Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня

НазваниеПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
страница1/2
Дата конвертации06.10.2012
Размер498,19 Kb.
ТипПоложення
  1   2
1. /портфолио ивановка/В_зитка методичнох роботи.doc
2. /портфолио ивановка/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф ВЧИТЕЛ_В НА 2001.doc
3. /портфолио ивановка/алгоритм.doc
4. /портфолио ивановка/атестац_я .doc
5. /портфолио ивановка/в_зитка виховнох роботи.doc
6. /портфолио ивановка/в_зитка школи.doc
7. /портфолио ивановка/граф_к зас_дань МП.doc
8. /портфолио ивановка/граф_к педрад.doc
9. /портфолио ивановка/д_аграми .doc
10. /портфолио ивановка/курси Intel@.doc
11. /портфолио ивановка/курси.doc
12. /портфолио ивановка/метод.рада.doc
13. /портфолио ивановка/нагородження.doc
14. /портфолио ивановка/организ МР.doc
15. /портфолио ивановка/п_дсумки метроботи.doc
16. /портфолио ивановка/пер.план.doc
17. /портфолио ивановка/питання самоосв_ти.doc
18. /портфолио ивановка/план обдар.д_ти.doc
19. /портфолио ивановка/план роботи/ПЛАН РОБОТИ.doc
20. /портфолио ивановка/план роботи/вих робота .doc
21. /портфолио ивановка/план роботи/план.doc
22. /портфолио ивановка/робочий нав.план/записка 12.doc
23. /портфолио ивановка/розклад .doc
24. /портфолио ивановка/структура мет.р-ти.doc
25. /портфолио ивановка/як_сний склад.doc
Мережа методичної роботи методична проблема
Перспективний план атестації вчителів на 2011-2016 Н. Р. (на 09. 2011р.)
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою
Список педагогічних працівників Іванівської зош І-ІІІ ступенів, які згідно перспективного плану атестації атестуються у 2011-2012 навчальному році
Рік заснування – 1905 Засновники – Міністерство народної освіти Дата реєстрації статуту
Ознайомлення із планом роботи шмо на 2011-2012 н р
Педагогічні ради
Результати рівнів навчальних досягнень за державною підсумковою атестацією у 4 класі
Інформація про навчання вчителів Іванівської зош І-ІІІ ступенів на курсах Intel@ № п/п Прізвище, ім’я по батькові вчителя посада фах
Інформація про вчителів Іванівської зош І-ІІІ ступенів, які будуть проходить курси підвищення кваліфікації у 2011-2012 н р №
П л а н роботи методичної ради
Інформація про педагогічних працівників, нагороджених державними І відомчими нагородами, які працюють в Іванівській зош І-ІІІ ступенів № п/п
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р
Наказ №06. 06. 11. Іванівська зош І-ІІІ ст "про підсумки методичної роботи 2010-2011 н р."
Іванівська зош І-ІІІ ст. Перспективний план роботи школи на 2011 – 2016 Р. Р
Якименко Василь Васильович 36 Вища, Київс пед.інститут Розвиток критичного мислення на урок
В. В. Якименко План роботи з обдарованими дітьми Вересень
План роботи іванівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік
План виховної роботи іванівської зош І-ІІІ ступенів на 2011- 2012 навчальний рік
Забезпечення конституційного права громадян на освіту Виконання соціального замовлення у навчанні та вихованні
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
В. В. Якименко А. В. Литвин Голова ради Р. В. Поліщук
Структура та форми методичної роботи Іванівської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів на 2011 – 2012 навчальний рік
Динамика якісного складу педкадрів

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

На засіданні ради школи Начальник відділу освіти

Протокол № 1 від 29.08. 2011 Білоцерківської РДА

Голова ради Р.В.Поліщук. А.В.Литвин

ПОГОДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради школи

Протокол № 1 від 29.08. 2011

Голова педагогічної ради

В.В.Якименко


РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Іванівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів на 2011-2012н.р.


Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план на 2011-2012 н.р. складено на основі Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 29.11.2005р. № 682 (1-4 класи), Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для 5-9 класів, затверджених наказом МОН України від 23.02.2004р № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 року № 66, Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених наказом МОН України від 27.08.2010 року № 834 (додаток 2)

Навчальний план зорієнтований на роботу загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів за 5-денним навчальним тижнем.

При складанні плану дотримувались гранично допустимого навантаження учнів, а також загальної позакласної кількості годин /графа “Всього”/, які не повинні перевищувати меж встановлених “Типовим навчальним планом”.

Порядок реалізації тижневого навантаження, вираженого дробовим числом, вирішена шляхом перерозподілу часу між півріччями та тижнями.

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні. Варіативна частина складається з предметів та курсів за вибором, а також факультативів і додаткових занять. Предмети та курси за вибором визначаються дирекцією школи у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також можливості закладу.

Години факультативних занять і предметів та курсів за вибором планується використати для розвитку здібних учнів з таких предметів:

Креслення – 8, 9, 10 кл. по 1 год.

Інформатика (елективний курс) –5 кл , 6 кл., 9 кл. по 1 год.

Розв’язування задач з фізичної географії – 8 кл. по 1 год.

Елементи геометрії – 3, 4 кл. по 1 год.

Риторика – 1-4 кл по 1 год.

Анатомія людини – 10, 11 кл. по 1 год.

Основи землезнавства – 10 кл. – 1 год.

Основи науки про мову – 11 кл. -1 год.

Основи виживання – 10, 11 кл. по 1 год.

Розв’язування задач з хімії – 10 кл. – 1 год.

Готуємося до ЗНО (математика)– 11 кл. – 2 год.


У 1-4 класах, з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено курс за вибором: «Риторика».

У 3-4 класах, з метою забезпечення цілісності здійснення геометричної пропедевтики знань учнів початкових класів, формування в них просторових уявлень, розвитку творчих здібностей у 3 та 4 кл. введено курс за вибором «Елементи геометрії».

Для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в усіх класах початкової школи виділено по 1 годині для індивідуальної роботи;

    • (Програми курсів рекомендовано Міністерством освіти і науки України: ”Програми факультативів, спецкурсів, гуртків”, – Київ, “Навчальна книга”, 2009 р.)

Програма факультативного курсу “Інформатика (елективний курс)” передбачає здійснення першого етапу підготовки учнів до використання комп’ютерів у навчальній діяльності. Метою даного курсу є: формування в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для раціонального використання засобів сучасних інформаційних технологій у процесі навчально-пізнавальної діяльності, при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням; проведення профорієнтаційної роботи через вироблення в учнів практичних навичок підготовки даних та їх введення в комп’ютер, роботи із зовнішніми пристроями, що є основними виробничими навичками оператора комп’ютерного набору.

Факультативний курс «Розв’язування задач з фізичної географії» дає можливість поглибити й розширити знання з географії, ознайомити учнів з методикою розв’язування задач. Основні завдання курсу: розвивати творче мислення та індивідуальні здібності у вирішенні практичних завдань; розвивати вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці; сприяти розвитку логічного і просторового мислення, творчої уяви; активізувати пізнавальну діяльність школярів з географії; сприяти усвідомленню практичного значення набутих знань.

Програма курсу „Креслення” покликана сформувати в учнів ставлення до креслення як до одного з головних і необхідних засобів спілкування людей у їхній практичній діяльності, навчити свідомо читати креслення та схеми, самостійно виконувати графічні документи для виготовлення предметів трудової навчальної діяльності.

Програма факультативного курсу «Основи виживання» побудована таким чином, щоб учні у процесі її засвоєння здобули знання, набули вміння і навички щодо збереження і захисту життя, зміцнення здоров’я. Мета програми – поглиблення необхідних знань, розвиток умінь і навичок з основ безпеки життєдіяльності учнів старшої школи, що дозволить їм самостійно діяти в умовах загрози або виникнення небезпечної ситуації.

Програма курсу «Основи науки про мову» охоплює основні питання мовознавства. Мета курсу – формувати в учнів наукового розуміння сутності мови як суспільного явища, закономірностей її розвитку та функціонування, вироблення у них філологічного мислення. Завдання: дати системне уявлення про мовознавство; вироблення компетенцій наукової характеристики мов світу; ознайомити з понятійно-термінологічним апаратом мовознавства.

Програма курсу «Анатомія людини» передбачає більш докладне ознайомлення школярів з будовою і топографією органів людини, їхніми віковими та індивідуальними особливостями. Учні одержують уявлення про діалектичну єдність структури та функцій органів і систем людини, більш адекватно оцінити стан здоров’я конкретної людини.

Мета курсу «Основи землезнавства» - актуалізація опорних знань із загальної і фізичної географії. Це дасть можливість учням підготуватись до державної підсумкової атестації та вступних іспитів. Теоретична частина курсу передбачає зв'язок з програмою для вступників до ВНЗ і завданнями до державної підсумкової атестації та доповнена практичними заняттями, відповідно до вікових потреб учнів.

Мета курсу «Готуємося до ЗНО» (математика) - узагальнення й поглиблення знань учнів з традиційного шкільного курсу математики, тобто формування базових знань, умінь і навичок ,необхідних для навчання у ВНЗ, .у тому числі послідовне опрацювання тем, що сприяють формуванню в учнів мислення розгалуження, абстрактного і графічного мислення, вміння моделювати задачу. Особливістю даного курсу є те, що навчання орієнтується на самостійну роботу учнів з літературою. Це сприятиме формуванню в них відповідних типів самостійного мислення, здатності самостійно працювати з літературою.

Мета факультативного курсу «Розв’язування задач з хімії» - забезпечити оптимальне поєднання теоретичного й фактичного матеріалу, сприяти розвитку знань, вихованню в учнів інтересу до предмету. Завдання: дати основні методики розв’язування задач, показати їх місце й значення в курсі хімії; сприяти формуванню наукового світогляду, розуміння необхідності раціонального використання природних ресурсів, розвитку екологічної культури; навчити використовувати на практиці набуті знання, логічно мислити, узагальнювати вивчений матеріал.

У 5-9 класах для індивідуальних занять та роботи з обдарованими учнями виділено по 1 год;

Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК (перелік додається).


ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2011/12навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується, включаючи проведення навчальної практики, підсумкового оцінювання і державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 30 травня 2012 р.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України “Про деякі питання завершення 2011-2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу” від 13 липня 2011 року “ № 686-р навчальні заняття в школі у 1-8-х та 10 класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9 класі – 14 травня; в 11 класі –3 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 25 грудня;

ІІ семестр – з 11 січня по 25 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:


осінні з 24 по 30 жовтня,

зимові з 26 грудня по 10 січня,

весняні з 26 березня по 1 квітня.


Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

Тривалість уроків:


  • у 1-х класах – 35 хвилин;

  • у 2-4 класах– 40 хвилин;

  • у 5-11 класах – 45 хвилин.


Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.


Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9 – 61.

Навчальна практика та екскурсії будуть проводитися протягом навчального року.

У випускних 4, 9 та 11 класах, після закінчення навчальних занять, проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та наказу МОН України від 12.09.2008 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.

При цьому залишається незмінною загальна кількість навчального часу, що встановлено Законом України «Про загальну середню освіту»: у школі І ступеня - не менше 175 робочих днів, ІІ-ІІІ ступенів – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, підсумкового оцінювання та державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів).


Директор школи В.В.ЯкименкоОсвітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3

3

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Англійська мова

3,5

3

3

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

Суспіль- ствознавс- тво

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія
1

1

1

1

Правознавство

(практичний курс)

1

Етика

1

1


Естетична культура

Музичне мистецтво

1

1

1

1
Образотворче мистецтво

1

1

1Художня культура

1

Математика

Математика

4

4


Алгебра2,5

2

2

Геометрія1,5

2

2

Природо-знавство

Природознавство

1

1


Біологія2

2

3

Географія
2

2

1,5

1,5

Фізика1

2

2

Хімія1

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

2

2

1

Інформатика

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

0,5

0,5

Фізична культура

2,5

2,5

2,5

3

3

Разом

24,5

26,5

29,5

28,5

30,5№п/п

Варіативна частина

5

6

7

8

9Предмети та курси за вибором
Факультативи
1.

Інформатика (елективний курс)

1

1


2.

Креслення

1
Додаткові, індивідуальні години
1.

Англійська мова

0,5

2.

Історія

1

0,5


3.

Українська мова
11

4.

Біологія

0,5

5.

Розв’язування задач з фізичної географії


1
6.

Креслення


1
7.

Інформатика (елективний курс)

1
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5

2,5
2

3,5
ГРАНИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

23

25

27

27

28
ВСЬОГО

27

29

31

34

34Директор школи В.В.Якименко


Освітні галузі
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах

1

2

3

4

Мова і література

Українська мова

8

7

7

7

Англійська мова
2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Людина і світ

Я і Україна

1

1

2

2

Мистецтво

Музика

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технологія

Трудове навчання / Художня праця

2

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

3

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

1

Разом

18+3

18 +3

19+3

19+3№ п/п

Варіативна частина

1

2

3

4
Предмети та курси за вибором

1.

Елементи геометрії1

1

2.

Риторика

1

1

1

1

3.

Українська мова
1

Індивідуальні заняття та консультації

1

1

1

1
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2

3

3

3
ГРАНИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

20

21

23

23
ВСЬОГО

23

24

25

25Директор школи В.В.Якименко№ п/пНАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Кількість годин на тиждень за ступенями навчання

10

11

Обов’язкові предметиІнваріантна частина1.

Українська мова

2

2

2.

Українська література

2

2

3.

Англійська мова

3

3

4.

Світова література

2

2

5.

Історія України

1,5

1,5

6.

Всесвітня історія

1

1

7.

Правознавство

1
8.

Економіка
1

9.

Людина і світ
0,5

10.

Художня культура

0,5

0,5

11.

Алгебра

2

3

12.

Геометрія

2

2

13

Астрономія
0,5

14

Біологія

1,5

1,5

15

Географія

1,5
16

Фізика

3

3

17

Хімія

1

2

18

Екологія
0,5

19

Технології

1

1

20

Інформатика

1

2

21

Фізична культура

2

2

22

Захист Вітчизни

1

1
РАЗОМ

29

32
№п/п

Варіативна частина

10

11
Предмети та курси за вибором1.

Анатомія людини

1

1

2.

Основи землезнавства

1
3.

Креслення

1
4.

Основи науки про мову
1

6.

Ми господарі Євро 2012

0,25


Факультативи1.

Основи виживання

1

1

2.

Готуємося до ЗНО (математика)
2

3.

Розв’язування задач з хімії

1
4.

МАН (українська мова)

0,75Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів

6

5
ГРАНИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

33

33
ВСЬОГО

38

38Директор школи В.В.Якименко


Банк даних

програмного забезпечення варіативної частини вивчення

предметів Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2011-2012 н.р.


Назва курсу

Програма, автор

Кіл-ть

годин

Клас

Форма реалізації

Ким затвер.(рекоменд)програма

Де надруковано

Хто викладає, фах

Риторика

Риторика. Науменко В., Захарійчук М.

35

1-4

Курс за вибором

Міністерство освіти і науки України, 2009 р.


Навчальні пргорами курсів за вибором для ЗНЗ.Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4кл. Тернопіль:Мандрівець, 2009

1кл.-ЛастівкаВ.Ф.-вч.початкових кл.

2кл.- Плевак М.В.,вч.почат.класів

3кл.-АрхипенкоВ.П,вч. початк.класів

4 кл. – Тищенко В.І. ,вч.почат.класів

Інформатика

(елективний курс)Інформатика (елективний курс)

35

5-9

Факультативний курс

Рекомендовано науково-методичною радою КОІПКОК 2006

Методичні рекомендації щодо організації і змісту навчально-виховного процесу у ЗНЗ Київщини .Біла Церква:КОІПОПК, 2006

Поліщук РВ – вч. хімії, біології

Розв’язування задач з фізичної географії

М.Галаджій «Розв’язування задач з фізичної географії»

35

8

Факультативний курс

МОН України, 2010

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Біла церква КОІПОПК, 2010

Шкаранда Н.В.- вч.географії

Хімія навколо нас

Г.Недогибченко, І.Сотніченко «Хімія навколо нас»

35

8

Факультативний курс

Рекомендовано науково-методичною радою КОІПКОК прот. № 4 від 22.06.2006

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Біла церква КОІПОПК, 2006.

Поліщук Р.В – вч.хімії

Елементи геометрії

А.Седеревічене, Л.Нивидома Елементи геометрії

35

3-4

Курс за вибором

Міністерство освіти і науки України № 1/11-3633 від 21.05.2009р.

Навчальні пргорами курсів за вибором ЗНЗ.Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4кл. Тернопіль:Мандрівець, 2009

3 кл. –Архипенко В.П. – вч. почат.кл.

4 кл.-Тищенко В.І. – вч. почат.кл.

Креслення

В.Сидоренко, Д.Тхоржевська „Креслення 8-10 класи”

35

8,10

Курс за вибором

Міністерство освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001р.

Дреребера О.П. – вч. трудового навчання, креслення

Креслення

В.Сидоренко, Д.Тхоржевська „Креслення 8-10 класи”

35

9

Факультативний курс

Міністерство освіти і науки України № 1/11-3580 від 22.08.2001р.

Дреребера О.П. – вч. трудового навчання, креслення

Анатомія людини

Г.Кравченко «Анатомія людини»

35

10,11

Курс за вибором

Міністерство освіти і науки України № 1.4/18-Г-45 від 11.02.2010.

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Біла церква КОІПОПК, 2010

Шкаранда Н.В. – вч.географії, біології

Основи землезнавства

В.Беззубцева «Основи землезнавства»

35

10

Курс за вибором

Міністерство освіти і науки України № 1.4/18-Г-45 від 11.02.2010.

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Біла церква КОІПОПК, 2010

Шкаранда Н.В. – вч.географії,біології

Основи науки про мову

О.Заболотний.«Основи науки про мову»

35

10,11

Курс за вибором

Міністерство освіти і науки України № 1/11-6285 від 17.11.2006р., 2010

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Біла церква КОІПОПК, 2010

Новацька А.Я. – вч. української мови та літератури

Основи виживання

В.Карпенко «Основи виживання»

35

10,11

Факультативний курс

Рекомендовано науково-методичною радою КОІПКОК прот. № 6 від 24.06.2010.

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором та факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Біла церква КОІПОПК, 2010

Поліщук Р.В. – вч. хімії, біології

Готуємося до ЗНО (математика)

Апостолова Г.В. «Готуємося до ЗНО»

70

11

Факультативний курс

Міністерство освіти і науки України (наказ № 1021 від28.10.2010р).

Збірник навчальних пргорам курсів за вибором,факультативів.,2011

Москаленко Г.В.- вч.математики

Розв’язування задач з хімії

Дегтяренко С.Г. “Розв’язування задач з хімії”

35

10

Факультативний курс

Міністерство освіти і науки України (лист № 1/11-9428 від20.11.2009), 2010

Збірник навчальних пргорам курсів за вибором,факультативів

Поліщук РВ. – вч.хімії

Основи створення комп’ютерних презентацій

Завадський І.О., Прокопенко Н.С., Проценко Т.Г. “Основи створення комп’ютерних презентацій”

35

10

Факультативний курс

2007

Ж-л "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №4

Поліщук Р.В. – вч. хімії

Українська культура середини xvi—xix ст.

С..Загребельна,

“Українська культура середини xvi—xix ст. “

35

8

Факультативний курс

2010

Історія України

№ 25-27

Шкаранда ЛП- вч.історії

Ми господарі Євро-2012
9

10

Курс за вибором

Рекомендовано МОН України ,лист від 19.07.10 № 1/11-6580 , 2010
Волянський О.М. – вч.фізкультури
  1   2Похожие:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconА. В. Батинський. 2012 р. Концепція
«Про засади державної мовної політики», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нової редакції Концепції профільного навчання...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської гімназії №1 Харківської міської ради Харківської області
«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconНаказ №21 Про оформлення й видачу документів про освіту в 2011-2012 навчальному році
Положення про загальноосвітній навчальний заклад", згідно з Інструкцією "Про проведення державної підсумкової атестації та випуск...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року №778, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням трудового навчання Пирятинської райдержадміністрації...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", наказую
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы