Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена icon

Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена

НазваниеКонцепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Дата конвертации06.10.2012
Размер109,8 Kb.
ТипКонцепція
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ УЗИНСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІ СТУПЕНІВ № 5

на 2008 – 2012 роки


 1. ВСТУП.

Дана Концепція розроблена відповідно до Конституції України ( ст..53), Законів України “ Про освіту”, “ Про загальну середню освіту”, національних програм “Освіта. Україна 21ст “, “Діти України”, обласної, районної і шкільної програм “ Освіта 21 ст.”, Концепцій національного виховання та інших правових та нормативних документів про освіту.

Концепція має стати основою розвитку ( оновлення) школи на період до 2011 року, орієнтиром діяльності педагогічного колективу.

Концепція ґрунтується на засадах гуманізації навчально – виховного процесу і гуманізації змісту навчання на всіх етапах і має розвивальний характер, - це головна проблема школи.

Вирішення соціальних завдань формування всебічно розвиненої особистості школа здійснює на основі таких принципів:

 • *Природовідповідності, тобто навчання і виховання мають цілком спиратися на природу дитини, на вроджених психофізіологічних потенціях.

 • *Відключення примусу до навчання. “Інтерес до навчання є тільки там, де є натхнення, що народжується від успіху”. В. О. Сухомлинський.

 • *Народності, первинності навчальної культури, тобто створення в школі рідного для дітей етносередовища.

 • *Рівноправність інонаціонального і національного компонентів у визначенні змісту, форм і методів навчання і виховання.

 • *Гуманного, особистісно – орієнтованого навчання і виховання.

 • *Збереження фізичного та емоційного благополуччя дітей у навчально – виховному процесі.

 • *Поєднання цілеспрямованого і опосередкованого стимулювання зусиль дітей у їхньому розвитку.

 • *Відповідності віковим особливостям, наступності і перспективності.

 • *Єдності навчання та виховання. Оволодіння особистістю знаннями та виховання її як людини і громадянина, патріота України.

Ці принципи забезпечуються єдністю всіх ланок навчально – виховного процесу в школі.


2.ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ФОРМ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ШКОЛИ


2.1. НЕОДМІННІ УМОВИ РОЗВИТКУ ШКОЛИ:

* Рання ( своєчасна) діагностика індивідуальних особливостей дітей за допомогою психологічного тестування вихованців. Систематичне визначення емоційно – психічного стану дитини, її моральності. Це потрібно для корекції, профілактики, запобігання відхилень у розвитку дитини.

* Формування ( особливо в початкових класах) загально навчальних умінь і навичок: організаційних, загальномовленєвих і контрольно – оцінювальних. Оволодіння сукупністю цих умінь і навичок означає уміння вчитися і є умовою розливального навчання.

* Подолання дидактоцентризму, тобто переваги навчальних цілей на шкоду всебічному вихованню і розвитку дитини.

* Для всебічної оцінки всіх досягнень і прорахунків в педагогічній роботі, треба йти від учнів , фіксувати зміни в їхньому розвитку, в тому числі і фізичному.

Рівень вихованості учнів визначати через їх реальне ставлення до товаришів, рідних, школи, природи, суспільства.

2.2.З метою оновлення змісту і методичного забезпечення необхідно розв’язувати такі питання:

* Вільний вибір школою навчальних планів і програм з- поміж відомих варіантів та створення своїх.

* Забезпечення базового компоненту в умовах багатоваріантності навчальних планів та програм. Обсяг та номенклатура предметів має визначатися радою школи, але будь – який вибір має створювати передумови для повноцінного засвоєння учнями тих предметів, які відображають базовий рівень освіти.

* Важливим напрямком оновлення змісту навчання в школі слід вважати поєднання предметів і основ наук з інтегрованими курсами.

Інтеграція відповідає завданням особистісно – орієнтованого навчання, має зменшити кількість обов’язкових предметів і бути засобом зменшення тижневого навантаження в умовах п’ятиденки.

 • Щоб зміст навчання був багатокомпонентним, тобто, крім предметних знань, умінь, навичок слід вишукувати можливості для включення й спеціальних формувань способів навчання, самоорганізації учнів, виховання різних емоційних почуттів тощо.


2.3. Оновлення форм навчально – виховного процесу має характеризуватися підвищеною увагою вчителів до багатоваріантності уроків :

інтегровані уроки, бінарні, нетрадиційні, випереджувальне навчання, блокове, навчання парами, групами, уроки мислення, фантазії, розвитку творчої уяви та інші.


2.4. В цілому школа здійснює перехід від інформаційної до розливальної особистісно – орієнтованої моделі навчання. А тому суттєвої корекції потребує:

* Співвідношення застосовуваних форм і методів навчання на користь тих, що забезпечують повноцінно самостійну пізнавальну діяльність школярів.

* Монологічної мови як найбільш важкої для сприймання і засвоєння.

* Фронтальні методи роботи, які створюють ілюзію високої активності класу.


2.5. З метою оновлення навчально – виховного процесу вчителі школи орієнтуються на методики, інноваційні технології та дидактичні категорії.

* Навчальне дослідження. Виховання в учнів культури методологічного і наукового мислення і вираження думки, формування потреби й умінь формувати навчальні проблеми і задачі.

* Особистісна орієнтація, діалогічний, дискусійний, плюралістичний характер, а також особливе значення процесуальності здобуття знань, особиста позиція учня школи відносно тих чи інших знань.

* Постановка і перевірка гіпотез, експеримент.

* Перенесення знань. Моделювання, аргументація.

* Рефлективне, критичне, творче мислення тощо.

* Співробітництво педагога й учнів, яке ґрунтується не на примусі, а на інтересі, радості учня.


3.КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ.


В роботі з педкадрами в структурі внутрішкільної методичної роботи й надалі передбачити: підвищення педагогічного професіоналізму; підготовку вчителів – гуманістів з числа молодих фахівців, проходження всіма педагогами школи підвищення кваліфікації і перекваліфікації ( хто потребує ); залучення педколективу до процесу освоєння науково – гуманітарного досвіду, сучасної психології, соціології; а головне - формування індивідуального стилю педагогічної діяльності вчителя з високими морально –етичними якостями особистості у поєднанні з професіоналізмом, здатністю до педагогічної діяльності в режимі
суб’єкт – суб’єкт.

Ця система роботи з педкадрами базується на діагностичній основі, з урахуванням не тільки сучасних, але й перспективних реалій розвитку школи в цілому.

Матеріальне становище вчителя, умови праці і відпочинку, навчальне навантаження є пріоритетним предметом турботи з боку дирекції школи, батьківської громадськості.

Атестація педагогічних кадрів проводиться відповідно до діючого типового положення про атестацію педагогічних працівників України.


4. ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ.

1. Здійснюється на таких концептуально – філософських засадах :

* Гуманізація і демократизація управлінської діяльності.

* Переорієнтація змісту і форм внутрішкільного контролю від адміністрування до мотиваційної необхідності взаємодії всіх учасників навчально –виховного процесу.

* Позиція управління: постійно самовизначатися і ставити цілі не тільки задані зовні, а з врахуванням власних цінностей, програм, напрямків та фактичного стану справ.

* Управління має бути по можливості випереджуючим.

* Суттєва управлінська властивість – мати достовірні знання про об”єкти управління. Одержані знання – є інформацією, яка “вмонтовується” на конкретні місця в усій управлінській системі : дирекція – учитель – учні.

* Для одержання інформації використовуються всі форми спостереження : контролю, аналізу, синтезу і рефлексії як суть управлінської культури.


2. Діловий, демократичний стиль характеризується такими рисами :

* Орієнтація на кінцеву мету навчання і виховання учнів.

* Здатність до ризику при виборі форм і методів роботи.

* Самостійність мислення, ініціатива і новаторське ставлення до нового.

* Критицизм.

* Гнучкість, здатність до швидкого реагування.

* Прагнення до спрощення управлінських функцій і делегування окремих з них методичним об’єднанням, учителям.

* Розвинуте почуття до інновацій.

* Орієнтація на кругозір і компетентність своїх підлеглих.

* Опиратися на науку, передовий досвід і власні сили.

* Моральне і матеріальне стимулювання творчих пошуків педагогів.


3. Внутрішнє управління спрямовується на створення найбільш сприятливих умов для ефективної реалізації мети школи, що визначена Законом про освіту.

Результати її діяльності виявляються в особистості учня, а результати управління, - в першу чергу, у наявності в школі системи навчально – виховної роботи, сприятливого педагогічного клімату, забезпеченні необхідних морально – фінансових умов, готовності вчителів та батьків учнів до виконання своїх функцій.


4. Цільове стратегічне управління: адаптувати школу до змін, що відбуваються в системі освіти і суспільстві, в країні і в цілому.

Керуючись Актом проголошення Незалежності України від 24 серпня 1991 року, всенародним голосуванням , Верховна Рада України від імені українського народу – громадян України всіх національностей 28 червня 1996 року прийняла Конституцію – Основний Закон України. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно – правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Розділ 2 Конституції України розглядає права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Керуючись цим розділом, розроблена Декларація прав та обов’язків дитини Узинської школи №5.

Рада школи, педагогічна рада, загальні учнівські збори, спираючись на здійснене українською нацією, усім українським народом право на самовизначення, на Конституцію України, міжнародну Декларацію Прав Людини, дбаючи про забезпечення прав і свобод дитини, гідних умов її життя та навчання, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну і правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми поколіннями приймають цю ДЕКЛАРАЦІЮ – основний закон школи.


Стаття 1. Людина, її життя і здоров’я , честь і гідність, недоторканість та безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.


Стаття 2. Ти є вільним та рівним в своїх правах. Всі повинні відноситися один до одного по братському.


Стаття 3. Ти маєш право ходити до школи та вчитися. ( Повна загальна середня освіта є обов»язковою згідно статті 53 Конституції України ).

Школа повинна допомагати розвитку всіх здібностей та досягнення згоди і взаєморозуміння поміж людьми.


Стаття 4. Ти маєш право на медичну допомогу, харчування, відпочинок та повноцінний фізичний розвиток, що забезпечується режимом школи.


Стаття 5. Ти маєш право на свободу думки та релігії.


Стаття 6. Ніхто не може примушувати тебе до вступу в будь яку групу та організацію.


Стаття 7. Ти маєш право примати участь у керівництві колективом, обирати та бути обраним.


Стаття 8. Ти маєш право володіти своїм майном. Ніхто не може без поважних причин забрати твоє майно.


Стаття 9. Ти маєш право на недоторканість, захист від втручання в особисте життя, нападів на честь та репутацію.


Стаття 10. Ти маєш право на справедливий та гласний розгляд порушення своїх прав. Ніхто не має право чинити самосуд.


Стаття 11. Ти маєш обов»язки перед школою.


Стаття 12. Ти повинен зберігати вірність своїй сім»ї, друзям, Батьківщині.


Стаття 13. Ти повинен пам»ятати, що ти друг всім людям, брат іншим учням. Ти повинен поважати погляди інших, намагатися зрозуміти інших.


Стаття 14. Ти повинен розуміти, що сила повинна бути тільки доброю.


Стаття 15. Ти повинен бути ввічливим з усіма, незважаючи на вік та положення.


Стаття 16. Ти повинен дотримуватися правил своєї родини, школи, виконувати закони суспільства. Якщо ти вважаєш закони невірними, то можеш робити спроби змінити іх лише згідно з правилами.


Стаття 17. Ти повинен утримувати своє тіло та думку чистими та здоровими.


Стаття 18. Кожен учень має всі права та свободи, проголошені цією Декларацією незалежн від: віку, національності, релігії, соціального положення.


Стаття 19. Держава, Конституція України, ця Декларація, Статут школи та батьки гарантують та охороняють твої права.


Стаття 20. Права та свободи кожного можуть бути обмежені лише в тому випадку, коли це необхідно для забезпечення прав і свобод інших учнів.


МОРАЛЬНИЙ КОДЕКС УЧНІВ ШКОЛИ
1.Кожен учень повинен відчувати себе в безпеці, тому ніхто не повинен нікого бити або ображати. Агресія – ознака слабкості.


2.Всі учні в школі рівні незалежно від матеріального положення, національності, статі і переконань.


3.Кожний має право на ім.”я і звертатися один до одного необхідно лише за ім.”ям. “Самий важливий звук для людини – це звук його імені “ Д.Карнегі.


4. Ніхто не повинен відчувати себе приниженим або ображеним. Нікому не можна вигадувати клички або образливі прізвиська.


5. Всі повинні поважати право на власність й без дозволу не брати чужі речі, відбирати, псувати і викидати їх. Поваги заслуговує і власність школи.


6. Ніхто не повинен боятися висловлювати свою точку зору з будь якого питання і бути висміяним.


7. Будь особистістю, яка відповідає за свої слова і вчинки. Не обманюй, завжди кажи правду. Не хвались, особливо тим, що не є твоєю власною заслугою.


8. Не говори за очі погано про людину. Скажи однокласнику прямо про все, а не на вухо подрузі чи товаришу.


ЗАПОВІДІ ШКОЛЯРАМ ШКОЛИ №5


1.Будьте вірними Україні та її народові.


2. Наполегливо оволодівайте знаннями.


3.Збагачуйтеся духовними надбаннями світової культури – народу та Україні потрібні культурні і освічені громадяни.


4.Будьте сумлінні, не робіть нічого проти своєї совісті.


5. Живіть у злагоді зі своїми братами, сестрами і друзями.


6. Втішайте сумуючих.


7. З того, що сталося, робіть висновки на майбутнє.


8. Допомагайте старшим і немічним, меншим від себе, не слухайте злих наклепів.


9.Не будьте фальшивими та злими.


10. Говоріть тільки правду.


12. Будьте слухняні, цим ви покажете свою любов до рідних і близьких.


13. Поважайте батька й матір.


11. Ніколи не беріть чужого без дозволу.


ЗАПОВІДІ БАТЬКАМ


 1. Ніколи не жалійте дитину через те, що вона не така, як усі.
 1. Даруйте дитині свою любов та увагу, але не забувайте, що існують ще й інші члени родини, які теж потребують їх.
 1. Попри все зберігайте позитивне уявлення про свою дитину.
 1. Не відсторонюйте дитину від обов”язків та проблем, вирішуйте всі справи разом з нею.
 1. Надайте дитині самостійності в діях та прийнятті рішень.
 1. Слідкуйте за власною зовнішністю та поведінкою. Дитина повинна пишатися вами.
 1. Не бійтеся відмовити дитині у чомусь, якщо вважаєте її вимоги завеликим.
 1. Частіше розмовляйте з дитиною. Пам”ятайте, що ні телевізор, ні радіо, ні комп”ютер не замінять їй вас.
 1. Не обмежуйте дитину в спілкуванні з однолітками.
 1. Частіше прислуховуйтесь до порад педагогів та психологів.
 1. Більше читайте і не лише художню, а й педагогічну літературц.
 1. Спілкуйтесь із родинами, де є діти, передавайте власний досвід і користуйтеся досвідом інших.
 1. Пам”ятайте, що колись ваша дитина стане дорослою і житиме самостійно. Готуйте її до майбутнього життя, розмовляйте про нього.
 1. Не скупіться на нагороду: похвалу чи поцілунок.
 1. Відвідуйте разом з дитиною концерти, бібліотеки, театри.
 1. Не зловживайте стимулами для дитячих вражень – іграшками, речами тощо.
 1. В усьому показуйте дитині власний приклад.Похожие:

Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconНаказ №31 Про підсумки проведення І (районного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2012»
Золочівської гімназії №1, Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, Одноробівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,...
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Концепція профільного навчання в старшій школі (лист млну від 30. 03. 2003р. №1/9-273) Концепція загальної середньої освіти (12- річної школи)
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconСклад ради Узинського освітнього округу
Бойко Світлана Володимирівна – директор Узинської загальноосвітньої школи №2, депутат Узинської міської ради
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconПлан роботи районного проблемного семінару вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами на 2012/2013 навчальний рік
Керівник проблемного семінару: Семенюта Ольга Миколаївна – вчитель Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconПлан роботи районного проблемного семінару вчителів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами на 2011-2012 навчальний рік
Керівник проблемного семінару: Семенюта Ольга Миколаївна – вчитель Узинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconСклад державної атестаційної комісії у 9 класі ркзо «райпільської середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів», 2011 – 2012 н р
Ркзо «райпільської середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів», 2011 – 2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconНаказ №279 Про перенесення державної підсумкової атестації учня 11 класу Писарівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів Золочівської районної державної адміністрації Харківської області Рогачевського Сергія Віталійовича
Міністерстві юстиції України від 06. 05. 2008 за №383/15074 та за підсумками аналізу поданих адміністрацією Писарівської загальноосвітньої...
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconДодаток до листа управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради проект схвалено законом України 2012 р. № Концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року I
Концепція аналізує сучасний стан гуманітарного розвитку в Україні. визначає основні цілі, пріоритети, завдання та принципи державної...
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconСписок педагогічних працівників загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. О. С. Пушкіна Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, які атестуються у 2012/2013 навчальному році
Список педагогічних працівників загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 ім. О. С. Пушкіна
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconРозклад уроків для учнів 5-11 класів Івашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської райдержадміністрації на І семестр 2012 2013 н р
Голова пк директор школи Головний лікар райсес м.Є. Новікова Л. В. Попова С. М. Козюпа
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена iconРозклад факультативних занять Івашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золочівської районної державної адміністрації на І семестр 2012 – 2013 н р
Голова пк директор школи Головний лікар райсес м.Є. Новікова Л. В. Попова С. М. Козюпа
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы