Перспективнийпла н icon

Перспективнийпла н

НазваниеПерспективнийпла н
Дата конвертации06.10.2012
Размер100,55 Kb.
ТипДокументы
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

П Е Р С П Е К Т И В Н И Й П Л А Н

атестації та курсової перепідготовки вчителів Узинської ЗОШ І-ІІ ступенів №5 на 2010 -2014 рік
п/п

Прізвище, ім.`я та по батькові вчителяРік народження

Стаж

Який навчальний заклад закінчив і в якому році

Фах за освітою

Який предмет викладає

Попереднє курсове підвищення /рік/

Результат підвищення кваліфікації за посвідченням

Попередня атестація

Результати атестації

Чергові курси /рік/

Дійсне проходження атестації

Чергова атестація

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

1.

Курінна Алла Тимофіївна

1947

45

Київський державний педагогічний інститут ім.. Горького , 1971р.

Російська мова та література

Зарубіжна література

13.04

2006р.

Спеціаліст вищої категорії

2006

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію, присвоєно звання „ старший вчитель”

2010 2011


2010-

2011

+


2.

Онокова Лариса Володимирівна

1953

31

Дрогобицький державний педагогічний інститут, 1977р.

Українська мова та література

Українська мова та література

02.02..2007р.

Спеціаліст вищої категорії

2007

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання „ старший вчитель”

2011 2012


2006-

2007
+3.

Бойко Тетяна Василівна

1954

38

Київський державний педагогічний інститут

ім..Горького, 1979р.

Педагогіка і методика початкового навчання

Початкові класи

11.09.

2008р.

Спеціаліст вищої категорії

2009

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання „вчитель-методист”

2012 2013

2008

2009


+

4.

Німенко Юлія Олексіївна

1960

32

Ржищівське педагогічне училище, 1981р.

Викладання в початкових класах

Початкові класи

2010р.

Спеціаліст

2011

Підтверджено кваліфікаційну категорію „спеціаліст”


2014 2015

2010-2011

+


5.

Якушенко Наталія Іванівна

1958

33

Київський державний педагогічний інститут ім..Горького, 1985р.

Педагогіка і методика початкового навчання

Початкові класи, географія

29.12..2009

Спеціаліст вищої категорії

2005

2006

Підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання „старший вчитель”

2013 2014

2010- 2011

+


6.

Кусак Діана Іванівна

1976

13р.6м.

Переяслав-Хмельницький ДПУ імені .Г.Сковороди

Історія, правознавство

Історія, правознавство, етика

2010

Спеціаліст першої категорії

20082009

Встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії.

20102011

2008 2009


+

7.

Синиця Валентина Миколаївна

1972

16

Уманський державний педагогічний інститут,1994р

Біологія та сільськогосподарська праця

Біологія, хімія, Київщино- знавство, основи здоров`я

19.01. .2007

Спеціаліст вищої категорії

2006 2007

Встановлено вищу кваліфікаційну категорію категорію

20112012

2006-2007
+8.

Королюк Олена Вікторівна

1966

27

Житомирський державний інститут,1992р.

Математика

Математика

2008

Спеціаліст вищої категорії

2009-2010

Встановлено вищу кваліфікаційну категорію, присвоєно звання „старший вчитель”

2008

2009

2009-2010


9.

Льохіна Наталія Віталіївна1980

11

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім..Сковороди,2005р.

Англійська мова. початкове навчання

Англійська мова

2008-

-Спеціаліст першої категорії

20072008

Встановлено кваліфікаційну категорію спеціаліст першої категорії

2012

2013

2007-2008*
10.

Панчук Галина Володимирівна

1970

23

Київський ДПУ ім. Драгоманова

Початкове навчання

психолог
спеціаліст2012-2013


*
11.

Олексієнко Леся Сергіївна

1990
Київський ДНПУ ім. Драгоманов,

2011

Фізика

фізика
спеціаліст

12.

Мацюк Сергій Миколайович

1987

3

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім..Сковороди,

2008

Фізичне виховання

Фізична культура
спеціаліст2012-2013


*
13

Новацька Оксана Миколаївна

1984

7

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім..Сковороди,2009

Історія, початкові класи

Початкові класи
Спеціаліст другої категорії

2009-2010
2012-2013

*

14

Кусак Андрій Миколайович

1992
Богуславський гуманітарний коледж ім. І. Нечуя-Левицьклго

2011

Образотворче мистецтво

Образотворче мистецтво, інформатик, художня культура
спеціалістДиректор школи Курынна А.Т.Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы