Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах icon

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах

НазваниеПро затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Дата конвертации31.05.2013
Размер65,77 Kb.
ТипДокументы
1. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Державн_ сан_тарн_ правила _ норми влаштування.doc
2. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Закон охорона дитинства.doc
3. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Порядок орган_зац_х харчуваня д_тей.doc
4. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Правила особистох г_г_єни кухар_в.doc
5. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Правила прибирання туалет_в.doc
6. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Правила приготування дез. розчин_в.doc
7. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/Нормативн_ документи для харчоблоку/Сан_тарний режим п_д час орган_зац_х харчування у школ_.doc
8. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/ПОСАДОВА _НСТРУКЦ_Я кухаря.doc
9. /Методичн_ рекомендац_х по орган_зац_х харчування/метод.реком..doc
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН
Відомості Верховної Ради України (ввр), 2001, n 30, ст
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах
Правила особистої гігієни працівників харчоблоку їдальні зош І-ІІІ ступенів
Правила прибирання внутрішніх туалетів зош І-ІІІ ступенів Дані Правила є обов’язковими для використання у зош І-ІІІ ступенів
Правила приготування дезинфікуючих розчинів для харчоблоку та туалетів зош І-ІІІ ступенів
Методичні рекомендації щодо дотримання санітарних вимог під час організації харчування на підприємствах громадського харчування
Посадова інструкція кухара загальні положення
Методичні рекомендації щодо організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАКАЗ


№ 242/329 від 01 червня 2005 року


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 червня 2005 р.

за № 661/10941


Про затвердження Порядку

організації харчування дітей

у навчальних та оздоровчих закладах


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"


наказую:


1. Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається).


2. Міністерствам освіти і науки, охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки, охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах до відома місцевих органів управління освітою, охорони здоров'я та керівників навчальних та оздоровчих закладів і забезпечити його виконання.


3. Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України" та розмістити на сайтах міністерств.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Бережнова С.П. та заступника Міністра освіти і науки України Огнев'юка В.О.


Міністр охорони

здоров'я України М.Є.Поліщук


Міністр освіти і

науки України С.М.Ніколаєнко


ПОРЯДОК

ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У НАВЧАЛЬНИХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ


1. Цей Порядок визначає механізм організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.


2. При організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах слід керуватися Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", постановами Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", від 03.11.97 № 1200 "Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з надання яких звільнюються від оподаткування податком на додану вартість", іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання стосовно харчування дітей, та цим Порядком.


3. Процес організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах складається з: відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини; приймання продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості; складання меню-розкладу; виготовлення страв; проведення реалізації готових страв і буфетної продукції; надання дітям готових страв і буфетної продукції; ведення обліку дітей, які отримують безоплатне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків; контроль за харчуванням; інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі.


4. Відповідальними за організацію харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, за матеріально-технічний стан харчоблоку (їдальні, буфету), додержання вимог санітарного законодавства є засновники (власники), керівники цих закладів та організації (підприємства), що забезпечують харчування дітей.


5. Розподіл коштів на організацію гарячого харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, облік і звітність за використання коштів, які виділяються на безоплатне харчування, здійснюється відповідно до чинного законодавства.


6. Безоплатне харчування учнів у навчальних закладах з денною формою перебування у закладах здійснюється тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація за харчування не проводиться.


7. Харчування дітей, які не підлягають безоплатному харчуванню у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснюється за безготівковим розрахунком (попереднього придбання абонементів або талонів один раз на місяць), а також за готівку.


8. Між засновником (власником) навчального, оздоровчого закладу та організацією (підприємством громадського харчування), що має відповідні документи, які дають право на проведення торговельної діяльності у сфері громадського харчування укладається угода.


9. Харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах здійснюється відповідно до норм харчування дітей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах". Відповідальними за виконання норм харчування є засновники (власники), керівники навчального та оздоровчого закладу.


10. Потреби навчальних закладів на організацію харчування дітей задовольняються державою позачергово відповідно до затверджених нормативів.


11. Харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах забезпечується безпосередньо у закладі. При відсутності їдальні, харчоблоку дітей харчують у закладі громадського харчування або поставляються готові страви від підприємства громадського харчування. Між засновником (власником) і організаціями (підприємствами), які здійснюють харчування, укладаються угоди за погодженням з територіальною установою санітарно-епідеміологічної служби.


12. Якщо харчування учнів здійснюється організацією (підприємством громадського харчування), штат харчоблоку (їдальні, буфету) не належить до штатного розпису навчального, оздоровчого закладу.


13. Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої сировини визначається рішеннями тендерних комітетів (комісій) за погодженням з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби. Під час прийняття рішень тендерними комітетами (комісіями) надається перевага постачальникам з прямими поставками та поставками з найменшою кількістю посередників.


14. Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої сировини, готової продукції покладається на постачальника, організацію (підприємство), що забезпечують харчування учнів, або керівника закладу, якщо працівники харчоблоку входять до штатного розпису закладу, відповідно до Закону України "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини".


15. Продукти харчування та продовольча сировина повинні надходити до навчальних та оздоровчих закладів разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).


16. Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, завідувачем виробництва, кухарем із залученням медичного працівника закладу.


17. Асортимент шкільних буфетів визначено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 № 63. Уключення до цього асортименту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання позитивного висновку МОЗ України.


18. Постачальники разом із засновником (власником), керівником закладу складають графіки і маршрути постачання.


19. Керівником закладу (навчального, оздоровчого, підприємства громадського харчування або організації, що надає послуги з харчування дітей) затверджуються примірні двотижневі меню, які погоджуються з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.


20. Наказом керівника закладу призначається особа, відповідальна за організацію харчування дітей.


До його обов'язків входять: координація діяльності з роботою медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних працівників в обідній залі; опрацювання інформації щодо кількості дітей, які потребують гарячого харчування (у тому числі дітей пільгових категорій); участь у бракеражі готової продукції (за відсутності медичного працівника); контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв, буфетної продукції; контроль за санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.


21. Облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, здійснює класний керівник, який вчасно повідомляє про наявність учнів особу, відповідальну за організацію харчування.


22. Керівником (навчального або оздоровчого закладу, підприємства громадського харчування або організації, що надають послуги із забезпечення харчування дітей) затверджуються примірні двотижневі меню, які погоджуються з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.


23. Складання щоденних меню-розкладів, меню здійснюється медичним працівником, завідувачем виробництва харчоблоку, їдальні навчального, оздоровчого закладу на підставі примірних двотижневих меню, підписується керівником закладу.


Меню-розклад складається єдиним для всіх дітей закладу, але з різним виходом страв за віковими групами, наведеними в нормах харчування. Щоденний меню-розклад ураховує норми харчування, наявні продукти та продовольчу сировину.


24. Працівники, пов'язані з організацією харчуванням дітей, повинні проходити обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства.


25. Відповідальними за виконання норм харчування є засновники (власники), керівники навчального та оздоровчого закладу.


26. Контроль та державний санітарно-епідеміологічний нагляд за організацією харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах покладається на органи охорони здоров'я.


Директор Департаменту державного

санітарно-епідеміологічного

нагляду МОЗ України А.М.Пономаренко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН України П.Б.ПолянськийПохожие:

Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconПро затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 n 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconПро затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 n 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconВідділу освіти Золочівської районної державної адміністрації про організацію харчування в загальноосвітніх, навчально-виховних комплексах та дошкільних навчальних закладах району станом на 24. 09. 2012 року
Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 15. 08. 2006 року №620/563 «Щодо невідкладних заходів...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconНаказ №164 Про організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровського району в 2012-2013 навчальному році
Постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591 "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconНаказ №9 Про стан організації харчування в закладі в 2011-2012 навчальному році
«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15. 08. 06. №620/563 «Щодо невідкладних...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconПро затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.
Затвердити Інструкцію з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, додається
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconНаказ № Про організацію харчування у I семестрі 2013-2014 навчального року
Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. №1591;...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconНаказ №200 Про посилення контролю за станом харчування в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та з метою...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconІнструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань,...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconПам’ятка для вихователя щодо організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
Витяги з Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом мон україни та...
Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах iconНаказ №28 Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів Червонозаводського району
Харківської міської ради від 19. 01. 2012 №11 «Про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста», з метою...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©cl.rushkolnik.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы