Кабінет міністрів україни постанова icon

Кабінет міністрів україни постанова

НазваниеКабінет міністрів україни постанова
страница3/5
Дата конвертации02.11.2012
Размер0,61 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
1. /нормативн_ документи/ЗУ_2_Про загальну сер_осв.rtf
2. /нормативн_ документи/ЗУ_3_Про осв_ту.rtf
3. /нормативн_ документи/ЗУ_6_Про дошк_льну осв_ту.rtf
4. /нормативн_ документи/КЗпП_ст 40_96.rtf
5. /нормативн_ документи/КМУ_18_Положення про ДНЗ.rtf
6. /нормативн_ документи/КМУ_21_Положення про ЗНЗ.rtf
7. /нормативн_ документи/КМУ_28_Перел_к посад педпрац.rtf
8. /нормативн_ документи/КМУ_29_Перел_к категор_й_звань.rtf
9. /нормативн_ документи/КМУ_4_Постанова_1298.rtf
10. /нормативн_ документи/МОН_1__нстр_про порядок обчисл_з_п.rtf
11. /нормативн_ документи/МОН_46_Типове положення про атест.rtf
12. /нормативн_ документи/МОН_47_Порядок прис_пед_звань.rtf
13. /нормативн_ документи/МОН_48_Лист_про застос_Тип_положення.rtf
14. /нормативн_ документи/МОН_49_Лист_1-9-44.rtf
15. /нормативн_ документи/МОН_4_Про впорядкув_умов оплати пр_557.rtf
16. /нормативн_ документи/МОН_50_Лист_1-9-34.rtf
17. /нормативн_ документи/МОН_6_Положення про в_домч_в_дзнаки.rtf
Закон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Закон україни про дошкільну освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Кодекс законів про працю України Кодекс введено в дію з 1 червня 1972 року Законом Української рср від 10 грудня 1971 року №322-viii (зі змінами та доповненнями) (витяги)
Положення про дошкільний навчальний заклад Із змінами І доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 року №1124
Положення про загальноосвітній навчальний заклад Відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» Кабінет Міністрів України постановляє : Затвердити Положення про загальноосвітній навчальний заклад, що додається
Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників Із змінами І доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року №432,
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни постанова
Положення про атестацію педагогічних працівників
Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про атестацію педагогічних працівників
Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ
Положення про атестацію педагогічних працівників, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за №1255/18550 (далі Типове положення)
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти І науки України Наказ Міністерства освіти І науки України від 13 липня 2007 року №605 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 серпня 2007 р за №899/14166

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій


(назва додатка 2 із змінами, внесеними згідно з постановами
Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1970,
 від 01.10.2005 р. № 988)

Посада 

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою 

I. Освіта 

1. Вищі навчальні заклади III та IV рівня акредитації 

Керівні та науково-педагогічні працівники 

  

Керівник закладу 

22–24 

Директор філіалу 

19–20 

Учений секретар 

16 

Керівники планово-фінансових, планово-економічних підрозділів 

11–13 

Керівники основних підрозділів; головний інженер 

10–12 

Керівники інших підрозділів 

8–12 

Директор (завідувач) інституту післядипломної освіти; керівник навчально-наукового або науково-виробничого інституту 

15–21 

Декан; завідувач кафедри; професор; доцент 

18–22 

Викладачі 

15–18 

2. Інші навчальні заклади та установи освіти 

Керівні та педагогічні працівники 

  

Директори (начальники, завідувачі): загальноосвітніх, професійно-технічних, міжшкільних закладів усіх типів і найменувань, вищих навчальних закладів I та II рівня акредитації 

12–16 

Директор (завідувач) навчально-методичного закладу 

13–16 

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 

13 

Завідувач (директор): дошкільного навчального закладу, школи естетичного виховання, позашкільного навчального закладу 

10–14 

Керівник фізичного виховання 

8–11 

Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу 

9–11 

Завідувач лабораторії вищого навчального закладу I та II рівня акредитації 

9–11 

Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні; навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики вищого навчального закладу I та II рівня акредитації 

9–12 

Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки 

7–8 

Учителі (всіх спеціальностей), викладачі, вихователі, вихователі-методисти, логопеди, завідувач логопедичного пункту, майстер виробничого навчання, педагог з професійного навчання, методист, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог 

8–12 

Асистент учителя-реабілітолога 

8–10 

Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 

12 

Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання 

7–10 

Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету 

7–10 

Керівник: гуртка, секції, студії та інших форм гурткової роботи; культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий 

7–10 

Перекладач-дактилолог Методист вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації, методист із складання кінопрограм 

7–10 3. Інші працівники навчальних закладів та установ освіти 

Помічник вихователя 

5–6 

Старший лаборант вищого навчального закладу 

5–6 

Інспектор навчального (навчально-методичного) відділу, перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя), секретар навчального (навчально-методичного) відділу, лаборант 

4–5 

II. Наука 

1. Підрозділ 1 розділу II виключено 

2. Наукові установи і організації, підпорядковані галузевим академіям наук, органам державної влади, та інші наукові установи і організації 

Керівники науково-дослідних установ, організацій та їх філіалів: 

 

галузевих академій наук 

22–23 

галузевих 

16–22 

Керівники основних науково-дослідних підрозділів, учений секретар інституту (філіалу): 

  

галузевих академій наук 

16–21 

галузевих 

14–20 

Керівники інших підрозділів 

8–12 Керівні працівники інших наукових установ і організацій 

  

Директор (начальник, завідувач), головний інженер установи, організації, головний лісничий 

16–20 

Головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту 

15–18 

Керівники основних структурних підрозділів 

14–18 

Керівники інших підрозділів 

8–11 

Наукові співробітники 

  

Головний, провідний, старший науковий співробітник, радник при дирекції науково-дослідної установи, організації (їх філіалів): 

 

галузевих академій наук 

14–21 

галузевих 

12–20 

Наукові та молодші наукові співробітники наукових установ і організацій: 

  

галузевих академій наук 

11–19 

галузевих 

10–17 

3. Інші працівники, які проводять наукові та науково-технічні розробки 

Головні фахівці 

15–18 

Провідні професіонали та фахівці 

9–14 

Професіонали та фахівці 

8–13 

Технік, лаборант з вищою освітою 

7–10 

III. Охорона здоров’я, соціальний захист населення 

Керівні працівники 

  

Керівники (головний лікар, директор, начальник, завідувач) закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення, баз та складів спеціального медичного постачання 

12–18 

Директор (начальник) будинку відпочинку (творчості), пансіонату, бази, профілакторію 

9–13 

Завідувач аптечного закладу 

10–13 

Завідувачі відділень: соціальної допомоги вдома, соціально-побутової та медико-соціальної реабілітації, стаціонарного проживання, грошової та натуральної допомоги тощо; територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 

11–15

Завідувач аптеки лікувально-профілактичного закладу, головна медична сестра 

9–12 

Завідувачі відділів з основної діяльності аптечних закладів 

8–12 

Начальник планово-економічного відділу; головні фахівці закладів охорони здоров’я, установ соціального захисту населення, аптечних установ 

8–12 

Начальники (завідувачі) відділів, служб та інших підрозділів; завідувач аптечного пункту (кіоску) 

7–11 

Професіонали та фахівці 

 

Лікар-хірург і лікар-ендоскопіст, який здійснює оперативне втручання; лікар-анестезіолог, лікар загальної практики - сімейний лікар 

10 –14 

Лікарі інших спеціальностей, провізор, лікар-інтерн, провізор-інтерн, лікар-стажист 

9–13 

Фахівці із соціальної роботи (із соціальної допомоги вдома) 

9–12

Професіонали та фахівці, зайняті на роботах з рентгенівською, радіологічною, радіаційною, радіометричною, дозиметричною, радіохімічною, лазерною, плазмовою, компресійною, вакуумною, електронною, телеметричною, ультразвуковою апаратурою, приладами, обладнанням, препаратами 

6–11 

Соціальний працівник 

8–10

Фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою 

6–10 

Інші працівники 

  

Молодший медичний персонал, допоміжний персонал аптечних закладів, продавець оптики, дезінфектор

3–4 

Соціальний робітник 

6IV. Театри, цирки, музичні і танцювальні колективи, концертні організації

Найменування посади 

Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою 

з 1 січня 2008 р. 

з дня набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» 

Керівні працівники 

Генеральний директор, директор установи (організації); головний інженер 

  

  

національні заклади 

16–18 

20–22 

академічні заклади 

15–17 

19–21 

інші заклади 

14–16 

16–18 

Начальники відділів, служб, цехів з основних видів діяльності, головний адміністратор 

  

  

національні заклади 

13–15 

17–19 

академічні заклади 

12–14 

16–18 

інші заклади 

11–13 

15–17 

Начальники інших відділів, лабораторій, бюро, дільниць, змін, майстерень 

  

  

національні заклади 

12–14 

16–18 

академічні заклади 

11–13 

15–17 

інші заклади 

10–12 

13–14 

Художній персонал 

Художній керівник; головні: режисер, балетмейстер, хормейстер, диригент, художник; режисер-постановник, балетмейстер-постановник, художник-постановник, диригент 

  

  

національні заклади 

13–17 

17–21 

академічні заклади 

12–16 

16–20 

інші заклади 

11–15 

13–17 

Керівник літературно-драматургічної частини, завідувачі художньо-постановочної та музичної частини, трупи; помічник художнього керівника, концертмейстер, репетитор, фахівці за фахом, асистент, суфлер, шапітмейстер 

  

  

національні заклади 

12–16 

16–19 

академічні заклади 

10–14 

13–18 

інші заклади 

9–13 

12–16 

Артистичний персонал 

Артист-вокаліст (соліст), артисти балету, артист драми театру; артисти симфонічних, естрадно-симфонічних, камерних оркестрів та оркестрів народних інструментів, духових інструментів; артисти ансамблів пісні і танцю, музичних, хорових і танцювальних колективів; артисти-вокалісти (оперні та камерні), артист балету (соліст); артист-соліст-інструменталіст концертної організації 

  

  

національні заклади 

10–16 

13–20 

академічні заклади 

9–15 

10–19 

інші заклади 

8–14 

9–17 

Артисти цирку всіх жанрів; артисти театру всіх жанрів; артисти музичних і танцювальних колективів концертних організацій; артисти допоміжного складу 

  

  

національні заклади 

9–15 

12–19 

академічні заклади 

8–14 

10–18 

інші заклади 

7–13 

9–16 

Артист-дресирувальник хижих звірів 

  

  

національні заклади 

14–16 

18–20 

інші заклади 

12–14 

16–18 

Працівники театрально-концертних і спортивно-видовищних кас 

Директор 

9–11 

9–11 

Начальники відділів 

7–10 

7–10 

V. Культурно-освітні та архівні установи (бібліотеки, централізовані бібліотечні системи, музеї, панорами, виставки, заклади музейного типу, клуби, центри культури і дозвілля, парки культури і зоопарки, будинки народної творчості, архіви та архівні заклади) 

Керівні працівники 

Генеральний директор, директор (завідувач) установи (закладу), головні: інженер, зберігач фондів, художник, архітектор, хормейстер, балетмейстер, режисер, диригент; завідувач філіалу, вчений секретар 

  

  

національні заклади 

13–17 

16–20 

інші заклади 

10–15 

12–16 

Завідувачі структурних підрозділів (відділу, центру, лабораторії, архівосховища, сектору, інших служб); головні бібліотечні, архівні та інші головні фахівці основної діяльності 

  

  

національні заклади 

10–15 

14–18 

інші заклади 

8–13 

9–14 

Керівники гуртків, музичної частини дискотеки, любительського об’єднання, клубу за інтересами 

7–10 

7–10 

Наукові працівники, фахівці 

Науковий співробітник, фахівець 

  

  

національні заклади 

9–14 

12–17 

інші заклади 

8–13 

8–13 

Художник-реставратор, реставратор 

  

  

національні заклади 

9–13 

12–16 

інші заклади 

8–12 

8–12 
1   2   3   4   5Похожие:

Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету Міністрів України
Відповідно до статей 12 і 13 Закону України “Про позашкільну освіту” (841-14) Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету міністрів україни від 14 квітня 1997 р. №348 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади І місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян
Відповідно до статті 13 Закону України «Про звернення громадян» Кабінет Міністрів України постановляє
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №306 (Офіційний вісник України, 2003 р., №11, ст. 477), замінивши в абзаці другому...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Дію абзаців третього та четвертого пункту 2 Змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2009 року n 368,...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кму №796 від 27. 08. 10 року кабінет міністрів україни постанова №796
Затвердити перелік платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова від 17 травня 2002 р. N 659
З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова від 17 травня 2002 р. N 659
З метою вдосконалення системи власних надходжень бюджетних установ Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова від 29 травня 1995 р. N 366 Київ
З метою подальшого розвитку в державі правової освіти та виховання громадян в дусі поваги до Закону І прав людини Кабінет Міністрів...
Кабінет міністрів україни постанова iconПостанова кабінету міністрів україни
Внести до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. №1312 “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього...
Кабінет міністрів україни постанова iconКабінет міністрів україни постанова
Видання, придбання, зберігання і доставка підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх...
Кабінет міністрів україни постанова iconПро затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти Відповідно до статті 31 Закону України " " Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти, що додається.
Відповідно до статті 31 Закону України "Про загальну середню освіту" Кабінет Міністрів України постановляє
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы