Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини icon

Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини

НазваниеСеред основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Дата конвертации06.10.2012
Размер45,92 Kb.
ТипДокументы
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

Вступ


Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини. Тому для налагодження виховної діяльності педагогічного колективу у нашій школі працює методичне об’єднання класних керівників «Світлиця», діяльність якого плідна і різнобічна.

Позитивними результатами цієї роботи є те, що класні керівники мають власний почерк, свою методику проведення виховних заходів, яка відповідає особистим якостям кожного вчителя і допомагає йому в досягненні поставленої мети.

Основна мета виховання нашої школи – організація життя і діяльності дітей, яка створює необхідні можливості для самовияву дитини, зростання її свідомості, розвитку здібностей і таланту. Основними напрямками виховної роботи в школі в світлі шкільної науково-методичної проблеми є «Модернізація навчально-виховного процесу у контексті вимог державних документів з питань освіти». Саме спираючись на цю мету працюватиме школа у 2011 – 2012 навчальному році.

Протягом 2010 – 2011 навчального року в усіх класах проводились щотижневі виховні години, класні та відкриті виховні заходи. На цих заходах велика увага приділялась розвитку особистості школярів, їх здібностей і таланту, прищеплення інтересу до навчання. Зверталася увага і на підготовку дітей до самостійного життя, виховувалася повага до державних символів, любові до рідної землі і мови. Не стояли осторонь і питання правового і морально-етичного змісту.

Проведена робота дала свої позитивні результати: у школі немає учнів, які б стояли на обліку в інспекції у справах неповнолітніх; зріс культурний рівень учнів, розвиваються творчі здібності.

Досягненням педагогічного колективу є активізація співпраці з батьками учнів. Проведення анкетування батьків дало змогу вчителям чітко визначити і вивчити проблеми, які хвилюють батьків у вихованні дітей. Тепер на батьківських зборах постійно працює батьківський лекторій, до роботи якого запрошуються лікарі, працівники правоохоронних органів, психолог, досвідчені педагоги. Отже, батьки отримують педагогічні знання, краще розуміють проблеми виховання.

Але були й негативні явища в роботі класних керівників школи. На низькому рівні було організоване взаємовідвідування виховних заходів.

У новому 2010 – 2011 навчальному році методичне об’єднання класних керівників буде працювати над формуванням особистості на засадах загальнолюдських цінностей та свідомої дисципліни як людини так і громадянина своєї держави. З метою покращення роботи буде проведено діагностування учнів, на основі якого буде глибше вивчено психологічні особливості та їх інтерес.

Метою виховної системи школи є забезпечення учнів можливістю свідомого вибору життя, позиції, погляду на світ. Саме на основі свідомого і самостійного вибору світогляд школяра може бути стійким і відкритим для всього нового і розумного, що відповідає реальній дійсності..

В умовах демократизації школи найголовніше – дати учням змогу розкрити себе, осмислити проблеми свого «Я». Тому важливою функцією виховання є розвиток у школярів здатності до самовизначення, вміння самостійно виробляти переконання, принципи своєї діяльності і поведінки. Розв’язання цієї проблеми вимагає чіткої практики виховання. Триватиме робота по пропаганді здорового способу життя та підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.

ЗАСІДАННЯ №1

(10 вересня)

Тема: Основні напрямки виховної роботи в школі в

світлі шкільної науково-методичної проблеми

«Модернізація навчально-виховного процесу у

контексті вимог державних документів з питань

освіти»

 1. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання класних керівників у 2010 - 2011 н. р.

 2. Обговорення плану роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 – 2012 н. р.

 3. Огляд новинок педагогічної літератури.

 4. Домашнє завдання: провести опитування учнів для визначення рівня їх вихованості у світі комп’ютерних технологій.


ЗАСІДАННЯ №2

(19 жовтня)

Тема: Формування в учнів громадської думки з найважливіших проблем життя.

1. Громадянське виховання підлітка як соціально-педагогічна проблема. Доповідь Королюк О. В. – класного керівника 7 класу.

2. Виховна година «Ти знаєш, що ти Людина». Кусак Д. І. – класний керівник 9 класу.

 1. Відвідування виховної години, обговорення та винесення пропозицій.

 2. Домашнє завдання: провести анкетування з учнями з національно-громадського виховання.


ЗАСІДАННЯ №3

(19 грудня)

Тема: Кодекс честі сім’ї

 1. Проблеми культури і духовності в сучасній сім’ї. Доповідь класного керівника 5 класу Льохіна Н. В.

 2. Виховна година «Моя сім’я – моя фортеця». Королюк О. В. – класний керівник 7 класу.

 3. Відвідування виховної години. Обговорення, висновки, пропозиції.

 4. Обмін досвідом між класними керівниками.

 5. Домашнє завдання: підготувати анкети для виявлення моральних устоїв в сім’ях школярів.ЗАСІДАННЯ №4

(25 лютого)

Тема. Вироблення в учнів норм етики, моральної самооцінки на основі загальнолюдських цінностей

1. У чому цінність життя. Доповідь класного керівника 6 класу Панчук Г.В.

2. Виховна година «Спілкуймося з відкритими серцями». Класний керівник 8 класу Синиця В. М.

3. Відвідування виховного заходу.

4. Обговорення виховної години. Висновки і пропозиції.

5. Проблемний стіл за участю батьків учнів: «Що означає жити красиво»

6. Домашнє завдання: провести анкетування учнів з метою виявлення рівня вихованості.


ЗАСІДАННЯ №5

( квітня)

Тема: Виховання в учнів свідомої дисципліни, бережного ставлення до колективного і власного майна.

 1. Мистецтво керувати собою. Доповідь Кусак Д. І. – класного керівника 9 класу

 2. Виховна година « Хто з книгою дружить, тому вона вірно служить». Класний керівник 5 класу Льохіна Н. В.

 3. Відвідування виховної години. Обговорення виховної години. Висновки і пропозиції.

 4. Підготовка та участь у методичному фестивалі на тему: «Розвиток і активізація творчого потенціалу в педагогічному колективі школи»:

 • Участь у спільному засіданні методоб’єднань;

 • Аналіз результатів роботи над науково-методичною проблемою «Модернізація навчально-виховного процесу у контексті вимог державних документів з питань освіти»;

 • Діагностування членів методоб’єднання.

 1. Підсумки роботи методоб’єднання за рік.

 2. Домашня робота: подати пропозиції до планування роботи методоб’єднання класних керівників на наступний навчальний рік.Похожие:

Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconДоповідь на тему: «Патріотичне виховання до рідної землі» Вчитель: Северина В. О. Програма патріотичного виховання Девіз
Введення дитини у чарівний світ культурно-історичних надбань народу, виховання високоморального, національно свідомого покоління,...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconЄдність вимог школи й сім’ї у вихованні громадянина України ХХІ ст
Без сумніву, школа може успішно виконувати свої функції щодо виховання підростаючого покоління тільки у тісному взаємозв’язку із...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconСьогодні, як ніколи широко усвідомлюється відповідальність суспільства за виховання підростаючого покоління
«споживача» інформації, украй важливі для ефективності учбово-виховного процесу. Однією з актуальних проблем сучасної методики викладання...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПро проведення І етапу огляду-конкурсу на визначення кращого загальноосвітнього навчального закладу району з організації роботи з допризовною молоддю І військово-патріотичного виховання підростаючого покоління
Здійснити з 18. 10. 2011 по 25. 10. 2011 проведення огляду-конкурсу на визначення кращого загальноосвітнього навчального закладу...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПрограма патріотичного виховання Девіз у всіх людей одна святиня, Куди не глянь, де не спитай, Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини Мета
Введення дитини у чарівний світ культурно-історичних надбань народу, виховання високоморального, національно свідомого покоління,...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconАдаптація дитини до школи
У період начання дитини у першому класі важливе значення має успішність адаптаційного періоду. Створення сприятливого середовища...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПоради батькам щодо підтримки дитини в період адаптації до школи
Відомо, що не існує готових рецептів та моделей виховання, які можна просто взяти і без змін "прикласти" до своєї дитини. Але не...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПоложення про проведення районної Спартакіади школярів серед загальноосвітніх закладів м. Харкова у 2010-2011 навчальному році під гаслом „Від шкільних стартів до Олімпійських вершин
Харкова у 2010– 2011 навчальному році під гаслом „Від шкільних стартів до Олімпійських вершин” з метою широкого залучення дітей та...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПро затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»
З метою впровадження «Основних орієнтирів виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» в освітянську...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПоложення про проведення обласної Спартакіади школярів
Спартакіади школярів у 2011-2012 навчальному році під гаслом „Спорт протягом життя”, з метою широкого залучення дітей та підлітків...
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини iconПоложення про проведення обласної Спартакіади школярів
Спартакіади школярів у 2011-2012 навчальному році під гаслом „Спорт протягом життя”, з метою широкого залучення дітей та підлітків...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы