Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса icon

Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса

НазваниеТерезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса
страница1/5
Дата конвертации06.10.2012
Размер0,62 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5
1. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Атестац_я каб_нет_в.doc
2. /Терезине ПОРТФОЛ_О/В_зитка 11-12.doc
3. /Терезине ПОРТФОЛ_О/КОНЦЕПЦ_Я.doc
4. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Комп. грамотн_сть.doc
5. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МЕТОДИЧНА РОБОТА.doc
6. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МО класних кер_вник_в.doc
7. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична проблема.doc
8. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична рада.doc
9. /Терезине ПОРТФОЛ_О/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.doc
10. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Нагороди вчител_в.doc
11. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Наказ про _нтел.doc
12. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Ол_мп_ади.doc
13. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Орган_зац_я методроботи.doc
14. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ вчител_в початкових клас_в.doc
15. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ природничо-математичного циклу.doc
16. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ ф_лолог_в.doc
17. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф.doc
18. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Питання самоосв_ти.doc
19. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План вивчення досв_ду.doc
20. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План роботи з обдарован..doc
21. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Про результати методроботи.doc
22. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Програма розвитку.doc
23. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Розклад урок_в.doc
24. /Терезине ПОРТФОЛ_О/СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО.doc
25. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Списки на КПК.doc
26. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Структура методроботи.doc
27. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Хто атестується в 11-12.doc
28. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Як_сний показник пед. кадр_в.doc
29. /Терезине ПОРТФОЛ_О/виховна робота.doc
Наказ № "Про результати атестації кабінетів"
Terezine portfolio
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № з/п П.І. Б. вчителя Фах Предмет, що викладає
Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2011-2012 навчальному році
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 2012 навчальний рік
Проблема над якою працює педагогічний колектив терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
П л а н роботи методичної ради Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на 2011-2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Інформаці я про нагороди та звання вчителів Терезинського нво
Наказ № Про організацію навчання за програмою Intel „Навчання для майбутнього у 2011-2012 н р
Результати ІІ етапу всеукраїнських шкільних предметних олімпіад та конкурсу знавців
Наказ №29 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році.»
Тематика засідань проблемної групи на 2011 – 2013 н р
Тема засідання
Проблемна група вчителів філологічного циклу
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Шаповалова Світлана Вікторівна Математика Розвиток творчої особистості на урок
Іванюсь Людмила Миколаївна закінчила Уманський державний педагогічний інститут, має вищу категорію. Вже 34 вона працює в школі, виховуючи І навчаючи молоде покоління. Вчитель успішно вирішує завдання, поставлені перед школою закон
П л а н роботи з обдарованими учнями на
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Розклад уроків терезинського нво
З/п Форми роботи Методи роботи
Списо к педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Список педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Якісний показник педагогічних кадрів терезинського нво
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса

Міністерство освіти і науки України

Відділ освіти Білоцерківської районної

Державної адміністрації

Терезинське НВО

«ЗОШ І – ІІІ ступенів -

дитячий садок»


Наша адреса:

Київська область

Білоцерківський район

смт Терезине

вул. Шкільна , 22

Телефон: 3-13-94


Школа — це життєвий простір дитини; тут вона не просто готується до життя, а живе. Тому виховна робота Терезинського НВО планується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника життя, гармонізації та гуманізації стосунків між учнями і педагогами, школою і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями.

Головною метою виховної роботи в школі є диференціація та індивідуалізація виховання, як одна з умов розкриття творчої особистості. Адже творча особистість - це цілісна людська індивідуальність, яка виявляє розвинені творчі здібності, творчу мотивацію, творчі вміння, що забезпечують їй здатність породжувати якісно нові матеріали, технології та духовні цінності, що в більшій чи меншій мірі змінюють на краще життя людини.

Саме тому, система виховної роботи школи направлена на:

-оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками і технологіями формування та розвитку життєвої компетентності в найголовніших сферах людського життя;

-реалізацію творчого потенціалу молоді в інтересах її становлення та самореалізації, формуванню морально-правової культури, здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі;

-розвитку різноманітних форм учнівського самоврядування, поглибленню молодіжних контактів;

-розвиток в учнівської молоді умінь розробляти та реалізувати соціальне значущі проекти, створенню умов для самореалізації в суспільне значущій діяльності;

-залучення юнаків і дівчат до активної участі в державо творчих процессах України;

-розробку, апробацію та впровадження в практику роботи нових методик, зорієнтованих не на консервативнее відтворення традиційних дії й поведінки, а на передбачення творчої участі кожного вихованця у формуванні життєвої компетентності.

Проблемою виховної роботи школи є диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої особистості.


Робота над даною проблемою та реалізація поставлених завдань

у 2011 – 2012 н.р. здійснюється в ряді пріоритетних напрямків:


Інтелектуальне (професійне) виховання

Підготовка та проведення навчально-виховного процесу повинно слугувати взірцем сумлінного фахового ставлення до виконання своїх професійних обов’язків.

Нерозривно пов’язане з навчанням та вихованням, створює умови для вільного розвитку особистості, забезпечення реалізації творчих здібностей, самовиховання і самовдосконалення, для вияву обдарованості і талантів, для самореалізації молоді у сферах наукової, професійної, освітньої діяльності.

Громадянське (національно-патріотичне) виховання

Невіддільне від національного ґрунту і коріння народу. Формує високий ідеал служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, формує громадянина-патріота з глибоким розумінням громадянського обов'язку, спонукає до інтелектуального та фізичного вдосконалення, вивчення бойових та трудових традицій, героїчних сторінок історії українського народу.

Правове виховання

Формує риси громадянина України: національну свідомість і людську гідність, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, глибоке розуміння і відповідальне ставлення до громадянського обов'язку, повагу до Конституції України, Законів України, державної символіки, державної мови.

Моральне виховання

Вироблення потреби поводити себе згідно із загальнолюдськими моральними нормами, наслідування кращого досвіду попередніх поколінь, традицій сім'ї, родини, народу з урахуванням найкращих положень релігійної та світових морально-ціннісних концепцій.

Художньо-естетичне виховання

Формування естетичних знань, художньо – естетичної освіченості, поглядів, смаків, почуттів, ідеалів, які ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях цивілізації, активна участь кожного школяра в естетичному житті, вироблення вмінь творити прекрасне в повсякденному житті.

Трудове виховання

Нерозривно пов’язане з професійним та правовим вихованням. Становлення всебічно розвиненого школяра, готового до самовідданої праці на благо суспільства, трудового колективу, власної родини, обізнаного і компетентного. Культивування кращих рис української ментальності, господарської відповідальності, підприємливості та ініціативи, поваги до власної і людської праці, її результатів.

Екологічне виховання

Формування екологічної культури, оволодіння знаннями та практичним вмінням раціонального природокористування; виховання почуття відповідальності за природу як національне багатство та співучасті у її збереженні.

Фізичне виховання

Розвиток досконалого фізичного стану, адаптованості до зовнішнього середовища, пристосування до умов праці та здорового відпочинку, збереження репродуктивного й фізичного здоров’я.


  1   2   3   4   5Похожие:

Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconРежим роботи кабінету фізики Малоантонівського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconДодаток до наказу відділу освіти №13 від 20. 01. 2011 р. Рішенняжурі про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
Богатько Юрій – учень 9 класу Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconІнформація про школу. Малоантонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І ііі ступенів-дитячий садок» є колективною власністю Білоцерківської
Малоантонівського навчально – виховного об’єднання „середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок ” на 2012/2013 навчальний...
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconПлан виховної роботи Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» на 2012 2013 навчальний рік
Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconНаказ №11 Про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» На виконання наказу Путильського районного центру дитячої та юнацької творчості
Сергіївської зош І-ІІІ ступенів, Підзахаричівського нвк „Перлина Гуцульщини”., Розтоківської зош І-ІІІ ступенів, кз селятинської...
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconНаказ №430 Про підсумки районного огляду, відомчої реєстрації та перереєстрації музеїв при навчальних закладах Білоцерківського району
Народознавчий музей «Українська світлиця», Маловільшанського нвк «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconСоціальна готовність. Результати показали,що відвідували дитячий садок 96% учнів класу; мають багато друзів 70% учнів; легко йдуть на контакт 60%; Мотиваційна готовність
У зош І-ІІІ ступенів №10 м. Новогродівки Донецької області пройшли батьківські збори для батьків першокласників за темою «Вікові...
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconНаказ №346 Про проведення атестаційної експертизи Яблунівського нвк «зош І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Про затвердження та введення в дію критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх закладів”, на виконання Плану проведення...
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconПлан-графік організаційних заходів щодо атестації педагогічних працівників комунального закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
Директор кз «нво №25 «зош І-ІІІ ст., Пмл, цпв «Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconОсобливості нової програми з інформатики для 5 – 9 класів Підготувала: вчитель інформатики Поправського нво «зош і–ііі ст.– дит садок»
«Інформатика», що буде викладатися у 5-9 класах. Програма «Інформатика» для 5–9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного...
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса iconП л а н роботи методичної ради
Малоантоніського навчально-виховного об'єднання загальноосвітня школа І – ІІI ступенів-дитячий садок”
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы