Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою icon

Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою

НазваниеПерспективний план роботи над науково-методичною проблемою
Дата конвертации06.10.2012
Размер37,75 Kb.
ТипПлан роботи
1. /портфолио ивановка/В_зитка методичнох роботи.doc
2. /портфолио ивановка/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф ВЧИТЕЛ_В НА 2001.doc
3. /портфолио ивановка/алгоритм.doc
4. /портфолио ивановка/атестац_я .doc
5. /портфолио ивановка/в_зитка виховнох роботи.doc
6. /портфолио ивановка/в_зитка школи.doc
7. /портфолио ивановка/граф_к зас_дань МП.doc
8. /портфолио ивановка/граф_к педрад.doc
9. /портфолио ивановка/д_аграми .doc
10. /портфолио ивановка/курси Intel@.doc
11. /портфолио ивановка/курси.doc
12. /портфолио ивановка/метод.рада.doc
13. /портфолио ивановка/нагородження.doc
14. /портфолио ивановка/организ МР.doc
15. /портфолио ивановка/п_дсумки метроботи.doc
16. /портфолио ивановка/пер.план.doc
17. /портфолио ивановка/питання самоосв_ти.doc
18. /портфолио ивановка/план обдар.д_ти.doc
19. /портфолио ивановка/план роботи/ПЛАН РОБОТИ.doc
20. /портфолио ивановка/план роботи/вих робота .doc
21. /портфолио ивановка/план роботи/план.doc
22. /портфолио ивановка/робочий нав.план/записка 12.doc
23. /портфолио ивановка/розклад .doc
24. /портфолио ивановка/структура мет.р-ти.doc
25. /портфолио ивановка/як_сний склад.doc
Мережа методичної роботи методична проблема
Перспективний план атестації вчителів на 2011-2016 Н. Р. (на 09. 2011р.)
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою
Список педагогічних працівників Іванівської зош І-ІІІ ступенів, які згідно перспективного плану атестації атестуються у 2011-2012 навчальному році
Рік заснування – 1905 Засновники – Міністерство народної освіти Дата реєстрації статуту
Ознайомлення із планом роботи шмо на 2011-2012 н р
Педагогічні ради
Результати рівнів навчальних досягнень за державною підсумковою атестацією у 4 класі
Інформація про навчання вчителів Іванівської зош І-ІІІ ступенів на курсах Intel@ № п/п Прізвище, ім’я по батькові вчителя посада фах
Інформація про вчителів Іванівської зош І-ІІІ ступенів, які будуть проходить курси підвищення кваліфікації у 2011-2012 н р №
П л а н роботи методичної ради
Інформація про педагогічних працівників, нагороджених державними І відомчими нагородами, які працюють в Іванівській зош І-ІІІ ступенів № п/п
Наказ № Про організацію методичної роботи у 2011-2012 н р
Наказ №06. 06. 11. Іванівська зош І-ІІІ ст "про підсумки методичної роботи 2010-2011 н р."
Іванівська зош І-ІІІ ст. Перспективний план роботи школи на 2011 – 2016 Р. Р
Якименко Василь Васильович 36 Вища, Київс пед.інститут Розвиток критичного мислення на урок
В. В. Якименко План роботи з обдарованими дітьми Вересень
План роботи іванівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік
План виховної роботи іванівської зош І-ІІІ ступенів на 2011- 2012 навчальний рік
Забезпечення конституційного права громадян на освіту Виконання соціального замовлення у навчанні та вихованні
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня
В. В. Якименко А. В. Литвин Голова ради Р. В. Поліщук
Структура та форми методичної роботи Іванівської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів на 2011 – 2012 навчальний рік
Динамика якісного складу педкадрів

Перспективний план


роботи над науково-методичною проблемою


Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2011-2016 р.р,


«Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу як запорука успішної соціалізації вчителів та учнів»


МЕТА: Забезпечити умови для переходу до нового підходу до організації навчально-виховного процесу - соціальне орієнтованого з метою підвищення результативності навчальної діяльності, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти і саморозвитку, продуктивної творчої практики.


«Наша мета полягає не в тому, щоб зробити себе необхідними нашим дітям, а, навпаки, в тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас»


(К.О.Конраді)


Етапи реалізації


I. Організаційно-теоретичний (жовтень 2011-2012 н.р.)


II. Практичне дослідження проблеми (2012-2013 н.р., 2013-2014р.)


III. Підбиття підсумків роботи над проблемою (2014-2015, 2015-2016 н.р.)


Члени групи: директор школи, заступники директора НВР, ВР, голови МО.


Мета:


І етап - Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою, ознайомлення педагогічного колективу з теорією даного питання, визначення напрямів роботи.


2011-2012 організаційно-теоретичний етап.


Зміст роботи


1. Анкетування педагогічного та учнівського колективів, батьків по проблемній темі «Шляхи оновлення навчально-виховного процесу як запорука успішної соціалізації вчителів та учнів».


2. Виявлення питань для вивчення, висвітлення, виділення досвіду з цієї теми. Засідання творчої групи, виявлення рівня обізнаності педколективу із проблеми.


3. Ознайомлення педколективу з теорією даного питання. Теоретичний семінар «Зміст і завдання соціально-педагогічної стратегії виховання».


4. Складання планів самоосвіти вчителів.


5. Вироблення єдиної системно-комплексної роботи над проблемою через ШМО вчителів.


6. Створення бази даних в робочих планах, папках вчителів, класних керівників, картотеки, досвіду роботи в бібліотеці з проблемного питання.


7. Засідання ШМО з питань організації просвітницької роботи з педагогами, учнями, батьками.


8. Оперативні наради.


Очікувані результати


Розробка стратегічних напрямів діяльності педколективу на основі соціальне орієнтованого підходу.


Підбір інформаційного матеріалу для розвитку проблемної теми. Визначення основних напрямків діяльності МО з вирішення проблеми, взаємодія школи з соціальним середовищем. Вивчення передового педагогічного досвіду із соціолого-психологічних, педагогічних та управлінських досліджень.


IIетап 2012-2013 н.р.


Мета: Впровадження нової моделі уроків форм і умов активізації пізнавальної діяльності. Опрацювання їх для покращення навчальних досягнень учнів. Оцінка та самооцінка напрацювань педагогів. Вибір шляхів удосконалення самоосвітньої роботи вчителів та учнів.


Очікувані результати:


Визначення ефективних методик, прийомів профорієнтаційної роботи з учнями 5-9 класів.


Забезпечення свідомого вибору учнями професії відповідно до нахилів та здібностей (10-11 кл).


Розширення мережі факультативів. Удосконалення виховної роботи.


ІІІ етап 2013-2014 н.р.


Мета: Продовження впровадження нових ІКТ моделей, ІКТ уроків та форм активізації навчальної та пізнавальної діяльності .Забезпечення комплексного підходу вирішення завдань початкової освіти у зв’язку з новим «Державним стандартом початкової загальної освіти». Впровадження та широкого втілення інновацій педагогів щодо творчого розвитку учнів в початковій ланці, рівневої диференціації в середніх класах, профілізації та індивідуалізації навчання в старших класах.


Очікувані результати:


Спрямування зусиль на створення умов для забезпечення кожній дитині мікрорайону рівного доступу до якісної освіти, для набуття кожним учителем умінь та навичок використання сучасних ІКТ у навчальному процесі.


Посилення уваги на якісну реалізацію державної програми щодо забезпечення свідомого вибору профільного навчання.


Удосконалення виховної роботи через затвердження комплексної програми превентивного виховання «Твоє життя твій вибір» на 2010-2013р.»


ІVетап. Результативно-узагальнюючии етап. 2014-2015, 2015-2016 р.р


Мета: Визначення ефективності пропонованої проблемної теми як особистісно орієнтованого навчання із версіями традиційного навчання.


Науково-практичний аналіз результатів роботи над методичною проблемою. Ступінь виконання цілей та задач. Рівень навченості, вихованості, готовності до праці, розвитку фізичних, пізнавальних інтересів.


Очікувані результати.


Завершення впровадження технології та визначення оптимальних видів і форм організації науково-методичної роботи з педкадрами; окреслення основних напрямків і результатів наукових і практичних пошуків роботи з учнями.


Забезпечення умов для переходу до нового підходу до організації НВП – соціально- орієнтованого з метою підвищення результативності навчальної діяльності, формування в учнів соціальних, інформаційних, комунікативних компетентностей, навичок самоосвіти, саморозвитку, продуктивної творчої праці.


Формування у батьків раціональної організації навчальної праці як засіб підвищення ефективності навчання та якості знань їх дітей та підготовки їх до самостійного життя.Похожие:

Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconПлан науково-методичної роботи І семестр 2012- 2013 навчального року
Підсумки методичної роботи навчально-виховного комплексу на ІІ етапі та завдання методичної ради на ІІІ етапі роботи над науково-методичною...
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconПлан роботи районного методичного
У 2010-2011 н р колектив учителів району працював над науково-методичною проблемою області Креативна освіта для розвитку інноваційної...
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconДокументи
1. /Методичн_ рекомендац_х орган_зац_х роботи педагог_чного колективу над науково-методичною...
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconПлан роботи над єдиною методичною проблемою міста 2012-2015 рр
Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів педагогів
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconПрактикум по використанню тзн для всього педколективу
В 2009 – 2010 навчальному році розпочати роботу над науково-методичною проблемою
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconСтруктура роботи закладу над науково-методичною проблемою Науково-методична проблема: «Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження творчої спадщини В. О. Сухомлинського»
Науково-методична проблема: Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження творчої
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconДокументи
...
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою icon“Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості”
Система роботи Будинку дитячої та юнацької творчості над науково-методичної проблемою
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconГрафік випуску інформаційно-методичних дайджестів Губиниської зош І-ІІІ ступеня №1 на 2011/2012 н р
Поповнення інформаційного банку науково-методичної літератури з проблемної теми проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної...
Перспективний план роботи над науково-методичною проблемою iconРішення завдань сучасної шкільної біологічної освіти: оволодіння знаннями про живу природу, основними методами її вивчення формування на базі знань і вмінь про живу природу наукової картини світу як компонента загальнолюдської культури
У 2010-2011 н р колектив учителів району працював над науково-методичною проблемою області Креативна освіта для розвитку інноваційної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы