Організація методичної роботи в школі icon

Організація методичної роботи в школі

НазваниеОрганізація методичної роботи в школі
Дата конвертации06.10.2012
Размер40,05 Kb.
ТипДокументы
1. /Остр_к_вська/_нновац_йна д_яльн_сть.doc
2. /Остр_к_вська/виховна робота/кадрове забезпечення виховнох роботи.doc
3. /Остр_к_вська/виховна робота/учн_вське самоврядування.doc
4. /Остр_к_вська/виховна робота/як_сний склад класовод_в _ класних кер_вник_в.doc
5. /Остр_к_вська/динам_ка як_сного складу педагог_чних кадр_в.doc
6. /Остр_к_вська/концепц_я розвитку школи.doc
7. /Остр_к_вська/курси Intel.doc
8. /Остр_к_вська/мережа.doc
9. /Остр_к_вська/методична робота/вчител_, що атестуються.doc
10. /Остр_к_вська/методична робота/динам_чна група класних кер_вник_в.doc
11. /Остр_к_вська/методична робота/курси.doc
12. /Остр_к_вська/методична робота/наказ про орган_зац_ю методичнох роботи.doc
13. /Остр_к_вська/методична робота/наказ про п_дсумки методичнох роботи.doc
14. /Остр_к_вська/методична робота/орган_зац_я методичнох роботи.doc
15. /Остр_к_вська/методична робота/педагог_чна скарбниця.doc
16. /Остр_к_вська/методична робота/план роботи методичнох ради.doc
17. /Остр_к_вська/методична робота/результативн_сть роботи вчител_в, що мають звання.doc
18. /Остр_к_вська/методична робота/склад методичнох ради.doc
19. /Остр_к_вська/методична робота/структура методичнох роботи.doc
20. /Остр_к_вська/методична робота/школа молодого вчителя/голуб О.В. план.doc
21. /Остр_к_вська/методична робота/школа молодого вчителя/федько Р.В. план.doc
22. /Остр_к_вська/навчальний план/10-11.doc
23. /Остр_к_вська/навчальний план/5-9.doc
24. /Остр_к_вська/навчальний план/_ндив_дуальна 5 клас.doc
25. /Остр_к_вська/навчальний план/_ндив_дуальна 6 клас.doc
26. /Остр_к_вська/навчальний план/записка.doc
27. /Остр_к_вська/навчальний план/перел_к програм.doc
28. /Остр_к_вська/навчальний план/початков_ класи.doc
29. /Остр_к_вська/перспективний план.doc
30. /Остр_к_вська/план роботи з обдарованими д_тьми.doc
31. /Остр_к_вська/предметн_ тижн_.doc
32. /Остр_к_вська/проблемн_ питання.doc
33. /Остр_к_вська/розклад/5-11.doc
34. /Остр_к_вська/розклад/_ндив_дуальна форма роботи/5 клас.doc
35. /Остр_к_вська/розклад/_ндив_дуальна форма роботи/6 клас.doc
36. /Остр_к_вська/розклад/молодш_ класи.doc
37. /Остр_к_вська/розклад/розклад 2.doc
38. /Остр_к_вська/самоанал_з осв_тньох д_яльност_ школи.doc
39. /Остр_к_вська/як_сний склад педпрац_вник_в.doc
Інформація про впровадження інноваційних технологій у навчально виховний процес та організацію дослідницької й експериментальної роботи в Острійківській зош І ііі ступенів
Кадрове забезпечення виховної роботи в острійуівській зош І-ІІІ ступенів (2011-2012 навчальний рік)
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів
Якісний склад класоводів І класних керівників Острійківської зош І ііі ступенів
Динаміка якісного складу педагогічних працівників острійківської зош І-ІІІ ступенів
Концепція розвитку острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2003-2013 роки розділ І загальні положення
Інформація про організацію проведення навчання за програмою Intel на базі Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Учнів, класів Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Інформація про педагогічних працівників Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які згідно перспективного плану атестації мають атестуватись у 2011-2012 навчальному році
План роботи методоб'єднання класоводів І класних керівників Острійківської зош І –ііі ступенів у 2011 – 2012 н р Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування І мистецтво виховання
Острійківської зош І-ІІІ ступенів
25 серпня 2011 року «Про організацію методичної роботи з педагогічним кадрами в 2011-2012 навчальному році»
Наказ по Острійківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 31. 05. 2011 року «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році»
Організація методичної роботи в школі
План роботи клуб «педагогічна скарбниця» на 2011-2012 навчальний рік
План роботи методичної ради Острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 н р. № п/п Зміст роботи Термін виконання
Інформація про результативність роботи вчителів Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що мають звання № п/п
Методична рада школи
Структура методичної роботи Острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік
План роботи наставника Щербини Н. В. з учителькою української мови та літератури Голуб О. В. №п/п Зміст роботи Місяць проведення
План роботи наставника Чернишенко З.І. з учителем фізичної культури Федьком Р. В. №п/п Зміст роботи Місяць проведення 1
Навчальний план 10, 11 класів на 2011-2012 навчальний рік
Навчальний план 5-9 класів на 2010-2011 навчальний рік
Індивідуальний навчальний план учня 5 класу Щербини Євгена на 2011-2012 навчальний рік
Індивідуальний навчальний план учениці 6 класу Тарадай Валентини на 2011-2012 навчальний рік
Протокол № від 29. 08. 2011р. Білоцерківської рда голова ради С. В. Кириленко А. В. Литвин погоджено
Інформація про програми курсів за вибором І факультативів острійківської зош І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році №п/п
Навчальний план початкової школи
Список вчителів острійківської зош І-ІІІ ступенів перспективний план атестації станом на 20. 03. 2011
План роботи з обдарованими дітьми
Предметні тижні дата проведення
Питання самоосвіти педагогічних працівників Острійківської зош І-ІІІ ступенів
Розклад уроків Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівна І семестр 2011-2012 н р
«затверджую» Директор школи О. С. Оленко розклад №3 острійківської зош І-ІІІ ступенів у І семестрі 2011-2012 навчального року
Ostrikivska
«Погоджено» «Затверджено»
Розклад №2 острійківської зош І-ІІІ ступенів у І семестрі 2011-2012 навчального року
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу
І. Якісний І кількісний склад педагогічних кадрів Острійківської зош І-ІІІ ступенівОРГАНІЗАЦІЯ


МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ


Зростання соціальних вимог до школи вимагає подальшого удосконалення всіх ланок підвищення кваліфікації ? зокрема і організації методичної роботи в школі. Важливо побудувавши цю роботу так ,щоб кожен вчитель міг найбільш повно розкрити свої здібності, талант набуті навички дослідницької діяльності, розвивати ініціативу та творчий пошук.

Щоб відповідати високим вимогам своєї професіональної діяльності, вчитель повинен поєднувати в собі любов до свого навчального предмет з любовю до учнів, високу професійну культуру з широкою освіченістю, різнобічністю своїх знань, здібностей, інтересів.

Вчити сьогодні підростаюче покоління без постійного оновлення і забезпечення свого наукового багажу і перш за все психолого-педагогічних знань, які дають можливість вчителів передбачити хід творчого процесу, атакож стають опорою їх творчості- неможливо.

В педагогічному колективі проходить професійне становлення вчителя, відшліфовуються педагогічні вміння, розвивається громадська позиція, формується творча майстерність .

Методична робота допомагає кожному вчителеві усвідомити роль і завдання школи у навчальні і вихованні у школярів загальнолюдських ціностей в розбудові національної освіти усвідомити особисту роль в утвердженні національної держави, критично оцінювати ступінь своєї готовності вирішувати нові завдання школи, розвивати внутрішню потребу до самоосвіти, оновлення професійних знань і вмінь.

Методична рада, плануючи роботу, ставить перед собою такі завдання :

- осмислити соціально заказ змісту Закону України ,,Про освіту“ зробити максимально можливе для втілення його в життя;

- випроваджувати в практику роботи сучасні досягнення психолого-педагогічної науки та ППД ;

- Надавати практичну допомогу вчителям у реалізації проблем школи підвищення самостійності і відповідальності вчителів за якість навчання і виховання підростаючого покоління.

Перед вчителями в змісті методичної роботи відзивається питання, яке повязане з темою над якою працює школа, а також завдання, які визначаються з основних напрямків: педагогічного дидактичного, виховного, морально-етичного. Звичайно, проблема вибору змісту методичної роботи педколективу в таких завданнях :

- поглиблення знань з проблем навчання і виховання;

- оволодіти методичними та теоретичними основами методів викладання

свого предмету, підвищення рівня педмайстерності ;

- вивчення та випровадження в практику сучасних досягнень психолого – педагогічної науки новаторських пошуків, використання цікавих і активних форм, методів та засобів навчання;

Допомогти педагогові в пізнанні теорії і практики національної школи – головне завдання методичної роботи.

У школі з методичих обєднань : вчиелів початкових класів, вчителів природничого циклу, класних керівників; дві творчі пари . Методичні обєднання дружні; товариські ,в основі стосунків між колегами співпраця всіх і кожного.

Аналіз планів МО вчителів - предметників показує : що зміст професійного навчання зосереджується в основному на методах і формах навчання учнів, проблемах особистої методики.

Керівники МО намагались спланувати роботу так, щоб у плані проглядалась система роботи, Мали місце питання, які повязані з проблемою школи, продумувалась мета і завдання МО, які безпосередньо мали спрацювати на вчителя. Методична робота в школі спрямована на підвищення якості навчання і виховання учнів, якість знань, визначається не менше тим, як він оволодіває вміням вчитися. Методичну роботу в школі будуємо так, щоб учитель був не спостерігачем а дійовою особою, моделював, складав.

У методичній роботі з педагогами використовуються колективні і групові форми. В школі мають місце традиційні і нетрадиційні форми методичної роботи.

Традиційні: інструктивно – методичні на ради, предметні тижні, співбесіди, індивідуальні методичні консультації наставництво.

Нетрадиційні: творчі групи, пар, ділові при.

Ще В.О. Сухомлинський зазначав що сильним досвідченим стає той педагог, який постійно самовдосконалюється, який уміє аналізувати педагогічний досвід, визначати свою роль у його вдосконаленні.

Однієї з найбільш ефективних форм внутрішнього методу є самоосвіта вчителя. У змісті самоосвіти звертаємо увагу на підвищення методичної майстерності, поглиблення знань з теорій виховання, загальна культура вчителя; поповнення знань з питань гуманізації освіти; відродження національної свідомості, розбудови національної школи. Для цього організовуємо дискути, педагогічні читання, ,,круглі столи”

Атестацію вчителів ми розглядаємо як форму самонавчання і самовиховання, яка сприяє фаховому удосконаленню кадрів в умовах школи.

Аналізуючи рівень і розвиток особистості вчителя враховуємо їх загальноосвітні якості, педагогічні здібності, педагогічну техніку. Крім того, що відвідується система уроків, виховних заходів, проводяться співбесіди перед атестаційною комісією.Методична рада школи вважає, що методична робота в школі повинна мати наукове,пошукове спрямування.

А результат роботи – це дитина.

Педагог покликаний бути творцем особистості, оскільки йому підвладні найтонші свери її духовного життя – почуття, самосвідомість, розум і воля.

Ми живемо в той час, коли до людини ставляться вимого не лише, як до добросовісного працівника, Але й як до творця, що вміє вчити і творити прикрасне.Похожие:

Організація методичної роботи в школі iconУкраїна дніпропетровська районна державна адміністрація відділ освіти
Тема: Планування методичної роботи закладів освіти у 2011 – 2012 навчальному році. Організація та якість методичної роботи
Організація методичної роботи в школі iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Організація методичної роботи в школі iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Організація методичної роботи в школі iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Організація методичної роботи в школі iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Організація методичної роботи в школі iconПлан науково-методичної роботи І семестр 2012- 2013 навчального року
Підсумки методичної роботи навчально-виховного комплексу на ІІ етапі та завдання методичної ради на ІІІ етапі роботи над науково-методичною...
Організація методичної роботи в школі iconНаказ № Про організацію методичної роботи у 2011/12 навчальному році
Розробити структуру методичної роботи згідно з ІV етапом «Інтердисциплінарний підхід як механізм розвитку мобільності педагога» науково-методичної...
Організація методичної роботи в школі iconВідділ освіти віньковецької райдержадміністрації райметодкабінет „затверджую”
Організація методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: аналіз і основні завдання
Організація методичної роботи в школі iconАналіз методичної роботи закладу в 2010-2011 навчальному році
Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої...
Організація методичної роботи в школі iconРічна циклограма роботи методичної ради
Визначення завдань методичної роботи з наступним обговоренням на засіданні методичних комісій
Організація методичної роботи в школі iconПроект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі»
Такий центр потребує додаткових технічних засобів, приміщень, штату. Інший варіант центр створюється окремо від бібліотеки і знаходиться...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы