Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки icon

Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки

НазваниеПерспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Дата конвертации06.10.2012
Размер214,21 Kb.
ТипДокументы
1. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Атестац_я каб_нет_в.doc
2. /Терезине ПОРТФОЛ_О/В_зитка 11-12.doc
3. /Терезине ПОРТФОЛ_О/КОНЦЕПЦ_Я.doc
4. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Комп. грамотн_сть.doc
5. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МЕТОДИЧНА РОБОТА.doc
6. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МО класних кер_вник_в.doc
7. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична проблема.doc
8. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична рада.doc
9. /Терезине ПОРТФОЛ_О/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.doc
10. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Нагороди вчител_в.doc
11. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Наказ про _нтел.doc
12. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Ол_мп_ади.doc
13. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Орган_зац_я методроботи.doc
14. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ вчител_в початкових клас_в.doc
15. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ природничо-математичного циклу.doc
16. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ ф_лолог_в.doc
17. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф.doc
18. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Питання самоосв_ти.doc
19. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План вивчення досв_ду.doc
20. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План роботи з обдарован..doc
21. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Про результати методроботи.doc
22. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Програма розвитку.doc
23. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Розклад урок_в.doc
24. /Терезине ПОРТФОЛ_О/СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО.doc
25. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Списки на КПК.doc
26. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Структура методроботи.doc
27. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Хто атестується в 11-12.doc
28. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Як_сний показник пед. кадр_в.doc
29. /Терезине ПОРТФОЛ_О/виховна робота.doc
Наказ № "Про результати атестації кабінетів"
Terezine portfolio
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № з/п П.І. Б. вчителя Фах Предмет, що викладає
Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2011-2012 навчальному році
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 2012 навчальний рік
Проблема над якою працює педагогічний колектив терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
П л а н роботи методичної ради Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на 2011-2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Інформаці я про нагороди та звання вчителів Терезинського нво
Наказ № Про організацію навчання за програмою Intel „Навчання для майбутнього у 2011-2012 н р
Результати ІІ етапу всеукраїнських шкільних предметних олімпіад та конкурсу знавців
Наказ №29 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році.»
Тематика засідань проблемної групи на 2011 – 2013 н р
Тема засідання
Проблемна група вчителів філологічного циклу
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Шаповалова Світлана Вікторівна Математика Розвиток творчої особистості на урок
Іванюсь Людмила Миколаївна закінчила Уманський державний педагогічний інститут, має вищу категорію. Вже 34 вона працює в школі, виховуючи І навчаючи молоде покоління. Вчитель успішно вирішує завдання, поставлені перед школою закон
П л а н роботи з обдарованими учнями на
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Розклад уроків терезинського нво
З/п Форми роботи Методи роботи
Списо к педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Список педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Якісний показник педагогічних кадрів терезинського нво
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор НВО Л.М. Іванюсь

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦІЇ ТА КУРСОВОГО ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТЕРЕЗИНСЬКОГО НВО

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК” НА ПЕРІОД З 2011 ПО 2016 РОКИ№ п/п

П.І.Б. вчителя

Рік наро-джен-ня

Стаж

Освіта

Фах за дипломом

Який предмет викладає

Поперед- нє КПК

Резуль- тат КПК

Попе-редня атеста-ція

Результат поперед-ньої атестації

Чергове КПК

Чергова атестація

при мітка

12


13

14

15

16

1.

Іванюсь Людмила Миколаївна


1960


34

вища, Уманський педінститут

вчитель початкових класів

початкові

класи

етика

2010 -

2011

вища категорія


2007

підтверд- ження вищої категорії

2015 - 2016

+
2.

Бурлака Людмила Анатоліївна


1970


18

вища,

Черкаський ДПІ


вчитель хі- мії та обслу-говуючої праці

хімія

2008-

2009

вища категорія2010

підтвердже-ння вищої категорії, присвоєння звання вчитель-методист

2013 - 2014


+3.

Руденко Лідія Прокопівна


1941


48

вища,

Київський ДПІ

вчитель математики

матема-тика

2010 -

2011

вища категорія


2008

підтверд- ження вищої категорії та звання вчитель методист

2015-2016
+

4.

Шаповалова Світлана Вікторівна


1963


30

вища, Миколаївський ДПІ

вчитель математики

матема-тика

2010 -

2011

вища категорія

2011

підтвердження вищої категорії присвоєння звання старший вчитель

2015 - 2016

+
5.

Свид Наталія Михайлівна


1977


12

вища, Кіровоград-ський ДПІ

вчитель математики і фізики

фізика, матема-тика

2011 -

2012


перша категорія


2004присвоєння другої категорії2016 - 2017

+

д/в08/11


№ п/п

П.І.Б. вчителя

Рік наро-джен-ня

Стаж

Освіта

Фах за дипломом

Який предмет викладає

Поперед- нє КПК

Резуль- тат КПК

Попе-редня атеста-ція

Результат поперед-ньої атестації

Чергове КПК

Чергова атестація

при міт ка

12


13

14

15

16

6.

Німенко Інна Олександрівна


1946


42

вища,

Івано-Франків-ський ДПІвчитель математики

соц. педагог

2010-2011 соц. пед.

2006-2007 математ.

спеці-аліст (соц. педагог.)
2011

підтвердження відповід-ності займаній посаді

2015 -

2016

+
7.

Мельник Олена Леонідівна


1970


19

вища,

Переяславський

ДПІ

вчитель .початкових класів

початкові класи


2008 -

2009


вища категорія


2009

присвоє- ння вищої категорії

2013 -

2014+


8.

Оскерко Тамара Михайлівна


1956


29

вища, Київський

ДПІ

вчитель російської мови і літератури

українсь-ка мова і літера-тура ( з 1988р.)

2007 - 2008

вища категорія


2009

підтвердження першої категорії

2012 - 2013+


9.

Оскерко Людмила Михайлівна


1955


29

вища, Київський

ДПІ

вчитель російської мови і літератури

світова літерат. українсь-ка мова і літерату-

ра

2008- 2009

вища категорія


2009

підтверд

ження першої категорії

2013- 2014+


10.

Бесараб Катерина

Михайлівна


1992


-

середня спеціальна,

Білоцерківсь-кий гуманітарно-педагогічний коледж

вчитель початкових класів, вчитель англійської мови в початкових класах

початкові класи

-

спеці-аліст


-


-

2015 - 2016

+
11.

Бондарчук Любов Михайлівна


1940

36р

11 м

вища, Кам”янець- Подільський

ДПІ

вчитель початкових класів

початкові класи

2010 – 2011

успішно склала каліфі-каційний екзамен

2011

присвоєння

другої категорії


2015-2016

+
12.

Кокоша Людмила Миколаївна

1956

24р

8 міс.

с/спеціальна, Київський технологічний технікум

технолог швейного виробництва

трудове навчання

2008-

2009

спеціа-ліст

2010

підтверд-ження відповідно-сті посаді

2013 –

2014


+13.

Жадан Людмила Миколаївна1971


19

вища, Київський

ДПІ

вчитель початкових класів

початкові класи

2010-2011

вища категорія

2008

присвоє-ння вищої категорії

2015 - 2016
+

№ п/п

П.І.Б. вчителя

Рік наро-джен-ня

Стаж

Освіта

Фах за дипломом

Який предмет викладає

Поперед- нє КПК

Резуль- тат КПК

Попе-редня атеста-ція

Результат поперед-ньої атестації

Чергове КПК

Чергова атестація

при міт ка

12


13

14

15

16

14.

Блажко Олена Григорівна


1971


20 р. 7 м

вища, Національний педагогічний

Університет ім. Драгоманова

вчитель музики та художньої культури

музика, музичне мистецт-

во, худ. культура


-


-

2008

присвоєння другої категорії


2011 -2012

+

15.

Подвальна Лідія Вікторівна


196215р

10 м

с/спеціальна, Ржищівське педучилище

вчитель початкових класів

вихова-

тель д/с

2010 - 2011

спеціа-ліст

2008підтверд-ження відповідно-сті посаді

2015 - 2016
+

16.

Стороженко Людмила Володимирівна


1973


13 р. 10 м

вища, Київсь- кий національ- ний університет

вчитель біології

біологія,

основи здоров’я,

природо-знавство

2009 – 2010


перша

категорія

2011

присвоє-ння

першої

категорії

2014 - 2015

+
17.

Шатковська Ірина Миколаївна


1979


9

вища, Переяслав- Хмельницький педуніверситет

вчитель історії та правознавства

історія, правоз-навство

2008-2009

вища категорія


2010присвоєння першої категорії

2013 - 2014


+18.

Багмет Максим Олександрович


1979


8

вища, Переяслав- Хмельницький педуніверситет

вчитель фізичної культури

фізична культура, захист Вітчизни

2008-2009перша категорія


2010

присвоєння

першої категорії

2013 - 2014


+19

Бугаєнко Людмила Станіславівна

1980

9

вища,

Кіровоградсь-кий ДПУ

вчитель укр. мови і літе-ратури та заруб. літератури


українсь-ка мова і літерату-ра

2010-2011

перша

категорія

2011

присвоєння першої категорії

2015-2016

+
20.

Багмет Вікторія Сергіївна
1987


6


вища, Переяслав- Хмельницький педуніверситет


вчитель біологіїфізкуль-тура----

2015 - 2016


+
д/в 10/13

21.

Коптіла Тетяна Анатоліївна

1972

18р6 м.

с/с, Білоцерків-ське медучи-лище

м/сестра

м/сестра

2008 - 2009

друга категорія

2008-2009

присвоє-ння другої категорії

(сестринсь-ка справа)


2013-2014+


№ п/п

П.І.Б. вчителя

Рік наро-джен-ня

Стаж

Освіта

Фах за дипломом

Який предмет викладає

Поперед- нє КПК

Резуль- тат КПК

Попе-редня атеста-ція

Результат поперед-ньої атестації

Чергове КПК

Чергова атестація

при міт ка

12

13

14

15

16

22.

Лімонова Ірина Сергіївна

1984

5 р.

9м.

вища, Київський національний лінгвістичний університет

філолог, викладач англійської мови і зарубіжної літератури

англійсь-ка мова

-

-

-

-

2011-2012
+

23.

Мальчевська Ірина Василівна

1988

-

вища, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут

вчитель біології, географії, валеології та основ екології

географія

-

-

-

-

2014-2015+


24.Одинець Олександра Анатоліївна

1983

7

вища, Херсонський педуніверситет

вчитель математики та інфор-матики

інформа-тика

-

-

-

-

2011-2012

+
25.Левченко Валентина Миколаївна

1960

19р 7 м

середня спеціальна,

Ніжинське культурно-освітнє училище

бібліотечна справа

бібліоте-кар

-

-

-

-

2011-2012

+
26.

Кутишенко Юлія Павлівна

19857м.

вища, Житомирський державний університет ім. Франка

вчитель англійської мови та літератури, німецької мови та зарубіжної літератури

англійська мова

-

-

-

-

2013-2014
+


навчан-ня у ВНЗі 04-09рр

27.

Оскерко Ніна Петрівна

1973

21

вища,

Переяслав- Хмельницький ДПІ

вчитель фізичного виховання

фізична культура

2008

перша категорія

2009

встановле-ння першої категорії


2013-2014


+
сум

28.

Сивак Олена Іванівна

1989

-

вища, Уманський ДПУ

викладач історії, вчитель суспільство-знавства

історія, практич-не право

-

-

-

-

2015-2016+сумПохожие:

Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconДодаток до наказу відділу освіти №13 від 20. 01. 2011 р. Рішенняжурі про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
Богатько Юрій – учень 9 класу Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconНаказ №187-в про організацію курсової перепідготовки педагогічних працівників у грудні 2011 року
Про організацію курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів міста в 2011 році” та з метою підвищення психолого-педагогічного...
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconПерспективний план атестації педагогічних працівників
Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання...
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconПлан-графік організаційних заходів щодо атестації педагогічних працівників комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Директор кз «нво №25 «зош І-ІІІ ст., Пмл, цпв «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconНаказ №181-в про організацію курсової перепідготовки педагогічних працівників у листопаді грудні 2011 року
Про організацію курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів міста в 2011 році” та з метою підвищення психолого-педагогічного...
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconНаказ №172-в про організацію курсової перепідготовки педагогічних працівників у жовтні листопаді 2011 року
Про організацію курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів міста в 2011 році” та з метою підвищення психолого-педагогічного...
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconРежим роботи кабінету фізики Малоантонівського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconПерспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками на навчальні роки

Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconПерспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками на навчальні роки

Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconНаказ №180-в про відрядження директорів загальноосвітніх навчальних закладів за проектом «Випереджаюча освіта для сталого розвитку»
Про організацію курсового підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів міста в 2011 році” та з метою підвищення психолого-педагогічного...
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки iconПлан заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників у навчальному році
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы