Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки icon

Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки

НазваниеКонцепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Дата конвертации06.10.2012
Размер172,13 Kb.
ТипКонцепція
1. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Атестац_я каб_нет_в.doc
2. /Терезине ПОРТФОЛ_О/В_зитка 11-12.doc
3. /Терезине ПОРТФОЛ_О/КОНЦЕПЦ_Я.doc
4. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Комп. грамотн_сть.doc
5. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МЕТОДИЧНА РОБОТА.doc
6. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МО класних кер_вник_в.doc
7. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична проблема.doc
8. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична рада.doc
9. /Терезине ПОРТФОЛ_О/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.doc
10. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Нагороди вчител_в.doc
11. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Наказ про _нтел.doc
12. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Ол_мп_ади.doc
13. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Орган_зац_я методроботи.doc
14. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ вчител_в початкових клас_в.doc
15. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ природничо-математичного циклу.doc
16. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ ф_лолог_в.doc
17. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф.doc
18. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Питання самоосв_ти.doc
19. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План вивчення досв_ду.doc
20. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План роботи з обдарован..doc
21. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Про результати методроботи.doc
22. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Програма розвитку.doc
23. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Розклад урок_в.doc
24. /Терезине ПОРТФОЛ_О/СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО.doc
25. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Списки на КПК.doc
26. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Структура методроботи.doc
27. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Хто атестується в 11-12.doc
28. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Як_сний показник пед. кадр_в.doc
29. /Терезине ПОРТФОЛ_О/виховна робота.doc
Наказ № "Про результати атестації кабінетів"
Terezine portfolio
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № з/п П.І. Б. вчителя Фах Предмет, що викладає
Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2011-2012 навчальному році
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 2012 навчальний рік
Проблема над якою працює педагогічний колектив терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
П л а н роботи методичної ради Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на 2011-2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Інформаці я про нагороди та звання вчителів Терезинського нво
Наказ № Про організацію навчання за програмою Intel „Навчання для майбутнього у 2011-2012 н р
Результати ІІ етапу всеукраїнських шкільних предметних олімпіад та конкурсу знавців
Наказ №29 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році.»
Тематика засідань проблемної групи на 2011 – 2013 н р
Тема засідання
Проблемна група вчителів філологічного циклу
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Шаповалова Світлана Вікторівна Математика Розвиток творчої особистості на урок
Іванюсь Людмила Миколаївна закінчила Уманський державний педагогічний інститут, має вищу категорію. Вже 34 вона працює в школі, виховуючи І навчаючи молоде покоління. Вчитель успішно вирішує завдання, поставлені перед школою закон
П л а н роботи з обдарованими учнями на
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Розклад уроків терезинського нво
З/п Форми роботи Методи роботи
Списо к педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Список педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Якісний показник педагогічних кадрів терезинського нво
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адресаКОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
ТЕРЕЗИНСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО


ОБ’ЄДНАННЯ


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ –


ДИТЯЧИЙ САДОК”


НА 2011- 2016 РОКИ


П а с п о р т

Програми розвитку Терезинського НВО

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

на 2011-2016 роки

Назва

Зміст програми розвитку

Назва

Програма розвитку Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» на 2011-2016 роки

Тип Програми

Програма розвитку (перспективне прогнозування)

Підстава для розробки Програми

Вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням якісних змін в Україні.

Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає школа.

Нормативно-правова база Програми

Закони України:

- „Про освіту”;

- „Про дошкільну освіту”;

- „Про загальну середню освіту”;

- „Про позашкільну освіту”;

- „Про наукову і науково-технічну діяльність”;

- „Про Національну програму інформатизації”;

- „Про Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

-„Про Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

- „Про охорону дитинства”


Укази Президента України:

 • від 04.07.2005 р. № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні;

 • від 31.07.2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

 • від 23.01.2001 р. № 35 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху в Україні»;

 • від 28.08.2004 р. № 1148 «Про національну доктрину фізичної культури та спорту»;

 • від 01.06.2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи , щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

Постанови Кабінету Міністрів України:

 • від 28.03.2002 р. № 379 «Про затвердження Державної програми «Вчитель»;

 • від 27.08.2010 р. № 776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. № 24»;

 • від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • від 27.08.2010 р. № 779 «Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 • від 27.08.2010 р. № 1722 «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх технологій «Сто відсотків на період до 2015 року»

Замовник програми

Терезинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»


Розробники Програми

Терезинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»


Керівник

авторського колективу

Л.М.Іванюсь – директор НВО

Учасники програми

Педагогічний колектив Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» , психологічна служба, громадські організації та сім’ї

Мета Програми

 • Створення умов для забезпечення в школі доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави;

 • Забезпечення ефективного управління розвитком школи.

Завдання Програми

 • Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в навчальному закладі шляхом:

 • чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи;

- розширення форм неперервної освіти педагогів,

запровадження системи їхнього стимулювання; • Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педагогічних технологій.

 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку обдарованих дітей та молоді;

 • Підтримка дітей і молоді з особливими потребами;

 • Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму.

 • Приведення матеріально-технічного стану школи у відповідність із потребами сучасної освіти.

Термін реалізації Програми

2011 – 2016 роки

Етапи реалізації Програми

 • Організаційно- проектувальний етап (січень-серпень 2011 р.): розробка Концепції розвитку школи; визначення основних стратегій , заходів і механізмів розвитку (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

 • Аналітико-практичний етап (вересень 2011 – вересень 2015 р.): практична реалізація (інноваційних проектів програми: організація моніторингового спостереження за результатами; координація дій.

 • Завершальний етап (вересень-грудень 2016 р.): аналіз результатів моніторингу Програми розвитку школи на 2011-2016 рр. Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи

Структура Програми

 • Вступ.

 • Концепція розвитку школи на 2011 – 2016 рр.

 • Розділ Програми.

 • Інноваційні проекти.

Очікувані результати

Забезпечення умов для здобуття доступності та якості освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб державиІ. В С Т У П


Підготовка Програми розвитку Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» на 2011 – 2016 рр, зумовлена розбудовою системи освіти району, якісним оновленням її змісту, необхідністю привести рівень освіти у відповідність з потребами сучасного життя, запитами учнів та батьків щодо її якості та доступності.

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі нових педагогічних технологій та інновацій передбачає досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості школярів школи і сучасним соціальним вимогам.

Вирішення завдання створення середовища для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал, навчальний заклад здійснює на основі таких принципів:

 • демократизація навчально-виховного процесу, яка проявляється:

а) у поєднанні обов’язкового змісту освіти з варіативністю;

б) застосуванні вчителями оптимальних методик навчання, методів та прийомів виховання;

в) створенні сприятливих умов для самовираження особистості кожного учня;

 • рівнодоступний для кожної особистості вибір спрямованості навчання, задоволення культурно-освітніх проблем у відповідності з індивідуальними ціннісними орієнтаціями та вродженими психофізіологічними потенціями;

 • гуманізація освіти, що покликана формувати цілісну картину світу, духовність, культуру особистості і планетарне мислення;

 • переорієнтація навчального процесу на особистість учня;

 • збереження фізичного і емоційного благополуччя дітей у навчально-виховному процесі шляхом диференціації, індивідуалізації навчання, стимулювання пізнавального інтересу успіхом у навчанні;

 • єдність навчання і виховання. Оволодіння особистістю знаннями та вихованням у неї загальнолюдських цінностей, громадянської свідомості, патріотизму.

Проте аналіз діяльності Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» засвідчує, що потребують вирішення питання духовного розвитку людини, вибору нею цінностей морального життя, професійного розвитку педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання, якісного використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі, оптимізації та покращення матеріально-технічної бази закладу, зміцнення партнерських стосунків з громадськістю. Актуальними залишаються питання щодо організації роботи з обдарованими дітьми, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи тощо.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи і спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу. Вона скеровує вчителів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх потреб обдарованої молоді, створення розвивального середовища, у якому б реалізувалася модель випускника.

Програма розвитку є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та батьківського колективів школи. Мета її – організувати навчально-виховний процес так, щоб створити оптимальні умови для творчого розвитку кожної дитини, дати кожному учневі можливість для самовираження, саморозвитку, сформувати систему відносин до себе, суспільства, загальнолюдських цінностей. Ця мета реалізується шляхом використання в навчально-виховному процесі різноманітних методик, оптимальних форм та методів, інноваційних технологій.


ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1 Провідними принципами розвитку Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» є:

- єдність загальнодержавного та регіонального компонентів освіти;

- гуманістичний характер освіти;

- виховання вільної особистості, з почуттям національної само­свідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

- соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України віком до 18 років на отримання якісної обов'язкової середньої освіти відповідно до власних потенційних здібностей та інтересів;

- адаптивність системи освіти, що передбачає визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

- соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини;

- виховання навичок здорового способу життя;

- відкритість системи освіти для педагогічних новацій;

- державно-громадський характер управління.

Концепція визначає пріоритетні напрями розвитку навчального закладу:

- належний рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти, реалізація формули «щасливий учитель - щасливий учень», розвиток суспільства на основі нових знань;

- підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, врегулювання оплати праці науково-педагогічних і педагогічних працівників відповідно до законодавства України про освіту;

- створення інформаційно-навчального середовища;

- вдосконалення співпраці загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних закладів;

- оновлення змісту освіти, впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань, створення базових та спеціалізованих комп'ютерних програм, електронних підруч­ників, аудіо- та відео засобів навчання, модернізація інфор­маційного простору на основі використання комп'ютерних телекомунікацій;

- охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей із особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їх особистісного, фізичного, інтелек­туального, соціального розвитку та самореалізації;

- виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я учнів;

- залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямування на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості;

- відтворення соціально-психологічної рівноваги, забезпечення балансу між потребами територіальної громади щодо якісного рівня обов'язкової освіти, духовного потенціалу нації, сучасних технологічних досягнень.


2.2 Мета і завдання розвитку освіти Терезинського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок»

Мета розвитку освіти навчального закладу - формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави й регіону.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

- модернізація освіти на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів населеного пункту;

- створення належних умов для функціонування закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

- забезпечення розвитку мережі класів з ураху­ванням потреб соціуму, суспільних запитів і державних вимог;

- створення інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань;

- сприяння гуманізації відносин у освітньому закладі та сім'ї, забезпечити перехід на глибокий науково-практичний рівень у вихованні та соціалізації дітей і підлітків;

- забезпечення зростання якості освіти;

- запровадження моніторингу якості освіти;

- модернізація матеріально-технічної бази навчального закладу.


ІІІ. ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ І ФОРМ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Неодмінні умови розвитку навчального закладу:

 • своєчасна діагностика індивідуальних особливостей дітей за допомогою психологічної служби;

 • формування (особливо в початкових класах) загальнонавчальних умінь і навичок (організаційних, загальномовленнєвих, загально- пізнавальних і контрольно-оцінних);

 • дотримання єдиних вимог до навчання, виховання, оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • дотримання наступності у навчально-виховному процесі.


3.2. З метою оновлення змісту і методичного забезпечення необхідно розв’язувати такі принципові завдання:

 • забезпечення базового компоненту в умовах багатоваріантності навчальних планів і програм. Об’єм та номенклатура предметів за вибором має визначатись радою школи. Але будь-який вибір має створити передумови для повноцінного засвоєння учнями тих предметів, які відображають базовий рівень освіти;

 • враховуючи кадрове, матеріально-технічне забезпечення школи, маємо можливість запровадити універсальний напрям роботи за змістом освіти;

 • важливим напрямком оновлення змісту навчання є також пошук та впровадження в практику традиційних та інноваційних освітніх технологій, що сприяють більш глибокому ґрунтовному засвоєнню знань, умінь та навичок при менших затратах часу. Колектив навчального закладу має досвід з індивідуалізації та диференціації навчання. Надалі передбачаємо такі форми і засоби інноваційної діяльності, застосування яких можливе в умовах нашої школи:

  1. Інтеграція предметів та курсів за вибором.

  2. Комп’ютеризація навчання.

  3. Впровадження цільових програм з різних предметів.

  4. Застосування елементів інтерактивних методик навчання.

 • перехід від інформаційної до розвивальної, особистісно – орієнтованої моделі навчання має стати передумовою гармонійного розвитку особистості.

3.3. Основною метою діяльності школи має стати не тільки засвоєння змісту навчальних предметів, а й розвиток особистості. Значною мірою цьому сприятиме оновлення та удосконалення форм навчально-виховного процесу.

У навчальному процесі мають домінувати індивідуально – диференційовані форми роботи, творчий підхід. Необхідно відмовитися від застарілих трудомістких і малоефективних технологій, зайнятись розробкою таких, що значно полегшать працю учнів та педагогів.

Оновлення форм навчально-виховного процесу має характеризуватися увагою вчителів до багатоваріантності уроку: інтегровані уроки, бінарні уроки, нетрадиційні, випереджувальне навчання, блокове навчання, навчання парами, групами, уроки мислення, фантазії, розвитку творчої уяви, уроки із застосуванням інформаційних технологій навчання.

Співвідношення застосовуваних форм та методів навчання слід змінювати на користь тих, що забезпечують повноцінно-самостійну пізнавальну діяльність школярів.

3.4. З метою оновлення навчально-виховного процесу вчителі мають орієнтуватися на слідуючи методики та дидактичні критерії:

 • навчальне дослідження. Виховання в учнів культури методологічного і наукового мислення і вираження думки, формування потреби й умінь формувати навчальні проблеми і задачі;

 • аксіологічна орієнтація, діалогічний плюралістичний характер навчання;

 • постановка і перевірка гіпотез, експеримент;

 • перенесення знань, моделювання, аргументація;

 • рефлексивне, критичне, творче мислення;

 • стимулювання в учнів вміння і потреби критично оцінювати власну та чужу відповідь;

 • співробітництво педагога й учнів, яке ґрунтується не на примусі, а на інтересі, радості учнів.ІV. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ


- забезпечити умови для розвитку психологічної служби відповідно до нормативних документів.

- створення належних умов для діяльності практичного психолога, соціального педагога

- продовжувати розробляти й проводити заходи з метою підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу

- продовжити роботу над підвищенням психологічної і професійної компетентностей педагогів, опанування інноваційними методами й технологіями надання психологічних і соціальних послуг

- розробити інноваційні форми й методи роботи з подолання негативних явищ в учнівському середовищі: прояв насильства, агресивності, девіантної та делінквентної поведінки

- здійснювати психолого-педагогічне обстеження готовності дітей до школи за показниками загального психічного розвитку

- розробити для батьків комплексні методичні поради та рекомендації стосовно навчання й виховання дітей згідно з віковими періодами.

- своєчасно виявляти дітей, які живуть у складних соціальних та морально-психологічних умовах

- здійснювати захист дітей від жорстокого поводження, експлуатації та насильства

- розробити й упровадити в практику нові форми і методи профілактики правопорушень

- у рамках просвітницької роботи розробити програму подолання шкідливих звичок


V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ШКОЛИ


У роботі з кадрами:

- забезпечити умови для розвитку творчого потенціалу, формування індивідуального стилю педагогічної діяльності кожного вчителя;

- допомагати становленню педагогічного професіоналізму молодих фахівців;

- підвищувати ефективність методичної роботи. Створювати систему у роботі з педагогічними кадрами на діагностичній, прогностичній основі та на основі впровадження нетрадиційних форм її організації;

- забезпечити проходження всіма педагогами школи курсового підвищення кваліфікації, сприяти організації систематичної самоосвіти педагогічних кадрів;

- оновити й модернізувати методичний кабінет, забезпечити його сучасною науково-методичною літературою та інформаційно-комп’ютерними ресурсами для оптимізації умов самоосвітньої діяльності педагогічних працівників школи;

- упроваджувати систему професійно-педагогічної адаптації молодих фахівців, визначати зміст і форми роботи школи для забезпечення їхнього професійного становлення і зростання;

- атестацію педагогічних кадрів проводити відповідно до діючого „Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” із змінами і доповненнями;

- всю систему роботи з кадрами базувати на діагностичній основі з урахуванням не тільки сучасних але й перспективних реалій розвитку школи та системи освіти в цілому;

- сприяти забезпеченню оптимальних умов праці та відпочинку вчителів;

- удосконалювати практику матеріального та морального стимулювання педагогічних працівників;

- забезпечувати умови для участі педагогів у конкурсах професійної майстерності, здійсненні ними інноваційної діяльності.


VІ. ВНУТРІШКІЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ


Основні принципи:

- гуманізація і демократизація управлінської діяльності;

- управління має бути по-можливості випереджуючим;

- делегування частини контрольних повноважень методичному активу;

- переорієнтація змісту внутрішкільного контролю від адміністрування до мотиваційної необхідності взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу;

- поєднання контролю з дієвою методичною допомогою;

- заохочення ініціативи, творчості, новаторства;

- підвищення ефективності педагогічної ради;

- забезпечення систематичного контролю за виконанням власних рішень;

- забезпечення ефективності планування роботи;

- проведення систематичного педагогічного аналізу всіх напрямків діяльності;

- створення системи інформаційного забезпечення управління;

- залучати членів батьківської громадськості та учнів до організації спільної творчості (загальношкільні свята, гуртки, МАН);

- провести серію семінарів, тренінгів для батьківської громадськості з проблеми вдосконалення співпраці сім’ї і школи;

- забезпечити організацію системи просвітницької роботи з батьками (школа для батьків);

- сприяти участі громадських організацій у розв’язанні актуальних проблем освіти, підвищенні ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;

- сприяти розвитку волонтерського руху серед учнів, залученню їх до посильної допомоги літнім людям, інвалідам, самотнім непрацездатним громадянам, реалізації проектів «Серця відкриті для добра», «Милосердя починається з власного дому»;

- забезпечити ефективну роботу Ради школи та Піклувальної ради;

- забезпечити підготовку вчителів до організації співпраці з органами учнівського самоврядування.


VІІ. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДИТИНИ


З метою сприяння соціальному захисту дітей, створення сприятливих умов для їхнього фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, майбутньої повноцінної життєдіяльності пріоритетними напрямками реалізації стратегічних завдань соціального захисту є:

- створення надійної системи соціального захисту дитинства в нових соціально-політичних і економічних умовах;

- запровадження ранньої медико – психолого – педагогічної діагностики розвитку дітей, створення умов для їхньої соціальної підтримки, адаптації та реабілітації;

- забезпечення матеріальної підтримки дітей-сиріт, та дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей.


З цією метою пропонується:

- забезпечити дотримання чинного законодавства та урядових Постанов з питання соціального захисту дитинства;

- продовжити систематичну медико – психолого – педагогічну діагностику розвитку дітей з метою забезпечення постійної профілактичної роботи;

- забезпечити умови для повного та якісного індивідуального навчання на дому хворих дітей;

- забезпечити належний рівень організації харчування, дотримання фізіологічних норм споживання основних продуктів;

- забезпечити безкоштовне харчування дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей;

- проводити організаторську роботу щодо охоплення учнів різними формами літнього відпочинку та оздоровлення.


VІІІ. ФІНАНСОВЕ І МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТИ


- спрямувати фінансово-господарську діяльність на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів (постійно).


- щорічно проводити поточний ремонт шкільного приміщення. (2011 –2016 р.р.)


- здійснювати співпрацю з підприємствами різних форм власності щодо залучення додаткових коштів для забезпечення функціонування закладу (2011 –2016 р.р.)


- систематично вирішувати питання фінансової підтримки обдарованих дітей, та дітей, які потребують соціальної реабілітації. (2011 –2016 р.р.)


- постійно поповнювати бібліотечний фонд, здійснювати передплату періодичних та фахових педагогічних видань (2011 –2016 р.р.)Похожие:

Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconІнформація про школу. Малоантонівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа І ііі ступенів-дитячий садок» є колективною власністю Білоцерківської
Малоантонівського навчально – виховного об’єднання „середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дитячий садок ” на 2012/2013 навчальний...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconПлан виховної роботи Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» на 2012 2013 навчальний рік
Малоантонівського навчально-виховного об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconНаказ №64 Про проведення атестаційної експертизи Маловільшанського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок»
Критеріїв оцінювання діяльності навчально-виховного об’єднання (комплексу) «загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад»...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconП л а н роботи методичної ради
Малоантоніського навчально-виховного об'єднання загальноосвітня школа І – ІІI ступенів-дитячий садок”
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconП/п Етапи / Зміст роботи
«Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconПоложення про методичне об’єднання навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25, природничо-математичний ліцей" Загальні положення
Положення про методичне об’єднання навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25, природничо-математичний...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconНаказ №189 Про створення Жовтневого навчально-виховного комплексу
Жовтневий навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) шляхом перетворення...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconДодаток до наказу відділу освіти №13 від 20. 01. 2011 р. Рішенняжурі про підсумки проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
Богатько Юрій – учень 9 класу Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconГрафік проведення державної підсумкової атестації (11клас) у комунальному закладі "Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей,
Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconПерспективний план атестації педагогічних працівників
Навчально-виховне об'єднання №25 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання...
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання \" загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок\" на 2011- 2016 роки iconСтатут жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы