Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів icon

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів

НазваниеПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
страница1/5
Дата конвертации06.10.2012
Размер407,36 Kb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5
1. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Атестац_я каб_нет_в.doc
2. /Терезине ПОРТФОЛ_О/В_зитка 11-12.doc
3. /Терезине ПОРТФОЛ_О/КОНЦЕПЦ_Я.doc
4. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Комп. грамотн_сть.doc
5. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МЕТОДИЧНА РОБОТА.doc
6. /Терезине ПОРТФОЛ_О/МО класних кер_вник_в.doc
7. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична проблема.doc
8. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Методична рада.doc
9. /Терезине ПОРТФОЛ_О/НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН.doc
10. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Нагороди вчител_в.doc
11. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Наказ про _нтел.doc
12. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Ол_мп_ади.doc
13. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Орган_зац_я методроботи.doc
14. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ вчител_в початкових клас_в.doc
15. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ природничо-математичного циклу.doc
16. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПГ ф_лолог_в.doc
17. /Терезине ПОРТФОЛ_О/ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН АТЕСТАЦ_ф.doc
18. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Питання самоосв_ти.doc
19. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План вивчення досв_ду.doc
20. /Терезине ПОРТФОЛ_О/План роботи з обдарован..doc
21. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Про результати методроботи.doc
22. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Програма розвитку.doc
23. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Розклад урок_в.doc
24. /Терезине ПОРТФОЛ_О/СИСТЕМА РОБОТИ НАД НАУКОВО.doc
25. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Списки на КПК.doc
26. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Структура методроботи.doc
27. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Хто атестується в 11-12.doc
28. /Терезине ПОРТФОЛ_О/Як_сний показник пед. кадр_в.doc
29. /Терезине ПОРТФОЛ_О/виховна робота.doc
Наказ № "Про результати атестації кабінетів"
Terezine portfolio
Концепція розвитку терезинського навчально-виховного об’єднання " загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня дитячий садок" на 2011- 2016 роки
Інформація про рівень володіння вчителями комп’ютерною технікою № з/п П.І. Б. вчителя Фах Предмет, що викладає
Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками у 2011-2012 навчальному році
План роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011 2012 навчальний рік
Проблема над якою працює педагогічний колектив терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
П л а н роботи методичної ради Терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на 2011-2012 навчальний рік
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів
Інформаці я про нагороди та звання вчителів Терезинського нво
Наказ № Про організацію навчання за програмою Intel „Навчання для майбутнього у 2011-2012 н р
Результати ІІ етапу всеукраїнських шкільних предметних олімпіад та конкурсу знавців
Наказ №29 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011-2012 навчальному році.»
Тематика засідань проблемної групи на 2011 – 2013 н р
Тема засідання
Проблемна група вчителів філологічного циклу
Перспективний план атестації та курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників терезинського нво „зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок” на період з 2011 по 2016 роки
Шаповалова Світлана Вікторівна Математика Розвиток творчої особистості на урок
Іванюсь Людмила Миколаївна закінчила Уманський державний педагогічний інститут, має вищу категорію. Вже 34 вона працює в школі, виховуючи І навчаючи молоде покоління. Вчитель успішно вирішує завдання, поставлені перед школою закон
П л а н роботи з обдарованими учнями на
Наказ №25 „ Про результати методичної роботи за 2010-2011 навчальний рік
Протокол № від 2011р. Перспективний план Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Розклад уроків терезинського нво
З/п Форми роботи Методи роботи
Списо к педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок»
Терезинське нво “загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”
Список педагогічних працівників Терезинського нво «зош І-ІІІ ступенів-дитячий садок»
Якісний показник педагогічних кадрів терезинського нво
Терезинське нво «зош І – ІІІ ступенів дитячий садок» Наша адреса

ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні ради школи Начальник відділу освіти

протокол №5 від 29.08. 2011 Білоцерківської РДА

Голова ради С.В.Довгань. А.В. Литвин

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

протокол №13 від 30.08. 2011

Голова педагогічної ради

Л.М. Іванюсь


РОБОЧИЙ


НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ТЕРЕЗИНСЬКОГО НВО


“ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК”

НА 2011 – 2012 Н.Р.


Пояснювальна записка

І. Загальні засади

Терезинське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок» здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: дитячий садок та загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня.

Мова навчання – українська.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено універсальний профіль.

Робочий навчальний план закладу на 2011-2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН України №1/9-325 від 29.04.11 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік»):

 • для школи І ступеня

– за Типовим навчальним планом початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОН України від 29.11. 2005 № 682 (додаток 1);

 • для школи ІІ ступеня

– за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 1);

 • для школи ІІІ ступеня:

–за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний профіль), затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 2).

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально-виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага має приділятись вивченню учнями української мови, вітчизняної історії та культури, опануванню принаймні однією з іноземних мов, комп’ютерною грамотністю.

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблене вивчення предметів, предмети та курси за вибором, факультативи, а саме:

 • у 2 класі з варіативної частини навчального плану виділено одну годину на підсилення української мови у зв’язку з тим, що програма розрахована на вісім годин, а в інваріантній частині навчального плану на викладання української мови передбачено лише сім годин. У 3 та 4 класах на підсилення математики виділено по одній годині у зв’язку із значним обсягом навчального матеріалу;
 • у 2, 3 та 4 класах, з метою розвитку комунікативної компетентності, залучення молодших школярів до скарбниці світової літератури, формування загальнолюдських цінностей введено курс за вибором «Зарубіжна література»;

 • для здійснення індивідуального, особистісно зорієнтованого підходу до навчання, корекції знань та роботи з обдарованими учнями у 1 класі початкової школи виділено дві години, а в 2,3 та 4 класах по одній годині для індивідуальної роботи;

  • (Програми курсів рекомендовано Міністерством освіти і науки України: «Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів 1-4 класи» / упорядники Л.Ф. Щербакова, Г.Ф. Древаль.: Тернопіль. «Мандрівець», 2009
 • для учнів 8 класу з метою розвитку пізнавального математичного інтересу введено курс за вибором «Подільність цілих чисел»;

 • учні 5 та 6 класів вивчатимуть факультативний курс « Розв’язуємо текстові задачі», що допоможе учням поглибити і доповнити матеріал шкільного курсу математики щодо розв’язування текстових задач;

 • у 11 класі для більш глибокого і повного опанування поняттями, законами, теорією та методами розв’язування математичних рівнянь введено курс за вибором «Рівняння в курсі алгебри»;

 • з метою здійснення системної підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання у 10класі введено факультативний курс «Готуємося до ЗНО».

  • (Програми курсів рекомендовано Міністерством освіти і науки України: « Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання» ( у двох частинах) «Математика» /упорядник Прокопенко М.С., Вашуленко О.П., Єргіна О.В.: Харків. 2011 )

   • для підвищення рівня володіння українською мовою, виховання любові до рідної мови, розвитку творчих здібностей учнів введено факультативні курси : «Практикум з культури українського мовлення» у 8-му класі та «Стилістика сучасної української мови» у 10-А та 11-А класах.

  • (Для учнів 5-11 класів програми курсів за вибором та факультативів з української мови та літератури, рекомендованих Міністерством освіти і науки України вміщено у збірниках:

Українська мова й література. Програма факультативних та спеціальних курсів: 7-11 класи. Вип.1– К.: Ред. журн. «Дивослово», 2007.–252с.

Українська мова й література. Програма факультативних курсів: 11 класи. Вип.2–К.: Видавництво «Дивослово», 2008.–176с. ).

   • для реалізації завдання розвитку в учнів умінь використання й освоєння сучасних програмних засобів у 10-А класі введено курс за вибором «Основи веб-дизайну»;

   • з метою поглиблення знань учнів з географії на основі використання краєзнавчого матеріалу у 8 класі введено курс за вибором «Фізична географія Київської області», а у 9-х класах – курс за вибором « Економічна і соціальна географія Київської області»;

   • з метою сприяння поглибленню, вдосконаленню та розширенню знань і вмінь під час розв’язування хімічних задач, набуття навичок самоосвіти і самовдосконалення у 10-А класі введено факультативний курс «Розв’язування задач з хімії»;

   • більш докладному ознайомленню школярів з будовою і топографією органів людини, їхніми віковими та індивідуальними особливостями з метою одержання уявлень про діалектичну єдність структури та функцій органів та систем людини сприятиме курс за вибором «Анатомія людини» у 10-А та 11-А класах;

   • на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 30.06.2010 №644 «Про упровадження в загальноосвітніх навчальних закладах курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012» та з метою інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні фінального етапу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року у 10-11-х класах запроваджено по 0,25 години курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012».

  • (Для учнів 5-11 класів програми курсів за вибором та факультативних курсів з інформатики, основ футболу, хімії, біології, географії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України вміщено у збірниках:

Навчальні програми курсів за вибором та факультативів. «Хімія». Варіативна складова Типових навчальних планів: 5-11 класи. Тернопіль «Мандрівець», 2010;

Збірник навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів для до профільної підготовки та профільного навчання. Природничо-математичний напрям. Біла Церква, КОІПОПК, 2010;

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2009-2010 навчальному році: Частина ІІ – Біла Церква.: КОІПОПК, 2009;

Журнал "Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах", №4, 2007;

Навчальна програма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012». Лист МОН №1/11-6580 від 19.07.10 • Для полегшення адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі, виділені години на індивідуальні та групові консультації з української мови та англійської мови у 5 класі. У 6-11 класах такі години виділені урахуванням результатів аналізу навчальної діяльності школярів та побажань учнів і батьків. Зокрема, для роботи з обдарованими учнями, забезпечення якісної підготовки їх до шкільних предметних олімпіад, у навчальному плані 11А класу виділено адресно по 1 годині з хімії, математики, фізики, в навчальному плані 8 класу – 1 годину математики, у навчальному плані 6 класу 1 година української мови;

 • в навчальному плані 10А класу передбачено одну годину історії для здійснення науково-дослідницької роботи у рамках Малої академії наук;

 • враховуючи специфіку школи, на базі якої здобувають освіту вихованці обласного інтернату спортивного профілю, в класах, де навчаються такі діти (10Б та 11Б ), більшість годин варіативної частини навчального плану буде використано для проведення додаткових занять та індивідуальних консультацій з метою корекції навчальних досягнень школярів та надолуження навчального матеріалу, пропущеного під час змагань, або навчально - тренувальних зборів;

Для дітей з особливими потребами організовано індивідуальну форму навчання. Згідно з «Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 15.10.2004 №797 встановлено таку кількість годин для індивідуальної форми навчання:

1-4 кл.– 10год. на тиждень на кожного учня.

Індивідуальні навчальні плани складено на основі відповідних Типових навчальних планів.

 • Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні української, англійської мови, інформатики, фізичної культури, трудового навчання здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах.» Вивчення предмету «Захист Вітчизни» здійснюється разом для юнаків і дівчат. Дівчата за власним бажанням та згодою батьків, опікунів або піклувальників навчаються за програмою для групи юнаків.

Передбачається поділ на групи у 9А, 10А та 11А класах при проведенні практичної частини уроків інформатики.

Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК (перелік додається).


ІІІ. Структура навчального року та режим роботи школи

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», 2011/12 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань». Закінчується навчальний рік державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з 1 вересня по 23 грудня;

ІІ семестр – з 11 січня по 25 травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 24 по 30 жовтня,

зимові з 26 грудня по 10 січня,

весняні з 26 березня по 01 квітня.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 13 липня 2011 р. №686-р заняття у 1-8-х та 10-х класах завершуються 25 травня 2012 року; в 9-му класі – 14 травня, в 11-х класах – 3 травня.


Навчальні заняття в школі починаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15год.05хв.

Тривалість уроків:

 • у 1-х класах – 35 хвилин;

 • у 2-4 класах – 40 хвилин;

 • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Школа працює у п’ятиденному режимі в одну зміну.


Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9 – 61 та проводяться протягом 2011/2012 навчального року.


У 4-му класі державна підсумкова атестація проводиться з 11 по 18 травня з української мови та читання, математики. У 9-му класі державна підсумкова атестація проводиться з 15 по 30 травня з української мови, математики, географії, біології та гуманітарного предмета за вибором навчального закладу. Державна підсумкова атестація для випускників 11-х класів проводиться з 04 по 11 травня з української мови, профільного предмета, предмета за вибором учнів. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 та наказу МОН України від 12.09.2008 «Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

З урахуванням місцевих особливостей, кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік канікул.


  1   2   3   4   5Похожие:

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської гімназії №1 Харківської міської ради Харківської області
«Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconА. В. Батинський. 2012 р. Концепція
«Про засади державної мовної політики», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, нової редакції Концепції профільного навчання...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПро затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад дошкільний навчальний заклад" { Із змінами, внесеними згідно з Постановою км
Затвердити Положення про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconНаказ №21 Про оформлення й видачу документів про освіту в 2011-2012 навчальному році
Положення про загальноосвітній навчальний заклад", згідно з Інструкцією "Про проведення державної підсумкової атестації та випуск...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти I. Загальні положення
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням (вихованцям), які закінчили...
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", наказую
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів наказую
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 №778...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы