Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\

Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»

НазваниеПоложення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»
Дата конвертации29.12.2012
Размер183,36 Kb.
ТипПоложення
1. /наказ м_ск. конкурс ШСЗ/додатки.doc
2. /наказ м_ск. конкурс ШСЗ/наказ м_ськ. конкурс школи сприяння зд. - 2012.doc
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»
Наказ №41 Про участь навчальних закладів міста у Всеукраїнському конкурсі захисті сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.07. 2011 № 828,


зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2011 року за № 3950/19688


Положення

про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної

моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»


І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» (далі - конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут).

1.2. Конкурс проводиться з метою подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю; залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів місцевого самоврядування, громадських організацій до проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, формування культури здоров’я у підростаючого покоління.

1.3. Основними завданнями конкурсу є:

 • визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали пріоритетним напрямом у своїй діяльності збереження і зміцнення здоров’я своїх учнів і вихованців;

 • формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

 • подальший розвиток та впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (далі - заклади);

 • впровадження інноваційних методичних прийомів та відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та учнівської молоді;

 • поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду Шкіл сприяння здоров’ю.

ІІ. Учасники конкурсу

  1. Учасниками конкурсу є заклади усіх типів та форм власності
   (далі - учасники).

  2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись з експертною оцінкою журі.


ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки за номінаціями:

дошкільний навчальний заклад;

загальноосвітній навчальний заклад;

професійно-технічний навчальний заклад;

позашкільний навчальний заклад.

3.2. Відбір кандидатів щодо участі в конкурсі починається із закладів району, міста, регіону.

3.3. Конкурс проводиться поетапно:

1-й етап: міський, районний - січень-лютий;

2-й етап: республіканський в Автономній Республіці Крим, обласний, міський (міста Київ та Севастополь) - березень-квітень - за участю закладів, які стали переможцями першого етапу;

3-й етап: Всеукраїнський: - травень-червень за участю закладів - переможців другого етапу.

3.4. Всеукраїнський етап конкурсу проводиться в місті Києві у травні - червні Міністерством.


ІV. Журі конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу один раз на три роки формується журі, склад міського, районного, обласного, республіканського етапу затверджується наказом відповідного органу управління освіти, Всеукраїнського етапу - наказом Міністерства.

4.2. До складу журі включаються представники Міністерства, Інституту, Національної академії педагогічних наук України (за згодою), наукових установ (за згодою), а також керівники закладів, вчителі-методисти, які мають досвід практичної та наукової діяльності (за згодою).

4.3. Журі міського, районного, обласного, республіканського етапів подають до Всеукраїнського журі конкурсні матеріали закладів за кожною номінацією, які стали переможцями відповідного етапу.

4.4. Журі конкурсу:

 • визначає заклади і рекомендує їх до складу мережі Шкіл сприяння здоров'ю за підсумками Всеукраїнського етапу;

 • визначає критерії експертної оцінки;

 • забезпечує збереження матеріалів, поданих на конкурс;

 • здійснює експертизу конкурсних матеріалів, поданих на конкурс;

 • заповнює бланки відомостей експертної оцінки;

 • визначає переможців;

 • забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів.

4.5. Журі очолює голова, який має секретарів за номінаціями.

4.6. Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців.

4.7. Секретарі:

 • забезпечують ведення документації (протоколу засідань журі);

 • беруть участь у визначенні переможців;

 • систематизують матеріали відповідно до номінацій та за окремими закладами.

V. Вимоги щодо участі в конкурсі

5.1. Критерії діяльності закладу:

 • наявність власної концептуальної моделі закладу «Школа сприяння здоров'ю» та її науково-методичне обґрунтування;

 • навчально-методичне забезпечення життєдіяльності закладів у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я дітей та учнівської молоді;

 • досвід роботи закладу в регіоні як Школи сприяння здоров'ю;

 • наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів;

 • проведення масових акцій і заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя;

 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів з проблем здорового способу життя;

 • підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

5.2. Для участі у Всеукраїнському етапі конкурсу до 1 травня переможці республіканського, обласного, міського (міст Києва та Севастополя) етапів до Інституту надсилають такі матеріали:

заявку від відповідного органу управління освітою;

опис діяльності закладу (до 6 сторінок друкованого тексту) за орієнтовною структурою: відповідність мети і завдань діяльності закладу його моделі; коротка творча характеристика педагогічного та учнівського колективів, передбачена новизна їх діяльності;

відгуки педагогічних і учнівських колективів закладів, органів управління освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, батьків, вчених, громадських організацій, органів самоврядування;

зміст роботи, наявність діагностики, моніторингу стану здоров'я учасників навчально-виховного процесу; участь працівників медичної галузі, науковців, психологів;

інші матеріали, що характеризують діяльність закладу: концепція Школи сприяння здоров’ю, плани та програми, аналітичні та діагностичні матеріали, схеми, паспорти здоров'я, щоденники здоров'я, методичні матеріали тощо;

зазначені матеріали надсилаються в двох примірниках українською мовою, комп’ютерний набір, кегль 14, інтервал 1,5. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word;

у супровідних документах зазначаються місцезнаходження закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові директора.


VI. Нагородження переможців

  1. Переможці конкурсу отримують Почесну грамоту Міністерства за відповідними номінаціями.

  2. Результати Всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються Міністерством та оприлюднюються у друкованих виданнях.


VІІ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів засновників конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.

До уваги керівників управлінь і відділів освіти області.


В навчальних закладах області конкурс проводиться за «Умовами», які розроблені кафедрою філософії і культури здоров’я Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на основі Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


УМОВИ

проведення Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»

у Дніпропетровській області


І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України з метою подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю та більш ефективного перетворення кожного освітнього закладу в заклад культури здоров’я, ефективність якого в значній мірі залежить від залучення до співпраці батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів місцевого самоврядування, громадських організацій у проведенні превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому і молодіжному середовищі та формуванні культури здоров’я підростаючого покоління.

1.2. Умови проведення Всеукраїнського конкурсу - захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю» у Дніпропетровській області розроблені на основі Положення про Всеукраїнський конкурс - захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.07.2011 №828 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2011 року за №3950/19688 .

1.3. Основними завданнями конкурсу є:

визначення та підтримка навчальних закладів, які обрали пріоритетним напрямом у своїй діяльності збереження і зміцнення здоров’я своїх учнів і вихованців;

формування у дітей та учнівської молоді позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

подальший розвиток та впровадження інноваційних здоров’язберігаючих технологій навчання і виховання в практику роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, позашкільних навчальних закладів (далі - заклади);

впровадження інноваційних методичних прийомів та відповідної матеріальної бази для забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного та соціального розвитку дітей та учнівської молоді;

поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду Шкіл культури здоров’я.


ІІ. Учасники конкурсу

  1. Учасниками конкурсу є навчальні заклади усіх типів та форм власності (далі - учасники).

  2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись з експертною оцінкою журі.ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки за номінаціями:

- дошкільний навчальний заклад;

- загальноосвітній навчальний заклад;

- професійно-технічний навчальний заклад;

- позашкільний навчальний заклад.

3.2. Відбір кандидатів щодо участі в конкурсі починається із навчальних закладів районних, міських, обласних управлінь, відділів освіти.

3.3. Конкурс проводиться поетапно, відповідно до наказу ГУОН від 31.01.2012 № 69/0/212-12:

1-й етап: міський, районний - січень-лютий.

Організують проведення 1-го етапу конкурсу міські, районні управління, відділи освіти, які:

- формують регіональний склад журі;

- направляють матеріали 4-х переможців (окрім міст Дніпропетровська та Кривого Рогу) за результатами експертної оцінки журі (по одному від кожної номінації), з оформленими конкурсними матеріалами згідно встановлених вимог (пункти 5.1, 5.2 даних Умов) та супровідними документами.

Проведення 1-го етапу конкурсу-захисту в містах Дніпропетровськ та Кривий Ріг має деякі особливості:

 • спочатку конкурс проходить на рівні районних відділів освіти, а потім – на загальноміському рівні;

 • на обласний конкурс управління освіти цих міст направляють по 12 переможців, визначених загальноміським журі конкурсу, тобто по 3 від кожної номінації .

2-й етап: обласний, березень-квітень.

Організує проведення 2-го, обласного етапу конкурсу-захисту кафедра філософії і культури здоров’я Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Кафедра:

 • формує склад обласного журі;

 • направляє 4 переможці обласного конкурсу, визначених обласним журі (по одному від кожної номінації), з відповідно оформленими документами та матеріалами на Всеукраїнський конкурс-захист до м. Києва.

Навчальні заклади, які стали переможцями попереднього Всеукраїнського конкурсу-захисту, не беруть участь у 1-му етапі конкурсу. Відповідні міські, районні управління та відділи освіти направляють їх заявки та конкурсні документи безпосереднього на Обласний конкурс, серед яких Обласне журі конкурсу визначає ще 4 переможці (по одному від кожної номінації) і також направляє відповідні матеріали на Всеукраїнський конкурс.

Всеукраїнський етап конкурсу-захисту проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в місті Києві у травні - червні.


ІV. Журі конкурсу

4.1. Для проведення експертної оцінки матеріалів учасників конкурсу формується склад журі міського, районного, обласного рівнів, і затверджується наказом відповідного органу управління, відділу освіти,

4.2. До складу журі включаються представники відповідного органу управління освіти, науковці вищих навчальних закладів, інститутів післядипломної освіти, представники наукових установ (за згодою), а також керівники закладів, вчителі-методисти, які мають досвід практичної та наукової діяльності (за згодою).

4.4. Журі конкурсу-захисту :

 • здійснює експертизу конкурсних матеріалів, поданих на конкурс;

 • забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів.

 • визначає переможців;

 • рекомендує кращі навчальні заклади до складу мережі Шкіл сприяння здоров'ю за підсумками районного, міського, обласного конкурсів;

 • забезпечує збереження матеріалів, поданих на конкурс;

 • заповнює робочі експертні висновки журі на кожен заклад, що подає документи на участь у конкурсі (додаток № 2);

4.5. Журі очолює голова, який має помічників у кожній номінації (співголова, члени журі)

4.6. Голова журі разом з членами журі:

 • організовує роботу членів журі;

 • проводить засідання журі;

 • бере участь у визначенні переможців.

 • забезпечує ведення документації (протоколу засідань журі);

 • систематизує матеріали відповідно до номінацій та за окремими закладами.
V. Вимоги щодо участі в конкурсі

5.1. Критерії, за якими здійснюється експертна оцінка діяльності навчальних закладів як шкіл сприяння здоров’ю:

- власна концептуальна модель закладу «Школа сприяння здоров'ю» та її науково-методичне обґрунтування;

- підготовлений комплекс навчально-методичного забезпечення щодо життєдіяльності закладів у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я дітей та учнівської молоді;

- узагальнений досвід роботи закладу в регіоні як Школи культури здоров'я;

- комплексний моніторинг стану здоров’я учнів;

- система проведення масових акцій і заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя;

- організація власних науково-практичних конференцій, семінарів, семінарів-тренінгів з проблем здорового способу життя;

- участь в роботі заходів з питань здоров’язбереження, організованих іншими установами;

- підготовка та видання власних навчально-методичних матеріалів з досвіду роботи навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

5.2. Для участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу переможців 1-го етапу конкурсу та переможців попереднього Всеукраїнського конкурсу відповідні управління та відділи освіти міст, районів направляють до ДОІППО такі матеріали та супровідні документи:

- заявка від відповідного органу управління освітою на всіх переможців;

- робочі експертні висновки районного, міського журі на заклад-переможець 1-го етапу конкурсу;

- опис діяльності закладу (до 6 сторінок друкованого тексту) за орієнтовною структурою: відповідність мети і завдань діяльності закладу його моделі; коротка творча характеристика педагогічного та учнівського колективів, передбачена новизна їх діяльності;

- відгуки педагогічних і учнівських колективів закладів, органів управління освіти і науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, батьків, вчених, громадських організацій, органів самоврядування;

- зміст роботи, наявна діагностика, система моніторингу стану здоров'я учасників навчально-виховного процесу; участь працівників медичної галузі, науковців, психологів;

- інші матеріали, що характеризують діяльність закладу: концепція Школи сприяння здоров’ю, плани та програми, аналітичні та діагностичні матеріали, схеми, паспорти здоров'я, щоденники здоров'я, методичні матеріали тощо;

- для учасників-переможців попереднього Всеукраїнського конкурсу обов’язковими є широке відображення здобутків за останні три роки та підготовка одного або кількох закладів-супутників як закладів сприяння здоров’ю;

- зазначені матеріали надсилаються в двох примірниках українською мовою, комп’ютерний набір, кегль 14, інтервал 1,5. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word;

- у супровідних документах зазначаються місцезнаходження закладу, контактний телефон, прізвище, ім’я та по батькові директора.


VI. Нагородження переможців

  1. Переможці Всеукраїнського конкурсу отримують Почесну грамоту Міністерства за відповідними номінаціями.

  2. Результати Всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту та оприлюднюються у друкованих виданнях.


VІІ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу –захисту здійснюються за рахунок коштів організаторів конкурсу в межах відповідних асигнувань, а також інших коштів, не заборонених законодавством.


Додаток № 2


ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському конкурсі сучасної моделі освітнього закладу – Школа сприяння здоров’ю


Номінація

(дошкільний, загальноосвітній професійно-технічний позашкільний навчальний заклад)

Місто

Назва освітнього закладу

Адреса закладу, конт.телефон

ПІБ директора, конт.тел.


Додаток № 3

Оцінка практичної реалізації мети закладу,

результатів роботи як ШСЗ

п/п

Критерії оцінки поданих матеріалів

Рівень

(високий; середній; достатній)

Короткий аналіз, пропозиції

1.

Наявність власної концепції, концептуальної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров'ю та її наукове обґрунтування.2.

Наявність загального опису діяльності закладу (до 6 сторінок) за орієнтовною структурою: відповідність мети і завдань діяльності закладу його моделі; творча характеристика педагогічного та учнівського колективу, передбачена новизна їх діяльності3.

Впровадження інноваційних технологій формування здорового способу життя дітей і молоді, інтерактивних методів навчання, виховання, створення освітнього здоров’язберігаючого середовища у закладі.4.

Виділення 1 години на «Основи здоров’я» з 5-го по 9-й клас(вказати, чи у всіх класах є 1 година).5.

Наявність спеціально підготовленого вчителя основ здоров’я 5-9 класів на основі технології ООЖН (освіти на основі розвитку життєвих навичок) з наявністю відповідного посвідчення6.

Обов’язковість викладання предмету «Основи здоров’я» у 5-9-х класах за тренінговою технологією ООЖН7.

Впровадження у навчальних закладах превентивних проектів “Діалог”, “Рівний –рівному”, «Школа проти СНІДу», «Я-моє здоров’я-моє життя», «Формування толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей в системі дошкільної та шкільної освіти» та інших (вказати)8.

Науково-методичне та навчально-методичне забезпечення; видання власних матеріалів як закладу «Школи сприяння здоров’ю»9.

Проведення науково-методичних конференцій, науково-практичних семінарів, семінарів-тренінгів з проблем здорового способу життя тощо10

Проведення масових заходів, акцій, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя.11

Організація роботи з батьками, громадськістю, співпраця з органами учнівського самоврядування щодо здоров’язбереження. Наявність сприятливого психологічного мікроклімату, добрих взаємостосунків між усіма учасниками освітньо-виховного процесу.12

Наявність нагород та відгуків педагогічних і учнівських колективів закладів, органів управління освіти та науки, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, батьків, вчених, громадських організацій, органів самоврядування.13

Наявність чітко окреслених завдань, які стояли перед педагогічним колективом протягом 3-х років між конкурсом.14

Наявність навчального закладу–супутника, якому була надана допомога у становленні як Школи сприяння здоров’ю (якщо такі є).15

Наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів (системи динамічного нагляду за станом здоров’я на основі комплексних психологічних, соціальних і медичних обстежень дітей); участі працівників медичної галузі, науковців, психологів16

Наявність інших матеріалів, які характеризують практичну діяльність закладу як школи сприяння здоров’ю: плани, програми, аналітичні та діагностичні матеріали, схеми, діаграми, паспорти здоров’я, щоденники здоров’я, тощо17.

Оформлення конкурсних матеріалів відповідно до вимог, умов проведення конкурсу

Похожие:

Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Наказ №605 Про затвердження Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю у 2002-2003 навчальному році “ була...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» Паспорт бібліотеки (повне найменування навчального закладу )
Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про конкурс-захист на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ-2012» (додаток №1)
Затвердити склад організаційного комітету та експертної комісії конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Ефективність впровадження моделі школи «Школа – соціокультурний центр села»
Всеукраїнський конкурс «Портфоліо рідної школи» (приклади порт фоліо шкіл) Всеукраїнський конкурс «Портфоліо рідної школи»
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс \"Левеня\"
...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про конкурс "всеукраїнський юнацький водний приз" Загальні положення
Оголошують про початок відбору робіт на конкурс «Всеукраїнський юнацький водний приз 2012» (національний етап Міжнародного конкурсу...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» Надсилаємо при цьому проект нового Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року», розроблений Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти
Київ, вул. Урицького, 36, тел. 248-91-14, 248-17-26, e-mail: institut@iitzo gov ua
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про навчальний кабінет загальноосвітнього навчального закладу «Фізкультурно-спортивний майданчик» І. Загальні положення
Положення про «Фізкультурно-спортивний комплекс» загальноосвітнього навчального закладу (далі Положення) розроблено відповідно до...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Положення про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості Загальні положення Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002
Всеукраїнський конкурс учнівської творчості (далі Конкурс) проводиться згідно з Указом Президента України від 22. 03. 2002 №284 під...
Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров\Додаток до наказу по ссш №73 від № положення про офіційний сайт
Дане Положення визначає статус офіційного сайту навчального закладу як інформаційного ресурсу про діяльність навчального закладу...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы