Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів

НазваниеПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Дата конвертации06.10.2012
Размер61,13 Kb.
ТипПоложення
1. /портфол_о Тарас_вського НВК/_нновац_х.doc
2. /портфол_о Тарас_вського НВК/Атестац_я каб_нет_в.doc
3. /портфол_о Тарас_вського НВК/В_зитка школи.docx
4. /портфол_о Тарас_вського НВК/Волод_ння комп.doc
5. /портфол_о Тарас_вського НВК/Динам_ка як_сного складу.doc
6. /портфол_о Тарас_вського НВК/Концепц_я розвитку.doc
7. /портфол_о Тарас_вського НВК/НаказОрган_зац_яМетодичнох роботи.doc
8. /портфол_о Тарас_вського НВК/НаказП_дсумкиМетодичнох роботи 2011.doc
9. /портфол_о Тарас_вського НВК/Перспективний план атестац_х педпрац_авник_в.doc
10. /портфол_о Тарас_вського НВК/Перспективний план роботи.doc
11. /портфол_о Тарас_вського НВК/План методичнох роботи.doc
12. /портфол_о Тарас_вського НВК/План Виховнох роботи 2011-2012.doc
13. /портфол_о Тарас_вського НВК/План роботи з обдарованими учнями.doc
14. /портфол_о Тарас_вського НВК/Розклади/Розклад гуртк_в 2010-2011.doc
15. /портфол_о Тарас_вського НВК/Розклади/Розкладурок_в на 2011-12н.р..doc
16. /портфол_о Тарас_вського НВК/Розклади/розклад факультатив_в.doc
17. /портфол_о Тарас_вського НВК/Список атестуються у 2011-2012.doc
18. /портфол_о Тарас_вського НВК/Структура методичнох роботи.doc
19. /портфол_о Тарас_вського НВК/в_зитка виховнох роботи.docx
20. /портфол_о Тарас_вського НВК/в_зитка методичнох роботи.docx
21. /портфол_о Тарас_вського НВК/граф. зас_дань МО гуман_тарного циклу.doc
22. /портфол_о Тарас_вського НВК/граф_к зас_дань МО (початкова ланка).doc
23. /портфол_о Тарас_вського НВК/граф_к зас_дань МО класних кер_вник_в.doc
24. /портфол_о Тарас_вського НВК/граф_к зас_дань МО природничо-математичного циклу.doc
25. /портфол_о Тарас_вського НВК/граф_к зас_дань педрад.doc
26. /портфол_о Тарас_вського НВК/нагородження педагог_чних прац_вник_в.doc
27. /портфол_о Тарас_вського НВК/питання самоосв_ти вчител_в.doc
28. /портфол_о Тарас_вського НВК/план вивчення досв_ду вчителя.doc
29. /портфол_о Тарас_вського НВК/робочий навчальний план/10-11.doc
30. /портфол_о Тарас_вського НВК/робочий навчальний план/5-9.doc
31. /портфол_о Тарас_вського НВК/робочий навчальний план/план _ ст.doc
32. /портфол_о Тарас_вського НВК/робочий навчальний план/роб. навч. план 2011-2012 пояснювальна записка.doc
Інформація про впровадження педагогічних інновацій вчителями Тарасівського нвк „зош І-ІІІ ступенів- дитячий садок у 2011-2012 навчальному році № п/п
Положення про атестацію навчальних кабінетів, на підставі висновків комісії з атестації кабінетів встановити наступні категорії навчальним кабінетам із встановленням відповідних доплат завідуючим кабінетами: № з/п
Наша адреса: Вулиця Шкільна,1
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № п/п Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Фах
Динаміка якісного складу педагогічних кадрів
Концепція розвитку Тарасівського навчально-виховного комплексу „ Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок І. Вступ Дана концепція розроблена
Наказ №49 "Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2011-2012 н рік"
Наказ №23 " Про підсумки методичної роботи в школі"
Прізвище та ініціали
Перспективний план роботи Тарасівського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
План методичної роботи Тарасівського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І ііі ступенів дитячий садок на 2011 2012 навчальний рік
На сучасному етапі розвитку школи виховання повинно бути особистісно зорієнтованим
План роботи з обдарованими учнями І. Психолого педагогічні аспекти реалізації програми № п/п Зміст Термін 1
Розклад роботи гуртків І спортивних секцій
Понеділок 1
Протокол №3 від 02 вересня 2011 р
Список педпрацівників Тарасівського навчально-виховного комплексу „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Структура методичної роботи
Дитяча організація Тарасівського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок ”
Методична проблема
Перелік питань Відповідальний
Перелік питань Відповідальний
Перелік питань Відповідальний
Графік засідання шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу на 2011-2012 н р
Тема Відповідальні
Інформація про нагородження педагогічних працівників Тарасівського нвк „ зош І-ІІІ ступенів дитячий садок П.І. Б. працівників Фах Предмет, що викладає Педстаж
Теми самоосвіти педагогічних працівників Тарасівського нвк «Загальноосвітнья школа І-ІІІ ступенів- дитячий садок»
Програма
Тарасівського нвк „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок
Тарасівського нвк „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитсадок
Тарасівського нвк „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок на 2011 2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів

ПОГОДЖЕНО

На засіданні ради школи

Протокол № 3 від 31. 08.2011р.

Голова ради _________ Л.П.Моторна

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Білоцерківської районної

державної адміністрації

______________ А.В.Литвин


ПОГОДЖЕНО

На засіданні педагогічної ради

Протокол № 1 від 31.08.2011 р.

Голова педагогічної ради

________________ Г.М.Первой


РОБОЧИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Тарасівського навчально-виховного комплексу

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дитячий садок”

на 2011-2012 н.р.


Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Тарасівський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня; дитячий садок.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено універсальний профіль.

Робочий навчальний план закладу на 2011-2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОНмолодьспорт України №1/9 - 556 від 21.07.2011 року):

- для школи І ступеня – за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 29.11. 2005 № 682 ( додаток 1);

- для школи ІІ ступеня – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66( додаток 1);

- для школи ІІІ ступеня: – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 ( додаток 2).


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

 • У 1 та 2 класі, з метою розвитку комунікативної компетентності, етики спілкування та культури мовлення, формування особистості, яка б зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу, введено курс за вибором «Риторика»;

 • у 2-4 класах введено курс за вибором «Сходинки до інформатики», що дасть можливість учням оволодіти основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомитись з поняттям алгоритму;

 • на підсилення предмету «математика» у 3 класі введено курс «Елементи геометрії»;

 • для залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, розширення їх культурно-пізнавальних інтересів у 4 класі введено курс «Світова література»;

 • для корекції знань та роботи з обдарованими учнями в усіх класах початкової школи виділено по 1 годині для індивідуальної роботи;

   • у 8 класі, з метою підготовки учнів до свідомого вибору профілю навчання у старшій школі, введено курс «Людина і світ професій»;

   • для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмних засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору в школі ІІ ступеня виділено по 1 годині у 5,6,10,11 та по 0,5 год. у 8 і 9 класах на факультатив «Прикладна інформатика»;

 • для формування в учнів умінь і навичок комунікативно користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях при сприйнятті і створенні висловлювань з дотриманням російського мовного етикету у 10 класі введено факультативний курс «Російська мова»;

   • у 6 і 10 класах з метою формування у дітей високоморальних якостей, патріотичної та громадянської свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Краси введено курс «Основи християнської етики»;

 • у 10-му класі з метою поглиблення знань з географії світу, усвідомлення громадянських прав і свобод, введено курси «Політична географія», «Ми – громадяни України», «Україна і світовий ринок»;

 • з метою стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, для проведення освітньої роз’яснювальної роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки відведено по годині у 10 і 11 класах для курсу «Профілактика ризикованої поведінки. Школа проти СНІДу»;

 • для оволодіння діловим стилем письма, формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки у 10 та 11 класах відведено по 1 год. на курс за вибором «Етикет і етика» та 1 годину у 10 класі на факультатив «Ділова українська мова»;

 • з метою поглиблення знань з математики та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання у 10 та 11 класах відведено по 1 год. на факультатив «Методи розв’язування задач з математики»;

 • з метою інформування учнів про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу у 10 класі в І семестрі введено курс за вибором «Ми – господарі Євро - 2012»

 • з метою сприяння політехнічній освіті учнів, розвитку у них технічних здібностей та формування просторового мислення у 11 класі введено курс «Креслення».

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 №797 встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання:

2 кл.– 10год. на тиждень на учня,

7 кл.– 14год. на тиждень на учня,

Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів.


ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2011/12навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань».

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання завершення 2011-2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 13.07.11 року № 686-р заняття завершуються 25 травня 2012 року «Святом завершення навчального року».

Зважаючи на зазначене, у 2011-2012 навчальному році навчальні заняття у 1-8 та 10 класах завершуються 25 травня 2012 року, у 9 класі – 14 травня, в 11 класі – 3 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 25 грудня;

ІІ семестр – з 11 січня по 25 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні – з 24.10.11 по 30.10.11,

зимові – з 26.12.11 по 10.01.12 ,

весняні – з 26.03.12 по 01.04.12.

Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

Тривалість уроків:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;

 • у 2-4 класах– 40 хвилин;

 • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.


Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9 – 61.

Навчальна практика та екскурсії будуть проводитися протягом навчального року.


У випускних 4, 9 та 11 класах, після закінчення навчальних занять, проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та наказу МОН України від 12.09.2008 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.

Похожие:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської гімназії №1 Харківської міської ради Харківської області
«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconА. В. Батинський. 2012 р. Концепція
«Про засади державної мовної політики», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нової редакції Концепції профільного навчання...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconНаказ №21 Про оформлення й видачу документів про освіту в 2011-2012 навчальному році
Положення про загальноосвітній навчальний заклад", згідно з Інструкцією "Про проведення державної підсумкової атестації та випуск...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", наказую
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы