Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено icon

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено

НазваниеПротокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Дата конвертации06.10.2012
Размер164,24 Kb.
ТипПротокол
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

На засіданні ради школи Начальник відділу освіти

Протокол №_1_від 30.08. 2011 Білоцерківської РДА

Голова ради _______ Т.В.Бойко __________ А.В. Литвин

ПОГОДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради школи

Протокол №_1__від 31.08. 2011

Голова педагогічної ради

_____________ А.Т.Курінна


РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Узинської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів №5 на 2011-2012 н.р.


Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Узинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 5 здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІ ступеня.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2011-2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (листи МОН України

№1/9-324 від 29.04. «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012навчальний рік»:

 • для школи І ступеня,

 • 1,2,3,4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 29.11. 2005 № 682; ( додаток 1 )

 • для школи ІІ ступеня

5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від05.02.2009 № 66; ( додаток 2)

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини.

Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

 • метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено курси за вибором: «Риторика» у 1,2,3 класах по 1 годині, «Київщинознавство» у 3 класі 1 година, «Християнська етика в українській культурі» у 4 класі 1 година.

 • у 4 класі введено курс за вибором «Сходинки до інформатики», що дасть можливість учням оволодіти основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомитись з поняттям алгоритму;

 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в усіх 1- 4 класах початкової школи виділено по 1 годині для індивідуальної роботи;.

для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмних засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору в школі ІІ ступеня виділено 1 годину у 6 класі на курс за вибором «Інформатика».

    З  метою  ознайомлення  учнів  з  головними  природними,  демографічними  та  господарськими  характеристиками  території,  на  основі  вивчення  культурної  спадщини,  формування  в  них  національної  свідомості  додатково буде читатись курс з „ Біблійної історії та християнської етики.” 1 година, у 5 класі .

З метою передачі знань, умінь і навичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню шкідливих звичок та негативних явищ вводяться додаткові заняття з курсу

„ Майбутнє починається сьогодні” 1 година у 8 класі.   • у 9 класі для роботи з обдарованими учнями виділено 0.5 години.

   • Так як школа обслуговує дітей Центру соціально - психологічної допомоги, більшу частину годин навчального плану виділено для додаткової та індивідуальної роботи

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 №797 встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання:

1-4 кл.– 10год. на тиждень на кожного учня,

Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів.

Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК (перелік додається).

ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2010/11навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» .

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 25грудня;

2 семестр з 11 січня по 25 травня.

Заняття у навчальних закладах всіх типів і форм власності завершуються 25 травня а саме :

у 1-8 класах – 25 травня;

у 9 –х класах – 14 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 24 по 30 жовтня,

зимові з 26 грудня по10 січня,

весняні з 26 березня по 1 квітня

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15 год.00хв.

Тривалість уроків:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;

 • у 2-4-х-40хв.,

 • у 5-9 – 45 хв.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.

Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 21.07.2011 №1/9 – 556.

Навчальна практика та екскурсії будуть проводитися протягом 2011-2012 навчального року.

Державна підсумкова атестація проводиться:

- у 4 класі з 11 по 18 травня з української мови та читання , математики;

- у 9 класі з 15 по30 травня з української мови, математики,біології, географії, та предмета за вибором навчального закладу.

Документи про базову середню освіту вручатимуться 31 травня.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

5-9 класів Узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 5

на 2011-2012 навчальний рік


№ п/п

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9
Ін варіативна частина1

Мова і література

Українська мова

3,5

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3,5

3

3

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

2

СуспільствознавствоІсторія України

1

1

1

1,5

1.5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

1

Етика

1

1


3

Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1
Образотворче мистецтво

1

1

1Художня культура

1

4

Математика

Математика

4

4


Алгебра2,5

2

2

Геометрія1,5

2

2

5

Природознавство

Природознавство

1

1


Біологія2

2

3

Географія
2

2

1,5

1.5

Фізика1

2

2

Хімія1

2

2

6

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

Інформатика

1

7

Здоров`я і фізична культура

Основи здоров`я

1

1

1

0,5

0.5

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3
Разом
24,5

26,5

29,5

28,5

30.5
Разом (без фіз.культури)
22

24

27

25,5

27,5

Варіативна частина1

Курси за вибором

Інформатика
1


2


Факультатив

За здоровий спосіб життя„Майбутнє починається сьогодні


1
Біблійна історія і християнська етика

1

Бібліотечний урок

0,5

Інформатика


0,5
Хімія (МАН)

0.5
1

1
1,5

0,5

Гранично допустиме навантаження
23

25

27

27

28

Всього

25,5

27,5

29,5

30

31,5


Директор школи Курінна А.Т.


Навчальний план

початкової школи Узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5

на 2011-2012 навчальний рік


№п/п

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

1

Мови і література

Українська мова

8

7

7

7

Англійська мова

-

2

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

3

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

4

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

5

Технології

Трудове навчання: технічна і художня праця

2

1

1

1

6


Здоров`я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Основи здоров`я

1

1

1

1

Разом

21212222Разом ( без фіз.культури)

18

18

19

19

Варіативна частина

1.

Курси за вибором

Риторика

1

1

1
Київщинознавство1
Сходинки до інформатики


1

Християнська етика в українській культурі


1

Українська мова (на підсилення)
12.

Індивідуальні та групові заняття
1

1

1

1

Гранично допустиме навантаження

20

21

22

22

Граничний обсяг домашніх завдань

-

45хв

70хв

90хв

23 24 25 25


Директор школи А Т. КуріннаПохожие:

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол від. 2011 №1 Голова ради округу Л. А. Калмичкова погоджено національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
Начальник управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської ради
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол від 2012 № Голова ради хзош №40 С.І. Вороніна погоджено

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол від 15. 08 2012 №9 Голова ради хг №163 С. О. Сокарєв погоджено

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол від 2012 №2012 Голова ради хзош №88 Н.І.Ісаєнко погоджено

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconО. М. Директор хсш №134 (Протоко № від. 08. 2010) І.І. Момот погоджено голова ради школи Сахновська І. В. (Протоко № від. 08. 2010) розклад уроків
Голова пк ворожейкіна О. М. Директор хсш №134 (Протоко № від. 08. 2010) І.І. Момот погоджено голова ради школи Сахновська І. В
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол від 06. 09. 2011 р. №6 Голова ради Н. М. Олійник «06»
Програми розвитку освіти Дніпропетровського району на 2008-2012 роки, а також відповідно до завдань, визначених у наказі відділу...
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПогоджено: затверджено
Відділ освіти Краснокутської рда пархомівська сільська рада Начальник відділу освіти Бутенко С. Сільський голова Сілін Є. В
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол засідання пк протокол засідання від 27. 09. 2011 р. №44 педагогічної ради днз №374 з питань надання додаткових освітніх послуг від 22. 09. 2011 р. №1
Протокол засідання пк протокол засідання від 27. 09. 2011 р. №44 педагогічної ради днз №374
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПротокол від 27. 08. 2012 №9 Голова ради хзош №157 Т. Ф. Коваленко

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconПогоджено Райсес: Погоджено Голова пк: Затверджено Директор нвк

Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено iconЗатверджую погоджено голова адміністрації Директор Департаменту освіти Орджонікідзевського району Харківської міської ради Харківської міської ради О.І. Деменко
Вивчення демографічних показників та освітніх потреб населення в дошкільній освіті в розрізі днз району
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы