Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р icon

Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р

НазваниеНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р
Дата конвертации06.10.2012
Размер51,86 Kb.
ТипНаказ
1. /портфолио ивановка/В_зитка методичнох роботи.doc
2. /портфолио ивановка/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф ВЧИТЕЛ_В НА 2001.doc
3. /портфолио ивановка/алгоритм.doc
4. /портфолио ивановка/атестац_я .doc
5. /портфолио ивановка/в_зитка виховнох роботи.doc
6. /портфолио ивановка/в_зитка школи.doc
7. /портфолио ивановка/граф_к зас_дань МП.doc
8. /портфолио ивановка/граф_к педрад.doc
9. /портфолио ивановка/д_аграми .doc
10. /портфолио ивановка/курси Intel@.doc
11. /портфолио ивановка/курси.doc
12. /портфолио ивановка/метод.рада.doc
13. /портфолио ивановка/нагородження.doc
14. /портфолио ивановка/организ МР.doc
15. /портфолио ивановка/п_дсумки метроботи.doc
16. /портфолио ивановка/пер.план.doc
17. /портфолио ивановка/питання самоосв_ти.doc
18. /портфолио ивановка/план обдар.д_ти.doc
19. /портфолио ивановка/план роботи/ПЛАН РОБОТИ.doc
20. /портфолио ивановка/план роботи/вих робота .doc
21. /портфолио ивановка/план роботи/план.doc
22. /портфолио ивановка/робочий нав.план/записка 12.doc
23. /портфолио ивановка/розклад .doc
24. /портфолио ивановка/структура мет.р-ти.doc
25. /портфолио ивановка/як_сний склад.doc
Мережа методичної роботи методична проблема
Перспективний план атестації вчителів на 2011-2016 Н. Р. (на 09. 2011р.)
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою
Список педагогічних працівників Іванівської зош І-ІІІ ступенів, які згідно перспективного плану атестації атестуються у 2011-2012 навчальному році
Рік заснування – 1905 Засновники – Міністерство народної освіти Дата реєстрації статуту
Ознайомлення із планом роботи шмо на 2011-2012 н р
Педагогічні ради
Результати рівнів навчальних досягнень за державною підсумковою атестацією у 4 класі
Інформація про навчання вчителів Іванівської зош І-ІІІ ступенів на курсах Intel@ № п/п Прізвище, ім’я по батькові вчителя посада фах
Інформація про вчителів Іванівської зош І-ІІІ ступенів, які будуть проходить курси підвищення кваліфікації у 2011-2012 н р №
П л а н роботи методичної ради
Інформація про педагогічних працівників, нагороджених державними І відомчими нагородами, які працюють в Іванівській зош І-ІІІ ступенів № п/п
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р
Наказ №06. 06. 11. Іванівська зош І-ІІІ ст "про підсумки методичної роботи 2010-2011 н р."
Іванівська зош І-ІІІ ст. Перспективний план роботи школи на 2011 – 2016 Р. Р
Якименко Василь Васильович 36 Вища, Київс пед.інститут Розвиток критичного мислення на урок
В. В. Якименко План роботи з обдарованими дітьми Вересень
План роботи іванівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік
План виховної роботи іванівської зош І-ІІІ ступенів на 2011- 2012 навчальний рік
Забезпечення конституційного права громадян на освіту Виконання соціального замовлення у навчанні та вихованні
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
В. В. Якименко А. В. Литвин Голова ради Р. В. Поліщук
Структура та форми методичної роботи Іванівської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів на 2011 – 2012 навчальний рік
Динамика якісного складу педкадрів

Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст.


НАКАЗ

с.Іванівка

31.08.2011 №


Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н.р.

Методична робота розкриває перед кожним педагогом шляхи для творчого пошуку та вирішення основних завдань:

  • всебічний гармонійний розвиток особистості на основі впровадження ідей народної культури, народної педагогіки та громадянського виховання;

  • поглиблення знань з проблем навчання та виховання, розвитку ініціативи та творчості вчителів на основі вивчення та впровадження ППД;

  • використання сучасних прогресивних технологій навчання з метою розвитку і виховання учнів;

  • задовольнити бажання дітей у здобутті професійної орієнтації, сприяти правильному обранні майбутньої професійної діяльності, сформувати естетичне ставлення до вибраної професії;

  • надання практичної допомоги вчителям на діагностичній основі у вирішенні актуальних проблем навчання та виховання школярів, підвищення рівня педмайстерності вчителів, участь у конкурсах;

  • формування національної свідомості учнів у процесі естетичного виховання.


Система методичної роботи у 2010-2011 н.р. була сконцентрована навколо проблеми “Формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті ”. Робота над цією проблемою активізувала форми методичної роботи вчителів, підняла їх на більш високий рівень їх теоретичну підготовку.

У цілому рівень педагогічної майстерності зріс. Курсове підвищення пройшли вчителі: Москаленко Г.В., Ворона А.П., Новацька А.Я., Андреєва Л.В., Тищенко В.І. На протязі 2010-2011 н.р. атестовано 4 педагога. Вчителю фізики Вороні А.П. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію, вчителю біології Король О.П., географії Шкаранді Н.В. продовжили на 5 років строк дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії, яка відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії», вчителю музики та образотворчого мистецтва Андреєвій Л,В. встановлено 8 тарифний розряд.

Над підвищенням методичних проблем, пошуком та впровадженням нових ефективних форм і методів навчання учнів постійно працювали ШМО вчителів початкових класів та естетичного напрямку, ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу та класних керівників. Проводились предметні тижні з історії, фізики, біології, Шевченківські дні, місячники української мови, охорони природи та екології, засідання круглого столу. Кращих успіхів в роботі досягли вчителі Ворона А.П., Москаленко Г.В., Шамота Н.П., Новацька А.Я., Король О.П. Аналіз навчально-виховної роботи за минулий рік показує, що педагогічним колективом школи досягнуто мети навчання та виховання дітей, поставленої на початку року. Тому, у цьому навчальному році методична робота буде спрямована над проблемою “Шляхи формування та удосконалення професійної компетенції в умовах соціально-орієнтованого навчання “.

Відповідно до Закону “Про освіту”, положень Державної програми “Освіта ХХІ століття”, рекомендацій Міністерства освіти та науки України, районного методичного кабінету

наказую:

з метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу у 2011-2012 н.р. на вирішення таких завдань: поглиблення знань з проблем навчання та виховання, розвитку ініціативи та творчості вчителів на основі вивчення та впровадження ППД.


З цією метою

1.Для покращення методичної роботи продовжувати працювати методичній раді /керівник Куценко О.О./

2.На основі діагностування, аналізу результатів роботи вчителів та їх фахового та методичного рівня затвердити мережу методичної роботи:
п/п

Форми методичної роботи

Члени педколективу

Проблеми, над якими

працюють

1.

Методичне об’єднання класних

керівників

Москаленко Г.В.- керівник,

Поліщук Р.В., , Герасимова А.М., Стефанович Л.В., Шкаранда Н.В., Новацька А.Я., Архипенко В.П., Тищенко В.І, Ластівка В.Ф, Плевак М.В., О.О.Куценко.

Моральне виховання учнів

2.

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Герасимова А.М. – керівник,

Якименко В.В., Шамота Н.П., Куценко О.О., Новацька А.Я., Шкаранда Л.П., Редзель О.О., Стефанович Л.В.

Підвищення якості навчання та виховання школярів на основі вдосконалення методів та форм навчально-виховної роботи

3.

Методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

Поліщук Р.В. – керівник, Москаленко Г.В., Король О.П., Цяпенко К.В., Шкаранда Н.В.

Впровадження ідей гуманізації та гуманізації змісту освіти для формування наукового мислення учнів

4.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів та естетичного напрямку

Архипенко В.П. – керівник, Ластівка В.Ф., Тищенко В.І., Плевак М.В., Деребера О.П., Андреєва Л.В., Волянський О.М.

Розвиток компетентностей учнів у навчанні і вихованні шляхом впровадження інтерактивних технологій

5.

Епізодичні заходи

Колектив школи

Бесіда з вчителями з питань планування та ведення шкільної документації

6.

Круглий стіл

Колектив школи

Стосунки між вчителями, учнями та їх батьками

7.

Тиждень педмайстерності

Всі члени педколективу

Творчий настрій педагога


3. Заступникові директора з навчально-виховної роботи створити необхідні умови для роботи методичних підрозділів, систематично надавати допомогу керівникам ШМО.

4. Забезпечити проходження курсового підвищення кваліфікації вчителів: Архипенко В.П., Поліщук Р.В., Король О.П., Цяпенко К.В.

5. Провести атестацію вчителів:

Тищенко В.І. . на присвоєння першої кваліфікаційної категорії

Цяпенко К.В. на присвоєння раніше встановленої вищої кваліфікаційної категорії

Волянський О.М. на присвоєння другої кваліфікаційної категорії

Архипенко В.П. на встановлення 8 тарифного розряду

6. Для здійснення індивідуальної методичної роботи визначити методичні дні для педагогічних працівників:

- соціальні педагоги, практичні психологи – понеділок

  • вчителів української мови та літератури, біології, хімії, музики, природознавства , світової літератури – вівторок

  • вчителів іноземної мови, географії, Захиста Вітчизни, історії, бібліотекарів, заступника директора з в/р, педагога-організатора – середа

  • вчителів фізики, інформатики, математики, заступника директора з н/р – четвер

  • вчителів трудового навчання, фізкультури – п’ятниця

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Куценко О.О.

Директор школи В.В.ЯкименкоПохожие:

Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ №149 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2011 2012 навчальному році
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказах...
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ № Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами Червонодонецької гімназії в 2012/2013 навчальному році
«Про підсумки організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/2012 навчальному році»
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ №183 Про організацію І проведення науково-методичної роботи з педагогічними працівниками району в 2012/2013 н р
Вважати центром методичної роботи з педагогічними кадрами освітніх закладів району методичний кабінет відділу освіти Дніпропетровської...
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ № «про організацію методичної роботи»
Реалізацію методичної проблеми здійснювати в процесі діяльності таких підрозділів
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconПро організацію науково методичної роботи з педагогічними кадрами школи в 2011-2012 н р
«Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами», річного плану школи та з метою здійснення безперервного підвищення...
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconАналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році
Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої...
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconНаказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік
«Управління якістю освіти як передумова професійної відповідальності вчителя за результати власної роботи»
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р iconПро організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» через виконання районної науково-методичної проблеми «Розвиток креативного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы