В основу методичної роботи покладено три компоненти icon

В основу методичної роботи покладено три компоненти

НазваниеВ основу методичної роботи покладено три компоненти
Дата конвертации06.10.2012
Размер65,46 Kb.
ТипДокументы
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

В С Т У П

В процесі роботи над проблемами активізувалися форми методичної роботи, які підняли рівень кожного вчителя на вищий ступінь.

Працювали групи зацікавленості вчителів, які за своїми інтересами поділилися на такі класи: клас диференціації, клас дидактики і клас нетрадиційних методів навчання.

Результати атестації показали, що методична робота виконала свою стимулюючу роль. Вчителі, які атестувалися, підтвердили звання “вчитель – методист”, “ старший вчитель” та вищі кваліфікаційні категорії.

В наступних роках продовжить свою роботу школа педагогічної майстерності. В ній створені класи : самостійної роботи, нових технологій та клас педагогічних та психологічних основ співробітництва. В цих класах будуть працювати сві вчителі школи згідно своїх уподобань.

В основу методичної роботи покладено три компоненти:

1.Підвищення рівня методичної підготовки вчителя, ерудиції, культури спілкування.

2. Ріст професійної майстерності.

3. Розширення світогляду вчителя.

У змісті методичної роботи відбиваються питання, які пов”язані з проблемою школи, з тими питаннями, по яких необхідна допомога.

Школа повинна не тільки навчати, а й виховувати підростаюче покоління. Тому в школі працює центр педагогічної майстерності “ Світлиця “ – методичне об”єднання класних керівників.

Працює плідно. За останні 5 років по школі не було грубих порушень дисципліни з боку учнів. Помітно зріз культурний рівень вихованців, розвинулися їхні естетичні смаки. Немає учнів, які б вживали алкоголь та наркотики.

Педагогічний колектив школи, опрацювавши літературні джерела, проаналізувавши власний педагогічний досвід, розробив систему виховної роботи, яка зорієнтована на особистість.

Виховна система школи – спосіб життя шкільного колективу, всі компоненти якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку і моральних якостей особистості.

Система забезпечує єдність і взаємозв`язок планування, організації й аналізу діяльності, виховних зусиль педагогічного й учнівського колективів, сім`ї і громадськості.

Мета виховної системи школи – забезпечити для учня можливість свідомого вибору лінії життя, позиції, погляду на світ. Саме на основі свідомого і самостійного вибору світогляд школяра може бути стійким і відкритим для всього нового і розумного, що відповідає реальній дійсності.

В умовах демократизації школи – найголовніше дати учням змогу розкрити себе, осмислити проблеми свого “Я”. Тому, важливою функцією виховання є розвиток у школярів здатності до самовизначення, вміння самостійно виробляти переконання, принципи своєї діяльності і поведінки. Розв`язання проблеми вимагає чіткої тактики виховання.


ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ

Розв`язання завдань самовизначення і самовиховання особистості здійснюється на основі таких принципів:

* індивідуального підходу;

 • диференціального підходу;

 • врахування вікових особливостей;

 • гармонії інтересів, потреб і бажань учнів;

 • діяльнісного підходу;

 • наступності і безперервності;

 • самодіяльності, самостійності;

 • суворої дисципліни і відповідальності особистості за свою працю і поведінку;

 • науковості;

 • підтримання зв`язку з життям.ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИХОВАННЯ

Головна мета виховної системи – відродження самобутнього характеру кожному учневі, який прагнув би до постійного самовдосконалення, розвиток його творчих задатків. Школа формує в учнів загальнолюдські цінності, якості. Усвідомлюючи, що важливу роль у становленні і самовизначенні особистості відіграє самостійна робота учня над власним самовдосконаленням, педколектив вважає необхідним:

 • пробудження усім змістом роботи інтересу учнів до самоаналізу, самопізнання;

 • навчання учнів вмінню керувати собою в індивідуальній діяльності;

 • забезпечення свідомого самовизначення, громадянського, і професійного статусу учня як результату самореалізації його особливості;

Цілі і завдання виховної роботи в школі визначаються на певний період на основі діагностики моральних і духовних якостей учнів, їх вихованості.


ЗМІСТ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

Основою , на якій ґрунтується і розкривається зміст виховного процесу в школі, є культура в різних її виявах:

Культура знань.

Культура творчої діяльності.

Культура почуттів і спілкування.

Культура самовизначення.

Акцент на таких аспектах допомагає педагогам школи забезпечити учням гармонію з собою, з іншими людьми, природою діяльності людини в системі нових відносин.


ФОРМИ І МЕТОДИ ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ


Форми і методи виховної роботи вибираються педагогічним та учнівським колективами на основі системного, демократичного підходу, враховуючи потреби школи, інтереси особистості та реальну дійсність.

Виховання найважливіших якостей особистості передбачає уміння вчителів школи організувати життя учнівського колективу та колективну творчість учнів. Це зобов`язує педагога відкрити, захопити і спрямувати кожного учня на цікавий, змістовний і суспільно корисний шлях самовизначення.

Могутньою моральною основою для учнів є створення атмосфери довіри і співробітництва між учителями і учнями.

Організація життя класного та шкільного учнівських колективів забезпечується через систему самоврядування, правил та традицій спілкування.

Колективна творчість дітей забезпечує досягнення цій і завдань виховання. Зміст її спрямований на розвиток інтелектуальної, трудової, демократичної, естетичної, фізичної, суспільно-гуманістичної, політичної культури.

Активізація всіх видів діяльності спонукає учнів до самоосвітньої роботи, самопізнання і самовизначення.

До важкої роботи над самовдосконаленням педколектив готує учнів з початкових класів. Класоводи проводять спеціальні заняття з розвитку уваги, пам`яті, волі, навичок самоконтролю.

У виховну роботу школи щороку впроваджується психодіагностика.

В цілому роботу школи визначає проблема, яка визначається вчителями школи. Вибір проблеми визначається завданнями, поставленими перед школою за умов її розбудови, потребами та творчими інтересами вчителів школи.

У роботі над науково-педагогічною проблемою педагогічному колективу школи необхідно вирішити такі завдання:


 • забезпечити розуміння кожним учителем суті проблеми: в цьому велика роль належатиме методичним об`єднанням, які повинні організувати заслуховування і обговорювання доповідей відповідного змісту. Спрямувати самоосвіту своїх членів таким чином, щоб кожен з них до змісту своєї самоосвіти включив вивчення і розуміння загально шкільної науково – методичної проблеми:

 • підготувати членів МО до вирішення проблем у своїй роботі, озброївши їх новими уміннями та навичками. Це сприятиме:

 • А) Вихованню у школярів інтересу до навчання, свідомої дисципліни, самостійності через творчий характер навчально – виховного процесу.

 • Б) Розвитку індивідуальних здібностей учнів через диференціацію навчання.

 • В) Посилення індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень.

 • Г) Спрямуванню роботи класних керівників на вивчення індивідуальних особливостей дітей з метою здійснення диференційованої творчої роботи з ними та формування навичок самоуправління в класних колективах.

 • Д) Розвитку співробітництва з батьками і громадськістю у вихованні кожної дитини.

 • Е) Удосконаленню внутрішнього управління навчально – виховних процесів, поширенню і поглибленню його демократизації з метою підвищення якості знань та рівня вихованості учнів.

Виконанню цих завдань сприятиме пропаганда передового педагогічного досвіду, зокрема шляхом проведення відкритих уроків, взаємо відвідування уроків, практичних занять відповідно до змісту.

Позитивну роль відіграє і буде відігравати індивідуальна робота з вчителями , а також організація творчих груп учителів.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ
1.ВИМОГИ ДО ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ:

* Високий професіоналізм.

 • Прагнення до самовдосконалення й самовираження.

 • Безумовна відданість розбудові національної держави і її школи.

2. В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ:

* Створення виховую чого середовища: сім`я, клас, школа, місто як цілісна взаємозв`язана система.

* Створення етносередовища. Школа для дитини, сім`ї, народу. Школа – родина , як основа національного виховання.

* Створення умов для виховання громадянськості.

* Переорієнтація навчально – виховного процесу на розвиток особистості.

* Мірою оцінки якості роботи школи, вчителів є рівень розвитку кожного конкретного учня.

* Забезпечення знань учнів на рівні державних стандартів.

 • Всебічний розвиток і підтримка здібних і обдарованих дітей.

3.В УПРАВЛІННІ :

* Гуманізація і демократизація управлінської діяльності.

 • Переорієнтація змісту і форм внутрішкільного контролю від адміністрування до мотиваційної необхідності взаємодії всіх учасників навчально – виховного процесу.
4.У ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДКАДРІВ :

 • Інформаційне забезпечення вчителів та вихователів знаннями досягнень педагогічної та психологічної наук, забезпеченість системною інформацією про інноваційні технології в освіті.

 • Вивчення, пропаганда і впровадження перспективного передового досвіду

 • Побудова методичної робот на діагностичній основі.Похожие:

В основу методичної роботи покладено три компоненти iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconПлан науково-методичної роботи І семестр 2012- 2013 навчального року
Підсумки методичної роботи навчально-виховного комплексу на ІІ етапі та завдання методичної ради на ІІІ етапі роботи над науково-методичною...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconРічна циклограма роботи методичної ради
Визначення завдань методичної роботи з наступним обговоренням на засіданні методичних комісій
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconТренінг – інтерактивний метод навчання
В основу педагогіки співробітництва І розвивального навчання покладено ідеї радянського психолога Л. С. Виготського, які він сформував...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconУкраїна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Тема: Планування методичної роботи закладів освіти у 2011 – 2012 навчальному році. Організація та якість методичної роботи
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconПлан проведення серпневої наради заступників директорів із навчально-виховної роботи
Тема: Підсумки системи науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011/2012 навчальному році та пріоритетні...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconЗвіт про результативність роботи методичної комісії електротехнічних дисциплін за 2012 2013 навчальний рік Кількість членів методичної комісії 8
Нетрадиційні форми проведення засідань, їх теми: Панорама педагогічних ідей «Застосування досвіду роботи закордонних колег в практику...
В основу методичної роботи покладено три компоненти iconНаказ № «про організацію методичної роботи»
Реалізацію методичної проблеми здійснювати в процесі діяльності таких підрозділів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы