\11 – 3861 від. 03.06.2009р.Мазуренко О.А.

Герасименко Л.М.


33


Елементи Геометрії

А.Седеревічене

Л.Нивидома

Міністерство освіти і науки України

Лист №1\11 – 3633 від. 21.05.2009р.


Герасименко Л.М.

4

4

Київщинознавство

І.А.Довгань

Міністерство освіти і науки України

2010р.

Мисниченко В.П.Додаток 1

до робочого навчального плану


Список програм інваріантної частини

Предмет

Назва програми

Автор

Дата затвердження

Початкова школа


Українська мова


Українська література


Світова література


Англійська мова


Історія


Правознавство


Етика


Музичне мистецтво


Образотворче мистецтво


Художня культура


Математика


Інформатика


Фізика


Хімія


Біологія


Географія


Трудове навчання


Фізична культура


Основи здоров’я

Програма для середньої загальноосвітньої школи.1 – 4 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5 – 12 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5 – 12 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Зарубіжна література 5 – 12 класи


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови 2 – 12 класи


Програма. Історія України. Всесвітня історія 5 – 9 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи правознавства(практичний курс)


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. «Етика»


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Музичне мистецтво» 5 – 8 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Образотворче мистецтво» 5 – 7 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Художня культура» 9 – 11 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5 – 12 класи


Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з інформатики


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика

7 – 12 клас


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія.

7 – 11 класи


Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія 7 – 11 класи


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6 – 11 класи


Програма. Трудове навчання

5 – 9 класи


Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи


Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я

5 – 9 класиРемех Т.О.,

Пометун О.І.


Фільц Б.М.


Белкіна Е.В.


Масол Л.М., Миропольська Н.Є.


І.О. Завадський


Величко Л.П., Ярошенко О.Г.


В.М. Мадзігон


Круцевич Т.Ю.


Бойченко Т.Є., та ін..

2006 р. МОН України


2005


2005


2005


2005


2010


2008


2005


2005


2005


2005


2005


2008


2005


2005


2005


2005


2010


2009


2005Похожие:

\"погоджено\" iconПогоджено Головний санітарний лікар району А. Кривіцький Погоджено

\"погоджено\" iconПогоджено Райсес: Погоджено Голова пк: Затверджено Директор нвк

\"погоджено\" iconПогоджено погоджено затверджено

\"погоджено\" iconПогоджено директор Департаменту освіти Харківської міської ради О.І. Деменко 2010 року погоджено
Комунальний заклад «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 харківської міської ради» (далі Дошкільний заклад) є правонаступником...
\"погоджено\" iconВіньковецький районний методичний кабінет погоджено

\"погоджено\" iconВіньковецький районний методичний кабінет погоджено

\"погоджено\" iconПогоджено Головний лікар Золочівської райсес с. М. Козюпа

\"погоджено\" iconРоЗклад погоджено головний державний санітарний лікар

\"погоджено\" iconПротокол від 15. 08 2012 №9 Голова ради хг №163 С. О. Сокарєв погоджено

\"погоджено\" iconПротокол від 2012 № Голова ради хзош №40 С.І. Вороніна погоджено

\"погоджено\" iconДозволяю погоджено
Водій має стаж роботи на автобусах більше трьох років
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы