А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа icon

А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа

НазваниеА. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
Дата конвертации06.10.2012
Размер76,99 Kb.
ТипПрограмма
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Заступник директора з НВР Директор школи

_____________ Н.І. Якушенко __________ А.Т. Курінна

«______» ______________2011р. «_____» ______________2011р.


План виховної роботи

Узинської ЗОШ І – ІІ ст. № 5


Узинська ЗОШ I – II ст. № 5 протягом кількох років працює за такими виховними программами як 1-4 класи – «Паростки надії», 5 – 9 класи «Ключі до успіху». І 2010 – 2011 роки не стали виключенням. Саме ці програми допомагають сформувати духовно багату особистість, вільного громадянина – творчого, активного здатного розв’язувати завдання, що забезпечать поступ нації, розвиток державності; формувати соціально значущі цінності особистості, створювати умови для самопізнання, самовизначення та самореалізації особистості підлітка; формувати громадянську позицію , екологічну культуру, гармонію відносин з природою, творчою працелюбністю особистості. Застосовуючи різноманітні форми роботи класні керівники, психолог, соціальний педагог, організатор вивчають індивідуальні особливості учнів, їх інтереси та потреби. Формують дружній, організований колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективну виховну роботу. Орієнтують кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей: проектування особистості, організація та управління процесом її розвитку.

Прищеплюють учням навики планування своїх дій на день, тиждень, місяць, дотримання виконання свого плану, брати самозобов’язання та вчити самозвітуватися.

Класні керівники протягом року поглиблювали розуміння учнями змісту етичних норм і правил. Виховували в учнів позитивні риси характеру: обов’язковість, чесність, організованість, доброту, щирість, повагу до старших, співпереживання,вимогливість до себе. Застосовуючи різні форми роботи, а серед них діяльнісно-практична, інформаційно масова, наочна, діалогічна, інтегративна, вчителі сприяли розвитку мовленнєвої культури учнів, вмінню спілкуватися, висловлювати свою думку. Вчителі-предметники розвивали інтерес до навчання, формували потреби постійно активізувати пізнавальну діяльність. Ці та інші завдання педагогічний колектив продовжить ставити і на 2011 – 2012 навчальний роки.

Перед класними керівниками і педагогом-організатором поставлене завдання формувати в учнів потреби у громадській діяльності, виховання бажання і готовності виконувати доручення, ширше залучати їх до справ і турбот старших. Цього можна найкраще досягнути, залучивши учнів до учнівського самоврядування. Формувати вміння бачити прекрасне у природі, творах мистецтв, в людських взаєминах діти навчатимуться на гуртках художньо-естетичного циклу та гуртку «Юні друзі природи». Буде приділено увагу щодо виховання свідомої дисципліни, бережливого ставлення до державного і власного майна. Навчатимуть методам підтримки доброго здоров’я, особистої гігієни.

Прилучатимуть учнів до скарбів української народної творчості.

До виховання учнів якомога ширше залучатимуться батьки, громадськість.

Місяць

Тема

Хто відповідає

Вересень

 1. Свято Першого Дзвоника. Урочиста лінійка.

 2. День знань – перший урок.

 3. Звітно-виборчі збори по класах.

 4. Підготовка і проведення загальношкільних зборів. Вибір учкому (шкільного активу).

 5. Запис до шкільних гуртків.

 6. Створення екологічних трудових десантів.

 7. Білоцерківщині - 81

 8. Провести бесіди на правову тематику

 9. Конкурс малюнку «Моє рідне місто»

 10. Бесіди по класах про шкідливість куріння, вживання алкоголю та наркотиків.

 11. Організація тематичної лінійки «Бабин Яр».

 12. Осіння спартакіада.

 13. Тиждень шкільної бібліотеки

 14. Відзначення всесвітнього дня бібліотекаря.

Кусак А.М. Кусак Д. І.

Класні керівники, класоводи

Класні керівники,класоводи

Кусак А.М.


Вчителі-предметники

Синиця В.М.

Кусак Д. І.

Класні керівники, класоводи

Кусак А.М.

Класні керівники


Кусак Д. І.

Мацюк С.М.

Кусак Д.І.

Кусак Д.І.

Жовтень

 1. Випуск святкових газет, плакатів, присвячених Дню вчителя.

 2. Вшанування ветеранів з приводу 67 річниці визволення України від німецько-фашистських окупантів. «Джерело пам’яті»

 3. «День птаха»

 4. Класні години присвячені 67 річниці визволення України

 5. Прийом учнів 1 і 2 класу до дитячої організації «Сонях»

 6. Взяти участь у конкурсі декоративно-вжиткового мистецтва

 7. Екскурсії в кімнату побуту українського народу

 8. «Парад квітів»

 9. Посвята в читачі учнів 1 та 2 класів

 10. День здоров’я

 11. Відзначення 77 роковини пам’яті жертв голодомору в Україні

 12. Прийняти участь у районному конкурсі екологічної статті «Осінні вогнища»

 13. Участь у акції «Передамо нащадкам наш скарб - рідну мову»

 14. Анкетування учнів 9 класу «Ви і ваші вчителі»

 15. Зустріч із представниками правоохоронних служб

 16. Тиждень фізики

Кусак А.М.

Кусак Д.І.


Синиця В.М.

Класні керівники

Кусак А. М.

Кусак А. М.

Кусак Д. І., класоводи

Синиця В.М.

Кусак Д. І.

Мацюк С.М.

Кусак Д. І.

Синиця В.М.


Онокова Л. В.

Кусак Д.І.

Панчук Г.В.

Олексієнко Л.С.

Листопад

 1. Відзначення 67 річниці визволення Києва

 2. Декада рідної мови

 3. Прийняти участь у конкурсі «Я громадянин України. Україна – мій рідний дім»

 4. Прийняти участь у конкурсі дитячої художньої творчості «Моя веселкова Україна»

 5. Прийняти участь у районному конкурсі «Наші надії»

 6. Прийняти участь у районному конкурсі «Київщина співуча».

 7. Прийняти участь у міжнародному дитячому конкурсі з української мови ім. П. Яцика

 8. День української писемності

 9. Анкетування учнів 8 класу «Чому я навчаюся»

 10. Організація виставки-конкурсу «Моя земля – земля моїх батьків»

 11. 26 листопада – День пам’яті жертв голодомору та репресій

 12. Тиждень англійської мови

Кусак Д. І.

Онокова Л. В.

Кусак Д. І.


Королюк О. В.,Льохіна Н.В.


Королюк О. В., Льохіна Н.В.

Королюк О. В.


Онокова Л. В.

Онокова Л. В., Кусак Д.І.

Синиця В. М.

Кусак А.М.

Кусак Д. І.

Льохіна Н.В.

Грудень

 1. Організація тематичної лінійки до всесвітньог дня боротьби зі СНІДом.

 2. Місячник педагогічної майстерності.

 3. Тиждень історії та права

 4. Свято Андрія

 5. Прийняти участь в акції «Збережи ялинку».

 6. Участь у історико-географічній експедиції «Сто чудес світу».

 7. Відзначення всесвітнього дня прав людини .

 8. Участь у конкурсі «Парки – легені міст і сіл»

 9. Прийняти участь у фольклорному фестивалі «З народного джерела».

 10. Прем’єра драматичного гуртка «Ліра»

 11. День Святого Миколая.

 12. Робота майстерні Діда Мороза.

 13. Новорічні свята по класах

Синиця В. М.

Якушенко Н. В.

Кусак Д. І.

Бойко Т. В.

Синиця В. М.

Погоріла А.М.

Кусак Д. І.

Синиця В. М.


Курінна А. Т.

Новацька О.М.

Кусак А. М.

Класні керівники

Січень

 1. Організація виставки «Зимова фантазія»

 2. Святкування 68 річниці визволення Київщини від фашистської окупації

 3. Усний журнал «Народний календар»

 4. Бесіди по класах та анкетування «Шкідливість вживання алкоголю, наркотиків та куріння».

 5. Тиждень математики

 6. Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої».

Кусак А. М.

Кусак Д.І.

Кусак Д. І.

Класні керівники


Королюк В. М.

Онокова Л. В.,Кусак А.М.

Лютий

 1. Конкурсна програма «День Святого Валентина».

 2. Участь у конкурсі «Вірю в майбутнє твоє, Україно»

 3. Учать в конкурсі «Природа очима дітей»

 4. Зустріч з представниками правоохоронних служб

 5. Організація акції «Птахи взимку»

 6. День захисників Вітчизни «сильні, спритні, сміливі»

 7. Тиждень образотворчого мистецтва.

 8. Правова декада

Льохіна Н. В.


Кусак А.М.

Кусак Д.І. Панчук Г.В.

Синиця В. М.

Мацюк С. М.

Кусак А. М.

Кусак Д. І.

Березень

 1. Свято жінки

 2. Виготовлення вітальних листівок та подарунки мамам

 3. Організація заходів до Шевченківських днів

 • Виставка малюнків

 • Виставка літератури

 • Вікторина «Чи знаєш ти життя і творчість Т.Г. Шевченка?»

 1. «Ой весна, красна». Свято веснянок, гаївок

 2. Конкурс малюнку «Весняні квіти»

 3. Участь у конкурсі «Обдарованість. Знахідки освітян»

 4. День театру

Королюк О.В.

Класні керівники, класоводи


Кусак А. М.

Кусак Д. І.

Онокова Л. В.

Німенко Ю. О.

Кусак А.М.

Якушенко Н. І.

Курінна А.Т.

Квітень

 1. День сміху

 2. Декада охорони природи і довкілля

 3. Конкурс на краще озеленення класу

 4. Прийняття участь в акції «Здоров’я людини і довкілля»

 5. Тематична лінійка «День космонавтики»

 6. Оформлення виставки дитячого малюнку «Палаючі роки»

 7. Оформлення виставки літератури до 67-ї річниці Великої Перемоги

 8. Участь у відзначенні Всесвітнього Дня книги

 9. Свято писанки

 10. Шкільна спартакіада на честь Дня Перемоги

 11. «Дзвони Чорнобиля». Радіогазета

Кусак А.М. Панчук Г.В.

Синиця В. М.

Зав.кабінетами

Синиця В.М.

Олексієнко Л.С.

Кусак А.М.

Кусак Д. І.

Кусак Д. І. Онокова Л. В.

Кусак А. М.

Мацюк С.М.

Погоріла А.М.

Травень

 1. «Земний уклін Вам, ветерани». Свято до Дня Перемоги

 2. День матері. Свята по класах

 3. Свято Букваря

 4. Загальношкільні звітні збори

 5. Участь у районному конкурсі «Дивограй» 1. Свято останнього дзвоника

 2. Випускний вечір

Королюк В. М. Кусак Д.І.

Класні керівники, класоводи

Бойко Т.В.

Кусак А.М.

Кусак А. М. Льохіна Н.В. Королюк О.В.

Кусак А.М.

Кусак Д. І.Похожие:

А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconНаказ №13 Про підсумки районного етапу
На районний етап конкурсу було надано 14 робіт учнів з 8 шкіл району: Валуйської зош №1, Валуйської зош №2, Вільхівської зош, Петрівської...
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconНаказ №32 Відповідно до наказу відділу освіти Якимівської районної державної
Якимівської зош №3, Великотернівської зош, Володимирівської зош, Вовчанської зош, Горьківської зош, Новоданилівської зош, Розівської...
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconКозян Євдокія Дмитрівна Вчитель математики Перещепинська зош №2 Новомосковський р-н Орлівщинська зош черкаська зош знаменівська зош гвардійська зош конструктор урок
Тематика вивчення, впровадження кращого досвіду роботи вчителів району, області, України
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconДокументи
1. /озернянська ЗОШ _-___/Untitled7.doc
2. /озернянська...

А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів географії та економіки на 2012-2013 навчальний рік
Для вирішення цих завдань протягом навчального року було проведено три засідання методичного об’єднання, два семінари-практикуми...
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconПро результати щорічного конкурсу на кращу організацію і проведення Тижня права та Всеукраїнського тижня права у загальноосвітніх навчальних закладах району
Зош і-іііст., Кам’янської зош і-іііст.,Мар’є-Дмитрівської зош і-іііст., Софіївської зош і-іііст.№1, Миколаївської зош і-іііст., Мар’ївської...
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconДовідка про стан виховної роботи Золотоношківської зош І-ІІІ ступенів в практику виховної роботи впроваджуються продуктивні ідеї О. А. Захаренка: 1
Проведено І районні туристичні змагання шкіл Драбівського району під час літнього оздоровлення
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconПлан виховної роботи класного керівника зош №53 (II семестр 2011-2012 року)
Заходи з формування здорового способу життя, запобігання травматизму. Спортивно-оздоровча робота
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconПротокол № від 2011р протокол № від 2011р
Організувати визначення ювілейних дат, річниць видатних діячів України та світу, проводити про них бесіди, випускати стіннівки
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconПротокол засідання Т. П. Мельник методичної ради рмк від 14. 09. 2012р. №2 голова методичної ради С. В. Біла
Грем’яцької зош І-ІІІ ст., Мих. Слобідської зош І-ІІ ст., Бучківської зош І-ІІ ст., Кам. Слобідської зош І-ІІІ ст
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа iconСклад журі ІІ (міського) етапу Всеукраїнської олімпіади з математики
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы