Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік icon

Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік

НазваниеНаказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Дата конвертации06.10.2012
Размер110,69 Kb.
ТипНаказ
1. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Атестац_я каб_нет_в.doc
2. /Терезине ПОРТФОЛ_О/В_зитка 11-12.doc
3. /Терезине ПОРТФОЛ_О/КОНЦЕПЦ_Я.doc
4. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Комп. грамотн_сть.doc
5. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МЕТОДИЧНА РОБОТА.doc
6. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МО класних кер_вник_в.doc
7. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична проблема.doc
8. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична рада.doc
9. /Терезине ПОРТФОЛ_О/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.doc
10. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Нагороди вчител_в.doc
11. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Наказ про _нтел.doc
12. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Ол_мп_ади.doc
13. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Орган_зац_я методроботи.doc
14. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ вчител_в початкових клас_в.doc
15. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ природничо-математичного циклу.doc
16. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ ф_лолог_в.doc
17. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф.doc
18. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Питання самоосв_ти.doc
19. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План вивчення досв_ду.doc
20. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План роботи з обдарован..doc
21. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Про результати методроботи.doc
22. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Програма розвитку.doc
23. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Розклад урок_в.doc
24. /Терезине ПОРТФОЛ_О/СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО.doc
25. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Списки на КПК.doc
26. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Структура методроботи.doc
27. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Хто атестується в 11-12.doc
28. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Як_сний показник пед. кадр_в.doc
29. /Терезине ПОРТФОЛ_О/виховна робота.doc
Наказ № "Про результати атестації кабінетів"
Terezine portfolio
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № з/п П.І. Б. вчителя Фах Предмет, що викладає
Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2011-2012 навчальному році
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 2012 навчальний рік
Проблема над якою працює педагогічний колектив терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
П л а н роботи методичної ради Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на 2011-2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Інформаці я про нагороди та звання вчителів Терезинського нво
Наказ № Про організацію навчання за програмою Intel „Навчання для майбутнього у 2011-2012 н р
Результати ІІ етапу всеукраїнських шкільних предметних олімпіад та конкурсу знавців
Наказ №29 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році.»
Тематика засідань проблемної групи на 2011 – 2013 н р
Тема засідання
Проблемна група вчителів філологічного циклу
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Шаповалова Світлана Вікторівна Математика Розвиток творчої особистості на урок
Іванюсь Людмила Миколаївна закінчила Уманський державний педагогічний інститут, має вищу категорію. Вже 34 вона працює в школі, виховуючи І навчаючи молоде покоління. Вчитель успішно вирішує завдання, поставлені перед школою закон
П л а н роботи з обдарованими учнями на
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Розклад уроків терезинського нво
З/п Форми роботи Методи роботи
Списо к педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Список педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Якісний показник педагогічних кадрів терезинського нво
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса

Відділ освіти Білоцерківської райдержадміністрації

Терезинське НВО

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»


Н А К А З


10.06.2011 смт. Терезине №25


Про результати методичної роботи

за 2010-2011 навчальний рік”.


У 2010-2011 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти,  Концепції загальної середньої освіти, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 27 від 16.06.10"Про організацію методичної роботи в 2010-2011 навчальному році.”     

Педагогічний колектив Терезинського НВО „ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок” розпочав роботу над вирішенням науково-методичної проблеми “ Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів ”,

Система методичної роботи навчального закладу ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, конкретному аналізі утруднень педагогів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, на досягнення оптимальних результатів освіти та виховання.

Внутрішньошкільна методична робота з педагогічними кадрами мала системний характер. Планування її було здійснено на основі діагностичного анкетування вчителів та на підставі конкретного аналізу результатів навчально-виховної роботи закладу. У навчальному закладі постійно проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів, результати якого узагальнено у довідках. Шляхом анкетування вивчено творчий потенціал кожного педагога, його професійні запити. Враховані також вимоги часу щодо здійснення компетентісного підходу до навчання учнів, використання нових технологій навчання та виховання. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація методичної роботи на діагностичній основі об’єктивно зумовив перехід до особистісно зорієнтованої моделі управління в роботі з кадрами. Головним у методичній роботі було надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку педагогічної майстерності в залежності від рівня професійної компетентності кожного педагога. Особистісно зорієнтований підхід до процесу підвищення професійної компетентності педагогів навчального закладу здійснювався через дотримання принципів практичної спрямованості та через оптимальне поєднання різних форм і методів методичної роботи.

Головним завданням було надання реальної, дієвої допомоги всім вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності. Для цього використовувались всі форми методичної роботи: колективна, групова, індивідуальна, що взаємодіяли та доповнювали одна одну.

Враховуючи специфіку навчального закладу, що являється навчально-виховним об’єднанням „школа – дитячий садок”, вчителів початкової школи та вихователя дитячого садка було об’єднано в проблемну групу. Протягом двох навчальних років у цьому методичному підрозділі педагоги працювали над проблемою вироблення навичок швидкого читання та формування комунікативних умінь дошкільнят та школярів молодшого шкільного віку. Проблемна група на основі власного досвіду, а також адаптуючи до конкретних умов елементи передового педагогічного досвіду вчителів – новаторів, розробила конкретні методичні рекомендації. Створено підбірку літератури з проблемного питання, проведено творчі звіти вчителів. Однак, слід констатувати, що добрі результати формування навичок читання виявлено під час моніторингу лише в учнів 3 класу (класовод Бондарчук Л.М.). Вивчення теоретичного матеріалу з проблеми, розробка вчителями моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування на практиці досягнень науки, конкретизація практичних рекомендацій, розроблених вченими, стосовно специфіки класів не сприяли досягненню позитивних результатів на практиці, а мають переважно теоретичне спрямування. .

Досвід роботи навчально-виховного об’єднання показав, що така форма методичної роботи, як проблемна група створює необхідні умови для особистісного зростання кожного вчителя, дозволяє об’єднати навіть вчителів різного фаху для спільного пошуку нових педагогічних ідей. Вона якнайповніше задовольняє такі вимоги як практична спрямованість, науковість, конкретність.

Так, опрацьовуючи питання формування комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу, вчителі-філологи протягом першого року роботи проблемної групи впорядкували та опрацювали підбірку літератури, вивчаючи досягнення педагогічної науки та передового педагогічного досвіду з даної проблеми. Ними здійснено підбір завдань та розроблено плани навчальних занять, що сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів. За результатами теоретичного вивчення проблемного питання вчителями розроблено методичні рекомендації.

Дослідження технології продуктивної пізнавальної активності при формуванні творчої особистості учня – методична проблема, над якою у 2010-2011 навчальному році працювали члени проблемної групи вчителів природничо-математичного циклу. Окрім підбірки літератури, вчителями вивчено актуальність проблеми розвитку творчої особистості в сучасній освіті на уроках природничо-математичного циклу, опрацьовано теоретичні аспекти діяльності вчителя у цьому напрямку організації навчально-виховного процесу.

Робота методичного об’єднання класних керівників була спрямована на вирішення проблеми розвитку навчально-пізнавальних і творчих здібностей учнів засобами виховної роботи. Робота МО була ритмічною, засідання відбувалися регулярно, згідно плану. У роботі методичного підрозділу приймали участь всі класні керівники та класоводи. Керівник методичного об’єднання Бугаєнко Л.С. не зуміла налагодити діяльність методичного підрозділу на належному рівні. Робота МО мала формальний характер, не сприяла розвитку творчої ініціативи класних керівників та не мала належного науково- теоретичного підґрунтя. Проведено п’ять засідань, зміст яких відповідає вибраній методичній проблемі лише частково. Окремі засідання МО проведено у формі круглого столу. Однак, реалізовано не всі пункти плану методичного об’єднання, що стосуються проведення відкритих позакласних заходів та співпраці з практичним психологом. Документація за результатами роботи методичного підрозділу оформлена неналежним чином.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, керівники шкільних методичних підрозділів.     
Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:
- шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів»;
- про результати І етапу Всеукраїнських шкільних предметних олімпіад з базових дисциплін та підготовку учнів до участі в районних предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах та конкурсі-захисті робіт МАН.
- аналіз результативності виступу учнів у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, інтелектуальних конкурсах та конкурсі-захисті робіт МАН;
- методичне та теоретичне обґрунтування засад, форм і методів створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів;
- аналіз використання предметів варіативної частини навчального плану у розвитку здібностей дітей та покращенні результатів їх навчальної діяльності;
- підведення підсумків методичної роботи за 2010-2011 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2011-2012 н.р.     
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. На засіданні методичної ради розглянуто і схвалено матеріали ППД з досвіду роботи вчителя математики Шаповалової С.В.   

Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти Кутишенко Ю.П. та Криницька Н.А., було організовано роботу шкільної атестаційної комісії.

Протягом 2010-2011 н.р. на базі школи було проведено районний семінар класних керівників. Семінар  проведений на належному науково-теоретичному, методичному рівні. Заступник директора з виховної роботи Бугаєнко Л.С., класні керівники Шаповалова С.В., Криворот М.І. та Стороженко Л.В. провели серйозну підготовку до семінару, підготували змістовні виступи, презентації досвіду роботи, відкриті виховні заходи.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні. Складено плани заходів, учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному науково-методичному рівні проведено математичний тиждень, тиждень української писемності. Необхідно покращувати рівень підготовки позаурочних заходів з біології (вчитель Стороженко Л.В.). У зв’язку з тим, що вчитель географії та практичний психолог Кириліна І.В. звільнилася під час навчального року - не відбувся тиждень географії.

Через недобросовісне відношення до роботи практичного психолога Кириліної І.В. не було організовано роботу психолого-педагогічного семінару з науково-методичної проблеми школи.

Протягом навчального року відбулось чотири тематичних засідання педагогічної ради навчального закладу. Розглядалися питання підвищення якості та ефективності навчально-виховного процесу. Окремі засідання педагогічної ради школи проходили в нестандартній формі. Щотижня проводились інструктивно – методичні наради, де розглядались поточні питання організації навчально-виховного процесу, здійснювалось знайомство з методичними новинками. Адміністрацією навчального закладу регулярно проводились індивідуальні консультації з учителями.

Підвищенню та вдосконаленню методичної майстерності вчителів сприяла чергова атестація, внаслідок якої було підтверджено відповідність вчителя математики Шаповалової С.В. раніше присвоєній кваліфікаційній категоріі «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно звання «старший вчитель», підтверджено відповідність вчителя початкових класів Криворот М.І. раніше присвоєній кваліфікаційній категоріі «спеціаліст вищої категорії», присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителям біології Стороженко Л.В. та української мови Бугаєнко Л.С., присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» вчителю початкових класів Бондарчук Л.М. та підтверджено відповідність посаді соціальному педагогу Німенко І.О. . План атестації та КПК виконано стовідсотково. У березні 2011 року під час декади “Я атестуюсь” відбулися творчі звіти вчителів.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання математики та біології. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені у довідках, рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки доведено до відома вчителів-предметників, ними намічені заходи щодо підвищення результативності роботи.

Високих результатів у навчально-виховній діяльності досягли вчителі школи Руденко Л.П., Оскерко Л.М., Іванюсь Л.М., Шаповалова С.В., Бурлака Л.А., Шатковська І.М. Вони володіють ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу, характеризуються активним пошуком нових ідей та потребою в нестандартних рішеннях педагогічних завдань. Результативність роботи підтвердили минулорічні результати Всеукраїнських шкільних предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України та різноманітних інтелектуальних змагань.

За рейтинговою оцінкою участі шкіл Білоцерківського району в ІІ турі Всеукраїнських шкільних предметних олімпіад команда Терезинського НВО посіла ІІІ місце серед загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів. Вчителі Руденко Л.П., Бурлака Л.А., Стороженко Л.В., Шатковська І.М., Оскерко Л.М., Мельник О.Л. підготували призерів та переможців ІІ туру Всеукраїнських шкільних предметних олімпіад з математики, хімії, біології, правознавства, світової літератури, образотворчого мистецтва. Десятикласниця Цаберяба Ганна стала переможницею ІІ етапу шкільної предметної олімпіади з хімії, а в ІІІ (обласному) етапі зайняла призове третє місце (вчитель Бурлака Л.А.). Вперше за багато років учні школи взяли участь у роботі Малої академії наук. Учень 9 класу Рева Ігор у 2010-2011 навчальному році став призером (ІІІ місце) І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України з біології (вчитель Стороженко Л.В.). Учень 9 класу Богатько Ігор став переможцем І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення Малої академії наук України з математики, а в ІІ (обласному) етапі виборов п’яте місце (вчитель Шаповалова С.В.).

Вчителі Шаповалова С.В., Стороженко Л.В., Іванюсь Л.М., Криворот М.І., БурлакаЛ.А., Оскерко Т.М. провели відкриті заняття, форми яких відзначаються новизною, містять елементи творчого пошуку та нестандартних підходів.

Протягом 2010-2011 навчального року відбулись окремі епізодичні методичні заходи, зокрема методичний фестиваль «Мої педагогічні знахідки», презентація проблемної групи вчителів початкових класів та вихователя дитячого садка. У жовтні на засіданні круглого столу педагогами обговорювались проблеми наступності викладання предметів у 5 класі.

Однак, у 2010-2011 навчальному році жоден вчитель школи не взяв участь у конкурсі педагогічної майстерності “Учитель року 2011”

На початку навчального року кожен вчитель визначився з темою самоосвіти, та формою її узагальнення. За результатами цієї роботи вчителі обмінювалися досвідом на засіданнях методичних підрозділів, педагогічної ради, нарадах при заступнику тощо.

Робота методичного активу школи у напрямку професійного становлення новопризначених вчителів здійснювалась головним чином через педагогічне наставництво та індивідуальні консультації.

Виходячи з вищезазначеного можна констатувати, що методична робота педагогічного колективу навчально-виховного об’єднання у 2010/2011 навчальному році була організована належним чином, мала системний характер і сприяла досягненню нових результатів у навчально-виховному процесі. Разом з тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем, суттєвих недоліків:

  • через значне педагогічне навантаження більшості вчителів школи, графік взаємовідвідування уроків вчителями школи реалізується лише частково;

  • не досить ефективно працювало методичне об’єднання класних керівників. Робота цього методичного підрозділу не була адресною, не враховано запити кожного вчителя, окремі засідання проведено не на належному теоретичному та практичному рівнях;

  • потребує подальшого удосконалення система роботи з учнями, що мають низьку успішність, про що свідчить аналіз результатів контрольних зрізів з основ наук та результатів навчальних досягнень учнів навчально-виховного об’єднання за 2010-2011 навчальний рік;

  • необхідним є удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.Виходячи з вищесказаного

Н А К А З У Ю:


1. Відзначити на засіданні педагогічної ради школи результативність роботи у 2010-2011 навчальному році проблемних груп вчителів філологічного циклу, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів та вихователя дитячого садка.

(серпень 2011 р.)


2. Методичному активу школи:

2.1 Проаналізувати роботу педагогічного колективу НВО у 2010-2011 н.р. над науково-методичною проблемою "Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень  і формування активності та загальної культури учнів”.

2.2 Скласти план-графік  роботи педагогічного колективу школи  над науково-методичною проблемою у 2011-2012 навчальному році

2.3. Спрямувати методичну роботу у 2011-2012 н.р. на вирішення таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
- організація науково-дослідницької роботи учнів, роботи з обдарованими дітьми;
- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
- організація роботи психолого-педагогічного семінару для вчителів з метою підвищення рівня професійної майстерності;
- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, всіх методичних підрозділів;

- систематичної роботи над підвищенням рівня методичної роботи в школі.


2.4 Враховуючи потреби сьогодення впроваджувати в практичну роботу педагогів досягнення психолого-педагогічної науки, новітні форми організації навчально-виховного процесу.

(протягом навчального року)


3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бурлаці Л.А.:   

3.1. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2011-2012 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у поточному навчальному році. ( травень 2011 року)


3.2 Надавати постійно методичну допомогу для забезпечення ефективності роботи всіх методичних підрозділів (постійно).


4. Заступнику директора з виховної роботи Бугаєнко Л.С. забезпечити системний характер та результативність роботи методичного об’єднання класних керівників у наступному навчальному році. (протягом навчального року)


5. Вчителям-предметникам:   

5.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.;   

5.2.Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи;   

5.3.Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Бурлаку Л.А.      


Директор НВО Л.М. ІванюсьПохожие:

Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconНаказ №495 Про підсумки методичної роботи в закладі за І семестр 2011-2012 навчальний рік
«Управління якістю освіти як передумова професійної відповідальності вчителя за результати власної роботи»
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2011-2012 н р. Жовтень
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи школи на 2011 2012 н р. с. Українка -2011 Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р. та основні завдання на новий навчальний рік
Розділ І. Аналіз навчально-методичної та виховної роботи за 2010-2011 н р та основні завдання на новий навчальний рік
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconПлан роботи науково-методичної ради школи на 2012-2013 н р. Працюємо над проблемою «Управління розвитком професійної компетентності педагога»
Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи (методичної ради, методичних об’єднань, творчих,...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconАналіз методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік
Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню освіту ”, Національної доктрини розвитку освіти, а також відповідно до завдань,...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconПлан методичної роботи на 2012 2013 навчальний рік
Особливості методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. Аналіз ефективності роботи за минулий рік...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconАналіз науково-методичної діяльності сют №4 протягом 2010- 2011 навчального року
Аналізуючи науково-методичну роботу за 2010-2011 навчальний рік, можна констатувати, що у порівнянні з минулим навчальним роком ця...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconПідведення підсумків методичної роботи у Золочівському районі 2011-2012 навчальний рік Методична рада районного методичного кабінету
Підведення підсумків методичної роботи у Золочівському районі 2011-2012 навчальний рік
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconАналіз методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту ”, “Про загальну середню...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconОрганізація методичної роботи (2011-2012 н р.)
Забезпечити участь вчителів в серпневому загальному засіданні педагогів з проблеми: «Про підсумки розвитку дошкільної, загальної...
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік iconЗгідно з річним планом роботи управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради на 2011 рік та наказу управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради від 06. 09
Харківської міської ради від 06. 09. 2010 №228 „Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками закладів освіти району...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы