Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів icon

Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів

НазваниеІнформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів
Дата конвертации06.10.2012
Размер53,52 Kb.
ТипІнформація
1. /Остр_к_вська/_нновац_йна д_яльн_сть.doc
2. /Остр_к_вська/виховна робота/кадрове забезпечення виховнох роботи.doc
3. /Остр_к_вська/виховна робота/учн_вське самоврядування.doc
4. /Остр_к_вська/виховна робота/як_сний склад класовод_в _ класних кер_вник_в.doc
5. /Остр_к_вська/динам_ка як_сного складу педагог_чних кадр_в.doc
6. /Остр_к_вська/концепц_я розвитку школи.doc
7. /Остр_к_вська/курси Intel.doc
8. /Остр_к_вська/мережа.doc
9. /Остр_к_вська/методична робота/вчител_, що атестуються.doc
10. /Остр_к_вська/методична робота/динам_чна група класних кер_вник_в.doc
11. /Остр_к_вська/методична робота/курси.doc
12. /Остр_к_вська/методична робота/наказ про орган_зац_ю методичнох роботи.doc
13. /Остр_к_вська/методична робота/наказ про п_дсумки методичнох роботи.doc
14. /Остр_к_вська/методична робота/орган_зац_я методичнох роботи.doc
15. /Остр_к_вська/методична робота/педагог_чна скарбниця.doc
16. /Остр_к_вська/методична робота/план роботи методичнох ради.doc
17. /Остр_к_вська/методична робота/результативн_сть роботи вчител_в, що мають звання.doc
18. /Остр_к_вська/методична робота/склад методичнох ради.doc
19. /Остр_к_вська/методична робота/структура методичнох роботи.doc
20. /Остр_к_вська/методична робота/школа молодого вчителя/голуб О.В. план.doc
21. /Остр_к_вська/методична робота/школа молодого вчителя/федько Р.В. план.doc
22. /Остр_к_вська/навчальний план/10-11.doc
23. /Остр_к_вська/навчальний план/5-9.doc
24. /Остр_к_вська/навчальний план/_ндив_дуальна 5 клас.doc
25. /Остр_к_вська/навчальний план/_ндив_дуальна 6 клас.doc
26. /Остр_к_вська/навчальний план/записка.doc
27. /Остр_к_вська/навчальний план/перел_к програм.doc
28. /Остр_к_вська/навчальний план/початков_ класи.doc
29. /Остр_к_вська/перспективний план.doc
30. /Остр_к_вська/план роботи з обдарованими д_тьми.doc
31. /Остр_к_вська/предметн_ тижн_.doc
32. /Остр_к_вська/проблемн_ питання.doc
33. /Остр_к_вська/розклад/5-11.doc
34. /Остр_к_вська/розклад/_ндив_дуальна форма роботи/5 клас.doc
35. /Остр_к_вська/розклад/_ндив_дуальна форма роботи/6 клас.doc
36. /Остр_к_вська/розклад/молодш_ класи.doc
37. /Остр_к_вська/розклад/розклад 2.doc
38. /Остр_к_вська/самоанал_з осв_тньох д_яльност_ школи.doc
39. /Остр_к_вська/як_сний склад педпрац_вник_в.doc
Інформація про впровадження інноваційних технологій у навчально виховний процес та організацію дослідницької й експериментальної роботи в Острійківській зош І ііі ступенів
Кадрове забезпечення виховної роботи в острійуівській зош І-ІІІ ступенів (2011-2012 навчальний рік)
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів
Якісний склад класоводів І класних керівників Острійківської зош І ііі ступенів
Динаміка якісного складу педагогічних працівників острійківської зош І-ІІІ ступенів
Концепція розвитку острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2003-2013 роки розділ І загальні положення
Інформація про організацію проведення навчання за програмою Intel на базі Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Учнів, класів Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Інформація про педагогічних працівників Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які згідно перспективного плану атестації мають атестуватись у 2011-2012 навчальному році
План роботи методоб'єднання класоводів І класних керівників Острійківської зош І –ііі ступенів у 2011 – 2012 н р Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування І мистецтво виховання
Острійківської зош І-ІІІ ступенів
25 серпня 2011 року «Про організацію методичної роботи з педагогічним кадрами в 2011-2012 навчальному році»
Наказ по Острійківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 31. 05. 2011 року «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році»
Організація методичної роботи в школі
План роботи клуб «педагогічна скарбниця» на 2011-2012 навчальний рік
План роботи методичної ради Острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 н р. № п/п Зміст роботи Термін виконання
Інформація про результативність роботи вчителів Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що мають звання № п/п
Методична рада школи
Структура методичної роботи Острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік
План роботи наставника Щербини Н. В. з учителькою української мови та літератури Голуб О. В. №п/п Зміст роботи Місяць проведення
План роботи наставника Чернишенко З.І. з учителем фізичної культури Федьком Р. В. №п/п Зміст роботи Місяць проведення 1
Навчальний план 10, 11 класів на 2011-2012 навчальний рік
Навчальний план 5-9 класів на 2010-2011 навчальний рік
Індивідуальний навчальний план учня 5 класу Щербини Євгена на 2011-2012 навчальний рік
Індивідуальний навчальний план учениці 6 класу Тарадай Валентини на 2011-2012 навчальний рік
Протокол № від 29. 08. 2011р. Білоцерківської рда голова ради С. В. Кириленко А. В. Литвин погоджено
Інформація про програми курсів за вибором І факультативів острійківської зош І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році №п/п
Навчальний план початкової школи
Список вчителів острійківської зош І-ІІІ ступенів перспективний план атестації станом на 20. 03. 2011
План роботи з обдарованими дітьми
Предметні тижні дата проведення
Питання самоосвіти педагогічних працівників Острійківської зош І-ІІІ ступенів
Розклад уроків Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівна І семестр 2011-2012 н р
«затверджую» Директор школи О. С. Оленко розклад №3 острійківської зош І-ІІІ ступенів у І семестрі 2011-2012 навчального року
Ostrikivska
«Погоджено» «Затверджено»
Розклад №2 острійківської зош І-ІІІ ступенів у І семестрі 2011-2012 навчального року
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу
І. Якісний І кількісний склад педагогічних кадрів Острійківської зош І-ІІІ ступенів


Інформація

про організацію і роль учнівського самоврядування

у Острійківській загальноосвітній школі І-ІІІступенів


Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму. Самоврядування сприяє розширенню діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчому пошуку, ініціативі. Становлення організації проходить на демократичній основі.

Учнівське самоврядування доцільно розглядати як форму творчої співдружності вчителів і учнів, як спосіб вияву організаторських здібностей та можливостей школярів у різних видах діяльності, спілкування та відносин, як засіб вироблення управлінських навичок і вмінь.

Самоврядування у шкільному (класному) колективі – це самостійні чи спільні з дорослими членами шкільного співтовариства (батьками, педагогами) дії дітей з планування, організації та аналізу життєдіяльності у школі (класі), спрямовані на створення сприятливих умов для спілкування і розвитку учнівського загалу, вирішення інших соціально-важливих педагогічних завдань.

Мета: Виховання і формування свідомого, з активною громадською позицією громадянина України; сприяє виробленню в учнів почуття господарів своєї школи, покращенню стосунків і навчальної діяльності.

Завдання :

 1. Формування високих морально – духовних якостей учнів.

 2. Сприяння згуртуванню учнівського колективу.

 3. Створення умов для самореалізації особистості учнівського самоврядування.

 4. Виховання любові до рідного краю.

 5. Виховання учня, як особистості.

Форми роботи:

 • індивідуальна;

 • групова;

 • колективна.

Участь школярів у роботі органів учнівського самоврядування допомагає

сформувати такі якості як самостійність, активність, відповідальність, ініціативність, дисциплінованість, організованість.

Організовуючи учнівське самоврядування, необхідно враховувати три взаємопов’язані етапи його розвитку:

І – підготовчий;

ІІ – організаційний;

ІІІ – діяльнісний.


І етап – підготовчий

На цьому етапі розв’язуються такі питання:

 1. Обирається актив школи.

 2. Розробляється структура, визначається склад Ради школи.

 3. Визначається мета та завдання учнівського самоврядування, план роботи на рік, час засідань.

 4. Розробляється документація.


ІІ етап – організаційний

 1. Уточнюються функції кожного виконавчого органу.

 2. Проводиться систематичне навчання з питань планування, рейдів, чергувань тощо.


ІІІ етап – діяльнісний

На цьому етапі роботи:

 1. Розширюється роль учнівського самоврядування в житті школи у міру накопичення організаторського досвіду.

 2. Здійснюється пошук нових форм і методів організаторської діяльності учнів.


Учнівське самоврядування має двоступеневу структуру – загальношкільну та класну. В класну входять вибори старости класу, його заступника, культорга, фізорга, відповідального за чергування, прес-центру тощо. Що більше дітей у класі буде залучено до органів самоврядування, то активнішим буде життя в класі. Староста або заступник старости входить до Ради школи.

Учнівське самоврядування в навчально-виховному закладі – це педагогічно доцільний спосіб організації учнівського колективу.

У нашій школі діє учнівське самоврядування. Учнівський комітет – найвищий орган учнівського самоврядування, робота якого спрямована на розвиток учнівської ініціативи, дисципліни та особистості у відповідності до задоволення їх потреб та інтересів. Вищим органам учнівського самоврядування школи є загальні збори, які скликаються раз на рік. Виконавчим органом самоврядування є Учнівський комітет, який обирають а засадах вільного і рівноправного висування кандидатів з 7-11 класів школи.

Учнівський комітет очолює лідер – Уніжук Владислава, заступник лідера – Моспан Марина.

В учнівському комітеті створені сектори – навчальний, соціальний, трудовий, спортивний, культосвітня комісія дисципліни і порядку, комісія милосердя, комісія захисту прав дітей у проблемних ситуаціях та комісія з питань екології та краєзнавства.

Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його форм, скільки від демократизації шкільного життя, постійний розвиток самого шкільного колективу, в якому учні є дійсними господарями.

Навчальний сектор допомагає учням в організації самоосвіти, здійснює контроль за відвідуванням учнями уроків, в разі потреби організовує допомогу учням, які не встигають, спільно з вчителями проводить предметні олімпіади;

Соціальний сектор здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з бідних родин, сиротам і напівсиротам;

Трудовий сектор здійснює контроль за санітарним станом школи.

Пришкільна територія та її приміщення поділено на ділянки, за якими закріплено певні класи. Трудовий сектор організовує і здійснює так звані трудові акції.

Спортивний сектор організовує і проводить спортивно-масову роботу, спортивні змагання по футболу, волейболу між командами учнів («Козацькі забави»).

Культурно-освітній сектор – організовує дозвілля, підготовку і проведення вечорів, ранків, КВК.

Один раз в місяць учком проводить загальношкільну лінійку, де підводяться підсумки чергування класів, відвідування учнями школи, називаються порушники дисципліни, наголошується на бережливому ставленні до збереження шкільного майна. Не рідше одного разу в місяць організовуються рейди по перевірці сан стану класних кімнат, озеленення, збереження шкільного майна. Велике значення має робота органів учнівського самоврядування щодо формування здорового способу життя. В школі було проведено акцію «Ми за здоровий спосіб життя». Так 02.12.2010р. було проведено вікторину «Шкідливі звички» (1-4 класи). 03.12.2010р. виховні години у 7-10 класах «СНІД та венеричні захворювання». Були застосовані різноманітні форми та методи виховної роботи (шкільний референдум, диспут, брейн-ринг).

Метою форми роботи «Шкільний референдум» було навчити громадянського підходу до вирішення важливих шкільних та життєвих проблем.

Були розглянуті такі теми шкільного референдуму:

  1. «Проблеми учнівського самоврядування; думка школярів»

  2. «Стан дисципліни і порядку в школі»

  3. «Як подолати причини неуспішності серед учнів»

  4. «Організація змістовного дозвілля в школі»


Був проведений диспут 09.11.2010р. з учнями 10 кл., де

обговорювалося важливе питання, що хвилювало учнів класу «Як уникнути конфліктів у колективі».

26.10.2010р. було проведено брейн-ринг «Діти і їх права» (7-10 кл) по Конференції ООН про права дитини.


Роль органів учнівського самоврядування у профілактиці правопорушень підлітків.


Завданням комісії дисципліни та порядку є:

 • широко пропаганду вати знання про негативний вплив шкідливих звичок на організм дитини;

 • формувати правильну громадську думку про негативні якості і вчинки учнів;

 • формувати потребу в здоровому способі життя;

 • виховувати прагнення та готовність до позбавлення від негативних рис характеру шляхом самовиховання;

 • контролювати стан відвідування учнями школи.

Проведено бесіди «Ти і закон», «Дрібна крадіжка. До чого вона

призводить?»; диспут «Аморальний вчинок. Що це?»

Робота комісій здійснюється згідно з планом.

Важливим критерієм ефективності учнівського самоврядування є сформованість елементарного рівня організаційної культури учнів-лідерів (відповідальність, організованість, цілеспрямованість, дисциплінованість, потреба у творчості та виявленні ініціативи).

Важливий принцип учнівського самоврядування:

«Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо».Похожие:

Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconПро організацію роботи з охорони праці
Острійківській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів Білоцерківського району Київської області
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconУчнівське самоврядування діє згідно зі Статутом. Вищим органом учнівського самоврядування в школі є загальні збори його членів, які проводяться двічі на рік. Виконавчий орган підзвітний загальним зборам
З метою демократизації управління в школі було створено орган учнівського самоврядування, який став справжньою школою формування...
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconФункції органу учнівського самоврядування у школі виходять з можливостей, які надає адміністрація школи та рівня самоорганізації учнівського колективу
Ніціювання, розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconСтатут центру учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи №96 Харківської міської ради Харківської області розділ 1
Найвищим органом влади учнівського самоврядування є загальношкільна конференція, яка проводиться раз на рік
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconІнформація про орган учнівського самоврядування навчального закладу №134 № з/п Назва закладу Кількість учасників організації та їх вікова категорія
Мета: виховати у школярів активну життєву позицію та підготувати до дієвої участі в демократичному управлінні суспільством
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconПлан засідань ради учнівського самоврядування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №96 Харківської міської ради Харківської області на 2010 2011 навчальний рік
Про організацію патрулювання загону учнів під час святкування Дня Перемоги біля скверу загиблим
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconСтатут учнівського самоврядування Бродівської загальноосвітньої школи І ііі ступенів №4
Учнівське самоврядування Бродівської зош І – III ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції...
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconПоложення про учнівське самоврядування сзош №37 „ Держава успіху
Головною метою учнівського самоврядування сзош №37 є розвиток духовності, соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної...
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconПоложення про організацію моніторингових досліджень у середній загальноосвітній школі №2 загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів
Сутність моніторингу полягає в його функціональному зв’язку з усіма етапами управління, разом з якими він утворює замкнений цикл...
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconПоложення про організацію моніторингових досліджень у середній загальноосвітній школі №2 загальноосвітньому навчальному закладі І-ІІІ ступенів
Сутність моніторингу полягає в його функціональному зв’язку з усіма етапами управління, разом з якими він утворює замкнений цикл...
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів iconШляхи удосконалення самоврядування у школі
Робота учнівського самовар. Базується на принципах, а їх у нас є 7 (самостійності, відповідальності, різноманітності, взаємозв’язку,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы