Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" icon

Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"

НазваниеНаказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
Дата конвертации06.10.2012
Размер97,9 Kb.
ТипНаказ
1. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я по Intel.docx
2. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про вчител_в, що атестуються.doc
3. /Узин 5 Портфол_о/_нформац_я про ол_мп_ади.doc
4. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка методичнох роботи.doc
5. /Узин 5 Портфол_о/В_зитка школи.DOC
6. /Узин 5 Портфол_о/Динам_ка як_сного складу педпрац_вник_в.doc
7. /Узин 5 Портфол_о/Ол_мп_ади ( д_аграма).doc
8. /Узин 5 Портфол_о/Орган_зац_я методичнох роботи 2011-2012 н.р..doc
9. /Узин 5 Портфол_о/ПЕРЕЛ_К ЗАС_ДАНЬ ПЕДАГОГ_ЧНИХ РАД.doc
10. /Узин 5 Портфол_о/План роботи з обдарованими.docx
11. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про банк програм.doc
12. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/_нформац_я про кадрове забезпечення вар_ат.ч..doc
13. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/Навчальний план 2011-2012.doc
14. /Узин 5 Портфол_о/Робочий навчальний план 2011-2012/ПЛАН екскурс_й 2010-2011.doc
15. /Узин 5 Портфол_о/Структура методичнох роботи.doc
16. /Узин 5 Портфол_о/ТЕМАТИКА ЗАС_ДАНЬ ОБЄДНАННЯ ВЧИТЕЛ_В.doc
17. /Узин 5 Портфол_о/вступ _ план МО кл кер.doc
18. /Узин 5 Портфол_о/замовлення на курси.doc
19. /Узин 5 Портфол_о/концепц_я розвитку школи.doc
20. /Узин 5 Портфол_о/нагороди в портфол_о.doc
21. /Узин 5 Портфол_о/п_дсумок метод.роботи.doc
22. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2014-2015 н.р..doc
23. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/2015-2016 н.р..doc
24. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план/В С Т У П.doc
25. /Узин 5 Портфол_о/перспективний план атестац_х.doc
26. /Узин 5 Портфол_о/план вивч.передового пед.досв_ду..doc
27. /Узин 5 Портфол_о/план вих роб.docx
28. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/~$РЕСЕНЬ.doc
29. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/В С Т У П.docx
30. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Б Е Р Е З Е Н Ь.doc
31. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ВЕРЕСЕНЬ.doc
32. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Г Р У Д Е Н Ь.doc
33. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Ж О В Т Е Н Ь.doc
34. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/К В _ Т Е Н Ь.doc
35. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Л Ю Т И Й.doc
36. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЛИСТОПАД.doc
37. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/С _ Ч Е Н Ь.doc
38. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/Т Р А В Е Н Ь.doc
39. /Узин 5 Портфол_о/план роботи школи пом_сячний/план роботи школи пом_сячний/ЧЕРВЕНЬ.doc
40. /Узин 5 Портфол_о/розклад 2011-2012.doc
41. /Узин 5 Портфол_о/як_сний склад пед. прац_вник_в.doc
Інформаці я узинської зош І – ІІ ст.№5 щодо проведення навчання за програмою Intel
Методичні рекомендації щодо використання тестових завдань на уроках української мови та літератури
Інформаці я узинської зош І – ІІ ступенів №5 «Про участь школи у Всеукраїнських олімпіадах»
Узинська Загальноосвітня
1928 Директор школи – Курінна Алла Тимофіївна
Якісного складу педагогічних працівників по узинській зош І-ІІ ступенів №5
Участь команд Узинської зош І-ІІ ступенів у Всеукраїнських олімпіадах
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 " Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\році"
2. Про завдання на 2011 – 2012 навчальний рік. Затвердження плану роботи школи
В білоцерківський рво інформація до банку даних вчителів, які працюють з обдарованими дітьми по Узинській зош І-ІІ ступенів №5
Форма реалізації
Інформація по Узинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №5 про кадрове забезпечення викладання предметів варіативної частини навчального плану у 2011-2012 навчальному році Назва предмета
Протокол №1 від 30. 08. 2011 Білоцерківської рда голова ради Т. В. Бойко А. В. Литвин погоджено
Урок -екскурсія «Будь рослинам другом!»
Педагогічна рада
Положення про атестацію педагогічних працівників України Курінна А. Т. Обговорення рекомендацій серпневих секційних засідань. Онокова Л. В. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік. Королюк О. В
Серед основних завдань школи є виховання підростаючого покоління. Поруч із батьками вчитель несе відповідальність за виховання дитини
Узинської зош І-ІІ ступенів №5 на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2011-2012 н р
Концепція розвитку школи узинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №5 на 2008 2012 роки вступ. Дана Концепція розроблена
Прізвище, ім.`я та по батькові педпрацівника
Наказ №5 01. 06. 2011 року №30 «Про підсумки методичної роботи за 2010- 2011 н\рік»
Дата проведення Відповідальний
2015 – 2016 навчальний рік Науково методична проблема: «технологія рівневої диференціації»
В основу методичної роботи покладено три компоненти
Перспективнийпла н
**план роботи шкільного методичного об`єднання
А. Т. Курінна 2011р. 2011р. План виховної роботи Узинської зош І іі ст. №5 Узинська зош I ii ст. №5 протягом кількох років працює за такими виховними программа
3. Вибіру структури в режимі роботи школи
Березен ь
Рішення 1
«Кодекс честі сім`ї»
Інструктаж по веденню класних журналів
Налу по дотриманню
Практикум по темі. 23/02 день захисника вітчизни
Діагностування педагогічного досвіду вчителів
Інструктажу по дотриманню
Травен ь
Червень, липень, серпень соціальний захист
Розклад урок
Узинської зош І іі ст. №5 «Про якісний склад педагогічних працівників школи»

НАКАЗ
О6.06.2011 року №31

ПО УЗИНСЬКІЙ ЗОШ 1 – 11 ступенів №5


“ Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 – 2012 н\році”


Педагогічний колектив школи у 2010 – 2011 навчальному році працював над удосконаленням навчально-виховного процесу з використанням нових технологій згідно з науково-методичною проблемою «Технологія використання рівневої диференціації».

У роботі над науково – методичною проблемою коллектив вирішував такі питання :

** Забезпечення розуміння кожним вчителем суті проблеми. У цьому велика роль належала методичним об’єднанням, які організовували заслуховування і обговорювання доповідей відповідного змісту, спрямовували самоосвіту своїх членів таким чином, щоб кожен з них до змісту своєї самоосвіти включав вивчення і розуміння загальношкільної науково – методичної проблеми.

** Підготовка членів методичного об’єднання до вирішення проблеми у своїй роботі, озброєння їх новими уміннями і навичками.

Це сприяло : а) вихованню у школярів інтересу до навчання, свідомої дисципліни, самостійності через творчий характер науково – виховного процесу, його індивідуалізації та диференціації; б) розвитку здібностей учнів через різні види нестандартних ситуацій;

в) посилення індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень;

г) спрямування роботи класних керівників на розвиток особистості з метою здійснення модульно – розвиваючого навчання; д) розвитку співробітництва з батьками і громадськістю у вихованні кожної дитини; е) удосконаленню внутрішкільного управління навчально – виховним процессом.

Базові управлінськи процеси ( планування, організація та контроль) стали ефективнішими за сприятливого педагогічного клімату, оскільки він дає керівникові можливість забезпечити більш грунтовне розуміння членами коллективу основних цілей ( на етапі планування), швидку мобілізацію коллективу на їх виконання ( на етапі організації) та здійснення оперативної звітності ( на етапі контролю). Це, в свою чергу, сприяло прийняттю коллективом адекватних управлінських рішень, ефективнішому діловому спілкуванню.

Задоволеність працею в колективі – це показник, який відображає загальне благополуччя та неблагополуччя стану особистості в колективі. Вона включає в собі оцінку інтересу до виконуваної роботи, задоволеності взаєминами з коллегами та коллективом, рівень домагань в професійній діяльності, задоволеність умовами та організацією праці. Відомо, що високий професійний рівень педагога залежить не тільки від глибоких знань предмета, творчої майстерності, а й від почуття задоволеності й радості, від емоційного стану вчителя. Для цього формуються в колективі якості та риси особистості, як талант доброти, потреба в служінні людям, радість самовіддачі. Це досягається теплим, гуманним ставленням до членів коллективу, емоційними міжосбистісними стосунками в колективі. Багато залежить від чітко спланованої організованої праці, від правильного розкладу занять, від економного витрачання часу вчителя, від чистоти і порядку в школі.

На це щоденно звертається увага.

У школі не розділяються проблеми навчання і виховання, а розглядаються у взаємозв’язку. Члени педагогічного коллективу переконані, що процесс виховання – це система організації життя шкільного колективу, коли люди самі знають, коли, що і як їм зробити, коли є взаємна повага і взаємна вимогливість.

Достатній рівень з навчальних досягнень учнів підтвердили результати шкільних та районних предметних олімпіад, результати контрольних робіт, директорських та РМК. Особливо високих результатів у навчані та вихованні учнів досягли: Донченко С.Г., Онокова Л.В., Курінна А.Т., Льохіна Н.В., Королюк О.В., Гоц М.М., Синиця В.М.

Рівень педагогічної майстерності протягом навчального року значно зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрована навколо науково-методичної роботи по темі « Технологія використання рівневої диференціації». Робота над науково – методичною проблемою активізувала методичну діяльність кожного вчителя, сприяла підвищенню рівня його науково – методичної підготовки, стала поштовхом для пошуку нових форм функціональних структур по підготовці вчителів в загально – методичному, в психолого – методичному та науково – теоретичному аспектах.

Відчутно зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Цьому сприяла система атестації педагогічних кадрів, яка активізувала творчу діяльність, стимулювала неперервну фахову та загально - методичну освіту вчителів, підвищила їх персональну відповідальність за результати навчання і виховання учнів. Під час проведення атестації приділялася увага вивченню і оцінюванню діяльності педагогічних працівників, рівня професіоналізму та результативності навчання, виховної роботи педагога. Одним із складових проведення атестації в школі є шкільний пран проведення атестації, індивідуальні плани вчителів з підготовки та участі в атестації, звіт учителя на робочому місці та комплексний аналіз адміністрацією школи роботи вчителя. В кінці атестаційного періода вчителі провели творчі звіти, виставку своїх напрацювань і надали власний самоаналіз своєї роботи.

Результати атестації показали, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних праівників до підвищення кваліфікаційних категорій та фахової майстерності. Так, Курінна А.Т. – вчитель світової літератури, підтвердила кваліфікаційну категорію

« спеціаліст вищої категорії»,

Якушенко Н.І. – вчитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію

«спеціаліст вищої категорії» ;

Гоц М.М. . - вчитель фізичного виховання – підтвердив кваліфікаційну категорію

«спеціаліст вищої категорії» ;

Німенко Ю.О. – вчитель початкових класів підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст»

Потрібно відзначити ефективність та результативність роботи методичного об’днання вчителів – предметників ( керівник Королюк О.В.).

Значна робота проводилася з обдарованими дітьми, та дітьми, що слабо встигають. Учні школи брали активну участь в роботі МАН, в шкільних, районних та обласних предметних олімпіадах .


ПЕРЕМОЖЦІ , ПРИЗЕРИ ІІ ЕТАПУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД ТА КОНКУРСУ

ім.ПЕТРА ЯЦИКАПрізвище учня

клас

Олімпіада,конкурс

місце

Прізвище вчителя,який підготував учня

Ситнікова Юлія

8

ім.Петра Яцика

3

Онокова Лариса Володимирівна

Ситнікова Юлія

8

Українська мова3

Онокова Лариса Володимирівна

Ситнікова

Юлія

8

Англійська мова

1

Льохіна Наталія Віталіївна

Петраченко

Єлізавета

7

Образотворче мистецтво

3

Донченко Світлана ГригорівнаСПОРТСМЕНИ ШКОЛИ ВИБОРОЛИ

2 МІСЦЕ по результатах спартакіади за 2011 рік.


РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ УЧНІВ ШКОЛИ В МАНПрізвище учня, який приймав участь в МАН

клас

секція

місце по

району

Прізвище вчителя, який підготував учня

Ситнікова Юлія

9

Англійська мова

1

Льохіна Наталія ВіталіївнаДля вирішення завдань навчально – виховного процесу, з метою систематизації методичної роботи з учителями і реалізації методичної проблеми « Технологія використання

рівневої диференціації», були затверджені такі форми методичної роботи:

** колективні : педагогічні ради, предметні тижні, педагогічні читання, практичні семінари;

** групові : методичні об’єднання вчителів – предметників ( керівник Королюк О.В.),

творча група вчителів початкової школи ( керівник Бойко Т.В.);

методичне об’єднання класних керівників «Світлиця» ( керівник Кусак Д.І.);

семінари – практикуми; районні предметні семінари;

** індивідуальні : методичні консультації – співбесіди; аналіз уроків; самоосвіта; індивідуальні консультації; атестація педагогічних працівників; курсове підвищення кваліфікації; взаємовідвідування.

В основу методичної роботи в школі покладено три компонента:

** підвищення рівня методичної підготовки вчителя, ерудиція, культура спілкування;

** ріст професійної майстерності;

** розширення світогляду вчителя.

У змісті методичної роботи відбивалися питання, які пов’язані з проблемою школи, з тими питаннями, по яких необхідна допомога. Запорукою успіху методичної роботи є використання нетрадиційних форм роботи: ярмарок педагогічної творчості, проблемні семінари, навчальні семінари та педагогічні конкурси.

Вчителі школи розуміють що вчитель не просто навчає чи виховує , він формує світосприйняття, світорозуміння, волю, поняття моральності і краси, формує духовно – інтелектуальну, творчу особистість, адаптовану до нових умов, різнобічно розвинену, соціально зрілу, яка успішно засвоює досвід попередніх поколінь, виробляючи свій власний.

І всьому цьому сприяє добре налагоджена система методичної роботи в школі.

Робота над науково – методичною проблемою «Технологія використання рівневої диференціації» підійшла до кінця, хоч і не відкидається педколективом, а продовжує впроваджуватися на рівні компетентності.

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами школи, підвищення рівня та результативності методичної роботи,


Н А К А З У Ю :


  1. У 2011 – 2012 навчальному році розпочати роботу над науково – методичною проблемою

« Модернізація навчально – виховного процесу в контексті вимог державних документів з питань освіти ”, впроваджуючи такі форми роботи:

-КОЛЕКТИВНІ:

**педагогічні ради; ** предметні тижні; **педагогічні читання;

**практичні семінари.

ГРУПОВІ:

...**методичне об`єднання вчителів – предметників; (керівник Королюк О.В.)

** творча лабораторія вчителів початкової школи; ( керівник Бойко Т.В.)

**методичне об`єднання класних керівників “Світлиця”;( керівник Кусак Д.І.)

**семінари – практикуми; **районні предметні семінари;


ІНДИВІДУАЛЬНІ:

**методичні консультації-співбесіди; **аналіз уроків;

**самоосвіта; **індивідуальні консультації; **атестація;

**курсове підвищення кваліфікації; ** взаємовідвідування.

  1. Заступнику директора школи з навчально – виховної роботи Якушенко Н.І. до 1.07.2011 року організувати вибори керівників МО.

  2. Керівникам методичних об`єднань до 1.07.2011 року спланувати роботу методоб`єднань.

  3. Розробити методичні теми для вчителів, які будуть атестуватися і претендувати на підвищення кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

(Якушенко Н.І., голови МО).

  1. Організувати роботу в МАН.( Синиця В.М., Льохіна Н.В.)

  2. Прийняти участь у районному конкурсі фахової майстерності “Вчитель року”.

  3. Адміністрації школи постійно створювати необхідні умови для організації методичної роботи, надавати практичну допомогу вчителям школи.

  4. Заступнику директора школи з навчально –виховної роботи Якушенко Н.І. підготувати і провести у серпні 2011 року “круглий стіл”, за яким обговорити підсумки роботи колективу школи над науково – методичною проблемою

«Технологія рівневої диференціації» та накреслити завдання по роботі над новою науково – методичною проблемою « Модернізація навчально – виховного процесу в контексті вимог державних документів з питань освіти ».

9. З метою підвищення теоретичної, науково – методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в 2011– 2012 навчальному році на вирішення таких завдань:

**удосконалення змісту науково – методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально – культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи;

**освоєння та практичне застосування теоретичних положень загальної дидактики, методів і прийомів активізації навчальної діяльності учнів і формування в них наукового світогляду;

**створення максимально сприятливих умов для розвитку і саморозвитку вчителів і учнів через удосконалення та піднесення якості навчально – методичного забезпечення освітнього процесу;

** апробація моделі навчально – виховного процесу шляхом активного впровадження системи національної освіти та виховання через засвоєння кожною особистістю духовної спадщини рідного народу, кращих надбань світової цивілізації, поєднання високого рівня загальноосвітньої предметно – профільної підготовки і культурного рівня розвитку учнів;

**пошуки більш досконалих шляхів навчання та виховання, розвиток ініціативи та творчості вчителів на основі впровадження ППД, новаторських пошуків, поглиблення знань з проблеми навчання та виховання;

** інформатизація навчально – виховного процесу в школі;

**реалізація принципів гуманізації в навчальному процесі, принципів диференціації навчання відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти;

**створення максимально сприятливих умов для інтелектуального, духовного, морально – етичного, фізичного розвитку учнів;

**надання учням школи можливості реалізувати власні творчі здібності у процесі залучення їх до наукової та дослідницько – пошукової діяльності;

**оновлення змісту освіти через реалізацію профільної підготовки учнів;


10.Контроль за виконанням даного наказу покладається на заступника директора школи з навчально – виховної роботи Якушенко Н.І.


Директор школи А.Т.Курінна


З наказом ознайомлені:


Якушенко Н.І. Драбенко М.Г.

Онокова Л.В. Королюк О.В.

Синиця В.М. Бойко Т.В.

Кусак Д.І. Німенко Ю.О.

Льохіна Н.В. Семененко Г.С.

Донченко С.Г. Гоц М.М.

Панчук Г.В.Похожие:

Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconНаказ №149 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2011 2012 навчальному році
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconАналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році
Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconПлан проведення серпневої наради заступників директорів із навчально-виховної роботи
Тема: Підсумки системи науково-методичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району у 2011/2012 навчальному році та пріоритетні...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconПро організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» через виконання районної науково-методичної проблеми «Розвиток креативного...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconНаказ №183 Про організацію І проведення науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2012/2013 н р
Вважати центром методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів району методичний кабінет відділу освіти Дніпропетровської...
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconПлан засідань методичної ради на 2012 – 2013 н р
Про підсумки методичної роботи у 2011/2012 навчальному році та завдання на 2012 – 2013 н р
Наказ №31 по узинській зош 1 11 ступенів №5 \" Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2011 2012 н\\році\" iconНаказ № «про організацію методичної роботи»
Реалізацію методичної проблеми здійснювати в процесі діяльності таких підрозділів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы