3. Вибіру структури в режимі роботи школи icon

3. Вибіру структури в режимі роботи школи

Название3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Дата конвертации06.10.2012
Размер134,12 Kb.
ТипДокументы
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»


В С Т У П


Діяльність школи як загальноосвітнього навчального закладу на сучасному етапі пов`язана з організацією навчально-виховного процесу на високому науково-методичному рівні, створенням умов для ефективного навчання вихованців і роботи педагогічного колективу школи.

Змінюються цільові установки життєдіяльності, і ці зміни значно впливають на школу, і в сучасних умовах, коли відбувається переоцінка цінностей, школа повинна розвиватись, як суцільне середовище, і розвивати кожну дитину, відкривати її . Тому сьогодні актуальними залишаються питання з :

1.Вивчення освітніх потреб учнів, бажань батьків, можливостей педагогічного колективу працювати творчо в нових соціально-економічних умовах;

2. Визначення стратегічної мети діяльності школи у відповідності з нормативно-правовою базою;

3.Вибіру структури в режимі роботи школи;

4.Визначення пріоритетних напрямків діяльності педагогічного колективу;

5.Створення і розвитку відповідної навчально-матеріальної бази школи, яка дозволяє реалізувати стратегічну мету діяльності школи.

Інноваційний підхід до управління передбачає наявність такої управлінської системи, яка була б спрямована безпосередньо на розвиток особистості, стимулювала творчість, самостійність, самопізнання кожного члена колективу Найкраще реалізується інноваційний підхід через особистісно- орієнтоване

управління .Визначено загальні ознаки особистісно-орієнтованого управління:

-Стійкий, морально-здоровий мікроклімат в школі.

-Високий рівень активності і зацікавленості учасників навчально-виховного процесу.

-Довіра, взаємоповага, стабільність в колективі, відсутність напруженості.

-Готовність членів колективу приймати рішення та нести за них відповідальність.

-Прагнення учасників навчально-виховного процесу до саморозвитку, творчості, прояву ініціативи.

-Уміння досягати поставленої мети та виконувати стратегічні завдання.

-Самоуправління учасників навчально-виховного процесу на відповідних управлінських рішеннях.

При особистісно-орієнтованому управлінні приоритетними завданнями є:

-Налагоджувати і постійно підтримувати доброзичливі взаємини з учителями, учнями, батьками, громадськими організаціями.

-Провідне місце відводиться створенню реальних умов для творчої роботи й розкриття здібностей кожного члену колективу.

-Оперативно надається допомога членам колективу в подоланні труднощів.

-Запобігати ділення членів колективу на “кращих” і “гірших”, консолідувати сили всіх і кожного зокрема на постійне вдосконалення навчально-виховної роботи.

-Усіляко стимулювати висококваліфікованих вчителів і працювати над вдосконаленням їхньої педмайстерності.

-Проявляти постійну чуйність і турботу про побутові умови членів колективу.

-Проявляти високу вимогливість до себе.

Результати запровадження особистісно-орієнтованого управління:

-зросла потреба в самоосвіті педагогів та розробці нової системи заходів,

що сприяють підвищенню рівня професійної майстерності ;

-навчально-виховний процес характеризується вищим освітнім рівнем.

Сформовано працездатний колектив педагогів з високим творчим потенціалом Всього у школі 13 вчителів. 9 з них мають вищу кваліфікаційну категорію,

1-першу, 5 – звання “Старший учитель”, 1-“Вчитель-методист”, 5 відмінників освіти України .У колективі панує така атмосфера, яка дає можливість кожному члену колективу розкрити свої творчі здібності, використати потенціальні можливості.

Результати атестації педагогічних кадрів показали, що методична робота виконала свою стимулюючу роль.

Так, вчитель світової літератури Курінна А. Т.,вчитель початкових класів Якушенко Н.І., вчитель фізичної культури Гоц М.М. підтвердили кваліфікаційну категорію « спеціаліст вищої категорії», а вчитель початкових класів Німенко Ю.О. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

Підсумкова педагогічна рада відмітила ефективну роботу методичного об`єднання вчителів – предметників. Як результат, учні показали кращі знання на районних предметних олімпіадах.

ПЕРЕМОЖЦІ , ПРИЗЕРИ ІІ ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД ТА КОНКУРСУ

ім.ПЕТРА ЯЦИКАПрізвище учня

клас

Олімпіада,конкурс

місце

Прізвище вчителя,який підготував учня

Ситнікова Юлія

8

ім.Петра Яцика

3

Онокова Лариса Володимирівна

Ситнікова Юлія

8

Українська мова3

Онокова Лариса Володимирівна

Ситнікова

Юлія

8

Англійська мова

1

Льохіна Наталія Віталіївна

Петраченко

Єлізавета

7

Образотворче мистецтво

3

Донченко Світлана ГригорівнаСПОРТСМЕНИ ШКОЛИ ВИБОРОЛИ

1 МІСЦЕ по результатах спартакіади за 2011 рік.


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ УЧНІВ ШКОЛИ В МАНПрізвище учня, який приймав участь в МАН

клас

секція

місце по

району

Прізвище вчителя, який підготував учня

Ситнікова Юлія

9

Англійська мова

1

Льохіна Наталія Віталіївна
Для вирішення завдань навчально – виховного процесу, з метою систематизації методичної роботи з учителями і реалізації проблеми

« Технологія використання рівневої диференціації» були затверджені такі форми методичної роботи:

КОЛЕКТИВНІ:

**педагогічні ради; **предметні тижні»; **педагогічні читання; **практичні семінари.

ГРУПОВІ:

**методичне об`єднання вчителів-предметників (керівник Королюк О.В.);

**творча лабораторія вчителів початкової школи (керівник Бойко Т.В.);

**методичне об`єднання класних керівників «Світлиця» (керівник Онокова Л.В.);

** семінари – практикуми; ** районні предметні семінари.

ІНДИВІДУАЛЬНІ:

**методичні консультації-співбесіди; ** аналіз уроків; **самоосвіта; **атестація;

**курсове підвищення кваліфікації; ** взаємовідвідування.

В основу методичної роботи покладено три компонента:

-Підвищення рівня методичної підготовки вчителя, ерудиція, культура спілкування.

-Ріст професійної майстерності.

-Розширення світогляду вчителя.

У змісті методичної роботи відбивалися питання, які пов`язані з проблемою школи, з тими питаннями, по яких необхідна допомога. Запорукою успіху методичної роботи є використання нетрадиційних форм роботи: ярмарок педагогічної творчості, проблемні семінари, навчальні семінари та педагогічні конкурси.

Досягненням педагогічного колективу є активізація співпраці з батьками учнів. Проведення анкетування батьків дало змогу вчителям чітко визначити їх запит на освіту дітей, вивчити основні проблеми, які хвилюють батьків у вихованні дітей, інші питання організації навчально-виховного процесу .Тепер на загальних батьківських зборах постійно працює батьківський лекторій, до роботи якого запрошуються лікарі, працівники правоохоронних органів, досвідчені педагоги. Отже, батьки отримують педагогічні знання, краще розуміють проблеми виховання.

Відчутно зріс рівень педагогічної майстерності учителів. Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально методичну освіту вчителів, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів. Під час проведення атестації приділяється увага вивченню і оцінюванню діяльності педпрацівників, рівня професіоналізму та результативності навчання, виховної роботи педагога. Одним із складових проведення атестації в школі є шкільний план проведення атестації, індивідуальні плани вчителів з підготовки та участі в атестації, звіт учителя на робочому місці та комплексний аналіз адміністрації школи роботи вчителя. В кінці атестаційного періода вчителі проводять творчі звіти, виставку своїх напрацювань і надають власний самоаналіз своєї роботи.

Базові управлінські процеси (планування, організація та контроль), стали ефективнішими за сприятливого психологічного клімату, оскільки він дає керівникові можливість забезпечити більш ґрунтовне розуміння членами колективу основних цілей (на етапі планування), швидку мобілізацію колективу на їх виконання ( на етапі організації) та здійснення оперативної звітності (на етапі контролю).Це, свою чергу, сприяє прийняттю керівником адекватних управлінських рішень, ефективнішому діловому спілкуванню.

Задоволеність працею в колективі-це показник, який відображає загальне благополуччя та неблагополуччя стану особистості в колективі. Вона включає в собі оцінку інтересу до виконуваної роботи, задоволеності взаєминами з колегами та колективом, рівень домагань в професійній діяльності, задоволеність умовами та організацією праці. Відомо, що високий професійний рівень педагога залежить не тільки від глибоких знань предмета, творчої майстерності, а й від почуття задоволеності і радості, від емоційного стану вчителя. Для цього формуються в колективі якості і риси особистості , як талант доброти , потребу в служінні людям, радість самовіддачі. Це досягається теплим, гуманним ставленням до членів колективу, емоційними міжособистісними стосунками в колективі. Багато залежить від чітко спланованої організованої праці, від правильного розкладу занять, від економного витрачання часу вчителя, від чистоти і порядку в школі. На це щоденно звертається увага.

В школі не розділяються проблеми навчання і виховання, а розглядаються у взаємозв`язку . Члени педагогічного колективу переконані, що процес виховання-це

система організації життя шкільного колективу, коли люди самі знають, коли, що і як їм зробити, коли є взаємна повага і взаємовимогливість.

Всі учні школи забезпечені гарячим харчуванням.

Здійснюється діагностування психічного розвитку учнів. Проводиться медичне обстеження вчителів, учнів і працівників школи. На основі досліджень створено банк даних про здоров`я, психічний, фізичний розвиток учнів та їх соціальний статус. Вчителями школи та медсестрою проводяться бесіди, ігри, вікторини, зустрічі з метою збереження життя дітей, попередження дитячого травматизму, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та куріння. На високому рівні процес оздоровлення учнів. В 2010 – 2011 навчальному році путівки в санаторії отримали всі учні, які стоять на диспансерному обліку.

Поряд з успіхами є факти незадовільного стану у роботі з учнями, які слабо встигають; необхідно більш плідно працювати з обдарованими дітьми. Вимагає удосконалення процес співробітництва вчителя і учня на де-яких уроках,

процес співробітництва з батьками учнів.

Мали місце порушення правил ведення шкільної документації ( класні журнали)

( Драбенко М.Г., Льохіна Н.В., Синиця В.М., Гоц М.М.)

В минулому році педагогічний колектив школи працював над удосконаленням навчально-виховного процесу з використанням нових технологій згідно з методичною проблемою “ Технологія використання рівневої диференціації»

Джерелами для визначення форм і методів виконання цих завдань були: Державна національна програма “Освіта”, Закон України “Про освіту”, Концепція 12– річної школи.

Виходячи з документів про освіту, вчителі школи використовували методичну літературу, досвід роботи окремих вчителів, втілювали в практику елементи нових технологій, сприяли у вихованні дітей національної свідомості, любові до рідної мови, країни, утвердженню принципів загальнолюдських норм.

У2011 – 2012 навчальному році педагогічний колектив школи працюватиме над науково-методичною проблемою: « Модернізація навчально – виховного процесу в контексті вимог державних документів з питань освіти»

В роботі над науково-методичною проблемою педколективу необхідно вирішити такі питання:

* Забезпечити розуміння кожним вчителем суті проблеми. У цьому велика роль належить методичним об`єднанням, які повинні організовувати заслуховування і обговорювання доповідей відповідного змісту, спрямовувати самоосвіту своїх членів таким чином, щоб кожен з них до змісту своєї самоосвіти включив вивчення і розуміння загально шкільної науково-методичної проблеми.

*Підготувати членів методичного об`єднання до вирішення проблеми у своїй роботі, озброївши їх новими уміннями і навичками.

Це сприятиме:

а) вихованню у школярів інтересу до навчання, свідомої дисципліни, самостійності через творчий характер науково-виховного процесу, його індивідуалізацію та диференціацію;

б) розвитку здібностей учнів через різні види нестандартних ситуацій;

в) посиленню індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень;

г) спрямуванню роботи класних керівників на розвиток особистості з метою здійснення індивідуально-диференційованого та особистісно-орієнтованого навчання через використання інтерактивних методів навчання і виховання в школі;

д) розвитку співробітництва з батьками і громадськістю у вихованні кожної дитини;

е) удосконаленню внутрішкільного управління навчально-виховним процесом;

є) в цілому модернізації навчально – виховного процесу в контексті вимог державних документів з питань освіти.

Педагогічний колектив школи, опрацювавши літературні джерела, проаналізувавши власний педагогічний досвід, розробив систему виховної роботи, яка зорієнтована на особистість.

Виховна система школи – спосіб життя шкільного колективу, всі компоненти якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціювання досягнення заданого результату – певних меж розвитку і моральних якостей особистості.

Система забезпечує єдність і взаємозв’язок планування, організації й аналізу діяльності, виховних зусиль педагогічного й учнівського колективів, сім’ї і громадськості.

МЕТА ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ШКОЛИ – забезпечити для учня можливість свідомого вибору лінії життя, позиції, погляду на світ. Саме на основі свідомого і самостійного вибору світогляд школяра може бути стійким і відкритим для всього нового і розумного, що відповідає реальній дійсності.

В умовах демократизації школи – найголовніше дати учням змогу розкрити себе, осмислити проблеми свого «Я». Тому, важливою функцією виховання є розвиток у школярів здатності до самовизначення, вміння самостійно виробляти переконання, принципи своєї діяльності і поведінки. Розв’язання проблеми вимагає чіткої тактики виховання.

ПРИНЦИПИ ОСОБИСТІСНО - ОРІЄНТОВАНОГО ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ:

1. Створення емоційно збагачених виховних ситуацій ( дитина свідомо сприймає вимоги моральних норм.)

2. Особистісне розвиваюче спілкування ( учень + учитель)

3. Використання співпереживання як психологічного механізму виховання.

4. Систематичн6ий аналіз вихованцем власних і чужих вчинків.


Технології підходів до виховання:

1. Колективно творчі справи ( задіяний кожен член колективу).

2. Функціональний ( від діагностики до корекції).

3. Програмно – цільовий ( визначення чіткої мети і проектування кроків до її досягнення. Аналогічно системному підходу).

4. Педагогічна підтримка дитини в системі освіти ( індивідуальне вирішення проблеми кожної дитини. Індивідуалізація будь – якої справи).


Впроваджуються інноваційні технології :

1. Системний: проектування цілісної системи, яка б забезпечувала розвиток дитини від 1 до 9 класу.

2. Особистісно – орієнтований : врахування особливостей кожної дитини при аудіюванні її в колективній діяльності.

3. Проводяться факультативні заняття за міжнародною програмою «Майбутнє починається сьогодні » (Льохіна Н.В.)

Зміст виховної роботи в школі:

Основою, на якій ґрунтується і розкривається зміст виховного процесу в школі, є культура в різних її виявах:

** культура знань; ** культура творчої діяльності; культура почуттів і спілкування;

** культура самовизначення.

Акцент на таких аспектах допомагає педагогам школи забезпечити учням гармонію з собою, з іншими людьми, природою діяльності людини в системі нових відносин.

В школі здійснюється чітке конкретне планування виховної роботи, що забезпечує цілеспрямоване функціювання всіх підрозділів, створює умови для організованої роботи учнівського колективу, раціонального використання часу та інших можливостей.

Проведена робота над вивченням та складанням соціального паспорту кожного класу, школи, створення банку даних про дітей – сиріт, напівсиріт, дітей під опікою, інвалідів, з багатодітних сімей, схильних до правопорушень, виявленням та поставленням на внутрішкільний контроль неблагонадійні сім’ї.

Вивчався стан роботи з обдарованими дітьми та надавалася консультативна допомога учасникам навчально-виховного процесу.

Аналізувалася проблема збереження здоров’я дітей, складено перспективний план оздоровлення учнів, перевірено їхній диспансерний облік.

Вивчено психологічний клімат та рівень адаптації учнів 2 та 5 класів, вивчалися здібності та нахили дітей, проведено відповідні тестування.

Щорічно вивчається питання зайнятості учнів у гуртках та секціях та поза навчальних закладах методом анкетування.

Учні залучалися до підготовки та проведення шкільних, районних та обласних олімпіад, святкових програм, концертів та різноманітних заходів. Створена нова база обдарованості учнів школи.

Організація життя класного та шкільного учнівських колективів забезпечується через систему самоврядування, правил та традицій спілкування.

Колективна творчість дітей забезпечує досягнення цілей і завдань виховання. Зміст її спрямований на розвиток інтелектуальної, трудової, демократичної, естетичної, фізичної, суспільно-гуманістичної, політичної культури.

Активізація всіх видів діяльності спонукає учнів до самоосвітньої роботи, самопізнання та самовизначення.

У виховну роботу школи щороку впроваджується психодіагностика.


Відповідно до плану, проводилась просвітницька робота з батьками, щодо створення умов для навчання, виховання та розвитку неповнолітніх, відбувалося відвідування сімей учнів школи з метою виявлення психологічного клімату в деяких родинах та умов проживання та ознайомлення дітей пільгових категорій та членів їх сімей із нормативно – правовими документами, які забезпечують їх соціальний захист. Надавались консультації батькам щодо виховання дитини в сім’ї,

щодо вікових особливостей підлітків та шляхів подолання кризи підліткового віку.

Протягом року проводилися заходи по реалізації районних та обласних програм.

Випускалися інформаційні вісники, газети, плакати, оформлювалися виставки.

Існує програма психолого – педагогічного всеобучу батьків, все відображено в плані роботи школи.

В школі створено гуртки :

** декоративно – прикладного мистецтва ( Кусак А.М.)

** еколого-природничий ( Синиця В.М.)

** танцювальний ( Льохіна Н.В.)

** вокальний (Королюк О.В.)

** спортивні секції ( Мацюк С.М.)

** предметні

Учні школи з задоволення відвідують гуртки за своїми вподобаннями.

Вчителі школи розуміють, що вчитель не просто навчає чи виховує, він формує світосприйняття, світорозуміння, волю, поняття моральності і краси, формує духовно інтелектуальну творчу особистість, адаптовану до нових умов, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює досвід попередніх поколінь, виробляючи свій власний.Похожие:

3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconПояснювальна записка до структури методичної роботи загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 ім. І. Я. Франка м. Горохів на 2012/13 н р
У цьому навчальному році педколектив школи продовжуватиме працюватиме над таким проблемним питанням
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconОсновні завдання методичної роботи на 2011-2012 навчальний рік
Виходячи з вищесказаного в 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив закладу буде працювати над проблемою: «Творче життя особистості...
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconПлан роботи на літній період укладається з дотриманням загальної структури річного плану роботи дошкільного навчального закладу. У ньому висвітлюються
Надсилаємо інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconПлан роботи Шкільного Містечка І семестр № п/п План роботи
Визначення структури апарату на навчальний рік. Розподіл обов’язків між членами апарату
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconЗаступнику директора школи з виховної роботи алгорит м дій щодо підготовки та проведення весняних канікул
Взяти участь в адміністративній нараді для обговорення плану роботи школи під час канікул
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconАналіз виховної роботи школи за 2010/2011 навчальний рік Згідно річного плану роботи школи та на виконання І реалізацію Законів України „Про освіту”
Виховання культури поведінки учнів”, „Сучасні підходи до організації виховної роботи в школі”, які використовують класні керівники...
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconПоложення про методичний кабінет Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області
Методичний кабінет школи є організуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Діяльність методичного кабінету визначається...
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconМодель соціально орієнтованої освіти хсш №134 Аналіз результатів роботи школи виявив наступні проблеми
Адміністрація школи й педагогічний колектив майбутнє школи визначили в реалізації наступних аспектів
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
3. Вибіру структури в режимі роботи школи iconТема: Повторення вивченого у 5 класі
Розвивати логічне мислення, пізнавальну активність, вміння працювати в заданому режимі, вміння поопераційного контролю навчальної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы