Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» icon

Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

НазваниеПротокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Дата конвертации06.10.2012
Размер243,44 Kb.
ТипПротокол
1. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Атестац_я каб_нет_в.doc
2. /Терезине ПОРТФОЛ_О/В_зитка 11-12.doc
3. /Терезине ПОРТФОЛ_О/КОНЦЕПЦ_Я.doc
4. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Комп. грамотн_сть.doc
5. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МЕТОДИЧНА РОБОТА.doc
6. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МО класних кер_вник_в.doc
7. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична проблема.doc
8. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична рада.doc
9. /Терезине ПОРТФОЛ_О/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.doc
10. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Нагороди вчител_в.doc
11. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Наказ про _нтел.doc
12. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Ол_мп_ади.doc
13. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Орган_зац_я методроботи.doc
14. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ вчител_в початкових клас_в.doc
15. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ природничо-математичного циклу.doc
16. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ ф_лолог_в.doc
17. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф.doc
18. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Питання самоосв_ти.doc
19. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План вивчення досв_ду.doc
20. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План роботи з обдарован..doc
21. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Про результати методроботи.doc
22. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Програма розвитку.doc
23. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Розклад урок_в.doc
24. /Терезине ПОРТФОЛ_О/СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО.doc
25. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Списки на КПК.doc
26. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Структура методроботи.doc
27. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Хто атестується в 11-12.doc
28. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Як_сний показник пед. кадр_в.doc
29. /Терезине ПОРТФОЛ_О/виховна робота.doc
Наказ № "Про результати атестації кабінетів"
Terezine portfolio
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № з/п П.І. Б. вчителя Фах Предмет, що викладає
Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2011-2012 навчальному році
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 2012 навчальний рік
Проблема над якою працює педагогічний колектив терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
П л а н роботи методичної ради Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на 2011-2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Інформаці я про нагороди та звання вчителів Терезинського нво
Наказ № Про організацію навчання за програмою Intel „Навчання для майбутнього у 2011-2012 н р
Результати ІІ етапу всеукраїнських шкільних предметних олімпіад та конкурсу знавців
Наказ №29 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році.»
Тематика засідань проблемної групи на 2011 – 2013 н р
Тема засідання
Проблемна група вчителів філологічного циклу
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Шаповалова Світлана Вікторівна Математика Розвиток творчої особистості на урок
Іванюсь Людмила Миколаївна закінчила Уманський державний педагогічний інститут, має вищу категорію. Вже 34 вона працює в школі, виховуючи І навчаючи молоде покоління. Вчитель успішно вирішує завдання, поставлені перед школою закон
П л а н роботи з обдарованими учнями на
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Розклад уроків терезинського нво
З/п Форми роботи Методи роботи
Списо к педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Список педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Якісний показник педагогічних кадрів терезинського нво
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор школи

____________ Л.М. Іванюсь


ПОГОДЖЕНО

засіданням педагогічної ради

протокол №____

від «___»________2011р.


Перспективний план

Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

на 2011-2016 рік


Вступ

Педагогічний коллектив Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» ставить за мету працювати над забезпеченням особистісного розвитку та творчої самореалізації кожного вихованця школи, виховувати покоління, здатне навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це визначення не лише мети, а й стратегії наших дій на шляху модернізації нашої освіти.

Школа повністю забезпечена педагогічними кадрами. Комплектація здійснюється відповідно їхньої освіти.

Навчально – виховний процес в нашій школі забезпечують – 25 педагогічних працівників, з них основних – 23 . Про якісний склад основних працівників говорять такі цифри:

 • Вищу освіту мають – 22 педпрацівники.

 • По кваліфікаційним категоріям:

 • Вищу категорію мають – 6 вчителів (24%)

 • 1 категорію – 7 вчителя (28%)

 • 2 категорію – 3 вчителів (12%)

 • Спеціаліст – 9 вчителів (36%)

 • Педагогічні звання:

 • Звання «Вчитель – методист» присвоєно – 2 вчителям

 • Звання «Старший вчитель» присвоєно – 1 вчителю.

Важливу роль у становленні колективу відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. Робота атестаційної комісії відбувається за принципом безконфліктності, відкритості.

В школі створена певна система атестації педкадрів:

  • Вивчення рівня професіоналізму здійснюється на основі відвідування уроків, позакласних заходів, моніторингових досліджень;

  • Проводяться звіти вчителів, що атестуються перед колективом;

  • Під час визначення педагогічної категорії враховується рівень професійної компетентності педагогічного працівника, результативність його діяльності.

З метою підвищення його педагогічної майстерності, атестуючи вчителі беруть участь у роботі методичних підрозділів, займаються самоосвітою, відвідують уроки та позакласні заходи у своїх колег.

Всі члени педагогічного колективу проходять курсове підвищення кваліфікації, що дозволяє не тільки досягти відповідності підвищення кваліфікації з вимогами навчально – виховного процесу і колективними потребами педагогів, а й орієнтуватись на рівень особистості,творчої активності кожного педагога. Частина членів колективу, а саме – 9 вчителів, пройшли курси «Intel», і протягом 2011-2012 навчального року курси пройдуть решта педагогічних пацівників.

Діяльність методичної служби школи спрямовано на формування сучасного педагогічного мислення. Завдання кожного вчителя – працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

Педагогічний колектив навчального закладу працює над реалізацією науково-методичної проблеми “ Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень і формування активності та загальної культури учнів ”

Система методичної роботи навчального закладу ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, конкретному аналізі утруднень педагогів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу, на досягнення оптимальних результатів освіти та виховання.

Планування її здійснюється на основі діагностичного анкетування вчителів та на підставі конкретного аналізу результатів навчально-виховної роботи закладу. У навчальному закладі постійно проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів, результати якого узагальнено у довідках. Шляхом анкетування вивчено творчий потенціал кожного педагога, його професійні запити. Враховані також вимоги часу щодо здійснення компетентісного підходу до навчання учнів, використання нових технологій навчання та виховання. Перехід до особистісно зорієнтованої моделі освіти, організація методичної роботи на діагностичній основі об’єктивно зумовив перехід до особистісно зорієнтованої моделі управління в роботі з кадрами. Головним у методичній роботі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям у процесі розвитку педагогічної майстерності в залежності від рівня професійної компетентності кожного педагога. Особистісно зорієнтований підхід до процесу підвищення професійної компетентності педагогів навчального закладу здійснювався через дотримання принципів практичної спрямованості та через оптимальне поєднання різних форм і методів методичної роботи.

Адміністрації школи спільно з керівниками методичних підрозділів слід:

 • Більш ефективно розвивати співробітництво всіх учасників навчально – виховного процесу;

 • Спрямувати роботу педпрацівників на підвищення рівня навчальних досягнень учнів через вміле запровадження в роботу інноваційних технологій;

 • Спрямувати діяльність педпрацівників на створення авторських програм для організації роботи факультативних, гурткових занять.

На підставі аналізу відвіданих уроків можна констатувати , що вчителі:

 • Використовують різноманітні форми і методи організації роботи під час організації навчальних занять;

 • Намагаються створити атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі класу;

 • Стимулюють учнів до використання різноманітних способів виконання завдань на уроці без остраху помилитися, одержати неправильну відповідь;

 • При завданні додому називають не тільки зміст і обсяг завдання, але й дають докладні рекомендації щодо раціональної організації навчальної роботи, що забезпечують виконання домашнього завдання;

 • Працюють над створенням педагогічних ситуацій спілкування, що дозволяють кожному учневі незалежно від його готовності до уроку, проявити ініціативу, самостійність, вибірковість до способів роботи;

 • При опитуванні (при оцінюванні), аналізують не тільки правильність (неправильність) відповіді, але і її самостійність, оригінальність, прагнення учнів шукати і знаходити різноманітні способи виконання завдань.

Облік дітей мікрорайону проводиться двічі на рік, як і обумовлено нормативними документами (серпень, травень – червень), крім того, в січні місяці вчителі відвідують сім’ї майбутніх першокласників з метою роз’яснення Закону України «Про освіту».

За даними обліку останніх 5 років кількість дітей в мікрорайоні зменшується.

На 01 вересня 2011 року в школі укомплектовано 14 класів і за парти сів 201 учень. Дитячий садочок відвідують 25 дошкільників.

Школа працює за навчальним планом, складеним у відповідності до Типових навчальних планів, запровадженими наказом МОН України.

При складенні робочих навчальних планів враховуються інтереси, запити та потреби учнів.

Адміністрація здійснює контроль за виконанням програм, календарно – тематичним плануванням, якістю викладання предметів. Матеріали контролю узагальнюються в довідках, зміст яких доводяться до відома педпрацівників.

Результативність НВП свідчить про те, що в учнів слід розвивати інтерес до знань, показувати їх практичну цінність шляхом впровадження особистісно – орієнтованої системи навчання.

У роботі з обдарованими дітьми вирішувати проблему участі в дослідницькій, проектній роботі під час НВП на уроках, факультативних заняттях і секціях МАН.

В останні роки більше стали уваги приділяти здійсненню постійної позакласної роботи з предметів, не обмежуватись лише предметними тижнями.

Відповідно до річного плану роботи школи здійснюється реалізація Концепції національного виховання учнівської молоді.

В школі створена система профілактичної роботи з превентивного виховання: щоденно ведеться контроль за відвідуванням школи, працює шкільна рада профілактики правопорушень.

В школі розроблені і затверджені заходи по формуванню здорового способу життя учнівської молоді. Під час проведення Днів здоров'я, класних годин постійно обговорюються питання щодо формування здорового способу життя, організовувалися зустрічі підлітків з лікарями ЦРЛ, місцевої амбулаторії.

Спортсмени беруть активну участь у районних змаганнях.

Педагогічний колектив школи запроваджує систему виховної роботи, в основі якої – формування творчої особистості. Найважливішим є створення таких умов, за яких кожен вихованець має змогу виявити та розвивати свої творчі здібності й таланти. Протягом року школярі брали участь у різних видах діяльності: конкурсах малюнків, плакатів, літературних творів, концертах, тощо.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», нормативних документів з цього питання в школі проводиться планомірна робота по охороні дитинства.

Класні керівники, соціальний педагог проводять рейди з обстеження сімей учнів за місцем проживання, складаються акти, оформляються соціальні паспорти класів, дані яких узагальнюються в соціальний паспорт школи. Здійснюється психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Діти – сироти звільнені від плати за харчування. Забезпечено обов’язкове гаряче харчування для учнів 1-4 класів (безкоштовно).

На початку навчального року проводиться антропометрія учнів, перевірка зору, розподіл учнів за фізичними групами. Проведено маркування парт. Обов’язково після кожних канікул учні перевіряються на педикульоз.

З учнями проводиться сан просвітницька робота та випускаються санбюлетні.

Шкільна бібліотека школи обслуговує – 200 читачів. Бібліотекар своїм першочерговим завданням вважає виховання в учнів любові до книги, формування читацьких смаків, культури читання, сприяння творчому розвитку навчально – виховного процесу в школі.

Пропагується література шляхом оформлення тематичних виставок, індивідуальних бесід з учнями, бібліотечних уроків, проведення масових заходів.

Основним джерелом поповнення книжкового фонду є державне централізоване забезпечення учбових закладів книги. В основному це підручники.

Будівлі школи знаходяться в задовільному стані. Здійснено капітальний ремонт даху, системи опалення. Приміщення школи утеплено шляхом встановлення пластикових вікон.

Кожен вчитель має своє робоче місце – кабінет, який облаштовує з власного бажання, створюючи зручну систему для якісної результативної роботи.


Пріоритетні напрямки роботи школи

на 2011 – 2016 роки

 1. Забезпечення учням рівного і справедливого доступу до якісної освіти; якісна підготовка учнів до незалежного зовнішнього оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів;

 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес; створення системи дистанційного навчання;

 3. Розширення внутрітрішкільної комп’ютерної інфраструктури, створення широкого та якісного наповнення Інтернет – ресурсів;

 4. Створити умови для переходу старшої школи на профільне навчання;

 5. Використання сучасних навчальних програм;

 6. Впровадження формування інноваційного освітнього середовища;

 7. Продовжити підтримку обдарованої учнівської молоді, створити систему роботи з творчими дітьми, починаючи від дошкілля;

 8. Удосконалювати систему компетентнісного підходу до організації навчально – виховного процесу як обов'язкового елементу якості освіти;

 9. Тримати на постійному контролі стан здоров'я дітей, забезпечити якісне впровадження навчального предмета «Основи здоров'я», сприяти введенню курсів фізкультуро – оздоровчих напрямків за рахунок шкільного компоненту на основі життєвих навичок, збільшити кількість школярів, охоплених спортивно – оздоровчою роботою, забезпечити здоров’язберігаюче середовище у кожному навчальному закладі, культивувати знання про здоров'я;

 10. Забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, партнерство з громадськими організаціями, тісну взаємодію з батьківською громадськістю до вирішення питань організації навчального процесу, життєдіяльності закладу;

 11. Направити навчальний процес на формування загальнокультурних, громадських, соціальних компетентностей та вміння вчитися;

 12. Продовжити заходи щодо зміцнення матеріально – технічної бази школи, долучивши до цього процесу батьків, громадськість, господарство.


Планова мережа

Класи

Кількість учнів

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1

14

6

10

10

17

2

8

14

6

10

10

3

10

8

14

6

10

4

12

10

8

14

6

1 – 4

44

38

38

40

43

5

12

12

10

8

14

6

14

12

12

10

8

7

15

14

12

12

10

8

19

15

14

12

12

9

33

19

15

14

12

5 – 9

93

72

63

56

56

10

32

33

19

15

14

11

31

32

33

19

15

10 – 11

63

65

52

34

29

1 – 11

200

175

153

130

128Прогноз неточний, тому що не враховує зміни кількості вихованців Київського обласного інтернату спортивного профілю.


Вивчення стану викладання

предметів базового компонентуПредмет

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016Укр. мова і література

+Світова література+

Художня культура

+Іноземна мова
+
Фізика

+Географія, осн. економ.+

Математика

+Хімія


+


Біологія, природозн.

+Історія, правознавство


+


Трудове навчання


+


Фізкультура


+


Музика

+Образотворче мистецтво

+Основи здоров'я
+
Захист Вітчизни, МСП


+


Інформатика

+Етика

+

Початкові класи

1.

Укр. мова і читання
+


2.

Іноземна мова
+


3.

Математика

+

4.

Я і природа

+

5.

Я і суспільство

+

6.

Трудове навчання
7.

Фізкультура
8.

Музика
9.

Образотворче мистецтво+10.

Основи здоров'я+
Перспективний план

поліпшення навчально-матеріальної бази

Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
п/п

Зміст роботи

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

1.

2.

3.


4.

5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.Встановлення вхідних дверей

Поточні ремонти шкільних приміщень

Поповнення кабінетів навчально-методичними посібниками

Придбання меблів для учительської

Заміна в приміщеннях туалету металевих труб на пластикові

Поповнення бібліотечного фонду літературою

Заміна сан технічних засобів в кабінеті хімії

Придбання шкільних меблів


Заміна світильників в коридорах школи


Встановлення огорожі школи


Заміна системи водовідведення


Перехід на автономне теплозабезпечення


+

+


+

+


+


+


+


+
+

+


+


++

+

+


+


+

+


++

+


+Перспективний план проведення

методичних заходів
п/п

Заходи

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

1.


2.


3.


4.


5.


6.Педагогічні читання


Робота МО, проблемних, творчих груп


Тижні педмайстерності


Науково- практичні конференції


Творчі звіти вчителів, що атестуються


Педагогічні консіліуми

+


+


+


+


+


+

+


+


+


+


+

+


+


+


+


+


+

+


+


+


+


+

+


+


+


+


+


+Перспективний план набуття

вищої освіти педагогічними кадрами
п\п

Прізвище, ім’я по батькові

Фах, який набуватиметься

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

1.


2.Бесараб Катерина

Михайлівна


вчитель української мови і літератури+

ПОТРЕБА В ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРАХ
п/п

Предмет

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.Українська мова та література

Зарубіжна література


Математика


Інформатика


Фізика


Хімія


Біологія


Географія


Історія


Англійська мова


Фізична культура


Технічна праця


Музика


Початкові класи


Захист Вітчизни


Образотворче мистецтво


+

++Робота з батьками
п/п

Зміст роботи

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

1.

2.


3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


11.

12.

13.

14.Батьківські збори

Бесіди (колективні, групові, індивідуальні)

Дискусії

Зустрічі за круглим столом

Дні відкритих дверей

Відкриті уроки для батьків

Семінари-практикуми

Оформлення куточків для батьків

Консультації-практикуми

Підготовка тематичних папок для батьків

День Здоров’я

Проведення соціальних досліджень

Лекції

Конкурси, спортивні змагання

+


+

+

+

+

+

+

+

+

+


+

+
+

+

+


+

+


+

+

+

+

+

+


+

+
+

++


+


+

+


+

+

+


+
+

+

+

+


+


+

+

+


+

+

+


+
+
+

+

+


+

+


+

+

+

+

+

+


+
+
+

+
Похожие:

Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconДодаток до наказу відділу освіти №13 від 20. 01. 2011 р. Рішенняжурі про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
Богатько Юрій – учень 9 класу Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconРежим роботи кабінету фізики Малоантонівського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconПлан виховної роботи Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» на 2012 2013 навчальний рік
Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconІнформація про школу. Малоантонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І ііі ступенів-дитячий садок» є колективною власністю Білоцерківської
Малоантонівського навчально – виховного об’єднання „середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок ” на 2012/2013 навчальний...
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconНаказ №11 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» На виконання наказу Путильського районного центру дитячої та юнацької творчості
Сергіївської зош І-ІІІ ступенів, Підзахаричівського нвк „Перлина Гуцульщини”., Розтоківської зош І-ІІІ ступенів, кз селятинської...
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconНаказ №430 Про підсумки районного огляду, відомчої реєстрації та перереєстрації музеїв при навчальних закладах Білоцерківського району
Народознавчий музей «Українська світлиця», Маловільшанського нвк «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconПлан-графік організаційних заходів щодо атестації педагогічних працівників комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Директор кз «нво №25 «зош І-ІІІ ст., Пмл, цпв «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconНаказ №346 Про проведення атестаційної експертизи Яблунівського нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Про затвердження та введення в дію критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх закладів”, на виконання Плану проведення...
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconСоціальна готовність. Результати показали,що відвідували дитячий садок 96% учнів класу; мають багато друзів 70% учнів; легко йдуть на контакт 60%; Мотиваційна готовність
У зош І-ІІІ ступенів №10 м. Новогродівки Донецької області пройшли батьківські збори для батьків першокласників за темою «Вікові...
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconПротокол засідання Т. П. Мельник методичної ради рмк від 14. 09. 2012р. №2 голова методичної ради С. В. Біла
Грем’яцької зош І-ІІІ ст., Мих. Слобідської зош І-ІІ ст., Бучківської зош І-ІІ ст., Кам. Слобідської зош І-ІІІ ст
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок» iconПротокол № від 2011р протокол № від 2011р
Організувати визначення ювілейних дат, річниць видатних діячів України та світу, проводити про них бесіди, випускати стіннівки
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы