Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу

НазваниеПоложення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу
Дата конвертации06.10.2012
Размер197,42 Kb.
ТипПоложення
1. /Остр_к_вська/_нновац_йна д_яльн_сть.doc
2. /Остр_к_вська/виховна робота/кадрове забезпечення виховнох роботи.doc
3. /Остр_к_вська/виховна робота/учн_вське самоврядування.doc
4. /Остр_к_вська/виховна робота/як_сний склад класовод_в _ класних кер_вник_в.doc
5. /Остр_к_вська/динам_ка як_сного складу педагог_чних кадр_в.doc
6. /Остр_к_вська/концепц_я розвитку школи.doc
7. /Остр_к_вська/курси Intel.doc
8. /Остр_к_вська/мережа.doc
9. /Остр_к_вська/методична робота/вчител_, що атестуються.doc
10. /Остр_к_вська/методична робота/динам_чна група класних кер_вник_в.doc
11. /Остр_к_вська/методична робота/курси.doc
12. /Остр_к_вська/методична робота/наказ про орган_зац_ю методичнох роботи.doc
13. /Остр_к_вська/методична робота/наказ про п_дсумки методичнох роботи.doc
14. /Остр_к_вська/методична робота/орган_зац_я методичнох роботи.doc
15. /Остр_к_вська/методична робота/педагог_чна скарбниця.doc
16. /Остр_к_вська/методична робота/план роботи методичнох ради.doc
17. /Остр_к_вська/методична робота/результативн_сть роботи вчител_в, що мають звання.doc
18. /Остр_к_вська/методична робота/склад методичнох ради.doc
19. /Остр_к_вська/методична робота/структура методичнох роботи.doc
20. /Остр_к_вська/методична робота/школа молодого вчителя/голуб О.В. план.doc
21. /Остр_к_вська/методична робота/школа молодого вчителя/федько Р.В. план.doc
22. /Остр_к_вська/навчальний план/10-11.doc
23. /Остр_к_вська/навчальний план/5-9.doc
24. /Остр_к_вська/навчальний план/_ндив_дуальна 5 клас.doc
25. /Остр_к_вська/навчальний план/_ндив_дуальна 6 клас.doc
26. /Остр_к_вська/навчальний план/записка.doc
27. /Остр_к_вська/навчальний план/перел_к програм.doc
28. /Остр_к_вська/навчальний план/початков_ класи.doc
29. /Остр_к_вська/перспективний план.doc
30. /Остр_к_вська/план роботи з обдарованими д_тьми.doc
31. /Остр_к_вська/предметн_ тижн_.doc
32. /Остр_к_вська/проблемн_ питання.doc
33. /Остр_к_вська/розклад/5-11.doc
34. /Остр_к_вська/розклад/_ндив_дуальна форма роботи/5 клас.doc
35. /Остр_к_вська/розклад/_ндив_дуальна форма роботи/6 клас.doc
36. /Остр_к_вська/розклад/молодш_ класи.doc
37. /Остр_к_вська/розклад/розклад 2.doc
38. /Остр_к_вська/самоанал_з осв_тньох д_яльност_ школи.doc
39. /Остр_к_вська/як_сний склад педпрац_вник_в.doc
Інформація про впровадження інноваційних технологій у навчально виховний процес та організацію дослідницької й експериментальної роботи в Острійківській зош І ііі ступенів
Кадрове забезпечення виховної роботи в острійуівській зош І-ІІІ ступенів (2011-2012 навчальний рік)
Інформація про організацію І роль учнівського самоврядування у Острійківській загальноосвітній школі і-іііступенів
Якісний склад класоводів І класних керівників Острійківської зош І ііі ступенів
Динаміка якісного складу педагогічних працівників острійківської зош І-ІІІ ступенів
Концепція розвитку острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2003-2013 роки розділ І загальні положення
Інформація про організацію проведення навчання за програмою Intel на базі Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острійківська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Учнів, класів Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Інформація про педагогічних працівників Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, які згідно перспективного плану атестації мають атестуватись у 2011-2012 навчальному році
План роботи методоб'єднання класоводів І класних керівників Острійківської зош І –ііі ступенів у 2011 – 2012 н р Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування І мистецтво виховання
Острійківської зош І-ІІІ ступенів
25 серпня 2011 року «Про організацію методичної роботи з педагогічним кадрами в 2011-2012 навчальному році»
Наказ по Острійківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 31. 05. 2011 року «Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами у 2010-2011 навчальному році»
Організація методичної роботи в школі
План роботи клуб «педагогічна скарбниця» на 2011-2012 навчальний рік
План роботи методичної ради Острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 н р. № п/п Зміст роботи Термін виконання
Інформація про результативність роботи вчителів Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, що мають звання № п/п
Методична рада школи
Структура методичної роботи Острійківської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2012 навчальний рік
План роботи наставника Щербини Н. В. з учителькою української мови та літератури Голуб О. В. №п/п Зміст роботи Місяць проведення
План роботи наставника Чернишенко З.І. з учителем фізичної культури Федьком Р. В. №п/п Зміст роботи Місяць проведення 1
Навчальний план 10, 11 класів на 2011-2012 навчальний рік
Навчальний план 5-9 класів на 2010-2011 навчальний рік
Індивідуальний навчальний план учня 5 класу Щербини Євгена на 2011-2012 навчальний рік
Індивідуальний навчальний план учениці 6 класу Тарадай Валентини на 2011-2012 навчальний рік
Протокол № від 29. 08. 2011р. Білоцерківської рда голова ради С. В. Кириленко А. В. Литвин погоджено
Інформація про програми курсів за вибором І факультативів острійківської зош І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році №п/п
Навчальний план початкової школи
Список вчителів острійківської зош І-ІІІ ступенів перспективний план атестації станом на 20. 03. 2011
План роботи з обдарованими дітьми
Предметні тижні дата проведення
Питання самоосвіти педагогічних працівників Острійківської зош І-ІІІ ступенів
Розклад уроків Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівна І семестр 2011-2012 н р
«затверджую» Директор школи О. С. Оленко розклад №3 острійківської зош І-ІІІ ступенів у І семестрі 2011-2012 навчального року
Ostrikivska
«Погоджено» «Затверджено»
Розклад №2 острійківської зош І-ІІІ ступенів у І семестрі 2011-2012 навчального року
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу
І. Якісний І кількісний склад педагогічних кадрів Острійківської зош І-ІІІ ступенів

САМОАНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Острійківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів


(станом на 01.01.2011 року)


Нормативно правові умови функціонування закладу освіти

Вся діяльність педагогічного колективу школи спрямовується на забезпечення прав учнів на загальну середню освіту, організацію їх навчально-пізнавальної діяльності, становлення і розвиток виховної системи у школі, науково-методичній роботі з педкадрами, співпраці освітнього закладу із сім’єю, позашкільними і громадськими організаціями з метою розвитку особистості школярів.

В основу діяльності ЗОШ покладено діючі законодавчі та освітні нормативні документи України, Національна доктрина розвитку освіти України.

У своїй діяльності колектив школи опирається на основні положення Конституції України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про мови в Україні", "Про охорону дитинства", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Національну доктрину розвитку освіти, Концепцію загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепцію громадянського виховання та освіти, Державні програми "Вчитель", "Діти України", "Освіта. Україна XXI ст.", Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу:

- статут школи, зареєстрований (перереєстрований) розпорядженням Білоцерківської районної державної адміністрації № 336-2-31 від 13.12.2002 року.

- правила внутрішнього трудового розпорядку - затверджені зборами трудового колективу у вересні 2009 року.

Педагогічний колектив працює у тісній співдружності з батьками. В школі створено рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет. піклувальна рада. Систематично проводяться батьківські збори .

Щорічно розподіляються функціональні обов’язки між членами адміністрації, розроблені та доведені до працівників школи посадові інструкції, оформлені відповідно до вимог.

Укладена колективна угода між адміністрацією школи і профспілковим комітетом про виконання якої щорічно звітується адміністрація школи та профком на загальних зборах колективу.

Розроблені і діють Правила для учнів.


Загальні відомості про заклад:
Поштова адреса: 09164 вул. Леніна, 38 с. Острійки Білоцерківський район Київська область; телефон: 320299

Статут затверджений наказом відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації № 196 від 12.12.2002 р.

Дата отримання ліцензії: 07.11.2002 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія АОО № 679098

Код: 25566375

Адміністрація: директор – Оленко Олексій Степанович, 1946 р. н., освіта вища, вчитель математики, педагогічний стаж – 47 років; заступник директора з навчально – виховної роботи – Голуб Світлана Несторівна, 1966 р. н., освіта вища, вчитель української мови і літератури, педагогічний стаж – 26 років; соціальний педагог – Оленко Валентина Петрівна, 1955 р. н., освіта с/спеціальна, вихователь дошкільних установ, педагогічний стаж – 30 років; психолог – Бєлік Людмила Миколаївна, 1954 р. н., освіта вища, психолог, стаж роботи – 37 років


Матеріально – технічна та навчально – методична база

Рік введення в дію приміщення школи – 1968; проектна потужність – 320 учнів.

Стан збереження приміщення школи – добрий, відповідає санітарно - гігієнічним вимогам. Відповідні приписи СЕС, пожежної охорони виконуються своєчасно (протікання даху, температурний режим у класах, тощо). Капітального ремонту будівля школи не потребує. Поточні ремонти проводяться щороку.

В школі функціонують кабінети української мови та літератури, фізики та астрономії, хімії, біології, математики, інформатики, іноземної мови, історії, захисту Вітчизни, чотири кабінети початкових класів, кабінет музичного мистецтва, спортивна та актова зали, комбінована майстерня, спортивний майданчик, навчально – дослідні ділянки, теплиця, стрілецький тир, приміщення дитячого садка, шкільна бібліотека.

В школі проводиться робота по поповненню бібліотеки підручниками, художньою та методичною літературами. Розподіл та використання підручників проводиться пропорційно за кількістю учнів у класах. Забезпеченість підручників в 2009 - 2010 навчальному році – 99 %.

2010 – 2011 рр. – Кількість книг, брошур, журналів примірників – 16080 у тому числі підручників – усього : 8361 ( 1-4кл. – 1756; 5-9кл. – 4108; 10-11кл. – 2497)

Усі підручники, які використовуються мають гриф МОН України. Застарілі підручники використовуються з депозиту за потребою, а старі підручники – списуються.

Школа обладнана меблями навчальних кабінетів відповідно до потреби - на 90 %.

Загальна оцінка стану збереження меблів у школі - добра.

Школа забезпечена необхідним навчальним обладнанням, посібниками, технічними засобами навчання, реактивами для кабінетів хімії, біології, фізики на 90%.

Наявна навчально - матеріальна база закладу використовується раціонально. Проте обсяг бюджетних фінансувань на утримання закладу - недостатній.


Кадрове забезпечення

Кількість працівників, які працюють у закладі - 32 особи.

На 01.01.2011року у школі працює 21 педпрацівник (із них 4 чоловіків і 17 жінок):

мають вищу педагогічну освіту – 14(66%), бакалавр – 2(10%), середню спеціальну – 5(24%).

пройшли атестацію за останній рік - 3 (15%)

учителі вищої категорії - 11 (52%)

учителі І категорії - 1 (5%)

учителі ІІ категорії - 2 ( 10%)

кваліфікаційна категорія „спеціаліст” - 7 (33%)


Адміністрація школи разом із профспілковим комітетом постійно працює над забезпеченням закладу педагогічними кадрами. Цьому сприяє й активна профорієнтаційна робота, спрямована на вибір учнями педагогічних професій. Так, за останні 3 роки 3 випускники здобувають педагогічну освіту.

Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у шкільних та районних предметних методичних об’єднаннях, творчих та динамічних групах, семінарах, на курсах перепідготовки спеціалістів при КОІПОПК.

Навчання на курсах перепідготовки педагогічних кадрів при КОІПОПК відбувається згідно плану.

З метою досконалішого оволодіння учителями комп’ютерною технікою, 7 учителів пройшло навчання за програмою «Intel® Навчання для майбутнього».


Контингент учнів школи

Школа обслуговує мікрорайон с.Блощинці і с.Острійки. Списки дітей шкільного віку складені. Всього в школі навчається - 121 дитина (із них: у 1-4 кл. – 50 учнів, у 5-10 кл. - 68 учнів).

Мережа класів і кількість учнів за останні роки не зменшилась:

У школі протягом останніх 5 років помітна тенденція до зменшення кількості учнів, що характерно загальнодержавним причинам спаду народжуваності у країні. Через декілька років ця тенденція буде змінюватися до зростання кількості учнів.

2 учнів пройшли медико-психолого-педагогічну комісію в квітні 2010 року.

Прийом учнів до школи здійснюється відповідно до чинного законодавства на основі заяв батьків і медичних документів.

Переведення учнів в наступні класи здійснюється на підставі рішення педради, наказу по школі. Ведеться окрема книга наказів руху учнів та алфавітна книга.

Відрахування (переведення в інші школи) здійснюється на підставі довідок тих навчальних закладів, де буде продовжувати навчатись дитина, і заяви батьків.

За останній рік із школи випущено 38 учнів випускних класів:

Кількість дітей по категоріям:


Статус дитини

2009-2010

Дітей-сиріт

1

Дітей-інвалідів

5

Дітей-напівсиріт

7

Багатодітних сімей

14

Неблагонадійних сімей

1

Учнів, схильних до правопорушень

1

Учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції

-

Не відвідують школу без поважних причин

-

Дітей,постраждалих від катастрофи на ЧАЕС

29


Проводиться систематична робота щодо виявлення таких дітей з органами охорони здоров'я (щорічні медичні огляди).

Всього дітей з особливими потребами навчаються в школі 2, за місцем їх проживання - 1. Контроль за організацією навчання названої категорії дітей проводиться на рівні школи.


Організація та результативність навчально – виховної роботи

Відповідно до листа МОН України від 18.02.08 р. № 1/9 – 83 ,,Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2008/2009 навчальний рік” робочий навчальний план на 2008/2009 навчальний рік складено:

  • для 1-4, 5-9 та 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів – за Типовими навчальними планами перерахованими у листі Міністерства освіти і науки від 05.03.10 №1/9-143 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010/2011 навчальний рік»;

- для 10-х класів – за Типовими планами для загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, які наразі готуються до затвердження в Міністерстві освіти і науки .


Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України ,,Про загальну середню освіту”.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України ,,Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти” години фізичної культури у 1-4 класах, 5-9 класах і 10 класі не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Сумарне навантаження учнів відповідає Типовими навчальними планам, який зорієнтований на роботу за п’ятиденним робочим тижнем.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної так і варіативної частини навчального плану, а також його варіативна частина. Адміністрація школи намагалася якнайповніше врахувати сучасне замовлення на освіту, інтереси та потреби учнів, кадровий потенціал закладу.

Згідно з типовими навчальними планами:

-в початковій школі освітня галузь ,,Людина і світ” реалізується через навчальний предмет ,,Я і Україна” , який вивчається окремим предметом, освітня галузь ,,Здоров’я і фізична культура” та ,,Основи здоров’я” , формування умінь та навичок з основ безпеки життєдіяльності здійснюється в рамках інтегрованого курсу ,,Основи здоров’я “, освітня галузь ,,Мистецтво“ реалізується навчальними предметами ,,Образотворче мистецтво“ і ,,Музика“ , освітня галузь ,,Технологія“ реалізується через предмети ,,Трудове навчання“ або ,,Художня праця“.

У 1-4 класах вводиться до навчального плану курс за вибором «Київщинознавство». Метою цього курсу є удосконалення знань про рідний край : його природу, історію, культуру, видатних людей Київщини.

Додаткові години у цьому навчальному році в початкових класах виділено на українську мову та математику, що сприятиме кращому опануванню учнями програмового матеріалу.

Курс за вибором «Громадянська освіта» впроваджується з метою виховання в учнів почуття патріотизму, розвитку активної життєвої позиції. Важливе завдання курсу – навчити учнів використовувати знання, набуті під час вивчення шкільних предметів у повсякденній практиці.

Фізична географія Київської області (курс за вибором у 8 класі) спрямований на узагальнення і систематизацію попередніх знань учнів з різних напрямів природничих наук.

Бібліотечна година у 8 класі вводиться з метою формування в учнів кращих навичок читання, вміння користуватись довідковою літературою, каталогами.

Факультатив «Анатомія людини» у 10 класі спрямовано на збереження життя і здоров’я людства.

Курс за вибором «Діловий етикет» у 10 класі спонукає учнів до усвідомлення своєї ролі в суспіьстві.

Врвховуючи інтереси учнів, додаткові години у цьому навчальному році введено з математики, української мови та літератури, історії України, хімії.


Успішність учнів школи:


Всього учнів на кінець першого семестру

2010-2011 н.р.

Результати річного (семестрового) оцінювання

Високий рівень

%

Достатній рівень

%

Середній рівень

%

Початковий рівень

%

1-10 класи: 118 учнів

1

1

24

25

63

66

7

8

в т.ч. по групах класів:

1-4 класи: 50 учнів

1

4

13

48

13

48

-

-

5-9 класи: 54 учнів

-

-

10

19

38

70

6

11

10 клас: 14 учнів

-

-

1

7

12

86

1

7


Із 11  випускників  11  класу  продовжують  навчання,  здобуваючи вищу освіту – 5 учнів, інші ( 6 учнів) -  професійну  підготовку  у  навчальних  закладах  ІІ-ІІ  рівня  акредитації.

Школа укомплектована програмно-методичним забезпеченням навчального процесу. З усіх навчальних предметів є навчальні програми. Календарно - тематичного планування з навчальних предметів відповідає діючим програмам.

В школі проводяться контрольні зрізи з усіх предметів інваріантної складової навчального плану, порівняльний аналіз їх результатів та аналіз рівня навчальних досягнень учнів з конкретного предмета (згідно плану роботи школи). Даний аналіз підтверджує відповідність рівня знань учнів і їх виставлення оцінок, що говорить про об'єктивність оцінювання вчителями навчальних досягнень учнів: рівень володіння критеріями оцінювання, володіння методикою розробки змістових матеріалів для тематичної атестації, використання відповідних збірників тематичного оцінювання, відповідність тематичних та семестрових оцінок результатами опанування учнем матеріалу теми.

Систематично проводиться перевірка стану ведення учнівських зошитів, зошитів для контрольних робіт, щоденників. Проведення та оцінювання практичних, лабораторних, самостійних робіт, проводяться згідно з навчальними програмами та оцінюються згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учні та ураховується при виставленні тематичної оцінок.

Педколектив приділяє значну увагу здібним і талановитим дітям, залучаючи їх до участі в олімпіадах, конкурсах.

Школярі беруть участь у різноманітних конкурсах.

Цікавою формою роботи, яка охоплює велику кількість учнів, є проведення предметних тижнів. По кожному з предметних тижнів зібрано багатий матеріал, що зберігається у шкільному методкабінеті.


Науково-методичне забезпечення освітнього процесу

В школі організовано діяльність методичного кабінету відповідно до вимог Положення, сплановано роботу з педагогічними кадрами, всі педагогічні працівники залучені до науково-методичної роботи ( клуб «Педагогічна скарбниця» динамічна група вчителів початкових класів і класних керівників, методична рада, школа молодого вчителя).

Мережа методичної роботи

Структура методичної роботи


п/п


Форми методичної роботи

Члени педколегії

Проблеми

1

Клуб «Педагогічна скарбниця». Кер. Чернишенко З.І.


Всі члени педколективу

Формування духовного світу особистості

2

Проблемний семінар-практикум. Кер. Пилипенко Т.В.

Уніжук В.Д.,

Мужицька А.І.,

Розпутній В.В.,

Овчаренко О.І.

Застосування нових педагогічних технологій, розвиток індивідуальних здібностей учнів у процесі навчання і виховання

3

Динамічна група класних керівників.

Кер. Оленко В.П.

Класоводи, класні керівники

Демократизація і гуманізація виховного процесу відповідно до концепції національної школи

4

Інструктивно-методичні наради. Відповідальна: Голуб С.Н.

Весь колектив

Згідно окремих планів і конкретних проблем

5

Наставництво

Голуб О.В.

Щербина Н.В.

(українська мова та література)


Федько Р.В.


Чернишенко З.І.

(фізичне виховання)

6


Вивчення ППД


Проводиться моніторинг діяльності структурних підрозділів науково-методичної роботи (адміністрації, вчителів, учнів) та рейтинг роботи вчителів.

Організовуються і проводяться фахові конкурси: "Учитель року", "Класний керівник року". Залучаються переможці та учасники фахової майстерності до організації науково-методичної роботи.

Свою фахову майстерність учителі підвищують шляхом самоосвіти, участі у шкільних та районних предметних МО, семінарах, на курсах перепідготовки спеціалістів при КОІПОПК.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного графіка проходження курсової перепідготовки. При проходженні атестації вчителі атестуються на кваліфікаційну категорію вищу за попередню або підтверджують кваліфікаційну категорію. Фактів заниження кваліфікаційної категорії не було. Творчий звіт учителів, які атестуються, традиційно проходить на педраді, а творчий доробок (досвід, друкована продукція ) зберігаються в шкільному та районному методичному кабінеті.

Педагогічний колектив школи працює над впровадженням певних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес.

В школі проводиться робота по комп'ютеризації закладу, впровадження нових інформаційних технологій в навчально-виховну роботу та адміністративну діяльність.

Кількість комп'ютерів в школі - 5 шт. Наявність програмового забезпечення станом на 01.01.2011 року:

- має навчальне призначення - 30 програм

- забезпечення вимог курсу Інформатики - 12

- забезпечує супровід вивчення інших навчальних предметів - 15

- забезпечує адміністративну діяльність - 1 програма;

- програми загального призначення всебічного розвитку учнів (енциклопедії, електронні твори, словники, тощо) - 20 програм.

В школі є вихід в світові інформаційні мережі.

Проводиться робота по навчанню вчителів школи користуванням комп'ютерами. Станом на 01.01.2010 року володіння умінням працювати з комп'ютером на рівні користувачів - 70 %.; викладачів, що періодично використовують комп'ютерну техніку в навчальному процесі - 80 %.

В школі проводиться робота по викладанню навчальних предметів в кабінеті інформатики.

В закладі проводилась протягом року робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій навчання (продовжено поповнення електронними енциклопедіями, довідниками та іншими електронними засобами; поновлено електронними програмними засобами, розробками вчителів; проводилось навчання за програмою «Intel® Навчання для майбутнього»).

Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально - виховним процесом. У школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, використання ініціативи громадськості села, залучення учнівського самоврядування.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги вчителям у підвищенні рівня виховної роботи, у школі постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою.

Для проведення підсумків різних видів контролю за станом виховної роботи використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорі, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання та наради класних керівників .

Виконуючи основні завдання виховання учнів у школі спільно з педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки.

Методоб’єднання класних керівників, постійно вдосконалюючи свою роботу сприяє професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулює творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи, формування гуманістичних цінностей у системі виховної роботи.

У школі налагоджена робота з обдарованими дітьми розроблені основні напрями та завдання роботи з обдарованими. Кожен класний керівник має інформацію про дітей класу відносно здібностей всіх учнів в класі.

Адміністрація школи забезпечує участь дітей у Всеукраїнських та шкільних конкурсах, фестивалях , олімпіадах.

Виховна система нашої школи – це складна психолого - педагогічна сукупність, яка охоплює весь педагогічний процес, інтегруючи навчальні заняття, позаурочне життя дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Школа працює у творчій співдружності з багатьма закладами освіти району.

На базі школи працює 4 гуртки:
з/п

Назва гуртка

Кількість учнів

Керівник гуртка
1.

Вокальна студія

26

Овчаренко О.І.
2.

Лицарська звитяга

7

Розпутній В.В.
3.

Козацька школа

15

Пилипенко Т.В.

Оленко В.П.
4.

Вокально-хореогрфічна студія

17

Савчук О.І.


Адміністрація школи дбає про результативну систему співробітництва: взаємодію з батьками в формі своєрідного всеобучу з запрошенням до співпраці представників громадськості. Одна із дієвих форм взаємодії з батьківською громадськістю - індивідуальна робота, залучення батьків до позанавчальної виховної роботи, організації та проведення родинних свят, декад родинного виховання.

Успіх спільної діяльності педагогів і батьків великою мірою залежить від глибокого знання вчителем учнів, їхніх родин й тому у школі практикується детальне знайомство з родинами за програмою вивчення сім’ї.

Саме за результатами вивчення сім’ї складаються соціально-педагогічні паспорти класів.

Куточки державної символіки України є у кожному класі і кабінеті. Державна символіка (Гімн, Прапор) використовуються на святі Першого і Останнього дзвоника, при врученні документів про освіту випускникам, на початку занять кожного робочого дня.

В школі є багато традицій, які зберігаються й примножуються з року в рік, одна з яких – зустрічі з випускниками школи. Щорічно в лютому, червні – липні в стінах рідної школи збираються випускники минулих років, які закінчили школу 10,20,30,40 років назад.

Матеріальна підтримка учнів, що потребують соціального захисту здійснюється через батьківські комітети, через службу у справах неповнолітніх, такі діти користуються правом на першочергове оздоровлення.

Зібрано матеріал про дітей, що потребують соціального захисту, створені окремі папки, в яких збирається інформація про умови проживання дитини; залучення її до позаурочної і позашкільної роботи; облік бесід, проведених з нею; результати відвідування сім’ї, бесід з батьками.

Класні керівники узагальнюють інформацію про учнів класу, матеріали виховної роботи у папках класних керівників.

Відвідування учнями школи постійно в полі зору адміністрації, класних керівників

Проводиться систематична робота по запобіганню пропусків занять учнями без поважних причин ( ведеться журнал обліку відвідування учнями школи, вимагаються медичні довідки, записки від батьків, що пояснюють причини пропусків).Про факти пропуску учнями школи класні керівники зразу повідомляють батьків.

Підтримується постійний зв’язок із службою у справах неповнолітніх. Організовуються зустрічі учнів, що стоять на внутрішкільному обліку, з представниками комісії у справах неповнолітніх.

У закладі добре поставлена робота з організації харчування дітей, яке здійснюється відповідно до вимог організації дитячого харчування. Безкоштовно харчуються учні початкових класів, діти – сироти, діти, що знаходяться під опікою. Обіди, що обов’язково включають перші страви, достатньо калорійні, різноманітні, смачні.

Педколектив спрямовує свою діяльність також на створення умов безпечного перебування дітей у школі, охорону здоров’я учнів, профілактику дитячого травматизму і захворювань.

Учні ознайомлені з рекомендаціями щодо оптимального рухового режиму.

Проводяться: шкільна спартакіада, спортивні свята „Мама, тато, я...”, “Веселі старти”, спортивні змагання між класами. спортивно-інтелектуальні турніри.

Право дитини на вільне висловлення своєї думки та отримання інформації реалізується участю в органах самоврядування.

Виховна робота школи передбачає кінцеву мету – забезпечити суспільство високоінтелектуальною, духовно багатою, толерантною елітою.

Шляхи досягнення мети вбачаємо в запровадженні сучасних моделей виховання, у впровадженні і апробації інноваційних технологій виховання.

А головним знаряддям суспільства у вихованні особистості є школа.


Найбільш суттєві проблеми в роботі навчального закладу

-  підвищення  професійного  рівня  педагогів  шляхом власної науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності; 

-  розробка  авторських  програм;

-  робота з обдарованими дітьми;

- участь у фахових конкурсах.

Адміністрація  школи  в  тісному  контакті  із  профкомом  сприятимуть  зростанню  авторитету  вчителя,  престижності  його  предмета,  покращення  умов  його  роботи,  матеріального  стану,  створюватимуть  і  підтримуватимуть  в  педколективі  вимогливість,  творчий  мікроклімат,  атмосферу  чуйності  і  доброзичливості,  сприятимуть  дальшому  втіленню  в  життя  шкільного  колективу  демократичних  засад,  дбатимуть  про  перспективний  розвиток  школи.    В  майбутньому,  реалізуючи  Комплексну  програму  інноваційного  розвитку  освіти  Білоцерківського району.   


Директор навчального закладу О.С.ОленкоПохожие:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад На виконання пункту 2 статті 8 Закону України, з метою установлення порядку здійснення інноваційної освітньої діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах наказую
Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад"
Про затвердження положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад"
Про затвердження положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778 положення про загаль ноосвітній навчальний заклад Загальна частина
Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПроект погоджено начальник відділу освіти
«Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2000 n 964 ( 964-2000-п ), наказ у ю
Затвердити Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу (додається)
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України “Про загальну середню освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Внутрішні нормативні документи, що регламентують діяльність закладу iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778
Цей Порядок визначає організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы